Милош И. Седак

др Милош И. Седак, доцент
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 154/4
мејл адреса: msedak@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Уторак 13.00ч кабинет 154/4

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду Машински факултет – мастер инжењер машинства, 2015. год.; Универзитет у Београду Машински факултет – доктор наука-машинско инжењерство, 2021. год.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама