Весна О. Милошевић-Митић

др Весна О. Милошевић-Митић, редовни професор
катедра за отпорност конструкција
кабинет: 154/3
мејл адреса: vmilosevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 237; директан 3302-237

термини за пријем студената

Понедељак 13 сати, четвртак 14 сати

предмети

истраживачка област

Отпорност конструкција, Примењена теорија еластичности, Термоеластичност, Електро-магнето-термоеластичност, Метода коначних елемената

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1989. Машински факултет Универзитета у Београду, мр. 1992. Машински факултет Универзитета у Београду, др. 1997.

публикације, признања, награде

Две монографије; 15 радова у часописима са SCI листе; 10 радова у водећим часописима националног значаја; 38 радова на скуповима међународног значаја и 9 на скуповима националног значаја; учешће на преко 25 пројеката

чланства у научним и стручним организацијама

СДМ – Српско друштво за механику ДИВК – Друштво за интегритет и век конструкција