Драган В. Лазић

др Драган В. Лазић, редовни професор
катедра за аутоматско управљање
кабинет: завод, 431
мејл адреса: dlazic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 230; директан 3302-230

термини за пријем студената

Уторак 13-14 сати, среда 13-14 сати

предмети

истраживачка област

Аутоматско управљање. Микропроцесорско управљање у реалном времену. Пројектовање и извођење електричних, електро хидрауличких, електро пнеуматских система аутоматског управљања. Природно пратећи алгоритми управљања.

образовање, стручна спрема

Дипл.инж.маш., 1986 Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за аутоматско управљање, Mр., 1992 Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за аутоматско управљање, Др., 1995 Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за аутоматско управљање,

публикације, признања, награде

Велики број радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, Уџбеник Увод у Матлаб, Скрипта из Основа аутоматског управљања. Специјална плакета у знак посебног признања и захвалности за допринос развоју Факултета и успешну сарадњу, добијена на предлог студената од Машинског факултета 1995

чланства у научним и стручним организацијама

САУМ – Савез Србије за Системе, Аутоматско управљање и Мерења