Тамара С. Бајц

др Тамара С. Бајц, доцент
катедра за термотехнику
кабинет: 134/1
мејл адреса: tbajc@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 442; директан 3302-442

лична веб презентација

термини за пријем студената

према договору

предмети

истраживачка област

Топлотни комфор, Квалитет ваздуха у зградама, Ефикасно коришћење енергије у зградама, Пасивне куће, КГХ системи, ЦФД симулације КГХ система и зграда, Енергетска сертификација зграда.

образовање, стручна спрема

2009. Универзитет у Београду Машински факултет, дипл. инж. маш., 2017. Универзитет у Београду Машински факултет, доктор наука - машинско инжењерство.

публикације, признања, награде

Аутор и коаутор више од 30 научних радова, 5 радова на СЦИ листи, једног помоћног уџбеника. Tреће место на Међународном студентском ASHRAE такмичењу 2012. у категорији „Intergated Sustainable Building Design“.

чланства у научним и стручним организацијама

Инжењерска комора Србије – лиценце 330 и 381, ASHRAE Danube chapter - члан Управног одбора - благајник, ASHRAE Student branch – ментор University of Belgrade огранка, ASHRAE Danube Chapter - председавајући Комитета за студентске активности, Душтво за КГХ, СМЕИТС - организациони одбор КГХ конгреса и члан Суда части СМЕИТС, Друштво термичара Србије.