Милан Р. Ристановић

др Милан Р. Ристановић, редовни професор
Катедра за аутоматско управљање
Кабинет: завод, 431
Мејл адреса: mristanovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 324; директан 3302-206

Термини за пријем студената

Уторак, 12-14 часова и у договору са студентима

Предмети

Виши курс линеарних система
Индустријска аутоматика
Интегрисани технички системи - актуатори
Интелигентне зграде
Напредни системи у интелигентним зградама
Програмирање у АУ
Стручна пракса М - САУ
Управљање индустријских процеса
Хибридни технички системи

Истраживачка област

Рачунарско управљање у реалном времену у индустрији и интелелигентним зградама

Образовање, стручна спрема

1990-1996., Универзитет у Београду - Машински факултет, дипл.инж. 1998-2001., Машински факултет Универзитета у Београду, магистратура 2005-2010., Машински факултет Универзитета у Београду, докторат

Публикације, признања, награде

Лазић Д., Ристановић М.: Увод у Матлаб, Машински факултет, Београд, 2005, ISBN 86-7083-529-0; Лазић Д., Ристановић М.: Увод у Матлаб, друго допуњено издање, Машински факултет, Београд, 2012, ISBN 978-86-7083-752-2; Тодоровић М., Ристановић М.: Ефикасно коришћење енергије у зградама, Универзитет у Београду, 2015, ISBN 978-86-7522-049-7 Бањац М., Ристановић М. и остали: Приручник за енергетске менаџере за област енергетике зграда, Машински факултет, Београд, 2017, ISBN 978-86-7728-256-1. Ристановић М.: Индустријска аутоматика, Машински факултет, Београд, 2020, ISBN 978-86-6060-040-2

Чланства у научним и стручним организацијама

САУМ – Савез Србије за системе, аутоматско управљање и мерења СМЕИТС – Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије Друштво термичара Србије - члан научног одбора Инжењерска комора Србије KNX - регистровани партнер бр. 8978

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Lazić Dragan, Ristanović Milan (2007). Electrohydraulic thrust vector control of twin rocket engines with position feedback via angular transducers, Control Engineering Practice, 15(5), 583-594.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0967-0661, 10.1016/j.conengprac.2006.10.015, M21.

Todorović Maja, Banjac Miloš, Bajc Tamara, Ristanović Milan (2019). Achieving savings by implementation of efficient hybrid heating systems, Thermal Science, 23, S1683-S1693.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180726176T, M22.

Ristanović Milan, Petrović Goran R., Ćojbašić Žarko, Todorović Maja (2018). Enhanced control of radiator heating system, Thermal Science, 22, S1337-S1348.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI18S5337R, M22.

Vujović Milica, Ristanović Milan, Miloš Marko, Perales Lopez Francisco J. (2018). Health monitoring modular panel interface design and evaluation, Thermal Science, 22, S1259-S1270.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170531130V, M22.

Legweel Kaled, Lazić Dragan, Ristanović Milan, Lozanović Šajić Jasmina (2014). The performance of pip-cascade controler in hvac system, Thermal Science, 18, S213-S220.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI130812183L, M22.

Ristanović Milan, Ćojbašić Žarko, Lazić Dragan (2012). Intelligent control of DC motor driven electromechanical fin actuator, Control Engineering Practice, 20(6), 610-617.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0967-0661, 10.1016/j.conengprac.2012.02.009, M22.

Alameri Saif, Lazić Dragan, Ristanović Milan (2018). A Comparative Study of PID, PID with Tracking, and FPID Controller for Missile Canard with an Optimized Genetic Tuning Method Using Simscape Modelling, Tehnički vjesnik, 25, 427-436.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20171207130458, M23.

Lomović Miloš, Petrović Andrija, Ristanović Milan, Petrović Aleksandar (2018). Modeling, simulation and PI gain-scheduling controller optimization of water desalination plant with liquid jet vacuum ejector, Desalination and Water Treatment, 136, 92-110.
Desalination Publ, Hopkinton, ISSN: 1944-3994, 10.5004/dwt.2018.23233, M23.

Ćojbašić Žarko, Ristanović Milan, Marković Nemanja R., Tesanović Stefan Z. (2016). Temperature controller optimization by computational intelligence, Thermal Science, 20, S1541-S1552.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI16S5541C, M23.

Banjac Miloš, Todorović Maja, Ristanović Milan, Galić Radoslav (2012). Experimental determination of thermal conductivity of soil with a thermal response test, Thermal Science, 16(4), 1117-1126.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI100627156B, M23.

Vujović Milica, Ristanović Milan, Miloš Marko (2022). Experimental Protocol for Assessing the Relation Between Indoor Air Quality and Living Unit Conditions in AAL, Tehnički vjesnik, 29(2), 536-541.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20210201115936, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Petrović Andrija, Lomović Miloš, Ristanović Milan, Petrović Aleksandar (2018). Modelovanje simulacija i upravljanje postrojenja za desalinizaciju vode, FME Transactions, 46(4), 530-536.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1804530P, M24.

Todorović Maja, Ristanović Milan, Lazić Dragan, Galić Radoslav, Bajc Tamara (2016). Novo laboratorijsko postrojenje za ispitivanje inteligentnog automatskog upravljanja u kompleksnim KGH sistemima, FME Transactions, 44(1), 65-70.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1601065T, M24.

Lazić Dragan, Ćojbašić Žarko, Ristanović Milan (2011). Fazi-neuro-genetsko upravljanje aerokrila, Facta universitatis - series: Automatic Control and Robotics, 10(1), 71-82.
Univerzitet u Nišu, Niš, ISSN: 1820-6417, M51.

Ćojbašić Žarko, Ristanović Milan, Dučić Nedeljko, Savić Stefan, Marković Nemanja (2018). Computationally intelligent heating controller optimization, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology, 3(3), 16-20.
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka i CAM Engineering, ISSN: 2466-3603, M54.

Радови са конференција

Mandić Petar, Babić Igor, Lazić Dragan, Ristanović Milan, Tešanović Stefan (2014). Discrete modeling and control of winter regime of an air conditioning system, 12th Triennial International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements.
ISBN: 978-86-6125-117-7, M33.

Mandić Petar, Lazarević Mihailo, Stojanovic Slavoljub, Ristanović Milan (2013). Real Time Fractional Order Control of Rotary Inverted Pendulum, Proceedings of the 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, June 4-7, 2013.
Belgrade: Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-909973-5-0, M33.

Mandić Petar, Lazarević Mihailo, Stojanovic Slavoljub, Ristanović Milan (2013). Real Time Control Of Rotary Inverted Pendulum, Proceedings / 11th International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI 2013, 30th May ‐ 1th June 2013.
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978‐99938‐39‐46‐0, M33.

Mandić Petar, Tešanović Stefan, Stojanović Slavoljub, Ristanović Milan, Lazić Dragan, Babić Igor (2013). MODELING, SIMULATION AND CONTROL OF WINTER REGIME OF AN AIR CONDITIONING SYSTEM IN A CLASSROOM, 44th International HVAC&R Congress.
ISBN: 978-86-81505-69-4, M33.

Tanasković M., Ristanović Milan, Stojanović S., Lazić Dragan, Miloš Marko (2018). Design of electro-mechanical actuator for medium sized helicopter and a test platform for its testing and verification, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 393(1).
Institute of Physics Publishing, ISSN: 1757-8981, 10.1088/1757-899X/393/1/012008.