Тамара С. Бајц

др Тамара С. Бајц, ванредни професор
Катедра за термотехнику
Кабинет: 134/1
Мејл адреса: tbajc@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 442; директан 3302-442

Лична веб презентација

https://orcid.org/0000-0002-4438-7257

Термини за пријем студената

Понедељком од 13-14h

Предмети

Енергетска сертификација зграда
Завршни предмет - Основе технике грејања
Основе технике грејања
Системи централног грејања
Стручна пракса М - ТТА
Топлотни комфор и квалитет унутрашње средине у зградама
Увод у енергетику

Истраживачка област

Топлотни комфор, Квалитет ваздуха у зградама, Ефикасно коришћење енергије у зградама, Пасивне куће, КГХ системи, ЦФД симулације КГХ система и зграда, Енергетска сертификација зграда, обновљиви извори енергије.

Образовање, стручна спрема

2009. Универзитет у Београду Машински факултет, дипл. инж. маш., 2017. Универзитет у Београду Машински факултет, доктор наука - машинско инжењерство.

Публикације, признања, награде

Аутор и коаутор више од 40 научних радова, 7 радова на СЦИ листи, једног помоћног уџбеника. Tреће место на Међународном студентском ASHRAE такмичењу 2012. у категорији „Intergated Sustainable Building Design“. Прва награда за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду за 2023. који додељује Универзитет у Београду "Задужбина Ђоке Влајковића".

Чланства у научним и стручним организацијама

Инжењерска комора Србије – лиценце 330 и 381, Лиценца енергетског менаџера за енергетику зграда - ЕМЗ, ASHRAE Danube chapter - председник, ASHRAE Student branch – ментор University of Belgrade огранка, Душтво за КГХ, СМЕИТС - организациони одбор КГХ конгреса и члан Издавачког савета СМЕИТС, Друштво термичара Србије. Рецензент за 12 часописа са СЦИ листе, са више од 70 рецензија научних радова.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Bajc Tamara, Kerčov Anton, Gojak Milan, Todorović Maja, Nikolina Pivac, Sandro Nižetić (2023). A novel method for calculation of the CO2 concentration impact on correlation between thermal comfort and human body exergy consumption, Energy and Buildings, Elsevier, 294.
Elsevier, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2023.113234, M21a.

Bajc Tamara, Kostadinović Danka (2023). Potential of usage of the floating photovoltaic systems on natural and artificial lakes in the Republic of Serbia, Journal of Cleaner Production, 422.
ELSEVIER, ISSN: 0959-6526, 10.1016/j.jclepro.2023.138598, M21a.

Bajc Tamara, Todorović Maja, Svorcan Jelena (2015). CFD analyses for passive house with Trombe wall and impact to energy demand, Energy and Buildings, 98, 39-44.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2014.11.018, M21a.

Bajc Tamara, Banjac Miloš, Todorović Maja, Stevanović Zana Z. (2019). Experimental and statistical survey on local thermal comfort impact on working productivity loss in university classrooms, Thermal Science, 23(1), 379-392.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170920160B, M22.

Todorović Maja, Banjac Miloš, Bajc Tamara, Ristanović Milan (2019). Achieving savings by implementation of efficient hybrid heating systems, Thermal Science, 23, S1683-S1693.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180726176T, M22.

Gojak Milan, Bajc Tamara (2022). Thermodynamic sustainability assessment for residential building heating comparing different energy sources, Science and Technology For The Built Environment, 28(1), 73-83.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 2374-4731, 10.1080/23744731.2021.1908043, M22.

Bajc Tamara, Todorović Maja, Papadopoulos Agis M. (2016). Indoor environmental quality in non-residential buildings - experimental investigation, Thermal Science, 20, S1521-S1529.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI16S5521B, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Todorović Maja, Ristanović Milan, Lazić Dragan, Galić Radoslav, Bajc Tamara (2016). Novo laboratorijsko postrojenje za ispitivanje inteligentnog automatskog upravljanja u kompleksnim KGH sistemima, FME Transactions, 44(1), 65-70.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1601065T, M24.

