Владимир Р. Зарић

др Владимир Р. Зарић, доцент
Катедра за аутоматско управљање
Кабинет: Зaвод, 431
Мејл адреса: vzaric@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 324, 420; директан 3302-420

Термини за пријем студената

Уторак и среда 13-14 сати и у договору са студентима.

Предмети

Истраживачка област

Уже области истраживања су рачунарско управљање, фази логика и управљање, метахеуристичке методе оптимизације, дигитални системи.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, инж. маш., 2012. год. Машински факултет Универзитета у Београду, маст. инж. маш., 2014. год. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор наука - машинско инжењерство, 2023. год.

Чланства у научним и стручним организацијама

САУМ - Савез Србије за системе, аутоматско управљање и мерења.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Jovanović Radiša, Zarić Vladimir, Bučevac Zoran, Bugarić Uglješa (2022). Discrete-time system conditional optimization based on Takagi-Sugeno fuzzy model using the full transfer function, Applied Sciences, 12(7705), 1-22.
MDPI, ISSN: 2076-3417, 10.3390/app12157705, M22.

Gruyitch Lyubomir, Bučevac Zoran M., Jovanović Radiša, Zarić Vladimir (2021). Discrete-time system conditional optimisation in the parameter space via the full transfer function matrix, Transactions of Famena, 45(3), 45-62.
Univ Zagreb Fac Mechanical Engineering & Naval Architecture, Zagreb, ISSN: 1333-1124, 10.21278/TOF.453014220, M23.

Zarić Vladimir, Bučevac Zoran M., Jovanović Radiša (2022). Discrete-Time System Conditional Optimization in the Parameter Space with Nonzero Initial Conditions, Tehnički vjesnik, 29(1), 200-207.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20191031145233, M23.

Jovanović Radiša, Zarić Vladimir (2022). Identification and control of a heat flow system based on the Takagi-Sugeno fuzzy model using the grey wolf optimizer, Thermal Science, 26(3), 2275-2286.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI210825324J, M23.

Радови са конференција

Zarić Vladimir, Perišić Natalija, Jovanović Radiša (2021). Control of a Liquid Level System Based on Classical and Fuzzy PID Like Controller Using the Grey Wolf Optimization Algorithm, The Tennth International Triennial Conference Heavy Machinery HM 2021: Proceedings, Vrnjačka Banja, June 23-25.
Kraljevo: Faculty of Mechanical and Civil Engineering, ISBN: 978-86-81412-09-1, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša, Laban Lara, Zarić Vladimir (2020). MODELLING AND CONTROL OF A SERIES DIRECT CURRENT (DC) MACHINES USING FEEDBACK LINEARIZATION APPROACH, Зборник радова ‐ 64. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику / Proceedings of Papers – 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020.
Belgrade : Društvo za ETRAN, ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Laban Lara, Jovanović Radiša, Vesović Mitra, Zarić Vladimir (2020). CLASSIFICATION OF CHEST X-RAY IMAGES USING DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS, Зборник радова ‐ 64. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику / Proceedings of Papers – 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020.
Belgrade : Društvo za ETRAN, ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Jovanović Radiša, Zarić Vladimir, Vesović Mitra, Laban Lara (2020). Modeling and Control of a Liquid Level System Based on the Takagi-Sugeno Fuzzy Model Using the Whale Optimization Algorithm, Зборник радова ‐ 64. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику / Proceedings of Papers – 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020.
Belgrade : Društvo za ETRAN, ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša, Zarić Vladimir (2020). Modelling and Speed Control in a Series Direct Current (DC) Machines Using Feedback Linearization Approach, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE “MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY” - MASING 2020 PROCEEDINGS -UNIVERSITY OF NIŠ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING IN NIŠ, December 9-10.
Faculty of Mechanical Engineering in Niš, ISBN: 978-86-6055-139-1, M33.

Zarić Vladimir, Jovanović Radiša, Laban Lara (2020). Identification of a coupled-tank plant and Takagi-Sugeno model optimization using a whale optimizer, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE “MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY” Masing 2020 : Proceedings, Niš, December 09-10, 2020.
Niš : Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 2738-103X, ISBN: 978-86-6055-139-1, M33.

Zarić Vladimir, Bučevac Zoran, Jovanović Radiša (2017). Conditional optimization of computer automatic control system of an selected plant at arbitrary initial conditions, The 9th International Triennial Conference Heavy Machinery HM 2017 : Proceedings, Zlatibor 28 June – 1 July 2017.
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering, M33.