Катедра за бродоградњу

Катедра за бродоградњу има задатак да наставу бродоградње, која се у свету (углавном) изучава као независна струка, кондензује у последње три године студија. Имајући у виду да је бродоградња стара и класична професија, и у настави се тежи ка добром компромису између примене најсавременијих инжењерских метода и неговања традиције. Између максималног коришћења компјутера, али и развијања осећаја за брод и његову форму. Студенти се, кроз низ теоријских и практичних предмета упознају са бродским линијама, стабилитетом, отпором, пропулзијом, конструкцијом, чврстоћом, управљивошћу, понашањем брода на таласима… Оспособљавају се да раде у бродоградилиштима, бироима, институтима, на пословима пројектовања, прорачуна, конструкције, изградње и испитивања бродова. Да се баве послом у коме се још увек, уз егзактну примену математике, механике, хидродинамике, отпорности конструкција… задржао и дух старих заната и уметности. Данас Одсек једина у земљи школује инжењере бродоградње. Инжењера бродоградње – бивших ђака Одсека – има (на жалост) широм света. Тамо далеко, у најоштријој светској конкуренцији, уз свој лични таленат, с успехом доказују и ниво школе кроз коју су прошли.

Студенти на Одсеку стичу титуле: инжењер машинства трогодишњих студија, дипломирани инжењер машинства - мастер за бродоградњу, доктор наука – машинско инжењерство.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