Зоран Ђ. Миљковић

др Зоран Ђ. Миљковић, редовни професор
Катедра за производно машинство
Кабинет: 531
Мејл адреса: zmiljkovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 468; директан 3302-468

Лична веб презентација

https://www.linkedin.com/in/zoran-miljkovic-3a101574/

Термини за пријем студената

Петак, 11:00 - 13:00

Предмети

Анализа перформанси технолошких система
Аутономни системи и машинско учење
Завршни предмет - Компјутерска симулација и вештачка интелигенција
Завршни предмет - Технологија машинске обраде
Индустријски роботи
Интелигентни технолошки системи
Когнитивна роботика
Компјутерска симулација и вештачка интелигенција
Машинско учење интелигентних роботских система
Методе одлучивања
Роботика и вештачка интелигенција
Системи вештачких неуронских мрежа
Технологија машинске обраде

Истраживачка област

Технологије машинске обраде; Роботика и вештачка интелигенција; Интелигентни технолошки системи и процеси; Мехатроника; Аутономни системи и машинско учење; Процесирање дигиталне слике објеката у роботском окружењу и интелигентно стерео-визуелно управљање мобилних робота базирано на машинском гледању; Развој и примена вештачких неуронских мрежа у производним технологијама; Развој и примена метода одлучивања у когнитивној роботици, уз вишекритеријумску оптимизацију, заснованих на техникама вештачке интелигенције; Групна технологија; Пројектовање фабричких постројења у металопрерађивачкој индустрији; Иновација инжењерског образовања и развој наставних учила.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.маш.инж.,1988. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр техн. наука,1994. Машински факултет Универзитета у Београду, Др техн. наука, 2000.

Публикације, признања, награде

Објавио је 195 радова, и то у престижним научним часописима међународног значаја (29 радова_SCI-Web of Science® - категорије: M21a, M21, М22, М23; уз 1302 цитата_извор SCOPUS, h-index: 18; односно 2356 цитата_извор Google Scholar, h-index: 25, i10-index: 40, као и 1709 цитата_извор Research Gate, h-index: 21), националним часописима међународног значаја (13 радова категорије М24) и часописима националног значаја (17 радова - категорије: М51, М52, М53), у зборницима радова међународних и националних конгреса, конференција, симпозијума и семинара (118 радова - категорије: М31, М33, М34, М61, М63 и М64), као и 18 поглавља/радова у научним монографијама/тематским зборницима међународног значаја (категорије: М13 и М14). Објавио је 4 књиге: научну монографију националног значаја категорије М42 (2003); приручник-помоћни уџбеник (девет издања: 1998, 1999, 2001, 2004, 2005, 2008, 2012, 2017, 2021); збирку задатака са изводима из теорије (два издања: 2009, 2018) и основни универзитетски уџбеник (2021). Реализовао је и верификовао 30 техничких решења (прототипови лабораторијских мобилних робота; нова фабричка постројења у металопрерађивачкој индустрији; нове методе и алгоритми у домену развоја роботике и вештачке интелигенције; оригинални софтвери и софтверске апликације за машинско учење интелигентних роботских система, процесирање дигиталне слике објеката у роботском окружењу и интелигентно стерео-визуелно управљање мобилних робота базирано на машинском гледању). Експерт је (2006-2024), у својству Vice-Chairperson_а за инжењерство, изабран од стране „Research Executive Agency - REA“ која ради под окриљем Европске комисије у Бриселу, са циљем да рецензира, оцењује и рангира европске предлоге научно-истраживачких пројеката, као и прихваћене водеће пројекте током реализације, у оквиру раније FP7-PEOPLE Research projects – Host-Driven Actions_ITN-IAPP, затим H2020-MSCA_ITN-IF-RISE, а данас Horizon Europe MSCA_Postdoctoral Fellowships-2023 & Horizon Europe MSCA_Doctoral Networks-2023 позива. Изабран је за експерта Европске комисије (2021-2022) за евалуацију предлога научно-истраживачких пројеката у домену роботике и вештачке интелигенције, и то у оквиру позива HORIZON-CL4-DIGITAL-EMERGING-2021-01, под окриљем „DG CNECT - Communications Networks, Content and Technology, Unit A1 - Artificial Intelligence & Robotics Innovation and Excellence“, из Луксембурга. Изабран је за експерта (2021-2024) од стране агенције „European Innovation Council and SMEs Executive Agency - EISMEA“ која ради под окриљем Европске комисије у Бриселу, са циљем да рецензира, оцењује и рангира европске предлоге научно-истраживачких пројеката за инжењерство, посебно у домену когнитивне роботике и примене вештачке интелигенције, као и да мониторингом и рецензирањем периодичног Извештаја дâ оцену изведених активности, после првог периода извештавања (2022-2023), и то у оквиру позива HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01 и HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01, а и позива Horizon Europe_WIDERA-2022-ACCESS-07. Награде и признања: Награда „Свети Сава“ за најбољу књигу (монографија) Машинског факултета у Београду издату у 2003. години; Награда „Свети Сава“ за најбољу књигу (збирка задатака) Машинског факултета у Београду издату у 2009. години; Признање Центра за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН): "Истакнути рецензент у области инжењерства и технологије" за 2022. годину (https://www.ceon.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=655&catid=114&Itemid=482&lang=sr); Плакета Машинског факултета у Београду за изузетан вишегодишњи рад у Комисијама за упис и презентацију студија, за пожртвовање и енергију који су уложени у ове послове, чиме је веома допринео афирмацији факултета (додељена је поводом Дана факултета 2009. године); Плакета за посебно залагање, и то за допринос развоју и подизању угледа Машинског факултета у Београду (додељена је поводом Дана факултета 2021. године), првенствено због тога што су се у Лабораторији за индустријску роботику и вештачку интелигенцију (ROBOTICS & AI) којом руководи, у оквиру Катедре за производно машинство Машинског факултета у Београду, реализовале кључне научно-истраживачке активности пројекта у домену развоја вештачке интелигенције, финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије, чији је акроним MISSION4.0 (1. септембар 2020. - 31. децембар 2022.), а све релевантне информације дате су путем сајта овог пројекта под његовим руководством, и то на следећем линку: http://mission4-0.mas.bg.ac.rs/ Рангиран је у области "инжењерства и технологије" међу првих 30% у свету, а на првом месту је у домену "роботике и вештачке интелигенције" и "интелигентних технолошких система" у оквиру Универзитета у Београду, према "World Scientist and University Rankings 2024": https://www.adscientificindex.com/scientist/zoran-miljkovic/1147139

Чланства у научним и стручним организацијама

Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер Министарства науке, технолошког развоја и иновација Владе Републике Србије - председник (1. јануар 2022. - 31. децембар 2026.); ЈУПИТЕР - асоцијација универзитета, института и индустрије у области производног машинства; Заједница научно-истраживачких институција производног машинства Србије (ЗНИПМС); AMSE - Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises (France-Spain).

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2022). Semantic segmentation based stereo visual servoing of nonholonomic mobile robot in intelligent manufacturing environment, Expert Systems With Applications, 190.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0957-4174, 10.1016/j.eswa.2021.116203, M21a.

Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Miljković Zoran, Kulesza Zbigniew (2022). Multi-objective scheduling of a single mobile robot based on the grey wolf optimization algorithm, Applied Soft Computing, 131.
Elsevier, ISSN: 1568-4946, 10.1016/j.asoc.2022.109784, M21a.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Jokić Aleksandar (2019). A novel methodology for optimal single mobile robot scheduling using whale optimization algorithm, Applied Soft Computing, 81.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 1568-4946, 10.1016/j.asoc.2019.105520, M21a.

Petrović Milica, Vuković Najdan, Mitić Marko, Miljković Zoran (2016). Integration of process planning and scheduling using chaotic particle swarm optimization algorithm, Expert Systems With Applications, 64, 569-588.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0957-4174, 10.1016/j.eswa.2016.08.019, M21a.

Mitić Marko, Miljković Zoran (2015). Bio-inspired approach to learning robot motion trajectories and visual control commands, Expert Systems With Applications, 42(5), 2624-2637.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0957-4174, 10.1016/j.eswa.2014.10.053, M21a.

