Радиша Ж. Јовановић

др Радиша Ж. Јовановић, редовни професор
Катедра за аутоматско управљање
Кабинет: завод, 431
Мејл адреса: rjovanovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 206;324; директан 3302-206

Предмети

Завршни предмет - Основе аутоматског управљања
Интелигентни системи управљања
Машинско учење интелигентних роботских система
Напредни курс из интелигентних система управљања
Напредни курс из фази система управљања
Нелинеарни системи 1
Нелинеарни системи 2
Основе аутоматског управљања
Пословна интелигенција и пословна аналитика
Програмирање у АУ
Рачунарски управљачки системи
Фази управљачки системи

Истраживачка област

Основне области истраживања су теорија нелинеарних система, пратећи алгоритми управљања, фази логика и управљање, неуронске мреже, машинско учење, методе вештачке интелигенције, метахеуристичке методе оптимизације, интелигентни системи управљања, рачунарско управљање, системи управљања.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. маш., 1995.год. Машински факултет Универзитета у Београду, магистар техничких наука, 1999.год. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука, 2011.год

Публикације, признања, награде

Преко 50 радова објављених у међународним и домаћим часописима и скуповима и научно-истраживачких пројеката, 17 техничких решења, 3 скрипте за иновацију знања, 2 уџбеника.

Чланства у научним и стручним организацијама

Инжењерска комора Србије, САУМ - Савез Србије за системе, аутоматско управљање и мерења.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Jovanović Radiša, Sretenović Aleksandra, Živković Branislav (2015). Ensemble of various neural networks for prediction of heating energy consumption, Energy and Buildings, 94, 189-199.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2015.02.052, M21a.

Savić Branislav M., Jovanović Radiša (2011). Software system "DIORES" for the operation diagnosis of a steam power plant unit, Energy, 36(2), 1187-1195.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2010.11.028, M21a.

Jovanović Radiša, Božić Ivan (2018). Feedforward neural network and ANFIS-based approaches to forecasting the off-cam energy characteristics of Kaplan turbine, Neural Computing & Applications, 30(8), 2569-2579.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0941-0643, 10.1007/s00521-017-2843-9, M21.

Jovanović Radiša, Zarić Vladimir, Bučevac Zoran, Bugarić Uglješa (2022). Discrete-time system conditional optimization based on Takagi-Sugeno fuzzy model using the full transfer function, Applied Sciences, 12(7705), 1-22.
MDPI, ISSN: 2076-3417, 10.3390/app12157705, M22.

Gruyitch L. T., Bučevac Zoran M., Jovanović Radiša, Ribar Zoran (2020). Structurally variable control of Lurie systems, International Journal of Control, 93(12), 2960-2972.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0020-7179, 10.1080/00207179.2019.1569764, M22.

Sretenović Aleksandra, Jovanović Radiša, Novaković Vojislav M., Nord Nataša M., Živković Branislav (2018). Support vector machine for the prediction of heating energy use, Thermal Science, 22, S1171-S1181.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170526126S, M22.

Gruyitch L. T., Ribar Zoran, Bučevac Zoran M., Jovanović Radiša (2017). Structurally variable control of time-varying Lurie systems, International Journal of Control, 90(2), 202-216.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0020-7179, 10.1080/00207179.2016.1173229, M22.

Bučevac Zoran M., Jovanović Radiša (2016). Discrete-time Chattering Free Exponentially Stabilizing Sliding Mode Scalar Control via Lyapunov's Method, International Journal of Control Automation and Systems, 14(3), 698-705.
Inst Control Robotics & Systems, Korean Inst Electrical Engineers, Bucheon, ISSN: 1598-6446, 10.1007/s12555-014-0297-8, M22.

Gruyitch Lyubomir, Bučevac Zoran M., Jovanović Radiša, Zarić Vladimir (2021). Discrete-time system conditional optimisation in the parameter space via the full transfer function matrix, Transactions of Famena, 45(3), 45-62.
Univ Zagreb Fac Mechanical Engineering & Naval Architecture, Zagreb, ISSN: 1333-1124, 10.21278/TOF.453014220, M23.

Jovanović Radiša, Sretenović Aleksandra, Živković Branislav (2016). Multistage ensemble of feedforward neural networks for prediction of heating energy consumption, Thermal Science, 20(4), 1321-1331.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI150122140J, M23.

Jovanović Radiša, Sretenović Aleksandra (2015). Various multistage ensembles for prediction of heating energy consumption, Modeling Identification and Control, 36(2), 119-132.
Mic, Trondheim, ISSN: 0332-7353, 10.4173/mic.2015.2.4, M23.

Sretenović Aleksandra, Jovanović Radiša, Novaković Vojislav M., Nord Nataša M., Živković Branislav (2022). Hybrid artificial intelligence model for prediction of heating energy use, Thermal Science, 26(1), 705-716.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI210303152S, M23.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša, Trišović Nataša (2022). Control of a DC motor using feedback linearization and gray wolf optimization algorithm, Advances in Mechanical Engineering, 14(3).
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1687-8132, 10.1177/16878132221085324, M23.

Zarić Vladimir, Bučevac Zoran M., Jovanović Radiša (2022). Discrete-Time System Conditional Optimization in the Parameter Space with Nonzero Initial Conditions, Tehnički vjesnik, 29(1), 200-207.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20191031145233, M23.

Jovanović Radiša, Zarić Vladimir (2022). Identification and control of a heat flow system based on the Takagi-Sugeno fuzzy model using the grey wolf optimizer, Thermal Science, 26(3), 2275-2286.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI210825324J, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Perišić Natalija, Jovanović Radiša (2023). Control of Direct Current Motor by Using Artificial Neural Networks in Internal Model Control Scheme, FME Transactions, 51(1), 109-116.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 2406-128X, 10.5937/fme2301109P, M24.

Jovanović Radiša, Sretenović Aleksandra (2017). Ansambl neuronskih mreža sa radijalno bazisnim funkcijama i k-means klasterizacijom za predviđanje potrošnje toplote, FME Transactions, 45(1), 51-57.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1701051J, M24.

Božić Ivan, Jovanović Radiša (2016). Prediction of double-regulated hydraulic turbine on-cam energy characteristics by artificial neural networks approach, FME Transactions, 44(2), 125-132.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1602125B, M24.

Perišić Natalija, Jovanović Radiša (2023). Konvolucione neuronske mreže u sistemima automatskog upravljanja - pregled stanja u oblasti istraživanja, Tehnika, 78(4), 433-441.
Beograd: Savez inženjera i tehničara Srbije, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2304433P, M51.

Jovanović Radiša, Ribar Zoran (2011). Fazi praktično eksponencijalno praćenje elektrohidrauličkog servosistema, FME Transactions, 39(1), 9-15.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Радови са конференција

Jovanović Radiša, Božić Ivan (2018). Примена метода вештачке интелигенције у обновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности, Proceedings of the 31st International Congress on Process Industry PROCESING '18, 6-8 june, 2018, Bajina Bašta, Serbia.
Društvo za procesnu tehniku, ISBN: 978-86-81505-86-1, M31.

Божић Иван, Јовановић Радиша (2018). Стандардни и савремени приступи у одређивању енергетских карактеристика великих и малих хидроелектрана, Zbornik radova [pisanih za 31. kongres o procesnoj industriji] - PROCESING 2018, 6-8. jun 2018, Bajina Bašta.
ISBN: 978-86-81505-86-1, M31.

Sretenović Aleksandra, Jovanović Radiša, Novaković Vojislav M., Nord Nataša M., Živković Branislav (2017). Prediction of hourly heating energy use for HVAC using feedforward neural networks, International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, SINTEZA.
ISBN: 978-86-7912-657-3, 10.15308/Sinteza-2017-297-301, M31.

