Жарко З. Мишковић

др Жарко З. Мишковић, доцент
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 154/9
мејл адреса: zmiskovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 232; директан 3302-232

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Машински елементи, Преносници снаге, Испитивање машинских елемената и система, Конструисање и пројектовање машинских елемената и система, Техничко законодавство – прописи и стандарди; Управљање пројектима (Project management).

образовање, стручна спрема

2008. завршен Машински факултет Универзитета у Београду, стечено звање дипломираног инжењера машинства

публикације, признања, награде

Већи број радова објављен у зборницима међународних конференција. Два техничка решења.

чланства у научним и стручним организацијама