Милан Р. Ристановић

др Милан Р. Ристановић, редовни професор
катедра за аутоматско управљање
кабинет: завод, 431
мејл адреса: mristanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 324; директан 3302-206

термини за пријем студената

Уторак и среда, 13-14 часова

предмети

истраживачка област

Рачунарско управљање у реалном времену у индустрији и интелелигентним зградама

образовање, стручна спрема

1990-1996., Универзитет у Београду - Машински факултет, дипл.инж. 1998-2001., Машински факултет Универзитета у Београду, магистратура 2005-2010., Машински факултет Универзитета у Београду, докторат

публикације, признања, награде

Лазић Д., Ристановић М.: Увод у Матлаб, Машински факултет, Београд, 2005, ISBN 86-7083-529-0; Лазић Д., Ристановић М.: Увод у Матлаб, друго допуњено издање, Машински факултет, Београд, 2012, ISBN 978-86-7083-752-2; Тодоровић М., Ристановић М.: Ефикасно коришћење енергије у зградама, Универзитет у Београду, 2015, ISBN 978-86-7522-049-7 Бањац М., Ристановић М. и остали: Приручник за енергетске менаџере за област енергетике зграда, Машински факултет, Београд, 2017, ISBN 978-86-7728-256-1. Ристановић М.: Индустријска аутоматика, Машински факултет, Београд, 2020, ISBN 978-86-6060-040-2

чланства у научним и стручним организацијама

САУМ – Савез Србије за системе, аутоматско управљање и мерења СМЕИТС – Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије Друштво термичара Србије - члан научног одбора Инжењерска комора Србије KNX - регистровани партнер бр. 8978