Никола В. Момчиловић

др Никола В. Момчиловић, ванредни професор
катедра за бродоградњу
кабинет: 426
мејл адреса: nmomcilovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 388; директан 3302-388

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Чврстоћа брода, структурна анализа (МКЕ), бродске конструкције, структурна поузданост, речни бродови.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 2007. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука, 2014.

публикације, признања, награде

Већи број научних радова објављених у међународним часописима и на конференцијама. Већи број стручних радова. Једно техничко решење. Годишња награда Машинског факултета за најбољу књигу у 2021. години: Radojčić D, Simić A, Momčilović N, Motok M, Friedhoff B: Design of Contemporary Inland Waterway Vessels: the Case of the Danube River. Spinger.

чланства у научним и стручним организацијама

Британско краљевско друштво бродограђевних инжењера (RINA) - MRINA члан. Друштво бродограђевних инжењера и техничара (ДБИТ).