Саша Т. Живановић

др Саша Т. Живановић, редовни професор
Катедра за производно машинство
Кабинет: 257/1
Мејл адреса: szivanovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 423; директан 3302-423

Лична веб презентација

http://cent.mas.bg.ac.rs/ljudi/szivanovic.htm

Термини за пријем студената

петак, 13:00 - 15:00 у Заводу за машине алатке 22

Предмети

CAD/CAM системи и интеграција пројектовања производа и технологија
Завршни предмет - Машине алатке
Завршни предмет - Технологија машинске обраде
Испитивање и оптимизација обрадног система
Машине алатке
Машине алатке и роботи нове генерације
Машине алатке М
Технологија машиноградње
Технологија машинске обраде

Истраживачка област

Машине алатке, Машине и роботи са паралелном кинематиком; Конфигурисање нових машина алатки, Виртуелне машине алатке, Дигитални близанци, Технологија машиноградње, Обрада роботима, Вишеосна обрада, CAD/CAM/CAE, Програмирање нумерички управљаних машина применом STEP-NC протокола, Електроерозиона обрада WEDM, Брза израда прототипова.

Образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.маш.инж. 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2010.

Публикације, признања, награде

Преко 180 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима. Коаутор на једном приручнику за студенте. - М. Калајџић, Љ. Тановић, Б. Бабић, М. Главоњић, З. Миљковић, Р. Пузовић, Б. Кокотовић, М. Поповић, Живановић, С., Д Тошић, И. Васић, ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ – Приручник, Машински факултет Београд, 1. издање 1998, 2. издање 1999, 3. издање 2001, 4. издање 2004, 5. издање 2006, 6. издање 2008, 7. издање 2012., 8. издање 2017. Аутор монографије Живановић Т. Саша, Развој едукационе машине са паралелном кинематиком, Монографија из едиције Посебна издања Задужбине Андрејевић, Универзитет у Београду, Машински факултет, ISSN 1450-801X, ISBN 978-86-525-0019-2, Apollo Graphic Production, Београд, 2012. Коаутор уџбеника: Милан Зељковић, Слободан Табаковић, Александар Живковић, Саша Живановић, Цвијетин Млађеновић, Милош Кнежев, OСНOВE CAD/CAE/CAM TEХНOЛOГИJA, уџбеник, 1. издање, 2018, страна 284, Издавач Факултет Техничких наука, Нови Сад. Награде: Награда на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију у Србији у 2007. години за освојено друго место у генералном пласману. Годишња награда Привредне коморе Београда за докторску дисертацију Конфигурисање нових машина алатки одбрањену на Машинском факултету Универзитета у Београду у школској 2009/2010. години. Годишња награда Привредне коморе Београда за техничко унапређење Реконфигурабилни обрадни систем на бази робота за вишеосну обраду делова већих габарита са сложеним естетским и функционалним површинама од мекших материјала средње и ниже класе тачности, остварено у 2009/2010. години. Награда на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију у Србији у 2011. години за освојено четврто место у генералном пласману у категорији реализоване иновације. Посебно признање Корак у будућност за Мултифункционалну машину за брзу израду прототипова multiprodesk-mill у 2022. години.

Чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Stojadinović Slavenko, Živanović Saša, Slavković Nikola, Durakbasa Numan M. (2021). Digital measurement twin for CMM inspection based on step-NC, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 34(12), 1327-1347.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0951-192X, 10.1080/0951192X.2021.1972460, M21.

Vasilić Goran, Živanović Saša (2020). Configuring and analysis of complex multi-axis reconfigurable machine for wire cutting process, Mechanism and Machine Theory, 149.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0094-114X, 10.1016/j.mechmachtheory.2020.103833, M21.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Milutinović Dragan (2019). An indirect method of industrial robot programming for machining tasks based on STEP-NC, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 32(1), 43-57.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0951-192X, 10.1080/0951192X.2018.1543952, M21.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Milutinović Dragan (2018). An approach for applying STEP-NC in robot machining, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 49, 361-373.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0736-5845, 10.1016/j.rcim.2017.08.009, M21.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Kvrgić Vladimir, Živanović Saša (2005). A new 3-DOF spatial parallel mechanism for milling machines with long X travel, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 54(1), 345-348.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0007-8506, 10.1016/S0007-8506(07)60119-X, M21.

Živanović Saša, Dimić Zoran, Rakić Aleksandar, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Manasijević Srecko (2022). Programming methodology for multi-axis CNC woodworking machining center for advanced manufacturing based on STEP-NC, Wood Material Science & Engineering.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 1748-0272, 10.1080/17480272.2022.2057816, M21.

Milutinović Milan, Vasilić Goran, Živanović Saša, Dimić Zoran, Kokotović Branko, Slavković Nikola (2024). Calculation of wheel path for 3+2-axis grinding of brazed carbide profilemill cutters for wood and plastic, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 130, 4603-4620.
Springer-Verlag London Ltd., ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-024-12992-3, M22.

Živanović Saša, Tabaković Slobodan, Željković Milan, Dimić Zoran (2021). Modelling and analysis of machine tool with parallel-serial kinematics based on O-X glide mechanism, Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 43(10).
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1678-5878, 10.1007/s40430-021-03171-6, M22.

Rakić Aleksandar, Živanović Saša, Dimić Zoran, Knežević Mladen (2021). Digital Twin Control of Multi-Axis Wood CNC Machining Center Based on LinuxCNC, Bioresources, 16(1), 1115-1130.
North Carolina State Univ Dept Wood & Paper Sci, Raleigh, ISSN: 1930-2126, 10.15376/biores.16.1.1115-1130, M22.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Kokotović Branko, Dimić Zoran, Milutinović Milan (2020). Simulation of compensated tool path through virtual robot machining model, Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 42(7).
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1678-5878, 10.1007/s40430-020-02461-9, M22.

Toquica Juan S., Živanović Saša, Bonnard Renan, Rodriguez Efrain, Alvares Alberto J., Ferreira Joao C. E. (2019). STEP-NC-based machining architecture applied to industrial robots, Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 41(8).
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1678-5878, 10.1007/s40430-019-1811-y, M22.

Toquica Juan S., Živanović Saša, Alvares Alberto J., Bonnard Renan (2018). A STEP-NC compliant robotic machining platform for advanced manufacturing, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 95(9-12), 3839-3854.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-017-1466-8, M22.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Živanović Saša, Kokotović Branko, Tanović Ljubodrag (2011). Reconfigurable robotic machining system controlled and programmed in a machine tool manner, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 53(9-12), 1217-1229.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-010-2888-8, M22.

Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Živanović Saša, Dimić Zoran, Kvrgić Vladimir (2010). Desktop 3-axis parallel kinematic milling machine, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 46(1-4), 51-60.
Springer London Ltd, Artington, ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-009-2070-3, M22.

Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Živanović Saša (2009). Functional simulator of 3-axis parallel kinematic milling machine, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 42(7-8), 813-821.
Springer London Ltd, Artington, ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-008-1643-x, M22.

Kvrgić Vladimir, Ribić Aleksandar I, Dimić Zoran, Živanović Saša, Dodevska Zorica A. (2022). Equivalent geometric errors of rotary axes and novel algorithm for geometric errors compensation in a nonorthogonal five-axis machine tool, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 37, 477-488.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 1755-5817, 10.1016/j.cirpj.2022.03.001, M22.

Vorkapić Nikola, Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Živanović Saša (2020). An additive manufacturing benchmark artifact and deviation measurement method, Journal of Mechanical Science and Technology, 34(7), 3015-3026.
Korean Soc Mechanical Engineers, Seoul, ISSN: 1738-494X, 10.1007/s12206-020-0633-2, M23.

Vasilić Goran, Živanović Saša, Kokotović Branko, Dimić Zoran (2019). Configuring and analysis of a class of generalized reconfigurable 2-axis parallel kinematic machine, Journal of Mechanical Science and Technology, 33(7), 3407-3421.
Korean Soc Mechanical Engineers, Seoul, ISSN: 1738-494X, 10.1007/s12206-019-0636-z, M23.

Lukić Dejan, Živanović Saša, Vukman Jovan, Milosević Mijodrag, Borojević Stevo, Antić Aco (2018). The possibilities for application of STEP-NC in actual production conditions, Journal of Mechanical Science and Technology, 32(7), 3317-3328.
Korean Soc Mechanical Engineers, Seoul, ISSN: 1738-494X, 10.1007/s12206-018-0634-6, M23.

Živanović Saša, Puzović Radovan (2016). Wire edm machining simulations based on step-nc program, Tehnički vjesnik, 23(6), 1831-1838.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20151122180547, M23.

Dimić Zoran, Milutinović Dragan, Živanović Saša, Kvrgić Vladimir (2016). Virtual environment in control and programming system for reconfigurable machining robot, Tehnički vjesnik, 23(6), 1821-1829.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20150210133556, M23.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan (2015). Configuring A Mini-Laboratory and Desktop 3-Axis Parallel Kinematic Milling Machine, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 61(1), 33-42.
Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, Ljubljana, ISSN: 0039-2480, 10.5545/sv-jme.2013.1619, M23.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš (2012). Compliance analysis of an articulated machining robot, Strojarstvo, 54(3), 229-235.
Croation Union of Mech. Engineers and Naval Architects, ISSN: 0562-1887, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Vasilić Goran, Živanović Saša, Kokotović Branko (2017). Modelling and analysis of 3-axis reconfigurable hybrid kinematics mechanism with translatory actuated joints, Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Springer Heidelberg, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-319-56430-2_32, M14.

Marjanović Miladin, Stojadinović Slavenko, Živanović Saša (2023). Modelling and Simulating the Digital Measuring Twin Based on CMM, Modelling.
MDPI, Basel, Switzerland, ISSN: 2673-3951, 10.3390/modelling4030022, M24.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran (2022). Development of the Programming and Simulation System of 4-axis Robot with Hybrid Kinematic, FME Transactions, 50(3), 403-411.
Belgrade : Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2203403S, M24.

Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Dimić Zoran, Kokotović Branko, Slavković Nikola (2021). Virtuelni horizontalni obradni centar LOLA HBG 80 za verifikaciju i monitoring programa, FME Transactions, 49(3), 696-703.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2103696V, M24.

Živanović Saša, Popović Mihajlo, Vorkapić Nikola, Pjević Miloš, Slavković Nikola (2020). Pregled tehnologija brze izrade prototipova pomoću subtraktivnih, aditivnih i formativnih procesa, FME Transactions, 48(1), 246-253.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet2001246Z, M24.

Stojadinović Slavenko, Durakbasa Numan M., Živanović Saša (2020). Optimizovani i virtuelni model planiranja merenja na mašini, FME Transactions, 48(4), 745-752.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2004745S, M24.

Slavković Nikola, Dimić Zoran, Živanović Saša, Milutinović Milan (2018). Kinematičko modeliranje horizontalne 5-osne glodalice emulirane robotom vertikalne zglobne konfiguracije, FME Transactions, 46(1), 46-56.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1801046S, M24.

Živanović Saša, Vasilić Goran (2017). Novi metod programiranja numerički upravljanih mašina alatki primenom STEP-NC protokola, FME Transactions, 45(1), 149-158.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1701149Z, M24.

Živanović Saša, Puzović Radovan (2015). Off-line programiranje i simulacija dvoosne elektroerozione obrade sa žicom, FME Transactions, 43(2), 138-143.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1502138Z, M24.

Slavković Nikola, Milutinović Dragan, Kokotović Branko, Glavonjić Miloš, Živanović Saša, Ehmann Kornel F. (2013). Identifikacija i analiza popustljivosti u Dekartovom prostoru robota za obradu vertikalne zglobne konfiguracije, FME Transactions, 41(2), 83-95.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Maletić Julija, Živanović Saša (2022). Verification of kinematic equations for a five-axis, table tilting machine tool, Proceedings of 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 16 – 18. March 2022..
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, ISBN: 978-99976-710-9-7, M33.

Slavković Nikola, Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Dimić Zoran, Kokotović Branko (2021). Virtual Biscara robot integrated with open-architecture control system, Proceedings of 14th International Scientific Conference MMA2021 Flexible Technologies, Novi Sad, Serbia, September 23-25, 2021.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-6022-364-9, M33.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Mitrović Stefan (2022). Machine simulation of additive manufacturing tool path, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS– Bulletin of Engineering Tome XV.
ISSN: 2067–3809, M51.

Maletić Julija, Živanović Saša (2022). Verification of inverse kinematic equations for a five-axis machine tool with a spindle tilting configuration, Advanced Technologies and Materials, 47(1), 33-38.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ISSN: 2620-0325 (print), 10.24867/ATM-2022-1-006, M51.

Nešovanović Ljubomir, Živanović Saša (2022). Workspace and Kinematic Structure Analysis of a 6-DOF Lambda Parallel Kinematic Machine, International Journal of Electrical Engineering and Computing (IJEEC), 6(1), 1-8.
Belgrade : Academic Mind, ISSN: eISSN: 2566-3682, 10.7251/IJEEC2206001N, M51.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Mitrović Stefan (2022). Machine simulation of additive manufacturing tool path, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, October – December, 2022, XV(4).
University POLITEHNICA Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, ISSN: 2067-3809, M51.

Tabaković Slobodan, Živanović Saša, Željković Milan, Dimić Zoran (2021). Konfigurisanje nove edukacione mašine alatke na bazi mehanizma sa hibridnom kinematikom, Tehnika, 76(5), 603-612.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2105603T, M51.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Vorkapić Nikola (2021). Konfigurisanje virtuelnog prototipa BiSCARA robota, Tehnika, 76(3), 311-317.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2103311S, M51.

Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Dimić Zoran (2020). Razvoj edukacione 3-osne CNC mašine alatke za brzu izradu prototipova sa dve translatorne i jednom obrtnom osom, Tehnika, 75(6), 725-732.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2006725V, M51.

Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Kokotović Branko (2020). Configuring of 3-axis vertical CNC machine for rapid prototyping with two translatory and one rotary axes, Advanced Technologies and Materials, 45(1), 1-9.
ISSN: 2620-0325, 10.24867/ATM-2020-1-003, M51.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran (2019). Konfigurisanje sistema za programiranje i upravljanje 3-osne mini CNC mašine alatke na Raspberry PI platformi, Tehnika, 74(6), 823-831.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1906823Z, M51.

Živanović Saša, Dimić Zoran (2019). Virtuelna petoosna mašina alatka integrisana sa sistemom programiranja i upravljanja, Tehnika, 74(3), 397-404.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1903397Z, M51.

Živanović Saša, Tabaković Slobodan, Randjelović Saša (2019). Rapid prototyping of art sculptural shapes according to the sample, Advanced Technologies and Materials, 44(1), 27-32.
ISSN: 2620-0325, 10.24867/ATM-2019-1-005, M51.

