Јован Д. Танасковић

др Јован Д. Танасковић, редовни професор
катедра за шинска возила
кабинет: 410
мејл адреса: jtanaskovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 309; директан 33-70-351

лична веб презентација

термини за пријем студената

Среда од 11 до 13 часова

предмети

истраживачка област

Железнички системи. Теорија вуче. Пројектовање и испитивање шинских возила. Пасивна безбедност шинских возила. Одржавање шинских возила.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду Машински Факултет, Дипл. инж. маш., 1999.; Универзитет у Београду Машински факултет, Мр. техн. наука, 2006.; Универзитет у Београду Машински факултет, Др. техн. наука, 2011.

публикације, признања, награде

58 радова у међународним и националним часописима, зборницима радова међународних и националних конференција и симпозијума, 2 поглавље у научној монографији међународног значаја, 1 научна монографија националног значаја, 1 уџбеник. Аутор и коаутор 12 техничких решења и 2 регострована национална патента. Велики број студија и пројеката.

чланства у научним и стручним организацијама