Сања С. Миливојевић

др Сања С. Миливојевић, ванредни професор
катедра за термоенергетику
кабинет: 134/4
мејл адреса: smilivojevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 365; директан 3370-561

термини за пријем студената

уторак 11:00-12:00

предмети

истраживачка област

Двофазно струјање течности и гаса, Прелазни термохидраулички процеси, Сигурност нуклеарних електрана, Планирање у енергетици, Рационално коришћење енергије.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду: дипл. инж. (2002.), мр (2006.), др (2014.)

публикације, признања, награде

50 научно-стручних радова објављених у међународним и националним научно-стручним часописима и у зборницима међународних и домаћих научно-стручних скупова. Коаутор два мала патента заштићена код Завода за интелектуалну својину Републике Србије, од којих је један награђен златном медаљом са ликом Николе Тесле од стране Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда. Рецензент научних радова за часописе: Thermal Science, FME Transactions, HEMIJSKA INDUSTRIJA, World Journal of Engineering, као и радова за научно-стручнe скуповe: ICONE - International Conference on Nuclear Engineering, ECOS - International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, NURETH - International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics and Procesing. Захвалница од Америчког удружења машинских инжењера ASME за рецензије студентских научних радова на Међународној конференцији из нуклеарног инжењерства ICONE.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Инжењерске коморе Србије, секције пројектаната од 2011. године.