Živanović Saša, Dimić Zoran, Vasilić Goran, Kokotović Branko (2018). Konfigurisanje virtuelne rekonfigurabilne dvoosne mašine sa paralelnom kinematikom integrisane sa CNC sistemom otvorene arhitekture na bazi EMC2 softvera, Tehnika, 73(4), 519-526.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1804519Z, M51.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Milutinović Dragan (2017). Machining simulation of virtual reconfigurable 5 axis machine tool, Annals of Faculty Engineering Hunedoara, International Journal of Engineering, XV(2), 189-194.
Faculty of Engineering Hunedoara, ISSN: 1584-2665, M51.

Vasilić Goran, Živanović Saša (2016). Modeliranje i analiza rekonfigurabilnog dvoosnog paralelnog mehanizma MOMA sa osnaženim translatornim zglobovima, Tehnika, 71(1), 57-63.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1601057V, M51.

Živanović Saša, Tabaković Slobodan, Zeljković Milan, Milojević Zoran (2016). Configuring a machine tool based on hybrid O-X glide mechanism, Machine Design, 8(4), 141-148.
Faculty of Technical Sciences University of Novi Sad, ISSN: 1821-1259, M51.

Vasilić Goran, Živanović Saša (2016). Modelling and analysis of 2-axis reconfigurable parallel mechanism MOMA with translatory actuated joints, TECHNICS special edition, Magazine of the union of engineers and technicians of Serbia.
Belgrade : Union of Engineers and Technicians of Serbia, ISSN: 0040 - 2176, 10.5937/tehnika1601057V, M51.

Lukić Dejan, Vukman Jovan, Živanović Saša, Milošević Mijodrag, Borojević Stevo, Jovičić Goran, Mladjenović Cvijetin (2016). Application of STEP-NC in the integration CAX and CNC systems: Case studies, Machine Design, 8(1), 23-26.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISSN: 1821-1259, M51.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš, Kokotović Branko (2015). Jedna stona rekonfigurabilna mašina alatka sa hibridnom kinematikom, Tehnika, 70(2), 261-269.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1502261Z, M51.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš, Kokotović Branko (2015). Development of Multifunctional Reconfigurable Desktop Machine Tool with Hybrid Kinematics, Technics special edition - Magazine of the Union of Engineers and Technicians of Serbia.
Union of Engineers and Technicians of Serbia, Belgrade, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1502261Z, M51.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Dimić Zoran (2014). Razvoj prototipa mini laboratorijske i edukacione stone troosne glodalice sa paralelnom kinematikom, Tehnika, 69(3), 438-445.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1403438Z, M51.

Glavonjić Miloš, Živanović Saša, Kokotović Branko (2013). Konfigurisanje stonih petoosnih mašina alatki, Tehnika, 68(5), 857-863.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, M51.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš, Dimić Zoran (2009). Metodologija za konfigurisanje stone troosne mašine sa paralelnom kinematikom, FME Transactions, 37(3), 107-115.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Ranđelović Saša, Živanović Saša (2007). CAD - CAM prenos podataka kao deo životnog veka proizvoda, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 5(1), 87-96.
Univerzitet u Nišu, Niš, ISSN: 0354-2025, M51.

Tabaković Slobodan, Budimir Aleksandar, Živanović Saša, Dimić Zoran (2022). Analysis of Positioning Accuracy of Prototype Machine Tools with Hybrid Kinematics, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology JMAIT, 7(1), 13-18.
University of Novi Sad, ISSN: 2466-3603, M52.

Milutinović Milan, Dimić Zoran, Vasilić Goran, Živanović Saša, Kokotović Branko, Slavković Nikola (2022). Development of a New CNC Grinding Machine for 3+2-Axis Grinding of the Profile Rotary Milling Cutter, Scientific Technical Review, 72(1), 42-47.
Belgrade : Military Technical Institute, ISSN: 1820-0206, 10.5937/str2201042M, M52.

Tabaković Slobodan, Živanović Saša, Dimić Zoran, Zeljković Milan (2021). Programming of 3-Axis Hybrid Kinematics CNC Machine for Rapid Prototyping Using Subtractive and Additive Processes, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology, 6(4), 16-21.
University of Novi Sad, ISSN: (Online) 2466-3603, M52.

Jakovljević Živana, Marković Veljko, Živanović Saša (2016). Recognition of quadrics from 3d point clouds generated by scanning of rotational parts, Journal of Production Engineering, 19(1), 65-68.
Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISSN: 1821-4932, M52.

Živanović Saša, Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Dimić Zoran (2015). Testing and programming mini laboratory and desktop 3-axis parallel kinematic milling machine, Journal of Production Engineering, 18(1), 43-46.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Scienes, Department for Production Engineering, ISSN: 1821-4932, M52.

Tabaković Slobodan, Živanović Saša, Zeljković Milan (2015). The application of virtual prototype in design of a hybrid mechanism based machine tools, Journal of Production Engineering, 18(2), 77-80.
Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISSN: 1821-4932, M52.

Kokotović Branko, Živanović Saša, Jakovljević Živana (2015). Verification of a procedure for feedrate scheduling for constant force in 2D milling operations, Journal of Production Engineering, 18(2), 81-84.
Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISSN: 1821-4932, M52.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš (2014). Methodology for implementation scenarios for applying protocol STEP-NC, Journal of Production Engineering, 17(1), 71-74.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISSN: 1821-4932, M52.

Glavonjić Miloš, Živanović Saša (2012). Protokol STEP-NC za programiranje numerički upravljanih mašina alatki, Tehnika, 67(6), 937-942.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, M52.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Tabaković Slobodan, Dimić Zoran (2023). Programiranje i verifikacija programa za robote koji izvršavaju zadatke mašinske obrade, Tehnika, 73(2), 167-176.
Beograd : Savez inženjera i tehničara Srbije, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2302167Z, M53.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran (2023). ADDITIVE TECHNOLOGIES AND APPLICATION OF THE STEP-NC PROTOCOL, Tehnika, 74(1), 65-72.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2401065Z, M53.

Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Živanović Saša, Milutinović Milan, Dimić Zoran (2012). Kinematsko modelovanje rekonfigurabilnog paralelnog robota baziranog na DELTA konceptu, Journal of Production Engineering, 15(2), 71-74.
Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka - Departman za proizvodno mašinstvo, Novi Sad, ISSN: 1821-4932, M53.

Živanović Saša (2000). Parallel Kinematic Machines, International Journal of Production Engineering and Computers, 3(3), 49-54.
University of Belgrade, Mechanical Engineering Faculty, Institute for Production Engineering and Computer Integrated Manufacturing, ISSN: 1450-5096, M53.

Živanović Saša, Puzović Radovan (2022). Konvertovanje virtuelne mašine iz različitih CAD/CAM okruženja i njeno konfigurisanje u izabranom okruženju, Tehnika, 77(1), 47-54.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2201047Z, M53.

Milutinović Milan, Vasilić Goran, Živanović Saša, Kokotović Branko, Slavković Nikola (2022). Tehnologija izrade profilnih koturastih glodala 3+2 osnim brušenjem na horizontalnom obradnom centru, Tehnika, 77(3), 321-327.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2203321M, M53.

Радови са конференција

Stojadinović Slavenko, Živanović Saša, Slavković Nikola (2019). Verification of the CMM Measuring Path Based on the Modified Hammersly's Algorithm, Proceedings of The 12th International Conference on Measurement and Quality Control - Cyber Physical.
Springer-Verlag Berlin, Berlin, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-030-18177-2_3, M13.

Živanović Saša, Slavković Nikola (2021). Programming of machine tools and robots for machining using STEP-NC in the era of Industry 4.0, Proceedings of the 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2021.
University of Banjaluka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-92-7, M31.

Živanović Saša, Slavković Nikola (2018). Application of the STEP-NC standard ISO 10303 ap238 for turning operations, Proceedings of 13th International Scientific Conference MMA 2018 – Flexible Technologies.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Scienes, Department for Production Engineering, ISBN: 978-86-6022-094-5, M31.

Kokotović Branko, Živanović Saša, Jakovljević Živana (2015). Verification of a procedure for feedrate scheduling for constant force in 2d milling operations (Invited paper), Proceedings of 12th International Scientific Conference mma 2015 - Advanced Production Technologies, 133-136..
Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-7892-722-5, M31.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Živanović Saša (2007). Parallel kinematic machines, VIII Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektrotehnike, mašinstva informatike DEMI 2007, Zbornik radova.
Mašinski fakultet Banjaluka, ISBN: 978-99938-39-15-6, M31.

Maletić Julija, Živanović Saša (2023). A post‐processor for the five‐axis machine MultiProDesk based on inverse kinematic transformation, Proceedings of the 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2023.
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-11-04-8, M33.

Nešovanović Ljubomir, Živanović Saša (2023). Conceptual design of a novel mechanism with parallel kinematics based on Chebyshev's linkage, Proceedings of the 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2023.
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-11-04-8, M33.

Tabaković Slobodan, Živanović Saša, Zeljković Milan, Budimir Aleksandar, Dimić Zoran (2023). Examination of the positioning accuracy of the machine tool with hybrid kinematics, Proceedings of the 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2023, 47-53,.
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-11-04-8, M33.

Živanović Saša, Vasilić Goran, Dimić Zoran, Vorkapić Nikola, Kokotović Branko, Slavković Nikola (2023). Programming methods and program verification for 3‐axis reconfigurable hybrid kinematics machine, Proceedings of the 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2023, 136-143.
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-11-04-8, M33.

Vorkapić Nikola, Kokotović Branko, Živanović Saša (2023). Comparison of signal features from time and frequency domain for chatter detection, 39th International Conference on Production Engineering of Serbia ICPES 2023, 26-27. October 2023, Novi Sad.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-6022-610-7, M33.

Živanović Saša, Tabaković Slobodan, Dimić Zoran, Zeljković Milan (2023). Variants of hybrid kinematics machine tools based on O-X glide mechanism with additional rotary axes, 39th International Conference on Production Engineering of Serbia ICPES 2023, 26-27. October 2023, Novi Sad, 2023.
UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, ISBN: 978-86-6022-610-7, M33.

Nešovanović Ljubomir, Živanović Saša (2023). Verification of kinematic joints on a physical prototype of a novel parallel mechanism based on Chebyshev's linkage, 39th International Conference on Production Engineering of Serbia ICPES 2023, 26-27. October 2023.
UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, ISBN: 978-86-6022-610-7, M33.

Maletić Julija, Živanović Saša (2023). Development of a postprocessor for milling with a rotary axis and verification assisted by virtual machining environment, 39th International Conference on Production Engineering of Serbia ICPES 2023, 26-27. October 2023, Novi Sad, 2023.
UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, ISBN: 978-86-6022-610-7, M33.

Vasilić Goran, Živanović Saša, Milutinović Milan, Dimić Zoran (2023). Kinematika procesa obrade sečenja žicom / Kinematics of the wire cutting process, 39th International Conference on Production Engineering of Serbia ICPES 2023, 26-27. October 2023, Novi Sad.
UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, ISBN: 978-86-6022-610-7, M33.

Živanović Saša, Vasilić Goran, Kokotović Branko, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran, Slavković Nikola (2022). Configuring and Verification of a Reconfigurable Machine with Hybrid Kinematics MOMA V3, Proceedings of the 6th international scientific conference” Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2022,November 17-19, 2022 Jahorina.
ISBN: 978-99976-947-6-8, M33.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Mitrović Stefan (2022). Machine simulation of additive manufacturing tool path, Machine design in the context of Industry 4.0 – Intelligent products.
UNIVERSITY OF BELGRADE Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-119-5, M33.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Dimić Zoran, Vorkapić Nikola (2022). Method for Configuring Virtual Robot as an Integral Part of the Control System, 9TH International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2022, 6-9 June 2022, Novi Pazar, Serbia.
Novi Pazar : State University, ISBN: 978-86-7466-930-3, M33.

Vasilić Goran, Živanović Saša, Milutinović Milan, Dimić Zoran (2022). Machine tool with parallel mechanisms intended for cutting foam materials with hot wire, Proceedings of the 6th international scientific conference ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2022.
University of East Sarajevo Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-947-6-8, M33.

Tabaković Slobodan, Živanović Saša (2022). Collaborative robots in machining tasks application and programming, Proceedings of the 6th international scientific conference ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2022, East Sarajevo-Jahorina, RS, B&H, 17-19. November 2022..
University of East Sarajevo Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-947-6-8, M33.

Nešovanović Ljubomir, Živanović Saša (2022). Kinematic structure and workspace analysis of a parallel kinematic machine based on lambda mechanism with actuated translation joints, Proceedings of 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 16 – 18. March 2022..
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, ISBN: 978-99976-710-9-7, M33.

Budimir Aleksandar, Tabaković Slobodan, Živanović Saša, Dimić Zoran (2022). Testing the positioning accuracy of machine tools with hybrid kinematics according to ISO 230-2 standard, Proceedings of 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 16 – 18. March 2022..
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, ISBN: 978-99976-710-9-7, M33.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Tabaković Slobodan, Vorkapić Nikola (2021). Application of STEP-NC protocol for milling on machine tools that use Fanuc-Siemens-LinuxCNC control system, ICPE-S 2021 38th International Conference on Production Engineering, Čačak, Serbia, 14 – 15. October 2021.
Faculty of technical sciences Čačak University of Kragujevac, ISBN: 978-86-7776-252-0, M33.

Tabaković Slobodan, Živanović Saša, Dimić Zoran, Zeljković Milan (2021). Programming and program verification of 3-axis hybrid kinematics cnc machine for rapid prototyping, Proceedings of the 14th International Scientific Conference MMA 2021 - Flexible Technologies, Novi Sad, 2021.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-6022-364-9, M33.

Živanović Saša, Dimić Zoran, Rakić Aleksandar, Knežević Mladen, Mitrović Stefan (2021). An open architecture control system for multi-axis wood CNC machining center, 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2021.
Faculty of Mechanical Engineering University of Banja Luka, ISBN: 978-99938-39-92-7, M33.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran, Slavković Nikola, Kokotović Branko (2020). Development of educational mini CNC machines tools with open architecture control system, Proceedings of the 5 th International Scientific Conference ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2020, East Sarajevo, B&H, RS 26th – 28th November, 2020.
University of East Sarajevo Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-719-8-1, M33.

Živanović Saša, Dimić Zoran, Vorkapić Nikola, Mitrović Stefan (2019). Configuring of 3 axis mini cnc machine tool with control system based on Linuxcnc, 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2019 Banja Luka, 24 - 25 May 2019.
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-85-9, M33.

