Катедра за аутоматско управљање

Катедра за аутоматско управљање изводи наставу на Профилу за аутоматско управљање према наставном плану додипломских студија Профила за аутоматско управљање, као и на општестручном предмету Основи аутоматског управљања, који је саставни део наставних планова других профила Машинског факултета.

Од самог формирања Групе, а потом и Профила, успостављен је концепт школовања машинских инжењера Профила за аутоматско управљање који је очуван и негован до данас и све време осавремењаван кроз доношење нових наставних планова и програмa.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

Лабораторије

Лабораторија за анализу и синтезу САУ
Руководилац лабораторије: проф. др Драгутин Дебељковић

Лабораторија за динамику, математичко моделирање, симулацију и идентификацију објеката и процеса
Руководилац лабораторије: проф. др Драгутин Дебељковић

Лабораторија за дигиталне системе и рачунарско управљање
Руководилац лабораторије: проф. др Зоран Бучевац

Лабораторија за управљачке системе
Руководилац лабораторије: проф. др Зоран Рибар

Лабораторија за аутоматско управљање
Руководилац лабораторије: проф. др Зоран Рибар

Лабораторија за посебне системе аутоматског управљања
Руководилац лабораторије: проф. др Драгутин Дебељковић

Лабораторија за интелигентне системе управљања
Руководилац лабораторије: доц. др Радиша Јовановић

Лабораторија за индустријску аутоматику
Руководилац лабораторије: доц. др Милан Ристановић

Лабораторија за интелигентне зграде
Руководилац лабораторије: доц. др Милан Ристановић

Лабораторија за биоаутоматику
Руководилац лабораторије: доц. др Срђан Рибар

Кабинет за биомедицинско инжењерство

Лабораторија за инжењерство ране дијагностике канцера
Лабораторија за нанотехнологије и нано системе
Лабораторија за микро-нано машинство