Никола В. Момчиловић

др Никола В. Момчиловић, доцент
катедра за бродоградњу
кабинет: 426
мејл адреса: nmomcilovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 388; директан 3302-388

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Чврстоћа брода, Бродске конструкције, Структурна анализа (МКЕ)

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. , 2007.

публикације, признања, награде

Већи број стручних радова и техничких решења, као и радова објављених у међународним часописима.

чланства у научним и стручним организацијама

The Royal Institution of Naval Architects (RINA), Друштво бродограђевних инжењера и техничара (ДБИТ)