Катедра за аутоматско управљање

Катедра за аутоматско управљање изводи наставу на Профилу за аутоматско управљање према наставном плану додипломских студија Профила за аутоматско управљање, као и на општестручном предмету Основи аутоматског управљања, који је саставни део наставних планова других профила Машинског факултета.

Од самог формирања Групе, а потом и Профила, успостављен је концепт школовања машинских инжењера Профила за аутоматско управљање који је очуван и негован до данас и све време осавремењаван кроз доношење нових наставних планова и програмa.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Драган В. Лазић, редовни професор
др Милан Р. Ристановић, редовни професор
др Радиша Ж. Јовановић, ванредни професор
др Срђан Н. Рибар, ванредни професор
Владимир Р. Зарић, асистент
Горан Р. Петровић, асистент
Зорана З. Голубовић, научни сарадник
Митра Р. Весовић, истраживач приправник
Лара Г. Лабан, истраживач приправник
Стефан Р. Милановић, истраживач приправник
Марија М. Орловић, истраживач приправник
Владимир С. Черницин, истраживач приправник
Предраг И. Ђука

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

Лабораторије

Лабораторија за анализу и синтезу САУ
Руководилац лабораторије: проф. др Драгутин Дебељковић

Лабораторија за динамику, математичко моделирање, симулацију и идентификацију објеката и процеса
Руководилац лабораторије: проф. др Драгутин Дебељковић

Лабораторија за дигиталне системе и рачунарско управљање
Руководилац лабораторије: проф. др Зоран Бучевац

Лабораторија за управљачке системе
Руководилац лабораторије: проф. др Зоран Рибар

Лабораторија за аутоматско управљање
Руководилац лабораторије: проф. др Зоран Рибар

Лабораторија за посебне системе аутоматског управљања
Руководилац лабораторије: проф. др Драгутин Дебељковић

Лабораторија за интелигентне системе управљања
Руководилац лабораторије: доц. др Радиша Јовановић

Лабораторија за индустријску аутоматику
Руководилац лабораторије: доц. др Милан Ристановић

Лабораторија за интелигентне зграде
Руководилац лабораторије: доц. др Милан Ристановић

Лабораторија за биоаутоматику
Руководилац лабораторије: доц. др Срђан Рибар

Кабинет за биомедицинско инжењерство

Лабораторија за инжењерство ране дијагностике канцера
Лабораторија за нанотехнологије и нано системе
Лабораторија за микро-нано машинство