Татјана М. Лазовић-Капор

др Татјана М. Лазовић-Капор, редовни професор
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 225
мејл адреса: tlazovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 260; директан 3302-260

термини за пријем студената

Уторком, од 13:30 до 14:00

предмети

истраживачка област

Опште машинске конструкције, машински елементи

образовање, стручна спрема

2008. – Доктор техничких наука, тема: „Истраживање абразивног хабања котрљајних лежаја“, Машински факултет Универзитета у Београду; 2000. – Магистар техничких наука, тема: „Анализа утицaја геометрије котрљајног лежаја на расподелу оптерећења на котрљајна тела и крутост“, Машински факултет Универзитета у Београду; 1990. – Дипломирани инжењер машинства, Институт за алатне машине и алате СТАНКИН у Москви (садашњи Московски Државни Технолошки Универзитет), факултет Конструисање флексибилних аутоматских система, смер Конструисање алатних машина; диплома нострификована, као еквивалентна дипломи о завршеним редовним студијама на Машинском факултету Универзитет у Београду, група за Производно машинство

публикације, признања, награде

Више од 80 радова у часописима и на домаћим и међународним скуповима Монографија националног значаја "Абразивно хабање котрљајних лежаја"; Збирка задатака из Машинских елемената 1 - за студенте Машинског факултета; Уџбеник из Машинских елемената за средње машинске школе, коаутор; Две награде за иновације на међународној изложби "Проналазаштво", као члан тима истраживача.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Европског друштва за експерименталну механику (EURASEM), Асоцијације за дизајн, машинске елементе и конструкције (АДЕКО) и Друштва за интегритет и век конструкција (ДИВК) Члан Комисије за безбедност машина и Комисије за техничке цртеже, толеранције, зупчанике, лежаје и навојјне спојеве