Сања С. Миливојевић

др Сања С. Миливојевић, ванредни професор
Катедра за термоенергетику
Кабинет: 134/4
Мејл адреса: smilivojevic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 365; директан 3370-561

Термини за пријем студената

уторак 11:00-12:00

Предмети

Генератори паре
Двофазна струјања са фазним прелазом
Завршни предмет - Увод у енергетику
Заштита животне средине у термоенергетици
Компјутерске симулације струјнотермичких процеса и CFD
Увод у енергетику

Истраживачка област

Двофазно струјање течности и гаса, Прелазни термохидраулички процеси, Сигурност нуклеарних електрана, Планирање у енергетици, Рационално коришћење енергије.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду: дипл. инж. (2002.), мр (2006.), др (2014.)

Публикације, признања, награде

50 научно-стручних радова објављених у међународним и националним научно-стручним часописима и у зборницима међународних и домаћих научно-стручних скупова. Коаутор два мала патента заштићена код Завода за интелектуалну својину Републике Србије, од којих је један награђен златном медаљом са ликом Николе Тесле од стране Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда. Рецензент научних радова за часописе: Thermal Science, FME Transactions, HEMIJSKA INDUSTRIJA, World Journal of Engineering, као и радова за научно-стручнe скуповe: ICONE - International Conference on Nuclear Engineering, ECOS - International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, NURETH - International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics and Procesing. Захвалница од Америчког удружења машинских инжењера ASME за рецензије студентских научних радова на Међународној конференцији из нуклеарног инжењерства ICONE.

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан Инжењерске коморе Србије, секције пројектаната од 2011. године.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Ilić Milica, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M. (2023). Explosive boiling of water films based on molecular dynamics simulations: Effects of film thickness and substrate temperature, Applied Thermal Engineering, 220(February).
Elsevier, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2022.119749, M21a.

Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Milivojević Sanja, Ilić Milica (2020). Upgrade of the thermal power plant flexibility by the steam accumulator, Energy Conversion and Management, 223.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0196-8904, 10.1016/j.enconman.2020.113271, M21a.

Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Wala Tadeusz, Milivojević Sanja, Ilić Milica, Muszynski Slawomir (2019). Efficiency and power upgrade at the aged lignite-fired power plant by flue gas waste heat utilization: High pressure versus low pressure economizer installation, Energy, 187.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2019.115980, M21a.

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja (2014). Numerical simulation of two-dimensional kettle reboiler shell side thermal-hydraulics with swell level and liquid mass inventory prediction, International Journal of Heat and Mass Transfer, 75, 109-121.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.03.064, M21a.

Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka, Milivojević Sanja (2012). Dynamics of steam accumulation, Applied Thermal Engineering, 37, 73-79.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2012.01.007, M21a.

Stevanović Vladimir, Cucuz Stojan, Carl-Meissner Waldemar, Maslovarić Blaženka, Milivojević Sanja (2012). A numerical investigation of the refrigerant maldistribution from a header towards parallel channels in an evaporator of automotive air conditioning system, International Journal of Heat and Mass Transfer, 55(13-14), 3335-3343.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.02.071, M21a.

Stevanović Vladimir, Gajić Aleksandar, Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Arnautović Dušan, Dašić Tina, Maslovarić Blaženka, Milivojević Sanja, Milovanović Bojan (2011). Hydro energy potential of cooling water at the thermal power plant, Applied Energy, 88(11), 4005-4013.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0306-2619, 10.1016/j.apenergy.2011.04.003, M21a.

Ilić Milica, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M. (2021). New insights into physics of explosive water boiling derived from molecular dynamics simulations, International Journal of Heat and Mass Transfer, 172.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121141, M21.

Milivojević Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2014). Condensation induced water hammer: Numerical prediction, Journal of Fluids and Structures, 50, 416-436.
Academic Press Ltd- Elsevier Science Ltd, London, ISSN: 0889-9746, 10.1016/j.jfluidstructs.2014.07.003, M21.

Stevanović Vladimir, Zivković Branislav, Milivojević Sanja, Maslovarić Blaženka, Karamarković Vladan, Trkulja Vojin (2009). Prediction of thermal transients in district heating systems, Energy Conversion and Management, 50(9), 2167-2173.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0196-8904, 10.1016/j.enconman.2009.04.034, M21.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Maslovarić Blaženka, Zivković Branislav, Nikodijević Srđan (2007). Efficient numerical method for district heating system hydraulics, Energy Conversion and Management, 48(5), 1536-1543.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0196-8904, 10.1016/j.enconman.2006.11.018, M21.

Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Milivojević Sanja, Maslovarić Blaženka (2015). Prediction and Control of Steam Accumulation, Heat Transfer Engineering, 36(5), 498-510.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 0145-7632, 10.1080/01457632.2014.935226, M22.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M. (2020). Fluid dynamic forces in the main steam pipeline of thermal power plant upon stop valves closure, Thermal Science, 24(3), 2213-2224.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI190915426S, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Dašić Tina, Milovanović Bojan, Stevanović Vladimir, Gajić Aleksandar, Maslovarić Blaženka, Prica Sanja, Arnautović Dušan (2011). Mogućnost korišćenja hidroenergetskog potencijala vode za hlađenje termoelektrana, Vodoprivreda, 43(1-3), 39-48.
Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje, Beograd, ISSN: 0350-0519, M52.

