Жарко З. Мишковић

др Жарко З. Мишковић, доцент
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 154/9
мејл адреса: zmiskovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 232; директан 3302-232

лична веб презентација

термини за пријем студената

Понедељак 13:00-14:00h; Четвртак 13:00-14:00h;

предмети

истраживачка област

Машински елементи, Преносници снаге, Испитивање машинских елемената и система, Конструисање и пројектовање машинских елемената и система, Техничко законодавство – прописи и стандарди, Управљање пројектима, Нумеричке симулације (МКЕ), 3Д моделирање.

образовање, стручна спрема

2008. завршен Машински факултет Универзитета у Београду, стечено звање дипломираног инжењера машинства 2017. стечена титула доктора наука (област машинско инжењерство - опште машинске конструкције) на Машинском факултету Универзитета у Београду

публикације, признања, награде

2016. Златна медаља “Никола Тесла”, додељена од стране Савеза проналазача и техничких унапређења Београда за технички проналазак, Београд, Србија; 2016. Награда за најбољи научни рад под називом ‘Procedures and evaluation of the stress strain fields on the Locking Compression Plates’, Међународна конференција TEAM 2016, Trnava, Slovakia 2017. Златна медаља за проналазак, додељена од стране интернационалне федерације удружења проналазача, Севастопољ, Русија; 2017. Златна медаља за проналазак, додељена од стране интернационалне федерације удружења проналазача, Скопље, Македонија.

чланства у научним и стручним организацијама

2010. – до сада, АДЕКО – Асоцијација за Дизајн, Елементе и Конструисање, Србија (од 2014. године обавља дужности секретара удружења); 2011. – до сада, ДИВК – Друштво за Интегритет и Век Конструкција, Србија; 2012. – до сада, Српско друштво за трибологију.