Влада М. Гашић

др Влада М. Гашић, ванредни професор
катедра за механизацију
кабинет: 408
мејл адреса: vgasic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 302; директан 3302-302

термини за пријем студената

Четвртак, 13-14 часова

предмети

истраживачка област

Механизација, 3D Моделирање и симулација, Коначно-елементна анализа, Пројектовање транспортних машина и уређаја, Прорачун носећих конструкција машина за механизацију, Динамика носећих конструкција и погона машина за механизацију.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за механизацију, Др, 2013., Мр, 2004., Дипл.инж. 1999.

публикације, признања, награде

Објављених 6 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима. Учешће у реализацији 2 истраживачка пројекта финансираних од стране МНТР Србије, и 20 пројекта за потребе привреде. Плакета Проф. др Војислав К. Стојановић

чланства у научним и стручним организацијама

-Инжењерска комора Србије