Perišić Natalija, Spasojević Brkić Vesna, Jovanović Radiša, Mihajlović Ivan, Perišić Martina (2023). PREDICTION OF THE CHANGE IN NUMBER OF EMPLOYEES IN SERBIAN COMPANIES BASED ON CONTINGENCY AND QUALITY MANAGEMENT FACTORS, International May Conference on Strategic Management – IMCSM23 May, 2023, Bor, Serbia, 19(1), 39-48.
Bor : University of Belgrade, Technical Faculty, Department of Engineering Management, ISSN: 2620-0597, ISBN: 978-86-6305-136-2, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša (2023). Heat Flow Process Identification Using ANFIS-GA Model, Sinteza 2023 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2023, pp. 44-51, Computer Science and Artificial Intelligence Session, 44-51.
Belgrade : Singidunum University, ISBN: 978-86-7912-802-7, 10.15308/Sinteza-2023-44-51, M33.

Kerčov Anton, Jovanović Radiša, Bajc Tamara (2023). Thermal comfort indices analysis using multiple linear regression and neural network, 18th conference on sustainable development of energy, water and environment systems.
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, ISSN: 2706-3690, M33.

Sretenović Aleksandra, Jovanović Radiša (2023). Artificial intelligence methods for energy use prediction, ISAE 2023.
ISBN: 978-86-7834-423-7, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša, Perišić Natalija, Sretenović Aleksandra (2023). Modelling heat-flow prototype dryer using ANFIS optimized by PSO, ISAE 2023 - Proceedings ; The 6th International Symposium on Agricultural Engineering - ISAE 2023 19th - 21st October 2023, Belgrade, Serbia.
ISBN: 978-86-7834-423-7, M33.

Perišić Natalija, Jovanović Radiša, Vesović Mitra, Sretenović Aleksandra (2023). Overview of the use of convolutional neural networks in plant desease recognition based on the leaf image, ISAE 2023.
ISBN: 978-86-7834-423-7, M33.

Jovanović Radiša, Vesović Mitra, Perišić Natalija (2022). PI controller optimization by artificial gorilla troops for liquid level control, 8th International Conference of Industrial Engineering SIE 2022 : Proceedings, 29th-30th September, 2022, Belgrade, Serbia.
University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-131-7, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša (2022). GREY WOLF OPTIMIZATION FOR POSITION CONTROL OF A DIRECT CURRENT MOTOR DRIVEN BY FEEDBACK LINEARIZATION METHOD, Sinteza 2022-International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research.
Belgrade : Singidunum University, ISBN: 978-86-7912-800-3, 10.15308/Sinteza-2022-36-43, M33.

Zarić Vladimir, Perišić Natalija, Jovanović Radiša (2021). Control of a Liquid Level System Based on Classical and Fuzzy PID Like Controller Using the Grey Wolf Optimization Algorithm, The Tennth International Triennial Conference Heavy Machinery HM 2021: Proceedings, Vrnjačka Banja, June 23-25.
Kraljevo: Faculty of Mechanical and Civil Engineering, ISBN: 978-86-81412-09-1, M33.

Jovanović Radiša, Bugarić Uglješa, Laban Lara, Vesović Mitra (2021). Trajectory Tracking of a Two – Link Gripping Mechanism, X International Conference “Heavy Machinery-HM 2021”, Vrnjačka Banja, 23– 25 June 2021.
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering, ISBN: 978-86-81412-09-1, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša, Laban Lara, Bugarić Uglješa (2021). Feedback Linearization Control of a Two – Link Gripping Mechanism, X International Conference “Heavy Machinery-HM 2021”, Vrnjačka Banja, 23– 25 June 2021.
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering, ISBN: ISBN 978-86-81412-09-1, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša, Laban Lara, Zarić Vladimir (2020). MODELLING AND CONTROL OF A SERIES DIRECT CURRENT (DC) MACHINES USING FEEDBACK LINEARIZATION APPROACH, Зборник радова ‐ 64. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику / Proceedings of Papers – 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020.
Belgrade : Društvo za ETRAN, ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Laban Lara, Jovanović Radiša, Vesović Mitra, Zarić Vladimir (2020). CLASSIFICATION OF CHEST X-RAY IMAGES USING DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS, Зборник радова ‐ 64. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику / Proceedings of Papers – 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020.
Belgrade : Društvo za ETRAN, ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Jovanović Radiša, Zarić Vladimir, Vesović Mitra, Laban Lara (2020). Modeling and Control of a Liquid Level System Based on the Takagi-Sugeno Fuzzy Model Using the Whale Optimization Algorithm, Зборник радова ‐ 64. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику / Proceedings of Papers – 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020.
Belgrade : Društvo za ETRAN, ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Vesović Mitra, Jovanović Radiša, Zarić Vladimir (2020). Modelling and Speed Control in a Series Direct Current (DC) Machines Using Feedback Linearization Approach, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE “MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY” - MASING 2020 PROCEEDINGS -UNIVERSITY OF NIŠ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING IN NIŠ, December 9-10.
Faculty of Mechanical Engineering in Niš, ISBN: 978-86-6055-139-1, M33.