Petrović Milica, Ciezkowski Maciej, Romaniuk Slawomir, Wolniakowski Adam, Miljković Zoran (2021). A Novel Hybrid NN-ABPE-Based Calibration Method for Improving Accuracy of Lateration Positioning System, Sensors, 21(24).
MDPI, Basel, ISSN: 1424-8220, 10.3390/s21248204, M21.

Vuković Najdan, Petrović Milica, Miljković Zoran (2018). A comprehensive experimental evaluation of orthogonal polynomial expanded random vector functional link neural networks for regression, Applied Soft Computing, 70, 1083-1096.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 1568-4946, 10.1016/j.asoc.2017.10.010, M21.

Mitić Marko, Vuković Najdan, Petrović Milica, Miljković Zoran (2018). Chaotic metaheuristic algorithms for learning and reproduction of robot motion trajectories, Neural Computing & Applications, 30(4), 1065-1083.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0941-0643, 10.1007/s00521-016-2717-6, M21.

Vuković Najdan, Miljković Zoran (2015). Robust sequential learning of feedforward neural networks in the presence of heavy-tailed noise, Neural Networks, 63, 31-47.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0893-6080, 10.1016/j.neunet.2014.11.001, M21.

Vuković Najdan, Mitić Marko, Miljković Zoran (2015). Trajectory learning and reproduction for differential drive mobile robots based on GMM/HMM and dynamic time warping using learning from demonstration framework, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 45, 388-404.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0952-1976, 10.1016/j.engappai.2015.07.002, M21.

Miljković Zoran, Mitić Marko, Lazarević Mihailo, Babić Bojan (2013). Neural network Reinforcement Learning for visual control of robot manipulators, Expert Systems With Applications, 40(5), 1721-1736.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0957-4174, 10.1016/j.eswa.2012.09.010, M21.

Miljković Zoran, Vuković Najdan, Mitić Marko, Babić Bojan (2013). New hybrid vision-based control approach for automated guided vehicles, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 66(1-4), 231-249.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-012-4321-y, M21.

Vuković Najdan, Miljković Zoran (2013). A growing and pruning sequential learning algorithm of hyper basis function neural network for function approximation, Neural Networks, 46, 210-226.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0893-6080, 10.1016/j.neunet.2013.06.004, M21.

Šibalija Tatjana, Majstorović Vidosav D., Miljković Zoran (2011). An intelligent approach to robust multi-response process design, International Journal of Production Research, 49(17), 5079-5097.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0020-7543, 10.1080/00207543.2010.511476, M21.

Babić Bojan, Nesić Nenad, Miljković Zoran (2008). A review of automated feature recognition with rule-based pattern recognition, Computers in Industry, 59(4), 321-337.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0166-3615, 10.1016/j.compind.2007.09.001, M21.

Miljković Zoran, Petrović Milica (2017). Application of modified multi-objective particle swarm optimisation algorithm for flexible process planning problem, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 30(2-3), 271-291.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0951-192X, 10.1080/0951192X.2016.1145804, M22.

Petrović Milica, Mitić Marko, Vuković Najdan, Miljković Zoran (2016). Chaotic particle swarm optimization algorithm for flexible process planning, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 85(9-12), 2535-2555.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-015-7991-4, M22.

Babić Bojan, Nesić Nenad, Miljković Zoran (2011). Automatic feature recognition using artificial neural networks to integrate design and manufacturing: Review of automatic feature recognition systems, Ai Edam-Artificial Intelligence For Engineering Design Analysis and Manufacturing, 25(3), 289-304.
Cambridge Univ Press, New York, ISSN: 0890-0604, 10.1017/S0890060410000545, M22.

Marković Veljko, Jakovljević Živana, Miljković Zoran (2019). Feature Sensitive Three-Dimensional Point Cloud Simplification using Support Vector Regression, Tehnički vjesnik, 26(4), 985-994.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20180328175336, M23.

Miljković Zoran, Vuković Najdan, Mitić Marko (2016). Neural extended Kalman filter for monocular SLAM in indoor environment, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Scie, 230(5), 856-866.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0954-4062, 10.1177/0954406215586589, M23.

Diryag Ali, Mitić Marko, Miljković Zoran (2014). Neural networks for prediction of robot failures, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Scie, 228(8), 1444-1458.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0954-4062, 10.1177/0954406213507704, M23.

Mitić Marko, Miljković Zoran (2014). Neural network learning from demonstration and epipolar geometry for visual control of a nonholonomic mobile robot, Soft Computing, 18(5), 1011-1025.
Springer, New York, ISSN: 1432-7643, 10.1007/s00500-013-1121-8, M23.

Babić Bojan, Miljković Zoran, Vuković Najdan, Antić V. (2012). Towards implementation and autonomous navigation of an intelligent automated guided vehicle in material handling systems, Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Mechanical Engineering, 36(M1), 25-40.
ISSN: 2228-6187, M23.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan, Vuković Najdan, Čović Nebojša (2012). Towards a conceptual design of intelligent material transport using artificial intelligence, Strojarstvo, 54(3), 205-219.
Croation Union of Mech. Engineers and Naval Architects, ISSN: 0562-1887, M23.

Miljković Zoran, Gerasimović Milica, Stanojević Ljiljana, Bugarić Uglješa (2011). Using artificial neural networks to predict professional movements of graduates, Croatian Journal of Education, 13(3), 117-141.
Facteachereducation, ISSN: 1848-5189, M23.

Gerasimović Milica, Stanojević Ljiljana, Bugarić Uglješa, Miljković Zoran, Veljović Alemoije (2011). Using Artificial Neural Networks for Predictive Modeling of Graduates' Professional Choice, New Educational Review, 23(1), 175-188.
ISSN: 1732-6729, M23.

Stamenković Dragomir, Kojić Dušan, Matija Lidija, Miljković Zoran, Babić Bojan (2010). Physical properties of contact lenses characterized by scanning probe microscopy and optomagnetic fingerprint, International Journal of Modern Physics B, 24(6-7), 825-834.
World Scientific Publ Co Pte Ltd, Singapore, ISSN: 0217-9792, 10.1142/S0217979210064460, M23.

Bojović Božica, Miljković Zoran, Babić Bojan, Koruga Đuro (2009). Fraktalna analiza biopovršina u funkciji poređenja i predikcije ponašanja u upotrebi, Hemijska Industrija, 63(3), 239-245.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND0903239B, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana, Miljković Zoran (2020). Detekcija napada na senzorske signale u industrijskim kontrolnim sistemima, FME Transactions, 48(1), 7-12.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet2001007N, M24.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana, Miljković Zoran (2020). The Detection of Sensor Signal Attacks in Industrial Control Systems, FME Transactions, New Series, 48(1), 7-12.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet2001007N, M24.

Petrović Milica, Petronijević Jelena, Mitić Marko, Vuković Najdan, Miljković Zoran, Babić Bojan (2016). The Ant Lion Optimization Algorithm for Integrated Process Planning and Scheduling, Applied Mechanics and Materials, 834.
ISSN: 1662-7482, 10.4028/www.scientific.net/AMM.834.187, M24.

Petronijević J, Petrović Milica, Vuković Najdan, Mitić Marko, Babić Bojan, Miljković Zoran (2016). Integrated process planning and scheduling using multi-agent methodology, Applied Mechanics and Materials, 834.
ISSN: 1662-7482, 10.4028/www.scientific.net/AMM.834.193, M24.

Vuković Najdan, Mitić Marko, Miljković Zoran (2015). Varijacioni pristup robustnom obučavanju višeslojnog perceptrona na bazi Bajesovske metodologije, FME Transactions, 43(2), 123-130.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1502123V, M24.

Petrović Milica, Mitić Marko, Vuković Najdan, Petronijević Jelena, Miljković Zoran, Babi Bojan (2015). Modified Chaotic Particle Swarm Optimization Algorithm for Flexible Process Planning, International Journal Advanced Quality, 43(3), 25-32.
Beograd : JUQS, ISSN: 2217-8538, M24.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan (2013). Integracija projektovanja tehnološkog procesa, terminiranja proizvodnje i upravljanja mobilnog robota bazirana na triz i multiagentskoj metodologiji, FME Transactions, 41(2), 120-129.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Mitić Marko, Miljković Zoran, Babić Bojan (2011). Empirical Control System Development for Intelligent Mobile Robot Based on the Elements of the Reinforcement Machine Learning and Axiomatic Design Theory, FME Transactions, New Series, 39(1), 1-8.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 1451-2092, M24.

Miljković Zoran (2000). Hierarchical Intelligent Control of Learning Robot Using Camera and System of Artificial Neural Networks, International Journal of Applied Computer Science, Special Issue: Selected Applications of Artificial Intelligence, 8(2), 79-97.
Lodz University of Technology, ISSN: 1507-0360, M24.

Miljković Zoran (1997). Hierarchical Intelligent Robot Control Based on Artificial Neural Network System, Journal Mathematical Modelling and Scientific Computing - USA, 8(1-2), 331-336.
Principia Scientia, USA, ISSN: 1067-0688, M24.

Mitić Marko, Miljković Zoran, Babić Bojan, Majstorović Vidosav (2011). Q-Learning Framework as a Solution for an Obstacle Avoidance Problem in Unknown Environment, Introduction paper presented at the 6th International Working Conference ”Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches”, Published in International Journal Total Quality Management & Excellence, 7th – 11th June, 2011, Belgrade, 39(2), 21-25.
Belgrade : JUSQ, ISSN: 2217-5768, M31.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2018). Metode vizuelnog upravljanja robotskih sistema - pregled stanja u oblasti istraživanja, Tehnika, 73(6), 801-816.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1806801J, M51.

Vuković Najdan, Miljković Zoran (2014). Mašinsko učenje veštačke neuronske mreže sa radijalnim aktivacionim funkcijama Gausovog tipa na bazi Kalmanovog filtra - rezultati primene, Tehnika, 69(4), 621-628.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1404621V, M51.

Vuković Najdan, Miljković Zoran (2014). Mašinsko učenje veštačke neuronske mreže sa radijalnim aktivacionim funkcijama gausovog tipa na bazi Kalmanovog filtra - teorijske osnove, Tehnika, 69(4), 613-620.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1404613V, M51.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan (2013). Veštačka inteligencija u koncepcijskom projektovanju inteligentnih tehnoloških sistema - pregled stanja u oblasti istraživanja, Tehnika, 68(5), 873-885.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, M51.

Miloradović Branko, Vuković Najdan, Miljković Zoran (2012). Prilog razvoju inteligentnog ponašanja mobilnog robota u definisanom tehnološkom okruženju korišćenjem metoda odlučivanja baziranih na VNM, Tehnika, 67(6), 943-950.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, M51.

Mitić Marko, Miljković Zoran, Babić Bojan (2011). Prilog razvoju empirijskog upravljačkog sistema mobilnog robota baziranog na elementima mašinskog učenja ojačavanjem i aksiomatskoj teoriji projektovanja, FME Transactions, 39(1), 1-8.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Vuković Najdan, Miljković Zoran (2009). Nova hibridna upravljačka arhitektura namenjena za eksploataciju inteligentnih mobilnih robota u proizvodnom okruženju, FME Transactions, 37(1), 9-18.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Bojović Božica, Miljković Zoran, Babić Bojan (2008). Fraktalna analiza AFM snimaka pohabane unutrašnje površine kontaktnog sočiva, FME Transactions, 36(4), 175-180.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Miljković Zoran, Babić Bojan (2007). Empirijska upravljačka strategija za industrijski robot koji uči, FME Transactions, 35(1), 1-8.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Miljković Zoran, Babić Bojan (2005). Formiranje familije mašine-delovi korišćenjem softvera ART-1 Simulator i FLEXY, FME Transactions, 33(3), 157-162.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Miljković Zoran, Babić Bojan (2005). Machine-Part Family Formation by Using ART-1 Simulator and FLEXY, Journal FME Transactions, New Series, 33(3), 157-162.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 1451-2092, M51.

Miljković Zoran (2000). Empirical Control Strategy for Autonomous Industrial Robot Based on Recognition System and Machine Learning, International Journal of Production Engineering and Computers, 3(3), 29-34.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 1450-5096, M51.

Miljković Zoran, Milačić Vladimir (1994). Развој интелигентних аутономних микроробота, Часопис ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО, Факултет техничких наука - Нови Сад, 11(1-2), 235-242.
Нови Сад : Факултет техничких наука, ISSN: 0354-6446, M51.

Jokić Aleksandar, Đokić Lazar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2022). Data Augmentation Methods for Semantic Segmentation-based Mobile Robot Perception System, Serbian Journal of Electrical Engineering, 19(3).
ISSN: 1451-4869, https://doi.org/10.2298/SJEE2203291J, M52.

Đokić Lazar, Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Slavković Nikola, Miljković Zoran (2021). Application of metaheuristic optimization algorithms for image registration in mobile robot visual control, Serbian Journal of Electrical Engineering, 18(2), 155-170.
Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet tehničkih nauka, Čačak, ISSN: 1451-4869, 10.2298/SJEE2102155D, M52.

Petrović Milica, Petronijević Jelena, Mitić Marko, Vuković Najdan, Plemić Aleksandar, Miljković Zoran, Babić Bojan (2015). The Ant Lion Optimization Algorithm for Flexible Process Planning, Journal of Production Engineering, 18(2), 65-68.
University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, ISSN: 1821-4932, M52.

Miljković Zoran, Bojović Božica, Babić Bojan (2010). Primena veštačke neuronske mreže i fraktala u predikciji ponašanja površina biomedicinskih materijala, Tehnika - Novi materijali, 19(4), 5-14.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0354-2300, M52.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana, Miljković Zoran, Pajić Miroslav (2020). Detection of cyber-attacks in systems with distributed control based on support vector regression, Telfor Journal, 12(2), 104-109.
Beograd : Društvo za telekomunikacije ; Akademska misao, ISSN: 1821-3251, 10.5937/TELFOR2002104N, M53.

Vuković Najdan, Miljković Zoran, Babić Bojan, Čović Nebojša (2008). Industrijski mobilni roboti u inteligentnim tehnološkim sistemima, Tehnika - Mašinstvo, 57(4), 11-18.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0461-2531, M53.

Miljković Zoran (2007). Mašinsko učenje inteligentnih mehatronskih sistema, Tehnika - Mašinstvo, 56(5), 1-14.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0461-2531, M53.

Радови са конференција

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2022). Real-Time Mobile Robot Perception Based on Deep Learning Detection Model, Lecture Notes in Networks and Systems, 472, 670-677.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-031-05230-9_80, M13.

Miljković Zoran, Jevtić Đorđe (2022). Object Detection and Reinforcement Learning Approach for Intelligent Control of UAV, Lecture Notes in Networks and Systems, 472 LNNS, 659-669.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-031-05230-9_79, M13.

Đokić L., Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2021). Design and Development of a Holonomic Mobile Robot for Material Handling and Transportation Tasks, Lecture Notes in Networks and Systems, 233, 709-716.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-75275-0_78, M13.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Kulesza Z., Miljković Zoran (2021). Visual Deep Learning-Based Mobile Robot Control: A Novel Weighted Fitness Function-Based Image Registration Model, Lecture Notes in Networks and Systems, 233, 744-752.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-75275-0_82, M13.

Miljković Zoran, Petrović Milica (2020). Single Mobile Robot Scheduling Problem: A Survey of Current Biologically Inspired Algorithms, Research Challenges and Real-World Applications, New Technologies, Development and Application Ii, 76, 33-41.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-18072-0_4, M13.

Jakovljević Živana, Petrović Milica, Mitrović Stefan, Miljković Zoran (2018). Intelligent Sensing Systems – Status of research at KaProm, Proceedings of 3rd International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing – AMP 2018.
Springer International Publishing, 10.1007/978-3-319-89563-5_2, M13.

Miljković Zoran, Slavković Nikola, Momčilović Bogdan, Milićević Đorđe (2023). Development of a Domestic 4-axis SCARA Robot, Proceedings of the XI International Conference Heavy Machinery-HM 2023.
University of Kragujevac, Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, ISBN: 978-86-82434-01-6, M31.

Miljković Zoran, Petrović Milica (2020). A Survey of Swarm Intelligence-based Optimization Algorithms for Tuning of Cascade Control Systems: Concepts, Models and Applications, Plenary Session - Invited paper, Proceedings of the 5th International Conference - Mechnanical Engineering in XXI Century (MASING 2020), Niš, December 09-10, 2020.
University of Niš - Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 2738-103X, ISBN: 978-86-6055-139-1, M31.

Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Miljković Zoran (2018). Single mobile robot scheduling: a mathematical modeling of the problem with real-world implementation, Proceedings / 13th International Scientific Conference MMA 2018 - Flexible Technologies.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences - Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-6022-094-5, M31.

Miljković Zoran (1996). Application of ART-1 Neural Network for Pattern Recognition in Robotics (invited paper-M31), Proceedings of the International A.M.S.E. Conference: Communications, Signals and Systems - CSS96, 1, 235-238.
Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, ISBN: 80-214-0768-9, M31.

Jevtić Đorđe, Miljković Zoran, Petrović Milica, Jokić Aleksandar (2023). Reinforcement Learning-based Collision Avoidance for UAV, Proceedings of the 10th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering (IcETRAN 2023).
ETRAN Society, The Society for Electronics, Telecommunications, Computing, Automatics and Nuclear engineering supported by IEEE, ISBN: 978-86-7466-970-9, M33.

Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Miljković Zoran, Kulesza Zbigniew (2022). Multi-Objective Population-based Optimization Algorithms for Scheduling of Manufacturing Entities, Proceedings of the 26th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2022).
ISBN: 978-1-6654-6857-2, 10.1109/MMAR55195.2022.9874301, M33.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2022). Mobile robot decision-making system based on deep machine learning, Proceedings / 9th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering (IcETRAN 2022) Novi Pazar, Serbia, 6-9, June, 2022.
ISBN: 978-86-7466-930-3, M33.

Jokić Aleksandar, Đokić Lazar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2021). A Mobile Robot Visual Perception System based on Deep Learning Approach, Зборник радова ‐ 65. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, Етно село Станишићи, 08‐10.09.2021. године / Proceedings of Papers – 8th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2021, Ethno willage Stanišići, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2021.
Belgrade : Društvo za ETRAN, ISBN: 978-86-7466-894-8, M33.

Miljković Zoran, Đokić Lazar, Petrović Milica (2021). Object Detection and Tracking in Cooperative Multi-Robot Transportation, Proceedings of the 38th International Conference on Production Engineering - ICPE-S 2021, 14 – 15. October 2021, Čačak, Serbia.
University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak, ISBN: 978-86-7776-252-0, M33.

Miljković Zoran, Jevtić Đorđe, Svorcan Jelena (2021). Reinforcement Learning Approach for Autonomous UAV Navigation in 3D Space, Proceedings of the 14th International Scientific Conference MMA 2021 – Flexible Technologies, Novi Sad, September 23-25, 2021.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-6022-364-9, M33.

Petrović Milica, Wolniakowski Adam, Ciezkowski M., Romaniuk Slawomir, Miljković Zoran (2020). Neural network-based calibration for accuracy improvement in lateration positioning system, 15th International Conference Mechatronic Systems and Materials, MSM 2020.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/MSM49833.2020.9201646, M33.

Petrović Milica, Mystkowski A., Jokić Aleksandar, Dokić L., Miljković Zoran (2020). Deep learning-based algorithm for mobile robot control in textureless environment, 15th International Conference Mechatronic Systems and Materials, MSM 2020.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/MSM49833.2020.9201666, M33.

Haber R., Strzelczak Stanislaw, Miljković Zoran, Castano F., Fumagalli L., Petrović Milica (2020). Digital twin-based Optimization on the basis of Grey Wolf Method. A Case Study on Motion Control Systems, Proceedings - 2020 IEEE Conference on Industrial Cyberphysical Systems, ICPS 2020.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/ICPS48405.2020.9274728, M33.

Đokić Lazar, Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2020). Biologically Inspired Optimization Methods for Image Registration in Visual Servoing of a Mobile Robot, Proceedings : 7th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering (IcETRAN 2020), 28-29. September 2020.
ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana, Miljković Zoran, Pajić Miroslav (2019). Detection of cyber-attacks in electro-pneumatic positioning system with distributed control, 27th Telecommunications Forum, TELFOR 2019 - Proceedings, Serbia, Belgrade, November 26-27, 2019..
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/TELFOR48224.2019.8971062, M33.

Petrović Milica, Villalonga Alberto, Miljković Zoran, Castano Fernando, Strzelczak Stanislaw, Haber Rodolfo (2019). Optimal Tuning of Cascade Controllers for Feed Drive Systems using Particle Swarm Optimization, IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN), 2019-July, 325-330.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., ISSN: 1935-4576, 10.1109/INDIN41052.2019.8972132, M33.

Đokić Lazar, Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2019). Stereo vision-based algorithm for control of nonholonomic mobile robot, Proceedings of selected papers and abstracts of the The Third International Students Scientific Conference “Multidisciplinary Approach to Contemporary Research - Cultural and Industrial Heritage”, Belgrade, 21-22.12. 2019.
ISBN: 978-86-6179-071-3, M33.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2018). An Improved Particle Swarm Optimization Algorithm for Scheduling of Single Mobile Robot, Proceedings of selected papers and Abstracts of the The Second International Students’ Scientific Conference“Multidisciplinary Approach to Contemporary Research” Belgrade, 24.-25. 11. 2018..
ISBN: 978-86-6179-062-1, M33.

Petrović Milica, Jovanović Radiša, Miljković Zoran (2018). Fuzzy Particle Swarm Optimization Algorithm for Manufacturing Resource Scheduling, Proceedings of the 4th International Conference - Mechnanical Engineering in XXI Century - MASING 2018 (COBISS.SR-ID - 261069580).
University of Niš - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-103-2, M33.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2017). Implementation of Image-based visual servoing for nonholonomic mobile robot control, First International Student Scientific Conference “Multidisciplinary approach to contemporary research”.
ISBN: 978-86-6179-056-0, M33.

Petrović Milica, Miljković Zoran (2017). Grey Wolf Optimization Algorithm for Single Mobile Robot Scheduling, Proceedings of the 4th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering (IcETRAN 2017), Kladovo, Serbia, June 05-08.
Belgrade : ETRAN Society, ISBN: 978-86-7466-692-0, M33.

Petrović Milica, Miljković Zoran (2017). Single Mobile Robot Scheduling in Manufacturing Environment, Proceedings of the 6th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2017).
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 978-86-6179-056-0, M33.

Rusov Mihajlo, Petrović Milica, Miljković Zoran (2017). Design and Control of Educational Mobile Robot for Material Transport in Intelligent Manufacturing System, Proceedings of selected papers of the First International Students’ Scientific Conference “Multidisciplinary Approach to Contemporary Research”.
Belgrade : Central Institute for Conservation, ISBN: 978-86-6179-056-0, M33.

Vuković Najdan, Mitić Marko, Petrović Milica, Petronijević Jelena, Miljković Zoran (2015). Experimental Evaluation of Growing and Pruning Hyper Basis Function Neural Networks Trained with Extended Information Filter, Proceedings of the 5th International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2015), Kopaonik 8-11. March 2015.
Society for Information Systems and Computer Networks, ISBN: 978-86-85525-16-2, M33.

Mitić Marko, Vuković Najdan, Petrović Milica, Petronijević Jelena, Diryag Ali, Miljković Zoran (2015). Bioinspired metaheuristic algorithms for global optimization, Proceedings of the 5th International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2015), Kopaonik 8-11. March 2015.
Society for Information Systems and Computer Networks, ISBN: 978-86-85525-16-2, M33.

Petronijević Jelena, Petrović Milica, Vuković Najdan, Mitić Marko, Babić Bojan, Miljković Zoran (2015). Multi-Agent Modeling for Integrated Process Planning and Scheduling, Proceedings of the 12th International Scientific Conference MMA 2015 – Flexible Technologies, Novi Sad, 25-26 September 2015.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-7892-722-5, M33.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Vuković Najdan, Babić Bojan, Petronijević Jelena (2014). Integration of Process Planning and Scheduling Using Modified Particle Swarm Optimization Algorithm, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2014).
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780- 9-8, M33.

