Саша Т. Живановић

др Саша Т. Живановић, редовни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 257/1
мејл адреса: szivanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 423; директан 3302-423

лична веб презентација

термини за пријем студената

петак, 13:00 - 15:00 у Заводу за машине алатке 22

предмети

истраживачка област

Машине алатке, Машине и роботи са паралелном кинематиком; Конфигурисање нових машина алатки, Виртуелне машине алатке, Дигитални близанци, Технологија машиноградње, Обрада роботима, Вишеосна обрада, CAD/CAM/CAE, Програмирање нумерички управљаних машина применом STEP-NC протокола, Електроерозиона обрада WEDM, Брза израда прототипова.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.маш.инж. 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2010.

публикације, признања, награде

Преко 180 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима. Коаутор на једном приручнику за студенте. - М. Калајџић, Љ. Тановић, Б. Бабић, М. Главоњић, З. Миљковић, Р. Пузовић, Б. Кокотовић, М. Поповић, Живановић, С., Д Тошић, И. Васић, ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ – Приручник, Машински факултет Београд, 1. издање 1998, 2. издање 1999, 3. издање 2001, 4. издање 2004, 5. издање 2006, 6. издање 2008, 7. издање 2012., 8. издање 2017. Аутор монографије Живановић Т. Саша, Развој едукационе машине са паралелном кинематиком, Монографија из едиције Посебна издања Задужбине Андрејевић, Универзитет у Београду, Машински факултет, ISSN 1450-801X, ISBN 978-86-525-0019-2, Apollo Graphic Production, Београд, 2012. Коаутор уџбеника: Милан Зељковић, Слободан Табаковић, Александар Живковић, Саша Живановић, Цвијетин Млађеновић, Милош Кнежев, OСНOВE CAD/CAE/CAM TEХНOЛOГИJA, уџбеник, 1. издање, 2018, страна 284, Издавач Факултет Техничких наука, Нови Сад. Награде: Награда на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију у Србији у 2007. години за освојено друго место у генералном пласману. Годишња награда Привредне коморе Београда за докторску дисертацију Конфигурисање нових машина алатки одбрањену на Машинском факултету Универзитета у Београду у школској 2009/2010. години. Годишња награда Привредне коморе Београда за техничко унапређење Реконфигурабилни обрадни систем на бази робота за вишеосну обраду делова већих габарита са сложеним естетским и функционалним површинама од мекших материјала средње и ниже класе тачности, остварено у 2009/2010. години. Награда на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију у Србији у 2011. години за освојено четврто место у генералном пласману у категорији реализоване иновације. Посебно признање Корак у будућност за Мултифункционалну машину за брзу израду прототипова multiprodesk-mill у 2022. години.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација