Зоран Ђ. Миљковић

др Зоран Ђ. Миљковић, редовни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 531
мејл адреса: zmiljkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 468; директан 3302-468

лична веб презентација

термини за пријем студената

Уторак, 11:00 - 12:00; Петак, 9:30 - 10:30

предмети

истраживачка област

Технологије машинске обраде, Роботика и вештачка интелигенција, Мехатроника, Аутономни системи и машинско учење, Интелигентни технолошки системи и процеси, Развој и примена вештачких неуронских мрежа у производним технологијама, Групна технологија, Пројектовање фабричких постројења у металопрерађивачкој индустрији, Иновација инжењерског образовања и развој наставних учила.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.маш.инж.,1988. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр техн. наука,1994. Машински факултет Универзитета у Београду, Др техн. наука, 2000.

публикације, признања, награде

Објавио је преко 190 радова, и то у престижним научним часописима међународног значаја (29 радова_SCI-Web of Science® - категорије: M21a, M21, М22, М23; уз 1119 цитата_извор SCOPUS, h-index: 17; односно 1890 цитата_извор Google Scholar, h-index: 23, i10-index: 35, као и 1448 цитата_извор Research Gate, h-index: 19), националним часописима међународног значаја (13 радова категорије М24) и часописима националног значаја (17 радова - категорије: М51, М52, М53), у зборницима радова међународних и националних конгреса, конференција, симпозијума и семинара (115 радова - категорије: М31, М33, М34, М61, М63 и М64), као и 16 поглавља/радова у научним монографијама/тематским зборницима међународног значаја (категорије: М13 и М14). Објавио је 4 књиге: научну монографију националног значаја категорије М42 (2003); приручник-помоћни уџбеник (девет издања: 1998, 1999, 2001, 2004, 2005, 2008, 2012, 2017, 2021); збирку задатака са изводима из теорије (два издања: 2009, 2018) и основни универзитетски уџбеник (2021). Реализовао је и верификовао 30 техничких решења (прототипови лабораторијских мобилних робота; нова фабричка постројења у металопрерађивачкој индустрији; нове методе и алгоритми у домену развоја роботике и вештачке интелигенције; оригинални софтвери и софтверске апликације за машинско учење интелигентних роботских система, процесирање слике објеката у роботском окружењу и интелигентно визуелно управљање мобилних робота базирано на машинском гледању). Експерт је (2006-2023), у својству Vice-Chairperson_а за инжењерство, изабран од стране „Research Executive Agency - REA“ која ради под окриљем Европске комисије у Бриселу, са циљем да рецензира, оцењује и рангира европске предлоге научно-истраживачких пројеката, као и прихваћене водеће пројекте током реализације, у оквиру раније FP7-PEOPLE Research projects – Host-Driven Actions_ITN-IAPP, затим H2020-MSCA_ITN-IF-RISE, а данас Horizon Europe MSCA_Postdoctoral Fellowships-2022 & Horizon Europe MSCA_Doctoral Networks-2022 позива. Изабран је за експерта Европске комисије (2021-2022) за евалуацију предлога научно-истраживачких пројеката у домену роботике и вештачке интелигенције, и то у оквиру позива HORIZON-CL4-DIGITAL-EMERGING-2021-01, под окриљем „DG CNECT - Communications Networks, Content and Technology, Unit A1 - Artificial Intelligence & Robotics Innovation and Excellence“, из Луксембурга. Изабран је за експерта (2021-2023) од стране „Research Executive Agency - REA“ која ради под окриљем Европске комисије у Бриселу, са циљем да рецензира, оцењује и рангира европске предлоге научно-истраживачких пројеката за инжењерство, посебно у домену когнитивне роботике и примене вештачке интелигенције, и то у оквиру позива HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01 и HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01, као и позива Horizon Europe_WIDERA-2022-ACCESS-07. Награде и признања: Награда „Свети Сава“ за најбољу књигу (монографија) Машинског факултета у Београду издату у 2003. години; Награда „Свети Сава“ за најбољу књигу (збирка задатака) Машинског факултета у Београду издату у 2009. години; Признање Центра за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН): "Истакнути рецензент у области инжењерства и технологије" за 2022. годину (https://www.ceon.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=655&catid=114&Itemid=482&lang=sr); Плакета Машинског факултета у Београду за изузетан вишегодишњи рад у Комисијама за упис и презентацију студија, за пожртвовање и енергију који су уложени у ове послове, чиме је веома допринео афирмацији факултета (додељена је поводом Дана факултета 2009. године); Плакета за посебно залагање, и то за допринос развоју и подизању угледа Машинског факултета у Београду (додељена је поводом Дана факултета 2021. године), првенствено због тога што се у Лабораторији за индустријску роботику и вештачку интелигенцију (ROBOTICS & AI) којом руководи, у оквиру Катедре за производно машинство Машинског факултета у Београду, реализују кључне научно-истраживачке активности актуелног пројекта у домену развоја вештачке интелигенције, финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије, чији је акроним MISSION4.0 (2020-2022), а све релевантне информације дате су путем сајта овог пројекта, и то на следећем линку: http://mission4-0.mas.bg.ac.rs/

чланства у научним и стручним организацијама

Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер Министарства науке, технолошког развоја и иновација Владе Републике Србије - председник (1. јануар 2022. - 31. децембар 2026.); ЈУПИТЕР - асоцијација универзитета, института и индустрије у области производног машинства; AMSE - Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises (France-Spain).