Милан Д. Калајџић

др Милан Д. Калајџић, ванредни професор
Катедра за бродоградњу
Кабинет: 426
Мејл адреса: mdkalajdzic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 388; директан 3302-388

Термини за пријем студената

Понедељак 12 сати, Четвртак 12 сати

Предмети

Аерохидродинамика једрилица
Бродски системи
Бродски системи М
Бродски таласи
Нумеричке методе у бродској хидродинамици
Одабрана поглавља из бродске хидродинамике
Пројектовање брода
Рачунарски алати у бродоградњи
Специјални брзи бродови
Стручна пракса Б
Стручна пракса М - БРО

Истраживачка област

Динамички стабилитет брода; понашање брода на таласима; Процена стабилитета брода на бази процене ризика; аеро-хидродинамика једрилица; Пројектовање брзих пловних објеката; Методе моделирања; Примена вештачких неуронских мрежа у обради експерименталних података; Методе за процену перформанси пловила; Енергетска ефикасност бродова; Пројектовање бродова

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж., 2006. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2014.

Публикације, признања, награде

Међународна награда RINA-Lloyd's Register Ship Safety Award for 2007. Међународна награда „WAKEHAM Prize” за рад који је објављен 2010. године у часописима британског Краљевског друштва бродоградитеља (RINA), аутора млађег од 30 година. Већи број стручних радова и техничких решења, као и радова објављених у међународним часописима.

Чланства у научним и стручним организацијама

The Royal Institution of Naval Architects (RINA), Друштво бродограђевних инжењера и техничара (ДБИТ)

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Bačkalov Igor, Kalajdžić Milan, Hofman Milan (2010). Inland vessel rolling due to severe beam wind: A step towards a realistic model, Probabilistic Engineering Mechanics, 25(1), 18-25.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0266-8920, 10.1016/j.probengmech.2009.05.003, M21.

Kalajdžić Milan, Momčilović Nikola (2020). A step toward the preliminary design of seagoing multi-purpose cargo vessels, Brodogradnja, 71(2), 75-89.
Univ Zagreb Fac Mechanical Engineering & Naval Architecture, Zagreb, ISSN: 0007-215X, 10.21278/brod71205, M23.

Radojčić Dejan, Zgradić Antonio B., Kalajdžić Milan, Simić Aleksandar (2017). Resistance and Trim Modeling of a Systematic Planing Hull Series 62 (with 12.5 degrees, 25 degrees, and 30 degrees Deadrise Angles) Using Artificial Neural Networks, Part 1: The Database, Journal of Ship Production and Design, 33(3), 179-191.
Soc Naval Architects Marine Engineers, Jersey City, ISSN: 2158-2866, 10.5957/JSPD.33.3.160015, M23.

Radojčić Dejan, Kalajdžić Milan, Zgradić Antonio B., Simić Aleksandar (2017). Resistance and Trim Modeling of a Systematic Planing Hull Series 62 (with 12.5 degrees, 25 degrees, and 30 degrees Deadrise Angles) Using Artificial Neural Networks, Part 2: Mathematical Models, Journal of Ship Production and Design, 33(4), 257-275.
Soc Naval Architects Marine Engineers, Jersey City, ISSN: 2158-2866, 10.5957/JSPD.160016, M23.

Radojčić Dejan, Zgradić Antonio, Kalajdžić Milan, Simić Aleksandar (2014). Resistance Prediction for Hard Chine Hulls in the Pre-Planing Regime, Polish Maritime Research, 21(2), 9-26.
Gdansk Univ Technology, Gdansk, ISSN: 1233-2585, 10.2478/pomr-2014-0014, M23.

Kalajdžić Milan, Vasilev Matija, Momčilović Nikola (2022). Power reduction considerations for bulk carriers with respect to novel energy efficiency regulations, Brodogradnja, 73(2), 79-92.
Univ Zagreb Fac Mechanical Engineering & Naval Architecture, Zagreb, ISSN: 0007-215X, 10.21278/brod73205, M23.

Kalajdžić Milan, Vasilev Matija, Momčilović Nikola (2022). Evaluating an Inland Waterway Cargo Vessel's Energy Efficiency Indices, Polish Maritime Research, 29(2), 27-34.
Sciendo, Warsaw, ISSN: 1233-2585, 10.2478/pomr-2022-0014, M23.

Радови са конференција

Bačkalov Igor, Kalajdžić Milan, Momčilović Nikola, Rudaković Stefan (2016). A study of an unconventional container vessel concept for the Danube, PRADS 2016 - Proceedings of the 13th International Symposium on PRActical Design of Ships and Other.
DTU Mechanical Engineering, Technical University of Denmark.

Bačkalov Igor, Kalajdžić Milan, Momčilović Nikola, Simić Aleksandar (2014-09). E-Type self-propelled vessel: A novel concept for the Danube, 7th International Conference on European Inland Waterway Navigation (EIWN 2014).
10.13140/2.1.4672.1287.

Књиге

Radojčić Dejan, Kalajdžić Milan, Simić Aleksandar (2019). Power Prediction Modeling of Conventional High-Speed Craft.
Springer, ISBN: 978-3-030-30606-9.