Татјана М. Лазовић-Капор

др Татјана М. Лазовић-Капор, редовни професор
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 225
мејл адреса: tlazovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 260; директан 3302-260

лична веб презентација

---

термини за пријем студената

Уторак, 13:00

предмети

истраживачка област

Опште машинске конструкције, Mашински елементи

образовање, стручна спрема

2008. – Доктор техничких наука, Машински факултет Универзитета у Београду; Tема: „Истраживање абразивног хабања котрљајних лежаја“ 2000. – Магистар техничких наука, Машински факултет Универзитета у Београду; Tема: „Анализа утицaја геометрије котрљајног лежаја на расподелу оптерећења на котрљајна тела и крутост“ 1990. – Дипломирани инжењер машинства, Институт за алатне машине и алате СТАНКИН у Москви (садашњи Московски Државни Технолошки Универзитет), факултет Конструисање флексибилних аутоматских система, смер Конструисање алатних машина; диплома нострификована, као еквивалентна дипломи о завршеним редовним студијама на Машинском факултету Универзитет у Београду, група за Производно машинство

публикације, признања, награде

1. "Радни век кугличних котрљајних лежаја", 2021 (монографија) 2. "Абразивно хабање котрљајних лежаја", 2014 (монографија) 3. "Машински елементи 1", 2013, 2016, 2020 (збирка задатака) Признања СРЕБРНА МЕДАЉА са ликом Николе Тесле у области проналазака, на изложби "Проналазаштво - Београд", 2008 (група аутора) БРОНЗАНА МЕДАЉА са ликом Николе Тесле у области проналазака, на изложби "Проналазаштво - Београд", 2007 (група аутора) Трећа награда за постер презентацију рада на 6. Међународној конференцији о Математичком моделирању - MATHMOD 2009 (два аутора)

чланства у научним и стручним организацијама

Асоцијације за дизајн, машинске елементе и конструкције (АДЕКО) Друштво за интегритет и век конструкција (ДИВК) Европско друштво за експерименталну механику (EURASEM) Комисија за техничке цртеже, толеранције, зупчанике, лежаје и навојне спојеве Института за стандардизацију Србије - ИСС (председник) Комисија за безбедност машина ИСС