Радован М. Пузовић

др Радован М. Пузовић, редовни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 257/2
мејл адреса: rpuzovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 210; директан 3302-468

термини за пријем студената

Уторком у термину од 12 до 14 часова.

предмети

истраживачка област

Аутоматско пројектовање технологије, Инжењерска мерења , Алати и прибори.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1987. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1993. Машински факултет Универзитета у Београду Др. 2000.

публикације, признања, награде

Преко 30 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, Два помоћна уџбеника.

чланства у научним и стручним организацијама