Mitić Marko, Vuković Najdan, Diryag Ali, Miljković Zoran (2014). Learning Motion Trajectories and Visual Commands of a Nonholonomic Mobile Robot Using Metaheuristic Technique, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2014).
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780- 9-8, M33.

Vuković Najdan, Mitić Marko, Miljković Zoran (2014). Learning Motion from Demonstration for Differential Drive Mobile Robot, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2014).
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780- 9-8, M33.

Vuković Najdan, Miljković Zoran, Mitić Marko, Petrović Milica, Husen Mohamed A. (2013). Neural Extended Kalman Filter for State Estimation of Automated Guided Vehicle in Manufacturing Environment, Proceedings of the 35th International Conference on Production Engineering (ICPE-S 2013).
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering, ISBN: 978-86-82631-69-9, M33.

Mitić Marko, Miljković Zoran, Vuković Najdan, Babić Bojan, Diryag Ali (2013). Prediction of Robot Execution Failures Using Neural Networks, Proceedings of the 35th International Conference on Production Engineering (ICPE-S 2013), 25 – 28 September 2013 Kraljevo-Kopaonik.
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering, ISBN: 978-86-82631-69-9, M33.

Mitić Marko, Miljković Zoran, Lazarević Mihailo, Babić Bojan, Lazarević I.B. (2012). Image-based visual servo controlof robot manipulator under parameter uncertainties, 29th DANUBlA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2012.
University of Belgrade, M33.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan (2012). Optimization of Operation Sequencing in CAPP Using Hybrid Genetic Algorithm and Simulated Annealing Approach, Proceedings of the 11th International Scientific Conference MMA 2012 – Advanced Production Technologies, Novi Sad, 20-21 September 2012.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-7892-419-4, M33.

Vuković Najdan, Miljković Zoran, Mitić Marko, Babić Bojan, Lazarević Ivan (2012). Autonomous Navigation of Automated Guided Vehicle Using Monocular Camera, Proceedings of the 11th International Scientific Conference MMA 2012 – Advanced Production Technologies, Novi Sad, 20-21 September, 2012.
University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-7892-419-4, M33.

Vuković Najdan, Miljković Zoran, Babić Bojan, Bojović Božica (2011). Training of Radial Basis Function Networks with H∞ Filter-Initial Simulation Results, Proceedings of the 6th International Working Conference ”Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches”.
JUQS d.o.o. Beograd, ISBN: 978-86-7083-727-0, M33.

Bojović Božica, Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan, Matija Lidija (2011). Lubrication Prediction in Digital Manufacturing, Proceedings of the 6th International Working Conference ”Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches”.
JUQS d.o.o. Beograd, ISBN: 978-86-7083-727-0, M33.

Bojović Božica, Kojić Dušan, Miljković Zoran, Babić Bojan, Petrović Milica (2011). Friction Force Microscopy of Deep Drawing Made Surfaces, Proceedings of the 34th International Conference on Production Engineering (ICPE-S 2011), 28. - 30. September 2011, Niš, Serbia.
Niš : Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978–86–6055–019–6, M33.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan, Vuković Najdan, Čović Nebojša (2011). Towards a Conceptual Design of an Intelligent Material Transport Based on Machine Learning and Axiomatic Design Theory, Proceedings of the 34th International Conference on Production Engineering (ICPE-S 2011), 29. - 30. September 2011, Niš, Serbia.
Niš : Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978– 6–6055–019–6, M33.

Babić Bojan, Nešić Nenad, Miljković Zoran (2011). Automatic Feature Recognition System for Prismatic Parts Using STEP-Based Feature Extraction and ANN-Based Pattern Recognition, Proceedings of the 4th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2011).
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780-4-3, M33.

Vuković Najdan, Miljković Zoran, Babić Bojan, Čović Nebojša (2011). Towards Implementation of Intelligent Mobile Robots in a Manufacturing Environment, Proceedings of the 4th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2011).
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780-4-3, M33.

Kojić Dušan, Bojović Božica, Stamenković Dragomir, Matija Lidija, Babić Bojan, Miljković Zoran (2010). Imaging and Characterization of Optimum and Boston Glass Lenses by Method of Magnetic Force Microscopy and OptoMagnetic Fingerprint of Matter, Scientific Conferences Volume XVII - CONTEMPORARY MATERIALS 2009, 12, 149-156.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske - ANURS / Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Department of natural, technical sciences and mathematics, ISBN: 978-99938-21-19-9, M33.

Babić Bojan, Bojović Božica, Kalajdžić Milisav, Miljković Zoran (2008). Topography and Phase Images Investigation of the Used RGP Contact Lens Inner Surface, Proceedings of the 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2008) and EUREKA Brokerage Event, 1-3 October 2008, Chalkidiki, Greece.
The Aristotle University of Thessaloniki, M33.

Bojović Božica, Kalajdžić Milisav, Miljković Zoran, Babić Bojan (2008). Fractal Approach for Substrates Surface Topography Image Evaluation, Proceedings of the 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2008) and EUREKA Brokerage Event.
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-243-649-3, M33.

Miljković Zoran, Vuković Najdan, Babić Bojan (2008). Mobile Robot Localization in a Manufacturing Environment, Proceedings of the 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2008) and EUREKA Brokerage Event.
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-243-649-3, M33.

Babić Bojan, Miljković Zoran (2008). Axiomatic Design Theory Applied for Development of Empirical Control Strategy for Learning Robot, 1st Symposium on Multidisciplinary Studies of Design (MS.Design), Proceedings.
European Education and Training - The TEMPUS Programme, ISBN: 88-901080-3-7, M33.

Vuković Najdan, Miljković Zoran (2007). Simulation of the Insect Robot Walking Over Level Terrain, Proceedings of the 11th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 05-09 September.
Zenica : Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 9789958617348, M33.

Miljković Zoran, Lazarević Ivan, Kalajdžić Milisav (2005). Forging Process Modeling by Using Finite Element Analysis, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2005) and EUREKA Brokerage Event.
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 960-243-614-X, M33.

Miljković Zoran, Babić Bojan, Kalajdžić Milisav (2002). Manufacturing Similarity Identification in Group Technology Design Based on the "ART-1 Simulator", Proceedings of the 1st International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2002) and EUREKA Brokerage Event.
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 960-431-811-X, M33.

Miljković Zoran (2002). Empirical Control System for Robots That Learn, Proceedings of the 1st International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2002) and EUREKA Brokerage Event.
ISBN: 960-431-811-X, M33.

Miljković Zoran (2002). Intelligent Control System of Autonomous Robot, Proceedings of the 4th International Conference 'Heavy Machinery - HM'02, Kraljevo, Serbia.
University of Kragujevac, Faculty of Mechanical Engineering in Kraljevo, Serbia, ISBN: 86-82631-15-6, M33.

Miljković Zoran, Babić Bojan (1999). Decomposing Functionality of the Feature Recognizer Based on Artificial Neural Network System, Development and Practice of Artificial Intelligence Techniques – ICAI 99.
IAAMSAD and the South African Branch of the Academy on Nonlinear Sciences, Durban-South Africa, ISBN: 0-620-24836-X, M33.

Miljković Zoran, Lazarević Ivan (1998). “ART-1 Simulator” for Identification of Objects in Robotics, Proceedings of the International A.M.S.E. Conference on Contribution of Cognition to Modelling - CCM’98, Lyon-Villeurbanne - France.
AMSE - International Association for the Advancement of Modelling and Simulation techniques in Enterprises, France-Spain, M33.

Babić Bojan, Miljković Zoran (1997). Feature Recognition as the Basis for Integration of CAD and CAPP Systems, Proceedings of the Second World Congress on Intelligent Manufacturing Processes and Systems.
Springer, Berlin, 1997, M33.

Miljković Zoran (1996). Intelligent Technologies in Manufacturing Process Design Using Neural Networks, Proceedings of the International A.M.S.E Conference: ITHURS 96, 2, 3-9.
Universidad de Leon - Spain, Secretariado de Publicaciones and A.M.S.E. - France, ISBN: 84-7719-560-9, M33.