Zarić Vladimir, Jovanović Radiša, Laban Lara (2020). Identification of a coupled-tank plant and Takagi-Sugeno model optimization using a whale optimizer, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE “MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY” Masing 2020 : Proceedings, Niš, December 09-10, 2020.
Niš : Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 2738-103X, ISBN: 978-86-6055-139-1, M33.

Petrović Milica, Jovanović Radiša, Miljković Zoran (2018). Fuzzy Particle Swarm Optimization Algorithm for Manufacturing Resource Scheduling, Proceedings of the 4th International Conference - Mechnanical Engineering in XXI Century - MASING 2018 (COBISS.SR-ID - 261069580).
University of Niš - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-103-2, M33.

Zarić Vladimir, Bučevac Zoran, Jovanović Radiša (2017). Conditional optimization of computer automatic control system of an selected plant at arbitrary initial conditions, The 9th International Triennial Conference Heavy Machinery HM 2017 : Proceedings, Zlatibor 28 June – 1 July 2017.
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering, M33.

Mandić Petar, Lazarević Mihailo, Šekara Tomislav, Jovanović Radiša (2016). Stabilization of the cart pendulum system by fractional order control with experimental realization, Proceedings of International Conference on Fractional Differentiation and its Application ICFDA16, 18-20 July 2016, Novi Sad, Serbia.
Belgrade: Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-7892-830-7, M33.

Sretenović Aleksandra, Živković Branislav, Jovanović Radiša (2015). Analiza i predviđanje potrošnje energije poslovne zgrade korišćenjem višestruko linearno regresionog modela, metode potpornih vektora i neuronske mreže, Proceedings of the 46th International HVAC&R Congres, Belgrade, 46(1), 383-393.
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-81505-79-3, M33.

Јовановић Радиша, Божић Иван (2015). Примена вештачких неуронских мрежа у одређивању енергетских карактеристика пропелерних хидрауличних турбина, Зборник радова, XXXI Међународно саветовање ЕНЕРГЕТИКА 2015, Златибор, Србија.
M33.

Jovanović Radiša, Sretenović Aleksandra, Živković Branislav (2014). Prediction of heating energy consumption in university building based on simplified artificial neural networks, Proceedings of the 18th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and associated Technology”, 18(1), 155-158.
ISSN: 2303-4009, M33.

Jovanović Radiša, Sretenović Aleksandra, Živković Branislav (2014). Application of аrtificial neural networks for prediction of heating energy consumption in university buildings, Proceedings of the 18th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and associated Technology”, 18(1), 163-166.
ISSN: 2303-4009, M33.

Jovanović Radiša, Sretenović Aleksandra, Živković Branislav (2014). Predviđanje potrošnje toplote u univerzitetskom kampusu korišćenjem neuronske mreže, Proceedings of the 45th International HVAC&R Congres, Belgrade, 45(1), 1-7.
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-81505-75-5, M33.

