Милан Д. Гојак

др Милан Д. Гојак, ванредни професор
катедра за термомеханику
кабинет: 113/4
мејл адреса: mgojak@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 241; директан 3302-241

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Термодинамика; Термодинамика вишекомпонентних и вишефазних система; Преношење топлоте; Преношење енергије, импулса и супстанције у једнофазним и вишефазним системима и аналогије; Термодинамичка оптимизација; Енергетска ефикасност; Хибридни енергетски системи; Соларна и геотермална енергија.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж., 1984. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1990. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2008.

публикације, признања, награде

Преко 50 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима; Збирка задатака; Практикум за лабораторијске вежбе.

чланства у научним и стручним организацијама

СМЕИТС – Савез машинских и електро инжењера и техничара Србије, ДТС – Друштво термичара Србије