Miljković Zoran, Milačić Vladimir (1995). Research and Development of the Intelligent Autonomous Microrobot for Assembly of Mechatronic Fits, Proceedings of the First World Congress on Intelligent Manufacturing Processes & Systems, 1, 310-318.
University of Puerto Rico, Mayaguez Campus, Mechanical Engineering Department, Mayaguez/San Juan, Puerto, M33.

Bojović Božica, Miljković Zoran, Babić Bojan, Kojić Dušan (2009). Role of Phase Imaging in Surface Roughness Analysis of Biopolymers, 11th Annual Conference ”YUCOMAT 2009”, Poster session, The Book of Abstracts.
Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, ISBN: 978-86-80321-18-9, M34.

Stamenković Dragomir, Kojić Dušan, Miljković Zoran, Babić Bojan (2009). Contact Lenses Characterization by AFM/MFM and Optomagnetic Fingerprint, 11th Annual Conference ”YUCOMAT 2009”, Poster session, The Book of Abstracts.
Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, ISBN: 978-86-80321-18-9, M34.

Petrović Milica, Petronijević Jelena, Mitić Marko, Vuković Najdan, Miljković Zoran, Babić Bojan (2016). Particle Swarm Optimization Algorithm and Chaos Theory for Integration of Process Planning and Scheduling, 40. JUPITER Konferencija, 36. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“ : Zbornik radova, Beograd, maj 2016.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-893-2, M61.

Babić Bojan, Miljković Zoran, Bugarić Uglješa, Bojović Božica, Vuković Najdan, Mitić Marko, Petrović Milica (2012). Apllication of the Ecologically Based Approaches to Implementation of Intelligent Manufacturing Systems for Production of Sheet Metal Parts – Overview of Research Results within the Project TR-35004, 38th JUPITER Conference : Proceedings, Beograd, maj 2012.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-757-7, M61.

Kalajdžić Milisav, Babić Bojan, Miljković Zoran, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Lukić Ljubomir, Đapić Mirko, Radiša Radomir, Uzunović Slađana, Slavković Radomir (2008). Automated Design Implementation of Machining Systems and Processes in Metalworking Industry, 34. JUPITER Konferencija, 30. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 34th JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-628-0, M61.

Kalajdžić Milisav, Miljković Zoran, Babić Bojan (2003). Feature Recognition Based on Artificial Neural Networks, VIII Međunardona konferencija 'Fleksibilne tehnologije' - MMA 2003 / Proceedings of the 8th International Conference on Flexible Technologies - MMA 2003.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, M61.

Miljković Zoran, Babić Bojan, Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Miljković Katarina, Jevtić Đorđe, Đokić Lazar (2022). Inteligentno stereo-vizuelno upravljanje mobilnih robota i optimalno terminiranje tehnoloških procesa - pregled rezultata istraživanja u okviru projekta MISSION4.0/Intelligent stereo-visual mobile robot control and optimal process planning and scheduling – overview of research results within the project MISSION4.0, 43. JUPITER Konferencija, 39. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova.
ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana, Miljković Zoran (2020). Image Clasiffication Based on Convolutional Neural Networks, 42. ЈУПИТЕР Конференција, 44. симпозијум „Управљање производњом у индустрији прераде метала“, Зборник радова / 42nd JUPITER Conference, Proceedings, Beograd, oktobar 2020.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-055-6, M63.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan (2018). Metaheuristički algoritmi optimizacije u terminiranju robotizovanog unutrašnjeg transporta materijala, Zbornik radova / 41. JUPITER Konferencija, 37. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“.
Beograd : Univerzitet - Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-978-6, M63.

Mitrović Stefan, Jakovljević Živana, Dimić Zoran, Miljković Zoran (2016). Neural Networks Based Control System of a Mobile Robot for Obstacle Avoidance in 2D Space, 40th JUPITER Conference : Proceedings, Beograd, maj 2016.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-893-2, M63.

Marković Veljko, Jakovljević Živana, Miljković Zoran (2016). Segmentation of One Class of Quadric Surfaces from Structured Point Clouds: Thresholds Determination Issue, 40th JUPITER Conference, Proceedings, Beograd, maj 2016..
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-893-2, M63.

Petronijević Jelena, Petrović Milica, Vuković Najdan, Mitić Marko, Babić Bojan, Miljković Zoran (2016). Multi-agent and Holonic Manufacturing Systems for Process Plannong and Scheduling, 40. JUPITER Konferencija, 36. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“ : Zbornik radova, Beograd, maj 2016.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-893-2, M63.

Petronijević Jelena, Petrović Milica, Babić Bojan, Miljković Zoran (2014). Application of Multi-Agent Systems and Particle Swarm Optimization Algorithm for Flexible Process Planning, 39th JUPITER Conference : Proceedings, Beograd, oktobar 2014.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Petrović Milica, Mitić Marko, Vuković Najdan, Miljković Zoran (2014). Optimization of Flexible Process Planning Based on PSO Algorithm and Chaos Theory, 39th JUPITER Conference : Proceedings, Beograd, oktobar 2014.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Vuković Najdan, Miljković Zoran, Mitić Marko, Petrović Milica (2013). Learning Motion Trajectories of Differential Drive Mobile Robot Using Gaussian Mixtures and Hidden Markov Model, Proceedings of the 4th Serbian Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 4-7 June 2013.
Belgrade : Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-909973-5-0, M63.

Mitić Marko, Miljković Zoran, Vuković Najdan, Lazarević Ivan (2013). Visual Control of a Mobile Robot Using Homography and Learning from Demonstration Methodology, Proceedings of the 4th Serbian Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 4-7th June, 2013, Vrnjačka Banja.
Belgrade : Serbian Society of Mechanics, M63.

Mitić Marko, Miljković Zoran, Babić Bojan (2012). Empirical Control for Intelligent Robotic Systems – State-of-the-Art, 38th JUPITER Conference : Proceedings, Beograd, maj 2012.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-757-7, M63.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan, Čović Nebojša (2011). Artificial neural networks and axiomatic design theory in conceptual design of intelligent material transport, 37. ЈУПИТЕР Конференција, 33. симпозијум „НУ-РОБОТИ-ФТС“, Зборник радова.
Универзитет у Београду - Машински факултет, Катедра за производно машинство, Београд, Србија, ISBN: 978-86-7083-724-9, M63.

Mitić Marko, Miljković Zoran, Vuković Najdan, Lazarević Ivan (2011). Conceptual Solution of a Mobile Robot Control in the Domain of Internal Material Transport of an Intelligent Manufacturing System, 37. ЈУПИТЕР Конференција, 39. симпозијум „УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ У ИНДУСТРИЈИ ПРЕРАДЕ МЕТАЛА“, Зборник радова - CD / 37th JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-724-9, M63.

Bojović Božica, Kojić Dušan, Miljković Zoran, Babić Bojan (2011). Grooves in Polishing Phenomenology, 37. ЈУПИТЕР Конференција, 17. симпозијум „Менаџмент квалитетом“, Зборник радова - CD / 37th JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-724-9, M63.

Petrović Milica, Lukić Nikola, Vuković Najdan, Miljković Zoran (2010). Mobile Robot for Material Transport in Intelligent Manufacturing System – Education and Development, 36. JUPITER Konferencija, 32. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 36th JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-696-9, M63.

Miljković Zoran, Bojović Božica, Babić Bojan, Vuković Najdan (2010). Artificial Neural Network and Fractals in Prediction and Analysis of Functional Behaviour of Machining Surfaces Using AFM Images, 36. JUPITER Konferencija, 32. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 36th JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, M63.

Cvetković Dragan, Stanković Željko, Miljković Zoran (2010). Universal Programmable Logical Controller, 36. JUPITER Konferencija, 38. simpozijum „Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala“, Zbornik radova / 36th JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-696-9, M63.

Stamenković Dragomir, Bojović Božica, Miljković Zoran, Kojić Dušan (2009). Manufacturing Technology and Polimer Biocompatibility, Zbornik radova - 33. Savetovanje proizvodnog mašinstva SRBIJE 2009 sa međunarodnim učešćem / Proceedings of the 33th International Conference on Production Engineering Conference on Production Engineering of Serbia with foreign participants (in Serbian).
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-662-4, M63.

