Зоран Ђ. Миљковић

др Зоран Ђ. Миљковић, редовни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 531
мејл адреса: zmiljkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 468; директан 3302-468

лична веб презентација

термини за пријем студената

Уторак, 11:00 - 12:00; Петак, 9:30 - 10:30

предмети

истраживачка област

Технологије машинске обраде, Роботика и вештачка интелигенција, Мехатроника, Аутономни системи и машинско учење, Интелигентни технолошки системи и процеси, Развој и примена вештачких неуронских мрежа у производним технологијама, Групна технологија, Пројектовање фабричких постројења у металопрерађивачкој индустрији, Иновација инжењерског образовања и развој наставних учила.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.маш.инж.,1988. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр техн. наука,1994. Машински факултет Универзитета у Београду, Др техн. наука, 2000.

публикације, признања, награде

Објавио је преко 160 радова у водећим међународним часописима (26 радова_SCI-Web of Science® - категорије M21a, M21, М22, М23; уз 735 цитата_извор SCOPUS, h-index: 14; односно 1268 цитата_извор Google Scholar, h-index: 19, i10-index: 31), међународним часописима (13 радова категорије М24) и часописима националног значаја (14 радова категорије М51, М52, М53), у зборницима радова међународних и националних конгреса, конференција, симпозијума и семинара, као и 9 радова/поглавља у научним монографијама међународног значаја (категорије М13 и М14). Објавио је 3 књиге: научну монографију националног значаја категорије М42 (2003); приручник-помоћни уџбеник (осам издања: 1998, 1999, 2001, 2004, 2005, 2008, 2012, 2017); збирку задатака са изводима из теорије (два издања: 2009, 2018). Реализовао је и верификовао 30 техничких решења (прототипови лабораторијских мобилних робота; нова фабричка постројења у металопрерађивачкој индустрији; нове методе у домену развоја роботике и вештачке интелигенције; оригинални софтвери и софтверске апликације за машинско учење интелигентних роботских система, процесирање слике објеката у роботском окружењу и интелигентно управљање мобилних робота базирано на машинском гледању). Експерт је (2006-2020), у својству Vice-Chairperson_а за инжењерство, изабран од стране „Research Executive Agency - REA“ која ради под окриљем Европске комисије у Бриселу, са циљем да рецензира, оцењује и рангира европске предлоге научно-истраживачких пројеката, као и прихваћене водеће пројекте током реализације, у оквиру раније FP7-PEOPLE Research projects – Host-Driven Actions_ITN-IAPP, а данас H2020-MSCA_ITN-IF-RISE позива. Награде и признања: Награда „Свети Сава“ за најбољу књигу (монографија) Машинског факултета издату у 2003. години; Награда „Свети Сава“ за најбољу књигу (збирка задатака) Машинског факултета издату у 2009. години; Плакета Машинског факултета у Београду за изузетан вишегодишњи рад у Комисијама за упис и презентацију студија, за пожртвовање и енергију који су уложени у ове послове, чиме је веома допринео афирмацији факултета (2009).

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР - асоцијација универзитета, института и индустрије у области производног машинства; AMSE - Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises (France-Spain)