Митра Р. Весовић

мастер маш. инж. Митра Р. Весовић, асистент
катедра за аутоматско управљање
кабинет: Завод
мејл адреса: mvesovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 206, 324; директан 3302-206

лична веб презентација

термини за пријем студената

Уторак и среда од 12 до 13 часова

предмети

истраживачка област

Вештачка интелигенција и неуронске мреже, интелигентни системи управљања, фази логика и управљање, нелинеарни системи, машинско учење, аутоматско управљање, метахеуристика и механика.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc) 2017. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2019.

публикације, признања, награде

Више пута награђивана поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на Основним и Мастер академским студијама.

чланства у научним и стручним организацијама