Nešić Nenad, Babić Bojan, Miljković Zoran (2008). A Developed System for Automatic Feature Recognition on Prismatic Parts, 34. JUPITER Konferencija, 36. симпозијум „Управљање производњом у индустрији прераде метала“, Zbornik radova / 34th JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-628-0, M63.

Miljković Zoran, Vuković Najdan, Babić Bojan, Bojović Božica, Čović Nebojša (2008). Intelligent Manufacturing Systems in Sheet Metal Production, 32. Саветовање производног машинства Србије, Зборник радова / 32nd Conference on Production Engineering, Proceedings of Serbia with foreign participants (in Serbian).
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7892-131-5, M63.

Vuković Najdan, Koruga Đuro, Lazarević Mihailo, Miljković Zoran (2007). Trajectory Generation for Bipedal Walking, Proceedings of the First Serbian (26th YU) Congress on Theoretical and Applied Mechanics.
Belgrade : Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-909973-0-5, M63.

Vuković Najdan, Miljković Zoran, Lazarević Mihailo (2007). Симулација хода инсект робота по равном терену, 33. ЈУПИТЕР Конференција, Зборник радова - CD / 33rd JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, 978-86-7083-592-4, M63.

Nešić Nenad, Babić Bojan, Miljković Zoran, Lazarević Ivan (2007). Software for Artificial Neural Network Inputs' Preprocessing in a System for Automated Feature Recognition on Prismatic Parts, 33. ЈУПИТЕР Конференција, 20. simpozijum “CAD/CAM”, Зборник радова - CD / 33rd JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-592-4, M63.

Nešić Nenad, Babić Bojan, Miljković Zoran (2006). Model of a System for Automated Feature Recognition on Prismatic Parts, 32. ЈУПИТЕР Конференција, 19. simpozijum “CAD/CAM”, Зборник радова - CD / 32nd JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-557-6, M63.

Lazarević Ivan, Miljković Zoran (2006). Application of OPC Server in Acquisition of Production Systems State, 32. JUPITER Konferencija, 28. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 32nd JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-557-6, M63.

Nešić Nenad, Babić Bojan, Miljković Zoran (2005). Application of Artificial Neural Networks in Systems for Automated Feature Recognition, 30. Јубиларно Саветовање производног машинства СЦГ, Зборник радова / 30th Conference on production engineering, Proceedings - CD (in Serbian).
Tehnički fakultet Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, ISBN: 86-7776-009-1, M63.

Lazarević Ivan, Miljković Zoran (2005). Modeling of Steel Ring Forming Process by Using SFTC-DEFORM 3DTM Software, 31. ЈУПИТЕР Конференција, 18. simpozijum “CAD/CAM”, Зборник радова - CD / 31st JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-508-8, M63.

Nešić Nenad, Babić Bojan, Miljković Zoran (2005). A Review of Automated Feature Recognition with Rule-Based Pattern Recognition, 31. ЈУПИТЕР Конференција, 18. simpozijum “CAD/CAM”, Зборник радова - CD / 31st JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-508-8, M63.

Lazarević Ivan, Miljković Zoran, Bajović Predrag (2004). Application of Artificial Neural Networks in Modelling and Prediction of Filter Damage in the Industry of Water Production, 30. JUPITER Konferencija, 26. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 30th JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-488-X, M63.

Miljković Zoran (2003). Intelligent Neuro-control Systems in Production Technologies, VIII Međunardona konferencija 'Fleksibilne tehnologije' - MMA 2003 / Proceedings of the 8th International Conference on Flexible Technologies - MMA 2003.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, M63.

Babić Bojan, Miljković Zoran (2002). New Approach to Process Planning, 28. JUPITER Konferencija, 24. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 28th JUPITER Conference, Proceedings (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-430-8, M63.

Miljković Zoran (2001). gorithm of Empirical Control as the Basis for Autonomous Behaviour Realization of Industrial Robot, 27. JUPITER Konferencija, 23. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 27th JUPITER Conference, Proceedings (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-415-4, M63.

Miljković Zoran (2000). Can Mechatronic System-Robot Learn?, VII Međunardona konferencija 'Fleksibilne tehnologije' - MMA 2000 / Proceedings of the 7th International Conference on Flexible Technologies - MMA 2000 (COBIS.SR-ID 157097735).
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, M63.

Miljković Zoran (2000). Robot Autonomous Based on the Empirical Control Algorithm, 28. Svetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije (sa međunarodnim učešćem), Zbornik radova / 28th Conference on production engineering of Yugoslavia (with foreign participants), Proceedings (in Serbian), (COBISS.SR-ID - 112709132).
Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet u Kraljevu, M63.

Miljković Zoran (1999). Image Processing of 2D-object and Its Identification by Using "ART-1 Simulator", 25. JUPITER Konferencija, 21. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 25th JUPITER Conference, 21st Symposium “NC-ROBOTS-FMS”, Proceedings (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-340-9, M63.

Miljković Zoran (1998). / Control Strategy of Autonomous Industrial Robot Based on “BPnet” Computer Simulation, 27. Svetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije (sa međunarodnim učešćem), Zbornik radova / 27th Conference on production engineering of Yugoslavia (with foreign participants), Proceedings - CD (in Serbian).
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, M63.

Miljković Zoran, Aračić Božica (1997). Application of RTM Method for Cycle Time Analysis of Industrial Robot “GOŠKO” RG-01 - Table Approach, 23. JUPITER Konferencija, 19. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 23rd JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian), COBISS.SR-ID - 513355427.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, M63.

Miljković Zoran (1996). Intelligent Control of Industrial Robot Using Recognition System and Artificial Neural Nets, Proceedings of the 10th International Conference on Industrial Systems - Production systems design, robotics, automation and mechatronics, I, 229-234.
FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, Institute of Industrial Systems Engineering, M63.

Miljković Zoran, Kokotović Branko (1996). Intelligent Control of Autonomous Manufacturing Systems, 26th International Conference on Production Engineering of Yugoslavia - SPMJ '96, Proceedings (in Serbian), (COBISS.si-ID 2268443).
Zajednica proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Podgorica, Crna Gora, M63.

Aračić Božica, Miljković Zoran (1996). Cycle Time Analysis of Double-Armed Robot RPD 1.25 by Application of RTM Method - Analytical and Experimental, 22. JUPITER Konferencija, 18. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 22nd JUPITER Conference, Proceedings (in Serbian), COBISS.SR-ID - 513370787.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, M63.

Miljković Zoran, Milutinović Dragan (1995). Artificial Neural Networks for Intelligent Autonomous Systems in Industrial Robotics, 21. JUPITER Konferencija, 17. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 21st JUPITER Conference, Proceedings (in Serbian), COBISS.SR-ID - 513798051.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, M63.

Miljković Zoran, Milačić Vladimir (1994). Mechatronic Approach to Manufacturing Technologies, V Međunardona naučno-stručna konferencija MMA '94 - Fleksibilne tehnologije / Proceedings of the 5th International Scientific Conference MMA 1994 – Advanced Production Technologies.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, M63.

Miljković Zoran (1994). Simulation of the Insect Robot Operation, 25. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Zbornik radova / 25th Conference on Production Engineering of Yugoslavia, Proceedings (in Serbian), COBISS.SR-ID - 513871779.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, M63.

Stanić Joko, Miljković Zoran (1993). Optimization of Hydraulic Spring Mechanism for Industrial Robots Balancing, 1. Međunarodni naučno-stručni skup TEŠKA MAŠINOGRADNjA - TM'93, Zbornik radova, Kruševac-Vrnjačka Banja / 1st International Conference on HEAVY MACHINERY, Proceedings (in Serbian), COBISS.SR-ID - 63233289.
Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet u Kraljevu, M63.

Milačić Vladimir, Miljković Zoran (1993). Nanotechnology, Artificial Life and Insect Robot - New Challenge for Engineers, 19. JUPITER Konferencija, 15. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 19th JUPITER Conference, Proceedings (in Serbian), COBISS.SR-ID - 513389987.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, M63.

Miljković Zoran, Stanić Joko (1993). Multicriteria Optimization Model of Robot Arm with Counterweight Balancing, 19. JUPITER Konferencija, 15. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 19th JUPITER Conference, Proceedings (in Serbian), COBISS.SR-ID - 513389987.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, M63.