Dimić Zoran, Milutinović Dragan, Živanović Saša, Mitrović Stefan (2018). Control and programming system of parallel kinematic machine, Proceedings of the 37th International Conference on Production Engineering of Serbia, ICPE-S 2018.
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISBN: 978-86-6335-057-1, M33.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Milutinović Dragan, Dimić Zoran (2017). Configuring of virtual 5-axis hybrid kinematic milling machine, Proceedings of the 13th International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2017.
University of Banjaluka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39, M33.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Milutinović Dragan, Kokotović Branko (2017). Robot machining simulation in STEP-NC machine environment, Proceedings of the 13th International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2017.
University of Banjaluka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39, M33.

Milutinović Milan, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Milutinović Dragan, Živanović Saša (2017). Generalized kinematic modelling approach for reconfigurable parallel robots and machine tools based on delta concept, Proceedings of the 6th International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN 2017.
Aristoteles University of Thessaloniki, ISBN: 978-618-80878-4-2, M33.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Vasilić Goran, Puzović Radovan, Milutinović Dragan (2017). Virtual machine tools and robots for machining simulation based on STEP-NC program, Proceedings of 6th International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN 2017.
Aristoteles University of Thessaloniki, ISBN: 978-618-80878-4-2, M33.

Živanović Saša (2017). Rapid prototyping and manufacturing for model of human head, Proceedings of the 8th International Scientific Conference IRMES 2017- Machine elements and systems in energy sector Development of power production systems.
University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-9940-527-53-2, M33.

Kokotović Branko, Živanović Saša (2017). Functions for processing of wokpiece CAD model for prediction and optimization of milling process, Proceedings of the 13th International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2017.
University of Banjaluka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39, M33.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Milutinović Dragan (2016). Simulacija virtuelne rekonfigurabilne petoosne mašine alatke kada mašina radi po zadatom programu, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications COMETa 2016.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-623-7-8, M33.

Tabaković Slobodan, Živanović Saša (2016). Simulation of kinematic of virtual prototype of a machine tool based on hybrid O-X mechanism, Proceedings of 3rd International Scientific Conference Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications COMETa 2016.
University of East Sarajevo Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-623-7-8, M33.

Živanović Saša, Kokotović Branko (2015). Configuring a virtual desktop 5-axis machine tool for machine simulation, Proceedings of the 12th International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015, 255-262..
Faculty ff Mechanical Engineering University of Banja Luka, ISBN: 978-99938-39-53-8, M33.

Tabaković Slobodan, Živanović Saša, Zeljković Milan (2015). The application of virtual prototype in design of a hybrid mechanism based machine tools (Invited paper), Proceedings of 12th International Scientific Conference mma 2015 - Advanced Production Technologies.
Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-7892-722-5, M33.

Jakovljević Živana, Marković Veljko, Živanović Saša (2015). Recognition of quadrics from 3d point clouds generated by scanning of rotational parts, Proceedings of 12th International Scientific Conference mma 2015 - Advanced Production Technologies.
Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-7892-722-5, M33.

Živanović Saša, Kokotović Branko, Jakovljević Živana (2015). Turning machine simulation for program verification, Proceedings of 12th International Scientific Conference mma 2015 - Advanced Production Technologies.
Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-7892-722-5, M33.

Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Živanović Saša, Glavonjić Miloš (2014). Low-cost control and programming system for five-axis machining by articulated robots with 5 and 6 dof, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN.
Aristoteles University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780-9-8, M33.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Slavković Nikola (2014). Programming methods for mini laboratory and desktop 3-axis parallel kinematic milling machine, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN.
Aristoteles University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780-9-8, M33.

Živanović Saša, Vasilić Goran (2014). Variants of configuring the 2-axis reconfigurable parallel mechanism - MOMA, Proceedings of 2nd International Scientific Conference Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications COMETa 2014, 33-40, Jahorina, B&H, Republic of Srpska, 2-5. December 2014.
University of East Sarajevo Faculty of Mechanical Engineering East Sarajevo, ISBN: 978-99976-623-2-3, M33.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš (2013). Simulations of machining based on STEP-NC, Proceedings of the 11th Anniversary International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, 513-521..
University of Banja Luka Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-46-0, M33.

Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Milutinović Milan, Živanović Saša, Dimić Zoran (2012). Kinematic modeling of reconfigurable parallel robots based on DELTA concept, Proceedings of the 11th International Scientific Conference MMA 2012 – Advanced Production Technologies, Novi Sad, Serbia, September 20-21, 2012.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Scienes, Department for Production Engineering, ISBN: 978-86-7892-419-4, M33.

Živanović Saša, Dimić Zoran, Slavković Nikola, Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš (2012). Configuring of virtual robot for machining and application in off-line programming and education, Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications COMETa 2012.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-655-4-4, M33.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Milutinović Milan, Živanović Saša, Dimić Zoran (2011). Machining robot controlled and programmed as a machine tool, Proceedings of the 10th Anniversary International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011.
Faculty of Mechanical Engineering Banja Luka, ISBN: 978-99938-39-36-1, M33.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Slavković Nikola, Živanović Saša, Kokotović Branko, Dimić Zoran (2011). Compliance modeling and identification of 5-axis vertical articulated robot for machining applications, Proceedings of the 34th International Conference on Production Engineering.
Univesrity of Nis, Faculty of Mechanical Engineering, Department for Production, IT and Management, ISBN: 978-86-6055-019-6, M33.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Živanović Saša, Kokotović Branko (2011). Machining robot with low-cost control and programming system, Proceedings of the 4th Interanational Conference on Manufacturing Engineering ICMEN.
Aristoteles University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780-4-3, M33.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Slavković Nikola, Živanović Saša, Kokotović Branko, Dimić Zoran (2011). Compliance analysis of 5-axis vertical articulated machinig robot, Proceedings of the 4th Interanational Conference on Manufacturing Engineering ICMEN.
ISBN: 978-960-98780-4-3, M33.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Živanović Saša, Slavković Nikola (2009). Rekonfigurabilni obradni sistemi na bazi petoosnog robota, Zbornik radova - 9. Međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva informatike DEMI 2009.
Univerzitet u Banjaluci, Mašinski fakultet, ISBN: 978-99938-39-23-1, M33.

Dimić Zoran, Živanović Saša, Vasić Miroslav, Cvijanović Vojkan, Krošnjar Aleksa (2009). Virtual Simulator for five axis vertical Turrning Center in Python graphical Environment Integrated with Open Architecture Control System, Proceedings of 10th International Scentific Conference on Flexible Technologies - mma 2009.
Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-7892-223-7, M33.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Živanović Saša, Dimić Zoran, Kvrgić Vladimir (2008). Mini educational 3-axis parallel kinematic milling machine, Proceedings of 3rd Interanational Conference on Manufacturing Engineering ICMEN and EUREKA Brokerage Event.
Aristoteles University Thessaloniki, Mechanical engineering Department, Laboratory for Machine Tools & Manufacturing Engineering, ISBN: 978-960-243-649-3, M33.

Živanović Saša (2007). Mechanism configuration for building prototipe five axes parallel kinematics machine, VIII Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektrotehnike, mašinstva informatike DEMI 2007, Zbornik radova.
Mašinski fakultet Banjaluka, ISBN: 978-99938-39-15-6, M33.

Simonović Aleksandar, Živanović Saša (2006). Design of mold for helicopter composite rotor blade, 6th International Conference Research and Development in Mechanical Industry – RaDMI 2006, Proceedings, Montenegro, 13-17. september 2006., D(D-32), 1-6.
High Technical Mechanical School of Trstenik, ISBN: 86-83803-21-X (HTMS), M33.

Živanović Saša, Ivanović Radomir (2005). Simulation of kinematics of three axes parallel kinematics machine tool with linear actuators along X axis, 7.Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI 2005, Zbornik radova.
Univerzitet u Banja Luci, Mašinski fakultet, ISBN: 99938-39-08-6, M33.

Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Živanović Saša, Bouzakis Konstantinos, Mitsi Sevasti, Misopolinos Lazaros (2005). Development of a Parallel Kinematic device Integrated into a 3-axis Milling centre, Proceedings of 2nd Interanational Conference on Manufacturing Engineering ICMEN and EUREKA Brokerage Event.
Aristoteles University Thessaloniki, Mechanical engineering Department, Laboratory for Machine Tools & Manufacturing Engineering, ISBN: 960-243-614-X, M33.

Mladenović Goran, Balać Martina, Dragičević Aleksandra, Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Vidaković Jelena (2023). Design of MULTIPRODESK: Multifunctional rapid prototyping desktop machine, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, CNN TECH 2023 - The Book of Abstracts, Zlatibor, Serbia, 04-07 July..
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-155-3, M34.

Vasilić Goran, Živanović Saša, Kokotović Branko, Dimić Zoran, Milutinović Milan (2021). Configuring a class of machines based on reconfigurable 2DOF planar parallel mechanism, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, CNN TECH 2021.
Belgrade : Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-077-8, M34.

Stojadinović Slavenko, Živanović Saša, Slavković Nikola (2020). CAI Verification of the Measuring Path for CMM Inspection, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, CNN TECH 2020 - The Book of Abstracts.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-042-6, M34.

Milošević Miloš, Mladenović Goran, Sedmak Aleksandar, Rakin Mirko, Likozar Blaž, Ivanović Ivana, Živanović Saša (2017). Designing of manufacturing process of reformer integrated in system with HTPEM fuel cell stack, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, CNN TECH 2017 - The Book of Abstracts, pp.51, Zlatibor, Serbia, 02-05 July, 2017.
ISBN: 978-86-7083-938-0, M34.

Mladenović Goran, Živanović Saša, Milošević Miloš, Sedmak Aleksandar, Plohar Andrej, Ivanović Ivana, Rakin Mirko (2017). Technological analysis for machining of the reformers for fuel cells testing, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, CNN TECH 2017 - The Book of Abstracts, pp.52, Zlatibor, Serbia, 02-05 July, 2017.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-938-0, M34.

Tabaković Slobodan, Zeljković Milan, Živanović Saša (2017). Modern machine tools - trends in education, Konferencija sa međunarodnim učešćem - PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA I IDEJA U ŠKOLSKOM INŽENJERSKOM OBRAZOVANJU, Zbornik radova, [Rad po pozivu, Plenarna sesija].
Požega : Tehnička škola, ISBN: 978-86-915487-1-1, M61.

Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Majstorović Vidosav, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Živanović Saša, Slavković Nikola, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko (2012). Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema – rezultati istraživanja za 2011. godinu, Zbornik radova - 38. JUPITER konferenencija.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-757-7, M61.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Puzović Radovan, Živanović Saša, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Mladenović Goran (2011). Rezultati istraživanja i razvoja nove generacije obradnih sistema, Zbornik radova - 37. JUPITER konferenencija.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-724-9, M61.

Jovanović Radiša, Bugarić Uglješa, Vesović Mitra, Perišić Natalija (2022). ФАЗИ И НЕЛИНЕАРНО УПРАВЉАЊЕ ЗАХВАТНОГ МЕХАНИЗМА И МОТОРА ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ - ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА MISSION4.0, 43. JUPITER KONFERENCIJA sa međunarodnim učešćem ZBORNIK RADOVA/ 43rd JUPITER CONFERENCE with foreign participants PROCEEDINGS / 39. simpozijum: NU - ROBOTI - FTS.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Slavković Nikola (2022). Konfigurisanje virtuelnih mašina alatki u STEP-NC okruženju na primeru aditivnih tehnologija, 43 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2022.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Živanović Saša, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Popović Mihajlo, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko, Pjević Miloš, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran, Rakić Aleksandar, Manasijević Srećko (2022). Revitalizacija horizontalne bušilice glodalice LOLA HBG 80 upravljanjem otvorene arhitekture na LinuxCNC platformi, 43 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2022.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Vorkapić Nikola, Maletić Julija, Nešovanović Ljubomir, Živanović Saša, Pjević Miloš (2022). Eksperimentalna identifikacija specifičnih sila rezanja sa eksperimentima obimnog glodanja, 43 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2022.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Dimić Zoran, Pavlović Dragan, Živanović Saša, Furtula Mladen, Đurković Marija (2022). Dynamic reconfigurable control system with variable flow of execution of kinematic algorithm, 43. JUPITER konferencija, 39. simpozijum NU-Roboti-FTS : Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Paprocki Marcin, Erwinski Krystian, Živanović Saša (2022). CNC machine laboratory stand with H-Bot parallel kinematics using the EtherCAT bus, 43rd JUPITER conference, 39th symposium NC-Robots-FTS : Proceedings.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Milutinović Milan, Živanović Saša, Vasilić Goran, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Dimić Zoran (2022). 3+2 axis machining strategy on the new grinding machine for manufacturing profile milling cutters, 43. JUPITER konferencija, 39. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Vasilić Goran, Živanović Saša, Milutinović Milan, Dimić Zoran (2022). Kinematics of complex multi-axis and multi-spindle machine tool intended for the milling process, 43. JUPITER konferencija, 39. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, M63.

Erwinski Krystian, Karasek Gabriel, Živanović Saša, Dimić Zoran, Slavković Nikola (2022). Real-time control of a KEOPS-DELTA parallel kinematics machine using LinuxCNC and ETHERCAT, 43rd JUPITER conference, 39th symposium NC-Robots-FTS, Proceedings.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Dimić Zoran (2020). Programiranje troosnih glodalica sa dve translatorne i jednom obrtnom osom, 42 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2020.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-054-9, M63.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Slavković Nikola, Kokotović Branko (2020). Analiza primene novog metoda programiranja CNC strugova primenom STEP-NC protokola, 42 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2020.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-054-9, M63.

Tanović Ljubodrag, Živanović Saša, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko, Pjević Miloš, Vorkapić Nikola (2020). Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema rezultati istraživanja za 2019. godinu, 42 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2020.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-054-9, M63.

Vasilić Goran, Živanović Saša (2020). Uticaj rezolucije ravanskog paralelnog mehanizma na tačnost kompleksne mašine alatke za proces obrade sečenja žicom, 42. JUPITER konferencija, 38. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-055-6, M63.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Milutinović Dragan (2018). Metodologija programiranja robota za obradu na bazi STEP-NC protokola, Zbornik radova - 41. JUPITER konferenencija, 37. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-978-6, M63.

Dimić Zoran, Milutinović Dragan, Živanović Saša, Mitrović Stefan, Kvrgić Vladimir (2018). A Configuration Method for Open Architecture Control System ff Reconfigurable Robotic Machining Cells, 41. JUPITER konferenencija, 37. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-978-6, M63.

Tabaković Slobodan, Knežev Miloš, Zeljković Milan, Živanović Saša, Štrbac Branko (2018). Analysis and verification of complex shape machining, by three axis milling, on NC machine tools, 41. JUPITER konferenencija, 37. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-978-6, M63.

Vasilić Goran, Živanović Saša (2018). Workspace analysis of reconfigurable 4-axis mechanism with hybrid mechanism for wire cutting process, 41. JUPITER konferenencija, 37. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-978-6, M63.

Živanović Saša, Tabaković Slobodan, Zeljković Milan, Mladjenović Cvijetin, Košarac Aleksandar (2017). Machining simulation and verification of tool path for CNC machine tools with serial and hybrid kinematics, Proceedings of the IX International Conference Heavy Machinery-HM 2017 (INTERNATIONAL Triennial Conference Heavy Machinery), Zlatibor, June 28 – July 1 2017.
Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo, ISBN: 978-86-82631-89-7, M63.

Slavković Nikola, Milutinović Dragan, Živanović Saša (2016). Metod kompenzacije grešaka izazvanih silama rezanje pri obradi robotima, Zbornik radova - 40. JUPITER konferenencija, 36. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 86-7083-893-2, M63.

Živanović Saša, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Milutinović Dragan (2016). Konfigurisanje multifunckionalnih i rekonfigurabilnih mašina alatki i metodi za njihovo programiranje i verifikaciju programa obrade, Zbornik radova - 40. JUPITER konferenencija, 36. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-893-2, M63.

Vasilić Goran, Živanović Saša (2016). Workspace analysis of reconfigurable 2-DOF parallel mechanism MOMA, 40. JUPITER konferenencija, 36. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-893-2, M63.

Tabaković Slobodan, Živanović Saša, Zeljković Milan, Tabaković Natalija (2016). Verifikacija kinematskih karakteristika mašine alatke bazirane na hibridnoj kinematici primenom virtuelnog prototipa, XVI međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Zbornik radova, Jahorina, hotel Bistrica, 16. mart - 18. mart 2016..
Elektrotehnicki fakultet, Istocno Sarajevo, ISBN: 978-99955-763-9-4, M63.

Dimić Zoran, Milutinović Dragan, Živanović Saša, Mitrović Stefan (2016). A method for configuration of an open-architecture control system of a reconfigurable machining robot, 40. JUPITER konferenencija, 36. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-893-2, M63.

Milutinović Dragan, Živanović Saša, Slavković Nikola (2015). Uloga i značaj reverznog inženjerstva i brze izrade prototipova u održavanju, Zbornik radova - XL naučno stručni skup održavanje mašine i opreme OMO 2015.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, ISBN: 978-86-84231-39-2, M63.

Milutinović Dragan, Dimić Zoran, Živanović Saša, Slavković Nikola (2014). Upravljanje i programiranje 6-osnog robota za obradu kao horizontalne i/ili vertikalne 5-osne mašine alatke, Zbornik radova - 39. JUPITER konferenencija, 35. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Glavonjić Miloš, Živanović Saša, Kokotović Branko (2014). Conceptions of multifunctional and reconfigurable desktop 5 axis machine tools, XIII međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Zbornik radova, 539-544., 13, 539-544.
Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, ISBN: 978-99955-763-3-2, M63.

Vasilić Goran, Živanović Saša, Kokotović Branko, Glavonjić Miloš (2014). Optimisation of the lenght of legs of the 2-DOF reconfigurable parallel mechanism – MOMA, 39. JUPITER konferenencija, 35. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova, 3.28-3.35..
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš, Kokotović Branko (2014). Verification of postprocessing for one concept of desktop reconfigurable 5-axis machine tool, 39. JUPITER konferenencija, 35. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova, 3.136-3.143.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Popović Mihajlo (2014). Parametric modeling of taps with straight flutes, Зборник радова, 39. ЈУПИТЕР конференција, 26. симпозијум CAD/CAM, 2.37.
Универзитет у Београду - Машински факултет, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Kvrgić Vladimir (2013). Edukacioni sistem edumat za programiranje CNC mašina alatki, Zbornik radova - Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju RPPO13.
Fakultet tehničkih nauka u Čačku, ISBN: 978-86-7776-143-1, M63.

Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Dimić Zoran, Glavonjić Miloš, Živanović Saša (2012). Development of the domestic delta robot based on a new kinematic modeling approach, Zbornik radova 38. JUPITER konferenencije - 34. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-757-7, M63.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš, Dimić Zoran (2012). Configuring of virtual three axes parallel kinematics milling machine used for simulation and verification of control and programming, XI međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Zbornik radova, 464-469, Jahorina, Hotel “Bistrica” 21 – 23. mart 2012., 11, 464-469.
Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo. Za izdavača: Prof. dr Zoran Ljuboje, ISBN: 978-99938-624-8-2, M63.

Glavonjić Miloš, Živanović Saša (2012). A new CNC programming method using STEP-NC, 38. JUPITER konferenencija, 34. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova, 3.112-3.117..
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-757-7, M63.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Živanović Saša, Kokotović Branko, Tanović Ljubodrag (2010). Rekonfigurabilni obradni sistem na bazi robota za višeosnu obradu, Zbornik radova - 36. JUPITER konferenencija, 32. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-696-9, M63.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Živanović Saša, Dimić Zoran, Slavković Nikola (2009). Razvoj rekonfigurabilnog obradnog sistema na bazi robota, Zbornik radova - 33. Savetovanje proizvodnog mašinstva SRBIJE 2009 sa međunarodnim učešćem.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-662-4, M63.

Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Živanović Saša, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Mladenović Goran (2009). Развој технологија вишеосне обраде сложених алата за потребе домаће индустрије – Рекапитулација резултата на пројекту МА14034, Зборник радова - 35. ЈУПИТЕР конферененција, 31. симпозијум НУ-Роботи-ФТС.
Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за производно машинство, ISBN: ISBN 978-86-7083-666-2, M63.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš (2009). The methodology of functional configuring of new machine tools, 35. JUPITER konferenencija, 31. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-666-2, M63.

Dimić Zoran, Kvrgić Vladimir, Živanović Saša, Krošnjar Aleksa (2009). Concept of 5-axes vertical turning machining center control using open architecture control system, 33. Savetovanje proizvodnog mašinstva SRBIJE 2009 sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova.
Belgrade : Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-662-4, M63.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Živanović Saša, Dimić Zoran (2008). Robot based multifunctional reconfigurable machining system, XXXII Savetovanje proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-7892-131-5, M63.

Dimić Zoran, Živanović Saša, Kvrgić Vladimir (2008). Configuring EMC2 for programming and simulation multi axis machine tools in python virtual environment, XXXII Savetovanje proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-7892-131-5, M63.

Dimić Zoran, Živanović Saša, Kvrgić Vladimir (2008). EMC software based CNC development concept for machine tools with specific configuration, 34. JUPITER konferenencija, 30. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-628-0, M63.

Glavonjić Miloš, Živanović Saša, Milutinović Dragan, Dimić Zoran (2008). Educational 3-axis parallel kinematic machine, 34. JUPITER konferenencija, 30. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-628-0, M63.

Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Živanović Saša, Dimić Zoran (2007). Configuration of a hybrid 5-axis machine, 33. JUPITER konferenencija, 29. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-592-4, M63.

Živanović Saša, Dimić Zoran (2007). Controling model of 3 axis parallel kinematic machines based on EMC system software, 33. JUPITER konferenencija, 29. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-592-4, M63.

Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Živanović Saša (2006). Three axis parallel mechanism with specific solutions of passive translatory joint, 32. JUPITER konferencija, 28. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-557-6, M63.