Todorović Maja, Bajc Tamara (2012). Uticaj režima korišćenja zgrade na ukupnu potrošnju energije, Termotehnika, 38(2), 109-119.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Радови са конференција

Bajc Tamara (2023). POTENTIAL OF URBAN GREEN ROOFS AS A HABITAT FOR BEES, Proceedings of The 6th International Symposium on Agricultural Engineering - ISAE 2023.
University of Belgrade - Faculty of Agriculture, ISBN: 978-86-7834-423-7, M31.

Kerčov Anton, Jovanović Radiša, Bajc Tamara (2023). Thermal comfort indices analysis using multiple linear regression and neural network, 18th conference on sustainable development of energy, water and environment systems.
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, ISSN: 2706-3690, M33.

Mališić Snežana, Ivanović Milica, Bajc Tamara (2022). EXPERIMENTAL RESEARCH ON THERMAL COMFORT IN OFFICES REGARDING BUILDING ORIENTATION IN WINTER PERIOD, 1Proceedings / 13th DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management DQM-POLYTECH-2022, june 23-24, 2022, Prijevor, Serbia.
Čačak : DQM Research Center, ISBN: 978-86-86355-48-5, M33.

Kerčov Anton, Bajc Tamara, Gojak Milan, Todorović Maja, Pivac Nikolina, Nižetić Sandro (2022). Comparison between different thermal comfort models based on the exergy analysis, Proceedings of 7th International Conference on Smart and Sustainable Technologies SpliTech2022.
IEEE, ISBN: 978-1-6654-8828-0, 10.23919/SpliTech55088.2022.9854270, M33.

Šošić Darko, Savić Aleksandar, Dobrić Goran, Bajc Tamara (2020). Обједињена анализа електроенергетске и мреже даљинског система грејања, Proceedings of 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 18-20 March 2020.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, ISBN: 978-99976-710-6-6, M33.

Bajc Tamara, Milanović Stefan (2019). Gender differences in environment evaluation for office building, 2019 4th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (Splitech).
IEEE, New York, 10.23919/SpliTech.2019.8783130, M33.

Gojak Milan, Bajc Tamara (2019). Thermodynamic sustainability assessment for heating of residential building, E3S Web of Conferences, 111.
EDP Sciences, ISSN: 2555-0403, 10.1051/e3sconf/201911104028, M33.

Pivac Nikolina, Nižetić Sandro, Bajc Tamara, Zanki Vlasta, Papadopoulos Agis (2019). THE USE OF THE WEARABLE SENSORY DEVICES FOR METABOLIC RATE ESTIMATION, Zbornik 50. Međunarodnog kongresa o KGH.
SMEITS, ISBN: 978-86-81505-99-1, M33.

Bajc Tamara, Gojak Tamara (2019). SOLAR THERMAL ENERGY FOR BUILDINGS – CURRENT STATE AND PERSPECTIVES, Zbornik 50. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-81505-99-1, 10.24094/kghk.019.50.1.33, M33.

Bajc Tamara, Todorović Maja, Banjac Miloš, Stevanović Žana, Kostadinović Danka (2018). Indoor Air Quality in Educational Buildings - Serbian Case, Proceedings of Instaltii pentu constructii si confortul ambiental.
Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania, ISSN: 1842-9491, M33.

Gojak Milan, Bajc Tamara (2018). THERMODYNAMIC AND ECONOMIC ANALYSIS OF DIFFERENT FUELS USAGEON EXAMPLE OF RESIDENTIAL BUILDING, Zbornik 49. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-81505-93-9, 10.24094/kghk.018.49.1.25, M33.

Milanović Stefan, Bajc Tamara (2018). THE THERMAL COMFORT IMPACT ON OCCUPANTS’ WORKING PRODUCTIVITY LOSS IN OFFICES, Zbornik 49. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-81505-93-9, 10.24094/kghk.018.49.1.273, M33.

Stevanović Žana, Bajc Tamara, Tomić Mladen, Kostadinović Danka (2018). Influence of upgrading glass wall inside of building on thermal comfort, Proceedings of 3rd SEE SDEWES Conference Novi Sad 2018.
Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, ISSN: 1847-7178, M33.

Antoniadou Panagiota, Bajc Tamara, Todorović Maja, Papadopoulos Agis (2018). Perception of Indoor Environment Conditions in Non- Residential Buildings: A case study in Greece and Serbia, Proceedings of 6th International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency Nicosia Cyprus.
Cyprus Chamber of Commerce and Industry, ISBN: 978-9963-567-05-8, M33.

Bajc Tamara, Dostić Danilo, Todorović Maja (2017). Energy Performance Certification and CFD Simulations of Thermal Comfort in Non-Residential Building, Proceedings of 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 17–20, 2017.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-098-1, M33.

Bajc Tamara, Todorović Maja (2017). THERMAL COMFORT IN UNIVERSITY BUILDINGS – DIFFERENCES BETWEEN MEASURED VALUES AND OCCUPANTS’ SUBJECTIVE EVALUATION, Zbornik 48 Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-81505-85-4, 10.24094/kghk.017.48.1.217, M33.

Bajc Tamara, Todorović Maja, Stevanović Žarko, Stevanović Žana, Banjac Miloš (2016). LOCAL THERMAL COMFORT INDICES IMPACT ON PRODUCTIVITY LOSS IN CLASSROOMS, Proceedings of the 1st International Conference on Buildings, Energy, Systems and Technology - BEST2016.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-026-5, M33.

Milijašević Miloš, Manić Nebojša, Bajc Tamara, Stojiljković Dragoslava, Todorović Maja (2015). TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF THE APPLIED HEAT SOURCES FOR HEATING ON THE EXAMPLE OF FAMILY HOUSE IN KRUSEVAC, Proceedings of 5th Regional Conference on Industrial Energy and Environmental Protection in Southeast Europe (IEEP) 2015.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-025-8, M33.

Bajc Tamara, Todorović Maja, Papadopoulos Agis (2015). Indoor Air Quality in Office Buildings – experimental investigation, Proceedings of 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 20–23, 2015.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-077-6, M33.

Simonović Tomislav, Bajc Tamara, Stamenić Mirjana, Trninić Marta, Tanasić Nikola (2015). Hot water tank application in domestic heating system which use electricity as energy source – dimensioning and economic benefits, Proceedings of the Fifth Regional Conference Industrial energy and environmental protection in South eastern European countries, Zlatibor 2015..
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-025-8, M33.

Milijašević Miloš, Bajc Tamara, Todorović Maja (2014). UTICAJ METODOLOGIJE PRORAČUNA GUBITAKA TOPLOTE PREMA DIN 4701 IZ 1959. I SRPS EN 12831:2012 NA POTREBNU INSTALISANU SNAGU GREJNIH TELA, Proceedings of the 45. International HVAC&R Congress Belgrade Serbia.
Beograd : SMEITS, M33.

Todorović Maja, Vasiljević Petar, Šumarac Dragoslav, Bajc Tamara (2012). USERS BEHAVIOR INFLUENCE ON ENERGY CONSUMPTION FROMDISTRICT HEATING SYSTEM, Proceedings of the International Conference on district energy 2012 (SDDE 2012), Portorož, Slovenia.
Slovenian District Energy Association, ISBN: 978-961-92367-4-1, M33.

Todorović Maja, Bajc Tamara (2011). The different energy source type influence on building primary energy needs, Proceedings of 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 18–21, 2011.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-018-9, M33.

Todorović Maja, Bajc Tamara (2011). THE INFLUENCE OF THE BUILDING WORKING REGIMES ON TOTAL BUILDING ENERGY CONSUMPTION, Proceedings of 3rd Regional Conference on Industrial Energy and Environmental Protection in Southeast Europe (IEEP) 2011.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-022-7, M33.

Bajc Tamara, Todorović Maja (2009). Energetske potrebe pasivne kuće sa Trombeovim zidom u klimatskom području Beograda, Zbornik radova / 40. međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji (KGH), Beograd, 2-4. decembar 2009, 40(1).
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-81505-50-2, M33.

Bajc Tamara (2023). ENERGY SAVINGS AND CO2 EMISSION REDUCTION POTENTIAL THROUGH THE EXISTING BUILDING RENOVATION, International Scientific and Professional Conference Politehnika 2023 Proceedings.
The Academy of Applied Technical Studies Belgrade, М31.

Књиге

Bajc Tamara, Todorović Maja (2022). Tehnika grejanja kroz primere iz prakse, Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet.
Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-110-2.