Miljković Zoran, Milošević Ljubomir (1992). Development of Robotic Cells for Arc Welding, 18. JUPITER Konferencija, 14. jugoslovenski simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 18th JUPITER Conference, 14th Yugoslav Symposium “NC-ROBOTS-FMS”, Proceedings (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, M63.

Miljković Zoran, Milutinović Dragan, Kokotović Branko (1991). Trajectory Accuracy of Industrial Robots, 17. JUPITER Konferencija, 13. jugoslovenski simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 17th JUPITER Conference, 13th Yugoslav Symposium “NC-ROBOTS-FMS”, Proceedings (in Serbian), COBISS.SR-ID - 513569699.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, M63.

Miljković Zoran, Bojović Božica, Babić Bojan (2009). Artificial Neural Networks and Fractals approach in Functional Behaviour of Biomedical Surfaces Prediction, 8. konferencija mladih istraživača “Nauka i inženjerstvo novih materijala”, Knjiga apstrakata / 8th Seminar of Young Researchers, Book of abstracts (in Serbian).
Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, ISBN: 978-86-80321-22-6, M64.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2023). The Arithmetic Optimization Algorithm for Multi-Objective Mobile Robot Scheduling, 39th International Conference on Production Engineering of Serbia (ICPES 2023).
ISBN: 978-86-6022-610-7, М33.

Miljković Zoran, Mitić Marko, Babić Bojan, Diryag Ali (2011). Q-Learning Algorithm for a Mobile Robot Obstacle Avoidance in an Unknown Environment Based on Artificial Neural Networks, Proceedings of the 4th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2011).
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780-4-3, М33.

Lazarević Ivan, Miljković Zoran (2004). Prediction of the Filter Life Cycle Based on Artificial Neural Networks, Proceedings of the 11th International CIRP Life Cycle Engineering Seminar.
Association SCG for Quality and Standards, Belgrade, ISBN: 978-86-903197-3-5, М33.

Puzović Radovan, Tanović Ljubodrag, Miljković Zoran, Stošić Dejan (2002). Analysis and Possible Directions of Improvement of the Taps Design, 29. Svetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Zbornik radova / 29th Conference on production engineering, Proceedings - CD (in Serbian).
Beograd : LOLAInstitut, М63.

Miljković Zoran (2000). Application of Recognition System in Industrial Robot Control, 26. JUPITER Konferencija, 22. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 26th JUPITER Conference, 22nd Symposium “NC-ROBOTS-FMS”, Proceedings (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 86-7083-369-7.

Miljković Zoran, Kokotović Branko (1995). Intelligent Control of Autonomous Mobile Robot Using Neural Networks, Proceedings of International A.M.S.E. Conference: Systems - “SYS'95”, Symposium: Fuzzy Systems, Neural Networks, Artificial Intelligence, 1, 197-206.
Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, ISBN: 80-214-0657-7.

Поглавља у књигама

Petrović Milica, Miljković Zoran, Jokić Aleksandar (2023). Efficient Machine Learning of Mobile Robotic Systems based on Convolutional Neural Networks, Chapter accepted for printing in the monograph book: “Artificial intelligence for Robotics and Autonomous Systems Applications”, 1st ed. 2023, Edited by Prof. Ahmad Taher Azar and Prof. Anis Koubaa, Series Title: “Studies in Computational Intelligence”, printed by Springer Cham, 1093.
Springer Cham, SWITZERLAND, ISBN: 978-3-031-28714-5, M13.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2023). The Framework for Mobile Robot Task Planning Based on the Optimal Manufacturing Schedule, New Trends in Medical and Service Robotics - MESROB 2023. Series: Mechanisms and Machine Science, 133, 317-325.
Springer, Cham, Switzerland, ISBN: 978-3-031-32445-1, 10.1007/978-3-031-32446-8_34, M13.

Miljković Zoran, Jokić Aleksandar, Petrović Milica (2021). Image Registration Algorithm for Deep Learning-Based Stereo Visual Control of Mobile Robots, Studies in Computational Intelligence, 984, 447-479.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 1860-949X, 10.1007/978-3-030-77939-9_13, M13.

Miljković Zoran, Đokić Lazar, Petrović Milica (2021). Application of convolutional neural networks for visual control of intelligent robotic systems, Soft Computing in Smart Manufacturing - Solutions toward Industry 5.0.
De Gruyter, © 2022 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, ISBN: 978-3-11-069317-1, 10.1515/9783110693225-003, M13.

Petrović Milica, Miljković Zoran (2019). Integration of Process Planning and Scheduling: An Approach Based on Ant Lion Optimisation Algorithm, Integration of Process Planning and Scheduling: Approaches and Algorithms.
CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN: 978-0-429-02130-5, 10.1201/9780429021305, M13.

Petrović Milica, Miljković Zoran (2017). Biologically inspired optimization algorithms for flexible process planning, Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Springer Heidelberg, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-319-56430-2_31, M13.

Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Kulesza Z., Miljković Zoran (2021). Deep learning of mobile service robots, Service Robots: Advances in Research and Applications.
Nova Science Publishers, Inc., M14.

Miljković Zoran, Babić Bojan (2009). Application of ”ART SIMULATOR” for Manufacturing Similarity Identification in Group Technology Design - Chapter 10, The scientific monograph book „Intelligent Production Systems Way to Competitiveness and Innovative Engineering“, Edited by Valentina Gečevska, and Franci Čuš.
Sts. Cyril and Methodius University – Faculty of Mechanical Engineering-Skopje, Macedonia, & University of Maribor – Faculty of Mechanical Engineering, Slovenia, ISBN: 978-9989-2701-4-7, M14.

Vuković Najdan, Miljković Zoran (2008). Extended Kalman Filter in Autonomous Mobile Robot Localization and Mapping, Bulletin of the Transilvania University of Brasov (Selected paper of the 4th International Conference on Robotics – ROBOTICS 2008), 15(50), 435-444.
Published by Transilvania University Press, ISSN: 1223-9631, ISBN: 978-973-598-387-1, M14.

Miljković Zoran, Lazarević Ivan (1998). Control Strategy for Learning Industrial Robot Based on Artificial Neural Network System, Advances in Systems, Signals, Control and Computers – SSCC’98, III, 124-128.
IAAMSAD and the South African Branch of the Academy on Nonlinear Sciences, Durban-South Africa, ISBN: 0-620-23136-X, M14.

Miljković Zoran, Babić Bojan (1998). Adaptive Behaviour of Autonomous Mobile Robot Based on Heterogeneous Neural Networks, Advances in Systems, Signals, Control and Computers – SSCC’98, III.
IAAMSAD and the South African Branch of the Academy on Nonlinear Sciences, Durban-South Africa, ISBN: 0-620-23136-X, M14.

Jakovljević Živana, Petrović Milica, Mitrović S., Miljković Zoran (2018). Intelligent sensing systems – Status of research at KaProm, Proceedings of 3rd International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing, Belgrade, Serbia, 5–7 June, 2018, Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Pleiades journals, ISBN: 978-3-319-89562-8, 10.1007/978-3-319-89563-5_2.

Књиге

Miljković Zoran (2003). СИСТЕМИ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА У ПРОИЗВОДНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА, ITS Inteligentni tehnološki sistemi, 8, 1-185.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN: 86-7083-455-3, M42.

Kalajdžić Milisav, Tanović Ljubodrag, Babić Bojan, Glavonjić Miloš, Miljković Zoran, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Živanović Saša, Tošić Dragan, Vasić Ivan (2021). CUTTING TECHNOLOGY: handbook, UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET (COBISS.SR-ID - 48397833).
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-6060-097-6.

Miljković Zoran, Petrović Milica (2021). INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS – with robotics and artificial intelligence backgrounds.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-6060-071-6.

Miljković Zoran, Aleksendrić Dragan (2018). VEŠTAČKE NEURONSKE MREŽE - Zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije / ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS – solved examples with short theory background.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-7083-961-8.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Вештачка интелигенција у пројектовању интелигентних технолошких система, Милица М. Петровић, 2016.

Mашинско учење интелигентног роботског система, Ali Karkara A. Diryag, 2015.

Емпиријско управљање интелигентног мобилног робота базирано на машинском учењу, Марко М. Митић, 2014.