Виши курс линеарних система

ID: 3410
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ристановић Р. Милан
извођачи: Ристановић Р. Милан
контакт особа: Ристановић Р. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Упознавање студената са модерним техникама анализе и синтезе линеарних система за разноврсне класе система.

исход

Оспособљавање студената за анализу и синтезу линеарних система модерним техникама управљања и праћење савремене литературе.

садржај теоријске наставе

Рекапитулација области линеарне алегебре и проблема најмањих квадрата. Репрезентација, структура и понашање вишструкопреносних multi-input, multi-output (MIMO) линеарних временски непрекидних (LTI) система. Робусна стабилност и перфомансе. Приступ синтези оптиманог и робусног управљања.

садржај практичне наставе

Практично решавање проблемa путем програмских пакета Матлаб и Симулинк.

услов похађања

Академски ниво знања теорије линеарних система.

ресурси

• Frazzoli, Emilio, and Munther Dahleh. 6.241J Dynamic Systems and Control, Spring 2011. (MIT OpenCourseWare: Massachusetts Institute of Technology), http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-241j-dynamic-systems-and-control-spring-2011 (Accessed 30 Aug, 2013). License: Creative Commons BY-NC-SA • Лиценциран software у поседу факултета. • Freeware software. • PC рачунари. • Лабораторија за аутоматско управљање. • Ротационо инверзно клатно. • NI cRIO.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 12
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Luenberger, David. Introduction to Dynamic Systems: Theory, Models, and Applications. Wiley, 1979. ISBN: 9780471025948.; Kailath, Thomas. Linear Systems. Prentice Hall, 1980. ISBN: 9780135369616.; Doyle, John, Bruce Francis, and Allen Tannenbaum. Feedback Control Theory. Dover, 2009. ISBN: 9780486469331.; Vaccaro, Richard. Digital Control: A State-Space Approach. McGraw-Hill, 1995. ISBN: 9780070667815.; Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite: Multivariable Feedback Control: Analysis and Design, 2nd Edition, 2005. ISBN: 978-0-470-01168-3;