Милена М. Отовић

др Милена М. Отовић, доцент
катедра за термотехнику
кабинет: 134/1
мејл адреса: motovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 446; директан 3302-446

термини за пријем студената

понедељак 13-14 сати и према договору

предмети

истраживачка област

КГХ системи, енергетска ефикасност

образовање, стручна спрема

Дипломирани машински инжењер, 2009, Машински факултет Универзитета у Београду, Доктор техничких наука - машинско инжењерство, 2022, Машински факултет Универзитета у Београду.

публикације, признања, награде

Аутор и коаутор пет (5) радова у SCI часописима, преко 20 радова на конференцијама у земљи и иностранству, као и у осталим часописима, осам (8) техничних решења и једног помоћног уџбеника. Први дипломирани студент своје генерације.

чланства у научним и стручним организацијама

Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), Друштво за климатизацију, грејање и хлађење (КГХ), Комитет за расхладну технику, топлотне пумпе и енергетску ефикасност.