Митра Р. Весовић

мастер маш. инж. Митра Р. Весовић, асистент
Катедра за аутоматско управљање
Кабинет: Завод
Мејл адреса: mvesovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 206, 324; директан 3302-206

Лична веб презентација

https://www.linkedin.com/in/mitra-vesovi%C4%87-2a3582167/

Термини за пријем студената

Уторак од 13 до 14 часова и среда од 12 до 13 часова

Предмети

Истраживачка област

Вештачка интелигенција и неуронске мреже, интелигентни системи управљања, фази логика и управљање, нелинеарни системи, машинско учење, аутоматско управљање, метахеуристика и механика.

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc) 2017. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2019.

Публикације, признања, награде

Више пута награђивана поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на Основним и Мастер академским студијама.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Vesović Mitra, Jovanović Radiša, Trišović Nataša (2022). Control of a DC motor using feedback linearization and gray wolf optimization algorithm, Advances in Mechanical Engineering, 14(3).
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1687-8132, 10.1177/16878132221085324, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Vesović Mitra, Petrović Goran R., Radulović Radoslav (2021). Analiza kretanja i stabilnosti holonomnog mehaničkog sistema u proizvoljnom polju sila, FME Transactions, 49(1), 195-205.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2101195V, M24.

Vesović Mitra, Radulović Radoslav (2022). Modelovanje i analiza stabilnosti datog nelinearnog sistema, Theoretical and Applied Mechanics, 49(1), 29-48.
Srpsko društvo za mehaniku, Beograd, ISSN: 1450-5584, 10.2298/TAM211101003V, M24.

Радови са конференција

Vesović Mitra, Jovanović Radiša (2023). Heat Flow Process Identification Using ANFIS-GA Model, Sinteza 2023 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2023, pp. 44-51, Computer Science and Artificial Intelligence Session, 44-51.
Belgrade : Singidunum University, ISBN: 978-86-7912-802-7, 10.15308/Sinteza-2023-44-51, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša, Perišić Natalija, Sretenović Aleksandra (2023). Modelling heat-flow prototype dryer using ANFIS optimized by PSO, ISAE 2023 - Proceedings ; The 6th International Symposium on Agricultural Engineering - ISAE 2023 19th - 21st October 2023, Belgrade, Serbia.
ISBN: 978-86-7834-423-7, M33.

Perišić Natalija, Jovanović Radiša, Vesović Mitra, Sretenović Aleksandra (2023). Overview of the use of convolutional neural networks in plant desease recognition based on the leaf image, ISAE 2023.
ISBN: 978-86-7834-423-7, M33.

Jovanović Radiša, Vesović Mitra, Perišić Natalija (2022). PI controller optimization by artificial gorilla troops for liquid level control, 8th International Conference of Industrial Engineering SIE 2022 : Proceedings, 29th-30th September, 2022, Belgrade, Serbia.
University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-131-7, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša (2022). GREY WOLF OPTIMIZATION FOR POSITION CONTROL OF A DIRECT CURRENT MOTOR DRIVEN BY FEEDBACK LINEARIZATION METHOD, Sinteza 2022-International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research.
Belgrade : Singidunum University, ISBN: 978-86-7912-800-3, 10.15308/Sinteza-2022-36-43, M33.

Jovanović Radiša, Bugarić Uglješa, Laban Lara, Vesović Mitra (2021). Trajectory Tracking of a Two – Link Gripping Mechanism, X International Conference “Heavy Machinery-HM 2021”, Vrnjačka Banja, 23– 25 June 2021.
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering, ISBN: 978-86-81412-09-1, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša, Laban Lara, Bugarić Uglješa (2021). Feedback Linearization Control of a Two – Link Gripping Mechanism, X International Conference “Heavy Machinery-HM 2021”, Vrnjačka Banja, 23– 25 June 2021.
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering, ISBN: ISBN 978-86-81412-09-1, M33.

Vesović Mitra, Radulović Radoslav (2021). BEHAVIOUR, EXAMINATION AND STABILITY OF THE CONSTRAINED MECHANICAL SYSTEM DESCRIBED WITH NONLINEAR EQUATIONS, 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics Kragujevac, Serbia, June 28-30, 2021.
Belgrade : Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-909973-8-1, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša, Laban Lara, Zarić Vladimir (2020). MODELLING AND CONTROL OF A SERIES DIRECT CURRENT (DC) MACHINES USING FEEDBACK LINEARIZATION APPROACH, Зборник радова ‐ 64. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику / Proceedings of Papers – 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020.
Belgrade : Društvo za ETRAN, ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Laban Lara, Jovanović Radiša, Vesović Mitra, Zarić Vladimir (2020). CLASSIFICATION OF CHEST X-RAY IMAGES USING DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS, Зборник радова ‐ 64. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику / Proceedings of Papers – 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020.
Belgrade : Društvo za ETRAN, ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Jovanović Radiša, Zarić Vladimir, Vesović Mitra, Laban Lara (2020). Modeling and Control of a Liquid Level System Based on the Takagi-Sugeno Fuzzy Model Using the Whale Optimization Algorithm, Зборник радова ‐ 64. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику / Proceedings of Papers – 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020.
Belgrade : Društvo za ETRAN, ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Laban Lara, Vesović Mitra (2020). Classification of COVID-CT Images Utilizing Four Types of Deep Convolutional Neural Networks, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE “MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY” - MASING 2020 PROCEEDINGS -UNIVERSITY OF NIŠ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING IN NIŠ, December 9-10..
Faculty of Mechanical Engineering in Niš, ISBN: 978-86-6055-139-1, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša, Zarić Vladimir (2020). Modelling and Speed Control in a Series Direct Current (DC) Machines Using Feedback Linearization Approach, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE “MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY” - MASING 2020 PROCEEDINGS -UNIVERSITY OF NIŠ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING IN NIŠ, December 9-10.
Faculty of Mechanical Engineering in Niš, ISBN: 978-86-6055-139-1, M33.

Jovanović Radiša, Bugarić Uglješa, Vesović Mitra, Perišić Natalija (2022). ФАЗИ И НЕЛИНЕАРНО УПРАВЉАЊЕ ЗАХВАТНОГ МЕХАНИЗМА И МОТОРА ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ - ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА MISSION4.0, 43. JUPITER KONFERENCIJA sa međunarodnim učešćem ZBORNIK RADOVA/ 43rd JUPITER CONFERENCE with foreign participants PROCEEDINGS / 39. simpozijum: NU - ROBOTI - FTS.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.