Jovanović Radiša, Bugarić Uglješa, Vesović Mitra, Perišić Natalija (2022). ФАЗИ И НЕЛИНЕАРНО УПРАВЉАЊЕ ЗАХВАТНОГ МЕХАНИЗМА И МОТОРА ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ - ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА MISSION4.0, 43. JUPITER KONFERENCIJA sa međunarodnim učešćem ZBORNIK RADOVA/ 43rd JUPITER CONFERENCE with foreign participants PROCEEDINGS / 39. simpozijum: NU - ROBOTI - FTS.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Miljković Katarina, Petrović Milica, Jovanović Radiša (2020). Towards development of DC servo motor intelligent control by applying artificial neural networks, 42. JUPITER Konferencija, 44. simpozijum „UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM U INDUSTRIJI PRERADE METALA“, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, Beograd, Srbija, ISBN: 978-86-6060-055-6, M63.

Perišić Natalija, Jovanović Radiša (2022). Convolutional Neural Networks for Real and Fake Face Classification, Sinteza 2022 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research.
Belgrade: Singidunum University, 10.15308/Sinteza-2022-29-35.

Perišić Natalija, Jovanović Radiša (2022). Application of deep learning in quality inspection of casting products, 8th International Conference of Industrial Engineering SIE 2022 : Proceedings, 29th-30th September, 2022, Belgrade, Serbia.
Belgrade: University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-131-7.

Savić Branislav, Jovanović Radiša, Ribar Zoran, Stevanović Vladimir, Dobrosavljević Milorad (2008). Development of a software system for on-line instructive intervention for the improvement of steam power plant operation, Proceedings (CD version) of International Symposium Power Plants 2008, October 2008, Vrnjačka Banja, Serbia.
Društvo Termičara Srbije.

Savić Branislav, Jovanović Radiša, Ribar Zoran, Stevanović Vladimir, Dobrosavljević Milorad (2007). Испитивање и примена надограђеног и адаптираног софтверског система за дијагностику рада парног блока термоелектране, Зборник радова 13. Симпозијума термичара Србије SimTerm 2007, 16-19. октобар, 2007..
Друштво термичара Србије, ISBN: 978-86-80587-80-6.

Savić Branislav, Jovanović Radiša, Ribar Zoran, Stevanović Vladimir, Dobrosavljević Milorad (2006). Примена софтверског система за дијагностику рада парног блока термоелектране, Proceedings of the Symposium Power Plants 2006, CD version, September, 19-22, Vrnjačka Banja, Serbia.
Друштво термичара Србије и Црне Горе.

Savić Branislav, Jovanović Radiša, Stevanović Vladimir, Dobrosavljević Milorad (2006). First results from testing of a software system for diagnosis of the operation, economy and operational state of steam power plants, XXXVIII Kraftewerkstechnisches Kolloquim, Dresden, 24-25 October.

Ribar Zoran, Jovanović Radiša (2001). Начини управљања електрохидрауличких система, Зборник радова ,,Правци развоја и примене хидрауличких и пнеуматских компоненти и система’’, Саветовање, Врњачка бања, 20-22. јун, 2001.

Jovanović Radiša (2000). Фази управљање електрохидрауличког сервосистема засновано на природном пратећем управљању, Зборник радова XLIV Конференције ЕТРАН, Соко Бања, 26-29. јун.
ISBN: 86-90509-33-7.

Ribar Zoran, Sekulić Dejan, Jovanović Radiša (2000). Управљачки систем температуре са ширинском модулацијом за вишеструко-преносни систем, Зборник радова XLIV Конференције ЕТРАН, Соко Бања, 26-29. јун, 2000.
ISBN: 86-90509-33-7.

Поглавља у књигама

Ribar Zoran, Jovanović Radiša, Sekulić Dejan (2000). Fuzzy control of a hydraulic servosystem based on practical tracking algorithm, Power Transmission and Motion Control.
ISBN: 1-86058-264-8.

Књиге

Jovanović Radiša (2021). Matlab and Simulink in automatic control.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-6060-091-4.

Jovanović Radiša (2020). Fuzzy logic, modelling and control.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Условна оптимизација дискретних система аутоматског управљања применом потпуне преносне функције, Владимир Зарић, 2023.

Предвиђање потрошње КГХ система применом метода вештачке интелигенције, Александра Сретеновић, 2016.