Радови са конференција

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Ilić Milica (2022). NUMERICAL SIMULATION OF WET FLUE GAS DESULPHURIZATION IN WET SPRAY ABSORBER, Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, IEEP 2022, November 8-10, 2022.
Društvo termičara Srbije, M33.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M., Ilić Milica (2020). Thermalhydraulics of once-through steam boiler tubes revisited, Proceedings of the 6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2020, online, Poland, September 21-24, 2020.
Department of Thermal Technology, Gliwice, Poland, Silesian University of Technology 2020, ISBN: 978-83-61506-54-6, M33.

Živić Dragan, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M., Kesić Đura (2019). Calculation methodology and results of pipeline stress analysis, supports and steam pipeline hanging reconstruction for RA fresh steam pipeline at Power plant Kostolac B with increased fresh steam flow rate of 1060 t/h and new operational conditions, Proceedings of the The 9th International Scientific Conference - IRMES 2019 Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Kragujevac, Serbia, September 5-7, 2019.
University of Kragujevac Faculty of Engineering Department for Mechanical Constructions and Mechanization, M33.

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir, Janković S., Milivojević Sanja (2016). Dynamics of wet flue gas desulphurization in spray absorber, ECOS 2016 - Proceedings of the 29th International Conference on Efficiency, Cost, Optimisation, Simu.
University of Ljubljana, M33.

Milivojević Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2013). NUMERICAL SIMULATION OF CONDENSATION INDUCED WATER HAMMER, Proceedings of the 15th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal - Hydraulics (NURETH-15), Pisa, Italy, May 12-17, 2013.
Nuclear Research Group of San Piero a Grado (GRNSPG) of the University of Pisa (UNIPI), the Nuclear and INdustrial Engineering (NINE) and the Thermalhydraulics Division of the American Nuclear Society (ANS), M33.

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja (2013). PREDICTION OF SWELL LEVEL AND WATER MASS INVENTORY IN STEAM GENERATORS, Proceedings of the 15th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal - Hydraulics (NURETH-15), Pisa, Italy, May 12-17, 2013.
Nuclear Research Group of San Piero a Grado (GRNSPG) of the University of Pisa (UNIPI), the Nuclear and INdustrial Engineering (NINE) and the Thermalhydraulics Division of the American Nuclear Society (ANS), M33.

Maslovarić Blaženka, Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Stošić Zoran V. (2004). CFD simulation of steam generator tube rupture thermal-hydraulics, Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE12), 1, 783-790.
American Society of Mechanical Engineers, M33.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M., Ilić Milica (2022). Increased hydraulic resistance in tubes of once-through boiler due to fouling: a case study of 650 MWe ligite fired unit, 35. Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing 2022, Beograd, Srbija, 1-2. jun 2022..
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), M63.

Milivojević Sanja, Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Ilić Milica (2021). Povećanje energetske efikasnosti parnog bloka iskorišćenjem otpadne toplote dimnog gasa, 34. Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing 2021, Novi Sad, Srbija, 3-4. jun 2021.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije (SMEITS), M63.

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir, Ilić Milica, Milivojević Sanja (2019). Numeričko istraživanje bazenskog ključanja i mehanizama razmene toplote na zagrejačkom zidu, 32. Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing 2019, Beograd, Srbija, 30-31. maj 2019.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije (SMEITS), M63.

Ilić Milica, Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Milivojević Sanja (2023). Flexibility of power generation and possibilities for feasible upgrades of coal power plants: a case of the Electric Power Industry of Serbia, International Conference “Power Plants 2023”, Zlatibor, Serbia, 8-10. november 2023..
Beograd : Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-038-8.

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Ilić Milica (2023). UTILIZATION OF THE FLUE GAS WASTE HEAT BY THE LOW-PRESSURE ECONOMIZER AT 350 MWE LIGNITE-FIRED POWER PLANT, International Conference “Power Plants 2023”, Zlatibor, Serbia, 8-10. November 2023..
Beograd : Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-038-8.

Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Milivojević Sanja, Ilić Milica (2019). Upgrade of the thermal power plant flexibility by the steam accumulator, ECOS 2019 - Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Wroclaw, Poland, June 23-28, 2019.
Silesian University of Technology (PolSL), ISBN: 978-83-61506-51-5.

Prica Sanja, Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir (2011). Numerical Prediction of Temperature Waves in Complex Pipeline Networks, III International Symposium Contemporary Problems of Fluid Mechanics, Beograd, Srbija, 12-13. maj 2011..

Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka, Prica Sanja (2011). Dynamics of Steam Accumulation, 24. Kongres o procesnoj industriji Procesing 2011, Fruška gora, Srbija, 1-3. jun 2011..

Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka (2011). Waterhammer in Pipelines of Steam Boilers, 4-th International Meeting on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems, October, 26-28, 2011, Belgrade, Serbia.
The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research.

Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka, Prica Sanja (2011). Dynamics of steam accumulation, 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation, and Environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, Serbia, July 4-7, 2011..

Stevanović Vladimir, Gajić Aleksandar, Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Arnautović Dušan, Dašić Tina, Maslovarić Blaženka, Prica Sanja, Milovanović Bojan (2010). Hydro energy potential of cooling water at the thermal power plant, Međunarodna konferencija Elektrane 2010, Vrnjačka Banja, Srbija, 26-29. oktobar 2010..
Društvo termičara Srbije.

Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka (2010). Termohidraulika cevnih sistema kotlova na blokovima B1 i B2 termoelektrane “Nikola Tesla B”, Međunarodna konferencija Elektrane 2010, Vrnjačka banja, Srbija, 26-29. oktobar 2010..
Društvo termičara Srbije.

Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka, Jovanović Milorad (2009). CONDENSATION INDUCED WATER HAMMER IN THERMAL POWER PLANTS, 14th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, 13-16.10.2009.
Mašinski fakultet Niš, ISBN: 978-86-80587-96-7.

Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2009). VAPOUR-LIQUID INTERFACE TRACKING AND CONDENSATION INDUCED WATER HAMMER PREDICTIONS, 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009) Palić (Subotica), Serbia, 1-5 June 2009.
Serbian Society of Mechanics.

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Prica Sanja (2009). TRANSIENT VAPOUR-LIQUID TWO-PHASE FLOWS IN LARGE VOLUMES OF STEAM GENERATORS, 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009) Palić (Subotica), Serbia, 1-5 June 2009.
Serbian Society of Mechanics.

Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka (2008). MERENJE VLAŽNOSTI PARE, Simpozijum Elektrane 2008, Vrnjačka banja, Srbija, 28-31.10.2008..
Društvo termičara Srbije.

Stevanović Vladimir, Jovanović Milorad, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka (2008). Condensation induced water hammer in thermal plants, International Conference on Multiphase Flow in Industrial Plants, Palermo, Italy, September 7-10, 2008..

Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2006). Numerical simulation of condensation induced waterhammer, Međunarodna konferencija Elektrane 2006, Vrnjačka Banja, Srbija, 2006..
Društvo termičara Srbije.

Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka (2006). Scenarios for the prediction of transient fluid dynamic forces in the steam pipeline of thermal power plant, Međunarodna konferencija Elektrane 2006, Vrnjačka Banja, Srbija, 2006..
Društvo termičara Srbije.

Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka (2006). An efficient numerical method for district heating system hydraulics, Međunarodna konferencija Elektrane 2006, Vrnjačka Banja, Srbija, 2006..
Društvo termičara Srbije.

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Prica Sanja (2006). CFD simulation of two-phase flow and swell level tracking on the steam generator shell side, Međunarodna konferencija Elektrane 2006, Vrnjačka Banja, Srbija, 2006..
Društvo termičara Srbije.

Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2004). Numerical Simulation of Condensation Induced Water Hammer, International Conference on Nuclear Engineering (ICONE12), Arlington, Virginia, USA, April 25-29, 2004..
American Society of Mechanical Engineers.

Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka, Stošić Zoran (2003). Multidimensional two-fluid model numerical simulation of bubbly column flow in a water pool with obstacle, 11th International Conference On on Nuclear Engineering (ICONE-11), Tokyo, Japan, April 20-23, 2003.
Japan Society of Mechanical Engineers.

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Stošić Zoran, Stoll Uwe (2003). Vertical steam generator thermal-hydraulics: CMFD numerical simulation and verification, 11th International Conference On on Nuclear Engineering (ICONE-11), Tokyo, Japan, April 20-23, 2003.
Japan Society of Mechanical Engineers.

Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2003). Numerical simulation of void fraction and velocity distributions in bubbly flow with two fluid model, 24th Congress Of Theoretical and Applied Mechanics, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2003..

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Prica Sanja (2003). Applicability of 3D ANA code for two-phase flow numerical simulation in vertical steam generator, 24th Congress Of Theoretical and Applied Mechanics, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2003..

Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka, Plešinac Dušan (2003). Numerička simulacija dinamičkih opterećanja parovoda međupregrejane pare termoelektrane “Nikola Tesla B”, 11. Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore, Zlatibor, Srbija i Crna Gora, 1-4. oktobar 2003..

Поглавља у књигама

Milivojević Sanja, Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Milica Ilić (2023). Boiling and Condensation in Two-Phase System Transients with Water Hammer, Advances in Boiling and Condensation [Working Title].
IntechOpen, 10.5772/intechopen.110122.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja (2018). Povećanje hidrauličkog otpora u cevnom sistemu protočnog parnog kotla nakon višegodišnjeg rada, Međunarodna konferencija Elektrane 2018, Zlatibor, Srbija, 5-8. novembar 2018..
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-029-6.

Књиге

Milivojević Sanja (2019). Hidrаulički udаr u dvоfаznоm sistеmu.
Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, ISBN: 978-86-6060-015-0.