Стефан С. Рудаковић

др Стефан С. Рудаковић, доцент
катедра за бродоградњу
кабинет:
мејл адреса: srudakovic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3302-320

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Стабилитет брода, динамика брода, Друга генерација критеријума стабилитета брода у неоштећеном стању, понашање брода на таласима.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Машински факултет, основне академске студије, 2011; Универзитет у Београду, Машински факултет, мастер академске студије, 2014; Универзитет у Београду, Машински факултет, докторске академске студије, 2021.

публикације, признања, награде

www.researchgate.net/profile/Stefan-Rudakovic

чланства у научним и стручним организацијама

The Royal Institution of Naval Architects (RINA), Друштво бродограђевних инжењера и техничара (ДБИТ)