Михајло Д. Поповић

др Михајло Д. Поповић, ванредни професор
Катедра за производно машинство
Кабинет:
Мејл адреса: mpopovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: директан 3302-431

Термини за пријем студената

среда, 12 - 13 часова

Предмети

Адитивне производне технологије
Алати за обликовање лима
Алати и прибори
Завршни предмет - Алати и прибори
Завршни предмет - Технологија машинске обраде
Нове технологије
Теорија и симулација процеса обраде
Технологија машинске обраде
Увод у производне системе

Истраживачка област

Технологије машинске обраде, Адитивне технологије, Брза израда алата, Предикција сила резања, Алати и прибори

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, VIII степен стручне спреме (доктор техничких наука - област машинство)

Публикације, признања, награде

1. Калајџић М., Тановић Љ., Бабић Б., Главоњић М., Миљковић З., Пузовић Р., Кокотовић Б., Поповић М., Живановић С., Тошић Д., Васић И., ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ – Приручник, Машински факултет Београд, 1998 (1. издање) - 2017 (8. издање ISBN: 978-86-7083-940-3). 2. Поповић М, Пјевић М, Алати за обликовање лима - Практикум за моделирање делова и алата у програму Creo Parametric, ISBN: 978-86-6060-065-5, Универзитет у Београду - Машински факултет, 2021.

Чланства у научним и стручним организацијама

1. ЈУПИТЕР (Јединствено Управљање Производним И ТЕхнолошким Ресурсима) асоцијација. 2. АЛУМНИ фондација МФ у Београду.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Grbović Aleksandar, Kastratović Gordana, Sedmak Aleksandar, Balać Igor, Popović Mihajlo (2019). Fatigue crack paths in light aircraft wing spars, International Journal of Fatigue, 123, 96-104.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0142-1123, 10.1016/j.ijfatigue.2019.02.013, M21.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag (2021). Experimental investigation of the tool radius and micro-cutting speed influence on micro-cutting mechanisms for marble based material, Surface Topography-Metrology and Properties, 9(1).
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 2051-672X, 10.1088/2051-672X/abedf7, M22.

Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Popović Mihajlo, Belić Zivorad, Trifković Spasoje (2012). Mechanisms in oxide-carbide ceramic BOK 60 grinding, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 58(9-12), 985-989.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-011-3449-5, M22.

Popović Mihajlo, Pjević Miloš, Milovanović Aleksa, Mladenović Goran, Milošević Miloš (2023). Printing parameter optimization of PLA material concerning geometrical accuracy and tensile properties relative to FDM process productivity, Journal of Mechanical Science and Technology, 37(2), 697-706.
Seoul, The Korean Society of Mechanical Engineers, ISSN: 1738-494X, 10.1007/s12206-023-0113-6, M23.

Vorkapić Nikola, Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Živanović Saša (2020). An additive manufacturing benchmark artifact and deviation measurement method, Journal of Mechanical Science and Technology, 34(7), 3015-3026.
Korean Soc Mechanical Engineers, Seoul, ISSN: 1738-494X, 10.1007/s12206-020-0633-2, M23.

Popović Mihajlo, Stoić Antun, Tanović Ljubodrag (2016). Prediction of tapping forces and torque for 16mncr5 alloyed steel, Tehnički vjesnik, 23(3), 873-879.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20150618074143, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Živanović Saša, Popović Mihajlo, Vorkapić Nikola, Pjević Miloš, Slavković Nikola (2020). Pregled tehnologija brze izrade prototipova pomoću subtraktivnih, aditivnih i formativnih procesa, FME Transactions, 48(1), 246-253.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet2001246Z, M24.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag, Mladenović Goran (2020). Recycling system for the FDM/FFF method material designed for small and medium-sized production batches, Advanced Technologies and Materials, 45(2), 17-20.
ISSN: 2620-0325, 10.24867/ATM-2020-2-003, M24.

Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag, Ehmann Kornel F. (2017). Predikcija sila rezanja - eksperimentalna identifikacija parametara ortogonalnog rezanja, FME Transactions, 45(4), 459-467.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1704459P, M24.

Jovičić Milenko M., Tanović Ljubodrag, Popović Mihajlo (2020). Podsećanje na život i rad dr Vladimira Šolaje, redovnog profesora Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - povodom 100 godina od njegovog rođenja (1920-2020.), Tehnika, 75(6), 719-724.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2006719J, M51.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag, Mladenović Goran (2020). Recycling system for the FDM/FFF method material designed for small and medium-sized production batches, Advanced Technologies and Materials, 45(2), 17-20.
ISSN: 2620-0325, 10.24867/ATM-2020-2-003, M51.

