Михајло Д. Поповић

др Михајло Д. Поповић, ванредни професор
катедра за производно машинство
кабинет:
мејл адреса: mpopovic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3302-431

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама