Саша Т. Живановић

др Саша Т. Живановић, редовни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 257/1
мејл адреса: szivanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 423; директан 3302-423

лична веб презентација

термини за пријем студената

петак, 13:00 - 15:00 у Заводу за машине алатке 22

предмети

истраживачка област

Машине алатке, Машине и роботи са паралелном кинематиком; Конфигурисање нових машина алатки, Виртуелне машине алатке, Дигитални близанци, Технологија машиноградње, Обрада роботима, Вишеосна обрада, CAD/CAM/CAE, Програмирање нумерички управљаних машина применом STEP-NC протокола, Електроерозиона обрада WEDM, Брза израда прототипова.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.маш.инж. 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2010.

публикације, признања, награде

Преко 180 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима. Коаутор на једном приручнику за студенте. - М. Калајџић, Љ. Тановић, Б. Бабић, М. Главоњић, З. Миљковић, Р. Пузовић, Б. Кокотовић, М. Поповић, Живановић, С., Д Тошић, И. Васић, ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ – Приручник, Машински факултет Београд, И издање 1998, ИИ издање 1999, ИИИ издање 2001, ИВ издање 2004, В издање 2006, ВИ издање 2008, ВИИ издање 2012., ВИИИ издање 2017. Аутор монографије Живановић Т. Саша, Развој едукационе машине са паралелном кинематиком, Монографија из едиције Посебна издања Задужбине Андрејевић, Универзитет у Београду, Машински факултет, ISSN 1450-801X, ISBN 978-86-525-0019-2, Apollo Graphic Production, Београд, 2012. Коаутор уџбеника: Милан Зељковић, Слободан Табаковић, Александар Живковић, Саша Живановић, Цвијетин Млађеновић, Милош Кнежев, OСНOВE CAD/CAE/CAM TEХНOЛOГИJA, уџбеник, 1. издање, 2018, страна 284, Издавач Факултет Техничких наука, Нови Сад. Награде: Награда на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију у Србији у 2007. години за освојено друго место у генералном пласману. Годишња награда Привредне коморе Београда за докторску дисертацију Конфигурисање нових машина алатки одбрањену на Машинском факултету Универзитета у Београду у школској 2009/2010. години. Годишња награда Привредне коморе Београда за техничко унапређење Реконфигурабилни обрадни систем на бази робота за вишеосну обраду делова већих габарита са сложеним естетским и функционалним површинама од мекших материјала средње и ниже класе тачности, остварено у 2009/2010. години. Награда на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију у Србији у 2011. години за освојено четврто место у генералном пласману у категорији реализоване иновације. Посебно признање Корак у будућност за Мултифункционалну машину за брзу израду прототипова multiprodesk-mill у 2022. години.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација