Драган В. Лазић

др Драган В. Лазић, редовни професор
Катедра за аутоматско управљање
Кабинет: завод, 431
Мејл адреса: dlazic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 230; директан 3302-230

Термини за пријем студената

Уторак 12-14 сати

Предмети

Аутоматско управљање
Дигитални системи
Завршни предмет - Основе аутоматског управљања
Интегрисана аутоматика
Основе аутоматског управљања
Основе аутоматског управљања
Рачунарско управљање
Стручна пракса М - САУ

Истраживачка област

Аутоматско управљање. Микропроцесорско управљање у реалном времену. Пројектовање и извођење електричних, електро хидрауличких, електро пнеуматских система аутоматског управљања. Природно пратећи алгоритми управљања.

Образовање, стручна спрема

Дипл.инж.маш., 1986 Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за аутоматско управљање, Mр., 1992 Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за аутоматско управљање, Др., 1995 Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за аутоматско управљање,

Публикације, признања, награде

Велики број радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, Уџбеник Увод у Матлаб, Скрипта из Основа аутоматског управљања. Специјална плакета у знак посебног признања и захвалности за допринос развоју Факултета и успешну сарадњу, добијена на предлог студената од Машинског факултета 1995

Чланства у научним и стручним организацијама

САУМ – Савез Србије за Системе, Аутоматско управљање и Мерења

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Lazić Dragan, Ristanović Milan (2007). Electrohydraulic thrust vector control of twin rocket engines with position feedback via angular transducers, Control Engineering Practice, 15(5), 583-594.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0967-0661, 10.1016/j.conengprac.2006.10.015, M21.

Legweel Kaled, Lazić Dragan, Ristanović Milan, Lozanović Šajić Jasmina (2014). The performance of pip-cascade controler in hvac system, Thermal Science, 18, S213-S220.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI130812183L, M22.

Ristanović Milan, Ćojbašić Žarko, Lazić Dragan (2012). Intelligent control of DC motor driven electromechanical fin actuator, Control Engineering Practice, 20(6), 610-617.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0967-0661, 10.1016/j.conengprac.2012.02.009, M22.

Alameri Saif, Lazić Dragan, Ristanović Milan (2018). A Comparative Study of PID, PID with Tracking, and FPID Controller for Missile Canard with an Optimized Genetic Tuning Method Using Simscape Modelling, Tehnički vjesnik, 25, 427-436.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20171207130458, M23.

Stefanović Miladin, Matijević Milan S., Lazić Dragan (2013). Experimental Plant for Supervision and Monitoring of an Intermittent Heating System for Engineering Training, International Journal of Engineering Education, 29(3), 799-807.
ISSN: 0949-149X, M23.

Lazić Dragan (2010). Practical Tracking Control of the Electropneumatic Piston Drive, Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, 56(3).
ISSN: 0039-2480, M23.

Lazić Dragan (2008). Exponential tracking control of an electro-pneumatic servo motor, Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, 54(1), 62-67.
ISSN: 0039-2480, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Todorović Maja, Ristanović Milan, Lazić Dragan, Galić Radoslav, Bajc Tamara (2016). Novo laboratorijsko postrojenje za ispitivanje inteligentnog automatskog upravljanja u kompleksnim KGH sistemima, FME Transactions, 44(1), 65-70.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1601065T, M24.

Lazić Dragan, Ćojbašić Žarko, Ristanović Milan (2011). Fazi-neuro-genetsko upravljanje aerokrila, Facta universitatis - series: Automatic Control and Robotics, 10(1), 71-82.
Univerzitet u Nišu, Niš, ISSN: 1820-6417, M51.

Радови са конференција

Mandić Petar, Babić Igor, Lazić Dragan, Ristanović Milan, Tešanović Stefan (2014). Discrete modeling and control of winter regime of an air conditioning system, 12th Triennial International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements.
ISBN: 978-86-6125-117-7, M33.

Mandić Petar, Tešanović Stefan, Stojanović Slavoljub, Ristanović Milan, Lazić Dragan, Babić Igor (2013). MODELING, SIMULATION AND CONTROL OF WINTER REGIME OF AN AIR CONDITIONING SYSTEM IN A CLASSROOM, 44th International HVAC&R Congress.
ISBN: 978-86-81505-69-4, M33.

Tanasković M., Ristanović Milan, Stojanović S., Lazić Dragan, Miloš Marko (2018). Design of electro-mechanical actuator for medium sized helicopter and a test platform for its testing and verification, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 393(1).
Institute of Physics Publishing, ISSN: 1757-8981, 10.1088/1757-899X/393/1/012008.

Lozanović Jasmina, Gubeljak Nenad, Sedmak Aleksandar, Marko R., Lazić Dragan (2007). Crack tip strain on ship and in situ measurement in shipyards, IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 7(PART 1), 400-405.
IFAC Secretariat, ISSN: 1474-6670, 10.3182/20070919-3-hr-3904.00070.

Lozanović Jasmina, Lazić Dragan, Sedmak Aleksandar (2007). Exponential tracking control of servomotor used for ships, IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 7(PART 1), 254-259.
IFAC Secretariat, ISSN: 1474-6670, 10.3182/20070919-3-hr-3904.00045.

Ribar Zoran, Lazić Dragan (1993). Continual tracking algorithms implementation to naturally non-trackable plants, Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2, 742-747.
Publ by IEEE, Piscataway, NJ, United States, ISSN: 0884-3627.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Синтеза алгоритма навигације и вођења пројектила заснованих на машинском учењу, Saif Al Ameri, 2019.