Михајло Д. Поповић

др Михајло Д. Поповић, ванредни професор
катедра за производно машинство
кабинет:
мејл адреса: mpopovic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3302-431

термини за пријем студената

среда, 12 - 13 часова

предмети

истраживачка област

Технологије машинске обраде, Адитивне технологије, Брза израда алата, Предикција сила резања, Алати и прибори

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, VIII степен стручне спреме (доктор техничких наука - област машинство)

публикације, признања, награде

1. Калајџић М., Тановић Љ., Бабић Б., Главоњић М., Миљковић З., Пузовић Р., Кокотовић Б., Поповић М., Живановић С., Тошић Д., Васић И., ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ – Приручник, Машински факултет Београд, 1998 (1. издање) - 2017 (8. издање ISBN: 978-86-7083-940-3). 2. Поповић М, Пјевић М, Алати за обликовање лима - Практикум за моделирање делова и алата у програму Creo Parametric, ISBN: 978-86-6060-065-5, Универзитет у Београду - Машински факултет, 2021.

чланства у научним и стручним организацијама

1. ЈУПИТЕР (Јединствено Управљање Производним И ТЕхнолошким Ресурсима) асоцијација. 2. АЛУМНИ фондација МФ у Београду.