Динамика брода

ID: 3635
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Рудаковић С. Стефан
извођачи: Бачкалов А. Игор, Рудаковић С. Стефан
контакт особа: Рудаковић С. Стефан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Овладавање савременим методама прорачуна понашања брода на таласима и кормиларења брода.

исход

Кандидат треба да буде оспособљен да самостално истражује различите (специјалне) проблеме поморствености, стабилитета и кормиларења на таласима.

садржај теоријске наставе

Предмет Динамика брода се састоји из два дела: Поморствености брода и Кормиларења брода. Део Поморственост се надовезује на предмет Понашање брода на таласима, који студенти слушају на мастер студијама из Бродоградње. Садржи следеће области: методе за одређивање додатних маса и пригушења, општи случај љуљања брода (спрегнуте једначине, произвољан правац брода у односу на таласе), нелинеарно ваљање, параметарско ваљање и остале проблеме поморствености брода који, због сложености, нису детаљно анализирани на Мастер академским студијама. Део Кормиларење брода се надовезује не предмет Кормиларење брода, који студенти слушају на Мастер академским студијама Бродоградње, и садржи следеће области: примена теорије витког брода и нелинеарну теорију кормиларења.

садржај практичне наставе

Решавање нелинеарних диференцијалних једначина спрегнутих кретања брода на таласима. Примена метода из нелинеарне динамике и њихова примена на проблеме стабилитета.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

A.R.J.M. LLoyd, "Seakeeping: Ship Behaviour in Rough Weather", 1998.; E. Lewandowski, "The Dynamics of Marine Craft: Maneuvering and Seakeeping", World Scientific, 2004; O.M. Faltinsen, "Hydrodynamics of High-Speed Marine Vehicles", Cambridge University Press 2005; O.M. Faltinsen, "Sea Loads on Ships and Offshore Structures, Cambridge University Press, 1990; J.N. Newman, "Marine Hydrodynamics", The MIT Press,1992;;