Tanović Ljubodrag, Popović Mihajlo, Mladenović Goran (2012). Исследования в области микрорезания мрамора и гранита, Journal of Mechanical Engineering of the National Technical University of Ukraine, 64, 271-275.
Kyiv : National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, ISSN: 2305-9001, M51.

Радови са конференција

Mladenović Goran, Milovanović Marko, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Stojadinović Slavenko (2020). The Development of CAD/CAM System for Automatic Manufacturing Technology Design for Part with Free Form Surfaces, Computational and Experimental Approaches in Materials Science and Engineering, Cnntech 2019, 90, 460-476.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-30853-7_27, M14.

Tanović Ljubodrag, Popović Mihajlo, Mladenović Goran (2012). Исследования в области микрорезания мрамора и гранита, Theses of lectures XІII Іnternational Scientific and Technical Conference, The Progressive Engineering & Technique.
Механіко-машинобудівний інститут НТУУ “КПІ”, M32.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Milutinović Mladomir, Movrin Dejan, Stefanović Ljiljana (2022). Experimental examination of the applicability of additive technologies in the field of rapid tooling - injection molding, Proceedings of 6th International Scientific Conference - COMETa2022.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering East Sarajevo, ISBN: 978-99976-947-6-8, M33.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Puzović Radovan (2022). Correlation between micro-cutting and static indentation, Proceedings of 6th International Scientific Conference - COMETa2022.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering East Sarajevo, ISBN: 978-99976-947-6-8, M33.

Mladenović Goran, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Popović Mihajlo, Pjević Miloš (2021). Software upgrade for automatic rough milling technology design for parts with free form surfaces, XXXVIII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije SPMS 2021 - zbornik radova.
Faculty of technical sciences Čačak, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-7776-252-0, M33.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag, Mladenović Goran (2020). Recycling system for the fdm/fff method material designed for small and medium-sized production batches, Proceedings of 5th International Scientific Conference - COMETa2020.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering East Sarajevo, ISBN: 978-99976-719-8-1, M33.

Mladenović Goran, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Milovanović Marko, Popović Mihajlo, Pjević Miloš, Simonović Vojislav (2020). Development of cam system for rough machining in free form surface manufacturing, Proceedings of 5th International Scientific Conference - COMETa2020.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering East Sarajevo, ISBN: 978-99976-719-8-1, M33.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag (2020). Correlation between static indentation and micro cutting marble-based material, Proceedings of XXI International Scientific and Technical Conference “Progressive Engineering, Technology and Engineering Education”.
Ministry of Education and Culture of Ukraine, M33.

Pjević Miloš, Stojadinović Slavenko, Tanović Ljubodrag, Popović Mihajlo, Mladenović Goran, Puzović Radovan (2019). Determination of the Optimal Regression Model for the Measurement Quality Characteristics of the Micro Cutting Stone-Based Materials, Proceedings of The 12th International Conference on Measurement and Quality Control - Cyber Physical.
Springer-Verlag Berlin, Berlin, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-030-18177-2_18, M33.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag (2019). Determination of the mathematical model of the micro cutting force for the granite jošanica in the ductile mode, Proceedings of XX International Scientific and Technical Conference “Progressive Engineering, Technology and Engineering Education”.
Ministry of Education and Culture of Ukraine, M33.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Mladenović Goran (2018). Layers optimisation of the pla parts formed by additive technologies, Proceedings of 4th International Scientific Conference - COMETa2018.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering East Sarajevo, ISBN: 978-99976-719-4-3, M33.

Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag, Mladenović Goran (2014). Eksperimenti ortogonalnog struganja u funkciji predikcije sila rezanja, Proceedings, XII International conference Maintenance and production engineering ,,KODIP – 2014.
Cooperative training center faculty of Mechanical engineering Podgorica, ISBN: 978-9940-527-35-8, M33.

Mladenović Goran, Tanović Ljubodrag, Popović Mihajlo (2014). Optimizacija putanje alata pri obradi slobodnih površina glodanjem, Proceedings, XII International conference Maintenance and production engineering “KODIP – 2014”.
Cooperative training center faculty of Mechanical engineering Podgorica, ISBN: 978-9940-527-35-8, M33.

Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag (2014). Tapping procces simulation based on orthogonal cutting tests, Proceedings of the 2nd International scientific conference ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2014.
University of East Sarajevo Faculty of Mechanical Engineering East Sarajevo, ISBN: 978-99976-623-2-3, M33.

Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag, Mladenović Goran (2013). Geometry analysis of straight fluted taps, Proceedings, 35th International Conference on Production Engineering ICPE 2013.
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, ISBN: 978-86-82631-69-9, M33.

Mladenović Goran, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Popović Mihajlo (2013). Analysis Of Machining Strategies Using Commercial CAD/CAM Software, Proceedings, 35th International Conference on Production Engineering ICPE 2013.
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, ISBN: 978-86-82631-69-9, M33.

Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Popović Mihajlo, Mladenović Goran (2012). Mehanički mikroobradni procesi, Proceedings - X International Conference Maintenance and Production Engineering ,,KODIP - 2012.
Cooperative training center faculty of Mechanical engineering Podgorica, ISBN: 978-9940-527-24-2, M33. Mladenović Goran, Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag (2012). Modeliranje, proračun i ispitivanje rešetkaste krovne konstrukcije, Proceedings, X International Conference Maintenance and Production Engineering ,,KODIP - 2012
.
Cooperative training center faculty of Mechanical engineering Podgorica, ISBN: 978-9940-527-24-2, M33.

Mladenović Goran, Popović Mihajlo (2012). Modelling, calculations and testing of single girder bridge crane and crane rails, Proceedings of the 11th International Scientific Conference – MMA 2012 - Advanced Production Technologies.
Novi Sad : FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMANT OF PRODUCTION ENGINEERING, ISBN: 978-86-7892-419-4, M33.

Mladenović Goran, Puzović Radovan, Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Jevtić Ivana (2022). Strategies development for rough milling in free form surfaces machining, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies - Book of Abstracts.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-120-1, M34.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Puzović Radovan, Mladenović Goran (2022). Part deformability prediction during the milling of AlMgSi1 (6082) material, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies - Book of Abstracts.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-120-1, M34.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Mladenović Goran, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan (2021). Applicability of rapid tooling in injection molding application, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies “CNN TECH 2021” - Book of Abstracts.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-077-8, M34.

Mladenović Goran, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Jevtić Ivana (2021). Rough milling with end mill cutter in apllication for free form surfaces machining, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies “CNN TECH 2021” - Book of Abstracts.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-077-8, M34.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Mladenović Goran, Milošević Miloš, Tanović Ljubodrag (2020). Influence of the part cooling during the printing process on the quality of polymer parts produced by fff/ffd method, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies “CNN TECH 2020” - Book of Abstracts.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-042-6, M34.

Popović Mihajlo, Pjević Miloš, Mladenović Goran, Milošević Miloš, Liviu Marsavina, Filippo Berto (2020). Variable layers thickness optimization of the pla parts formed by fff/ffd method, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies “CNN TECH 2020” - Book of Abstracts.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-042-6, M34.

Mladenović Goran, Milovanović Marko, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Pjević Miloš, Popović Mihajlo (2020). Concept development for rough milling of free form surfaces, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies “CNN TECH 2020” - Book of Abstracts.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-042-6, M34.

Milošević Miloš, Trajković Isaak, Ivanov Toni, Popović Mihajlo, Mitrović Nenad, Milovanović Aleksa, Jovanović-Saković Jelena (2020). Development of Conceptual Solution of Experimental Setting for Controlled Application of Impact Force on the Head Model Using DIC, The Book Of Abstracts, 4th International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies – CNN TECH 2020.
Belgrade : Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978‐86‐6060‐042‐6, M34.

Mladenović Goran, Milovanović Marko, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Stojadinović Slavenko (2019). Development of application software for automatic manufacturing techology design of free form surfaces, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies “CNN TECH 2019” - Book of Abstracts.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-009-9, M34.

Popović Mihajlo, Pjević Miloš, Mladenović Goran, Tanović Ljubodrag, Milošević Miloš, Milovanović Aleksa, Milošević Nenad (2019). Experimental determination of type of fracture pla specimens in the function of printing conditions, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies “CNN TECH 2019” - Book of Abstracts.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-009-9, M34.

Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Tanović Ljubodrag, Mladenović Goran (2018). Experimental examinations of machinability of ceramic materials during micro processing, 22nd European Conference of Fracture “ECF22” - Book of Abstracts.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-900686-0-9, M34.

Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Majstorović Vidosav, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Živanović Saša, Slavković Nikola, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko (2012). Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema – rezultati istraživanja za 2011. godinu, Zbornik radova - 38. JUPITER konferenencija.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-757-7, M61.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Puzović Radovan, Živanović Saša, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Mladenović Goran (2011). Rezultati istraživanja i razvoja nove generacije obradnih sistema, Zbornik radova - 37. JUPITER konferenencija.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-724-9, M61.

