Влада М. Гашић

др Влада М. Гашић, ванредни професор
катедра за механизацију
кабинет: 408
мејл адреса: vgasic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 302; директан 3302-302

термини за пријем студената

Четвртак, 13-14 часова

предмети

истраживачка област

Механизација, 3D Моделирање и симулација, Коначно-елементна анализа, Пројектовање транспортних машина и уређаја, Структурална анализа машина за механизацију, Динамика носећих конструкција машина за механизацију.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду-Машински факултет, Катедра за механизацију, Др, 2013., Мр, 2004., Дипл.инж. 1999.

публикације, признања, награде

Преко 30 радова на међународним скуповима и у часописима; Преко 50 пројеката у оквиру сарадње са привредом; Основе металних конструкција у машиноградњи-приручник, помоћни уџбеник; Годишња награда Машинског факултета за најбољу књигу у 2018. години поводом Дана Светог Саве.

чланства у научним и стручним организацијама

- Инжењерска комора Србије (Одговорни пројектант, лиц. 333); Српско друштво за механику