Милан Р. Ристановић

др Милан Р. Ристановић, редовни професор
катедра за аутоматско управљање
кабинет: завод, 431
мејл адреса: mristanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 324; директан 3302-206

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Рачунарско управљање у реалном времену, пратећи алгоритми управљања

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1996. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2001.

публикације, признања, награде

10 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, једна скрипта

чланства у научним и стручним организацијама

САУМ – Савез Србије за системе, аутоматско управљање и мерења