Весна О. Милошевић-Митић

др Весна О. Милошевић-Митић, редовни професор
катедра за отпорност конструкција
кабинет: 154/3
мејл адреса: vmilosevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 237; директан 3302-237

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Отпорност конструкција, Примењена теорија еластичности, Термоеластичност, Електро-магнето-термоеластичност, Метода коначних елемената

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1989. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр. 1992. Машински факултет Универзитета у Београду, Др. 1997.

публикације, признања, награде

Две монографије; 16 радова у домаћим и страним часописима; 40 радова на међународним и домаћим скуповима; учешће на преко 25 пројеката

чланства у научним и стручним организацијама

СДМ – Српско друштво за механику ДИВК – Друштво за интегритет и век конструкција