Kalajdžić Milisav, Babić Bojan, Miljković Zoran, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Lukić Ljubomir, Đapić Mirko, Radiša Radomir, Uzunović Slađana, Slavković Radomir (2008). Automated Design Implementation of Machining Systems and Processes in Metalworking Industry, 34. JUPITER Konferencija, 30. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 34th JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-628-0, M61.

Jovanović Radiša, Bugarić Uglješa, Vesović Mitra, Perišić Natalija (2022). ФАЗИ И НЕЛИНЕАРНО УПРАВЉАЊЕ ЗАХВАТНОГ МЕХАНИЗМА И МОТОРА ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ - ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА MISSION4.0, 43. JUPITER KONFERENCIJA sa međunarodnim učešćem ZBORNIK RADOVA/ 43rd JUPITER CONFERENCE with foreign participants PROCEEDINGS / 39. simpozijum: NU - ROBOTI - FTS.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Živanović Saša, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Popović Mihajlo, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko, Pjević Miloš, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran, Rakić Aleksandar, Manasijević Srećko (2022). Revitalizacija horizontalne bušilice glodalice LOLA HBG 80 upravljanjem otvorene arhitekture na LinuxCNC platformi, 43 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2022.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Dimić Zoran, Pavlović Dragan, Živanović Saša, Furtula Mladen, Đurković Marija (2022). Dynamic reconfigurable control system with variable flow of execution of kinematic algorithm, 43. JUPITER konferencija, 39. simpozijum NU-Roboti-FTS : Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Paprocki Marcin, Erwinski Krystian, Živanović Saša (2022). CNC machine laboratory stand with H-Bot parallel kinematics using the EtherCAT bus, 43rd JUPITER conference, 39th symposium NC-Robots-FTS : Proceedings.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Milutinović Milan, Živanović Saša, Vasilić Goran, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Dimić Zoran (2022). 3+2 axis machining strategy on the new grinding machine for manufacturing profile milling cutters, 43. JUPITER konferencija, 39. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Vasilić Goran, Živanović Saša, Milutinović Milan, Dimić Zoran (2022). Kinematics of complex multi-axis and multi-spindle machine tool intended for the milling process, 43. JUPITER konferencija, 39. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, M63.

Erwinski Krystian, Karasek Gabriel, Živanović Saša, Dimić Zoran, Slavković Nikola (2022). Real-time control of a KEOPS-DELTA parallel kinematics machine using LinuxCNC and ETHERCAT, 43rd JUPITER conference, 39th symposium NC-Robots-FTS, Proceedings.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Spasojević Bojana, Popović Mihajlo, Pjević Miloš, Mladenović Goran, Puzović Radovan (2022). Simulacija procesa kovanja primenom naprednih softverskih alata, 43. Jupiter Konferencija - Zbornik Radova.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Trajkov Aleksandra, Popović Mihajlo, Pjević Miloš, Mladenović Goran (2022). Analiza proizvodnosti delova većih gabarita primenom aditivnih tehnologija i tehnologija spajanja, 43. Jupiter Konferencija - Zbornik Radova.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Stojanović Jagoš, Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Mladenović Goran (2022). State of the art in the field of force prediction in ball end milling, 43. JUPITER konferencija : zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Jevtić Ivana, Popović Mihajlo, Mladenović Goran, Pjević Miloš, Milošević Miloš, Milovanović Aleksa (2022). Generativni dizajn i primena aditivnih tehnologija u okruženju creo parametric, 43. JUPITER konferencija - Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Tanović Ljubodrag, Živanović Saša, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko, Pjević Miloš, Vorkapić Nikola (2020). Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema rezultati istraživanja za 2019. godinu, 42 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2020.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-054-9, M63.

Vasilić Goran, Živanović Saša (2020). Uticaj rezolucije ravanskog paralelnog mehanizma na tačnost kompleksne mašine alatke za proces obrade sečenja žicom, 42. JUPITER konferencija, 38. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-055-6, M63.

Kalabić Ranka, Popović Mihajlo, Pjević Miloš, Mladenović Goran, Tanović Ljubodrag (2020). Istraživanje uticaja parametara obrade na pokazatelje kvaliteta pri obradi rezanjem polimera, 42. Jupiter Konferencija - Zbornik Radova.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-055-6, M63.

Jovančićević Luka, Popović Mihajlo, Pjević Miloš, Tanović Ljubodrag (2020). Eksperimentalna identifikacija ugla elastičnog vraćanja kod šireg spektra materijala, 42. Jupiter Konferencija - Zbornik Radova.
University of Belgrade, faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-055-6, M63.

