Радиша Ж. Јовановић

др Радиша Ж. Јовановић, редовни професор
катедра за аутоматско управљање
кабинет: завод, 431
мејл адреса: rjovanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 206;324; директан 3302-206

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Основне области истраживања су теорија нелинеарних система, пратећи алгоритми управљања, фази логика и управљање, неуронске мреже, машинско учење, методе вештачке интелигенције, метахеуристичке методе оптимизације, интелигентни системи управљања, рачунарско управљање, системи управљања.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. маш., 1995.год. Машински факултет Универзитета у Београду, магистар техничких наука, 1999.год. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука, 2011.год

публикације, признања, награде

Преко 50 радова објављених у међународним и домаћим часописима и скуповима и научно-истраживачких пројеката, 17 техничких решења, 3 скрипте за иновацију знања, 2 уџбеника.

чланства у научним и стручним организацијама

Инжењерска комора Србије, САУМ - Савез Србије за системе, аутоматско управљање и мерења.