Živanović Saša (2006). Configuring of functional simulators for three-axes parallel kinematics machine tools, Naučno-strulni skup Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema - IRMES ‘06, Zbornik radova.
Banjaluka : Mašinski fakultet, ISBN: 99938-39-13-2, M63.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Živanović Saša (2006). Functional simulator of parallel kinematics machines, 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva SCG sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova.
Kragujevac : Mašinski fakultet, ISBN: 86-80581-92-5, M63.

Živanović Saša (2006). A physical model of five axes parallel kinematics machine, IX Međunarodna konferencija Fleksibilne tehnologije mma 2006, Zbornik radova.
Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Institut za proizvodno mašinstvo, ISBN: 86-85211-96-4, M63.

Živanović Saša (2005). Configuring of a Three-Axis Parallel Kinematics Machine, 30. Jubilarno savetovanje proizvodnog mašinstva SCG sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova.
Čačak : Tehnički fakultet ; Viša tehnička škola, ISBN: 86-7776-009-1, M63.

Simonović Aleksandar, Živanović Saša (2005). CAD/CAM of mold for helicopter rotor composite blade, 31. JUPITER konferencija, 18. simpozijum CAD/CAM, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-508-8, M63.

Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Živanović Saša (2005). CAD interpretations of three axes parallel kinematics machine pn101, 27. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-508-8, M63.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Kvrgić Vladimir, Živanović Saša (2005). Novi paralelni mehanizam za glodalice sa dugačkom X osom, 31. JUPITER konferencija, 27. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-508-8, M63.

Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Živanović Saša, Kvrgić Vladimir, Višnjić Zoran (2004). One 3 – DOF Parallel Kinematic Machine, 30. JUPITER konferencija, 26. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-488-X, M63.

Živanović Saša (2004). Variability of parallel kinematic machines with linear actuators configuring, 30. JUPITER konferencija, Plenarna sednica, 26. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova, Plenarna sesija.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-488-X, M63.

Živanović Saša, Ivanović Radomir (2003). Kinematic simualtion of 3dof parallel machine tool, 6. Međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI 2003, Zbornik radova.
Univerzitet u Banjaluci, Mašinski fakultet, ISBN: 99938-623-8-X, M63.

Živanović Saša (2003). CAD/CAM programming p3-parallel kinematics machine, 29. JUPITER konferencija, 16. simpozijum CAD/CAM, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-459-6, M63.

Živanović Saša (2003). Possible methodology for configuring of parallel kinematics machines, VIII Međunarodna konferencija Fleksibilne tehnologije mma 2003 Zbornik radova.
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Institut za proizvodno mašinstvo, M63.

Živanović Saša (2002). Modeling and simulation of 2 DOF manufacturing modules based on parallel mechanisms, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, Jahorina - IRMES 2002, Srpsko Sarajevo, 2/2, 445-450, 2/2, 445-450.
Jugoslovensko društvo za mašinske elemente i konstrukcije JuDEKO, M63.

Živanović Saša (2002). An methodology for parallel kinematics machine systematization, 28. JUPITER konferencija, 24. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-430-8, M63.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Živanović Saša (2002). Newly developed mechanism based on DELTA concept, 28. JUPITER konferencija, 24. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-430-8, M63.

Živanović Saša (2001). An example of p3-parallel kinematics machine programming, 27. JUPITER konferencija, 23. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-415-4, M63.

Čović Nebojša, Živanović Saša, Glavonjić Miloš (2000). The base conception of one three-axes machine prototype with a parallel kinematics, 28. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Zbornik radova.
Mašinski fakultet Kraljevo, Univerzitet u Kragujevcu, M63.

Živanović Saša (2000). Models of manufacturing modules with parallel mechanism, Naučno-stručni skup Israživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES 2000, Zbornik radova, Kotor, 13-15. septembar 2000..
Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet Podgorica, M63.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš (2000). Education 2D parallel machine tool as manufacturing module, 26. JUPITER konferencija, 22. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-369-7, M63.

Živanović Saša (2000). One model of manufacturing module with parallel mechanism, VII Međunarodna konferencija Fleksibilne tehnologije mma 2000 Zbornik radova, Novi Sad, 08. jun 2000..
Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Institut za proizvodno mašinstvo, M63.

Vasić Ivan, Živanović Saša, Mandić Aleksandar (2000). The evolution of a product in a novel project environment, VII Međunarodna konferencija Fleksibilne tehnologije mma 2000 Zbornik radova, Novi Sad, 08. jun 2000..
Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Institut za proizvodno mašinstvo, M63.

Živanović Saša (1999). Holonic Structure for Agile Technology Concept, 25. JUPITER konferencija, 21. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-340-9, M63.

Živanović Saša (1998). The Contribution to Computation of Supporting Structure Dynamics of Parallel Machine Tool, 27. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Zbornik radova (CD).
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, M63.

Živanović Saša (1998). Modelling of parts and fits of parallel machine tool model in PRO/Engineer environment, Naučno-stručni skup Israživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES 98, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, M63.

Živanović Saša (1997). Model of machine tool and robot with parallel mechanism, 23. JUPITER konferencija,19. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, M63.

Živanović Saša (1997). Choise of machining data and technology for electrodischarge cutting, 23. JUPITER konferencija, 19. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova, 298.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, M63.

Živanović Saša (1997). Synthesis of flexible manufacturing module on the basis of available fund of modules, VI Međunarodna konferencija Fleksibilne tehnologije MMA’97 Zbornik radova, II, 621-626.
Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Institut za proizvodno mašinstvo, M63.

Kalajdžić Milisav, Glavonjić Miloš, Vasić Ivan, Živanović Saša (1997). Contribution to development of new technologies, XII Naučno-stručni skup, Info - Teh 1997, Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 16-20. jun 1997..
JURIT Jugoslovensko udruženje za računarstvo , informatiku, Telekomunikacije, automatizaciju i menadžment, M63.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš (1996). Review of Advanced High-Speed Machine Tools, 22. JUPITER konferencija, 18. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, M63.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš (1995). Principle of family and the theory of similarity in machine tool family design, 21. JUPITER konferencija, 17. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, M63.

Vasilić Goran, Živanović Saša, Kokotović Branko, Dimić Zoran, Milutinović M. (2022). Configuring a Class of Machines Based on Reconfigurable 2DOF Planar Parallel Mechanism, Lecture Notes in Networks and Systems, 323, 179-197.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-86009-7_10.

Živanović Saša, Tabaković Slobodan, Zeljković Milan (2018). Machine Tools and Industry 4.0 - Trends of Development, Proceedings ff the 4th International Scientific Conference ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2018, East Sarajevo - Jahorina 2018..
University of East Sarajevo Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-719-4-3.

Dimić Zoran, Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Živanović Saša, Kvrgić Vladimir, Milićević Marija (2011). Open architecture control system for three axes parallel kinematics milling machine, 37. JUPITER konferenencija, 39. Simpozijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-724-9.

Књиге

Živanović Saša (2012). Development of educational parallel kinematic machine, Monografija iz edicije Posebna izdanja Zadužbine Andrejević, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet.
Beograd : Zadužbina Andrejević ; Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, Ministarstvo nauke i prosvete, ISSN: 1450-801X, ISBN: 978-86-525-0019-2, M41.

Kalajdžić Milisav, Tanović Ljubodrag, Babić Bojan, Glavonjić Miloš, Miljković Zoran, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Živanović Saša, Tošić Dragan, Vasić Ivan (2021). CUTTING TECHNOLOGY: handbook, UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET (COBISS.SR-ID - 48397833).
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-6060-097-6.