Mladenović Goran, Tanović Ljubodrag, Milovanović Marko, Popović Mihajlo, Puzović Radovan, Pjević Miloš (2020). Development of a system for automatic technology design for pre-machining of parts with free form surfaces, Zbornik radova 42. JUPITER konferencije, 29. simpozijum CAD/CAM.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-055-6, M63.

Mladenović Goran, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Pjević Miloš, Popović Mihajlo (2018). The development of software solution for automatic choise of machining parameters for free form surfaces parts, Zbornik radova 41. JUPITER konferencije, 28. simpozijum CAD/CAM.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-978-6, M63.

Popović Mihajlo, Mladenović Goran (2016). The cutting edge geometry analysis of straight flutes taps, Zbornik radova sa 40. JUPITER konferencije, 27. simpozijum CAD/CAM.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-893-2, M63.

Mladenović Goran, Tanović Ljubodrag, Pjević Miloš, Popović Mihajlo (2016). Sculptured surface milling - the development of CAD/CAM system, Zbornik radova sa 40. JUPITER konferencije, 27. simpozijum CAD/CAM.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-893-2, M63.

Popović Mihajlo (2014). Parametric modeling of taps with straight flutes, Зборник радова, 39. ЈУПИТЕР конференција, 26. симпозијум CAD/CAM, 2.37.
Универзитет у Београду - Машински факултет, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Glavonjić Miloš, Živanović Saša (2012). A new CNC programming method using STEP-NC, 38. JUPITER konferenencija, 34. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova, 3.112-3.117..
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-757-7, M63.

Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Puzović Radovan, Popović Mihajlo, Mladenović Goran (2011). The application of the CAD/CAM/CAE program package in the design and manufacturing of casting pressure tools for parts made from polymers, Zbornik radova, 37. JUPITER konferencija, 24. simpozijum CAD/CAM.
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-724-9, M63.

Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Živanović Saša, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Mladenović Goran (2009). Развој технологија вишеосне обраде сложених алата за потребе домаће индустрије – Рекапитулација резултата на пројекту МА14034, Зборник радова - 35. ЈУПИТЕР конферененција, 31. симпозијум НУ-Роботи-ФТС.
Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за производно машинство, ISBN: ISBN 978-86-7083-666-2, M63.

Dimić Zoran, Živanović Saša, Kvrgić Vladimir (2008). EMC software based CNC development concept for machine tools with specific configuration, 34. JUPITER konferenencija, 30. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-628-0, M63.

Glavonjić Miloš, Živanović Saša, Milutinović Dragan, Dimić Zoran (2008). Educational 3-axis parallel kinematic machine, 34. JUPITER konferenencija, 30. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-628-0, M63.

Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Živanović Saša, Dimić Zoran (2007). Configuration of a hybrid 5-axis machine, 33. JUPITER konferenencija, 29. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-592-4, M63.

Živanović Saša, Dimić Zoran (2007). Controling model of 3 axis parallel kinematic machines based on EMC system software, 33. JUPITER konferenencija, 29. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-592-4, M63.

Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Živanović Saša (2006). Three axis parallel mechanism with specific solutions of passive translatory joint, 32. JUPITER konferencija, 28. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-557-6, M63.

Simonović Aleksandar, Živanović Saša (2005). CAD/CAM of mold for helicopter rotor composite blade, 31. JUPITER konferencija, 18. simpozijum CAD/CAM, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-508-8, M63.

Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Živanović Saša (2005). CAD interpretations of three axes parallel kinematics machine pn101, 27. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-508-8, M63.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Kvrgić Vladimir, Živanović Saša (2005). Novi paralelni mehanizam za glodalice sa dugačkom X osom, 31. JUPITER konferencija, 27. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-508-8, M63.

Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Živanović Saša, Kvrgić Vladimir, Višnjić Zoran (2004). One 3 – DOF Parallel Kinematic Machine, 30. JUPITER konferencija, 26. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-488-X, M63.

Živanović Saša (2004). Variability of parallel kinematic machines with linear actuators configuring, 30. JUPITER konferencija, Plenarna sednica, 26. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova, Plenarna sesija.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-488-X, M63.

Књиге

Kalajdžić Milisav, Tanović Ljubodrag, Babić Bojan, Glavonjić Miloš, Miljković Zoran, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Živanović Saša, Tošić Dragan, Vasić Ivan (2021). CUTTING TECHNOLOGY: handbook, UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET (COBISS.SR-ID - 48397833).
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-6060-097-6.

Popović Mihajlo, Pjević Miloš (2021). Алати за обликовање лима - Практикум за моделирање делова и алата у програму Creo Parametric.
Универзитет у Београду - Машински факултет, ISBN: 978-86-6060-065-5.