Сања С. Миливојевић

др Сања С. Миливојевић, ванредни професор
катедра за термоенергетику
кабинет: 134/4
мејл адреса: smilivojevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 365; директан 3370-561

термини за пријем студената

уторак 11:00-12:00

предмети

истраживачка област

Двофазно струјање течности и гаса, Прелазни термохидраулички процеси, Сигурност нуклеарних електрана, Планирање у енергетици, Рационално коришћење енергије.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду: дипл. инж. (2002.), мр (2006.), др (2014.)

публикације, признања, награде

40 научно-стручних радова објављених у међународним и националним научно-стручним часописима и у зборницима међународних и домаћих научно-стручних скупова. Коаутор једног патента заштићеног код Завода за интелектуалну својину Републике Србије, који је награђен златном медаљом са ликом Николе Тесле од стране Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда. Рецензент научних радова за часопис Thermal Science. Захвалница од Америчког удружења машинских инжењера ASME за рецензије студентских научних радова на Међународној конференцији из нуклеарног инжењерства ICONE.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Инжењерске коморе Србије, секције пројектаната од 2011. године.