Сања С. Миливојевић

др Сања С. Миливојевић, ванредни професор
Катедра за термоенергетику
Кабинет: 134/4
Мејл адреса: smilivojevic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 365; директан 3370-561

Термини за пријем студената

уторак 11:00-12:00

Предмети

Генератори паре
Двофазна струјања са фазним прелазом
Завршни предмет - Увод у енергетику
Заштита животне средине у термоенергетици
Компјутерске симулације струјнотермичких процеса и CFD
Нуклеарни реактори
Планирање у енергетици
Увод у енергетику

Истраживачка област

Двофазно струјање течности и гаса, Прелазни термохидраулички процеси, Сигурност нуклеарних електрана, Планирање у енергетици, Рационално коришћење енергије.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду: дипл. инж. (2002.), мр (2006.), др (2014.)

Публикације, признања, награде

50 научно-стручних радова објављених у међународним и националним научно-стручним часописима и у зборницима међународних и домаћих научно-стручних скупова. Коаутор два мала патента заштићена код Завода за интелектуалну својину Републике Србије, од којих је један награђен златном медаљом са ликом Николе Тесле од стране Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда. Рецензент научних радова за часописе: Thermal Science, FME Transactions, HEMIJSKA INDUSTRIJA, World Journal of Engineering, као и радова за научно-стручнe скуповe: ICONE - International Conference on Nuclear Engineering, ECOS - International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, NURETH - International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics and Procesing. Захвалница од Америчког удружења машинских инжењера ASME за рецензије студентских научних радова на Међународној конференцији из нуклеарног инжењерства ICONE.

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан Инжењерске коморе Србије, секције пројектаната од 2011. године.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Milivojević Sanja, Ilić Milica (2020). Upgrade of the thermal power plant flexibility by the steam accumulator, Energy Conversion and Management, 223.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0196-8904, 10.1016/j.enconman.2020.113271, M21a.

Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Wala Tadeusz, Milivojević Sanja, Ilić Milica, Muszynski Slawomir (2019). Efficiency and power upgrade at the aged lignite-fired power plant by flue gas waste heat utilization: High pressure versus low pressure economizer installation, Energy, 187.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2019.115980, M21a.

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja (2014). Numerical simulation of two-dimensional kettle reboiler shell side thermal-hydraulics with swell level and liquid mass inventory prediction, International Journal of Heat and Mass Transfer, 75, 109-121.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.03.064, M21a.

Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka, Milivojević Sanja (2012). Dynamics of steam accumulation, Applied Thermal Engineering, 37, 73-79.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2012.01.007, M21a.

Stevanović Vladimir, Cucuz Stojan, Carl-Meissner Waldemar, Maslovarić Blaženka, Milivojević Sanja (2012). A numerical investigation of the refrigerant maldistribution from a header towards parallel channels in an evaporator of automotive air conditioning system, International Journal of Heat and Mass Transfer, 55(13-14), 3335-3343.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.02.071, M21a.

Stevanović Vladimir, Gajić Aleksandar, Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Arnautović Dušan, Dašić Tina, Maslovarić Blaženka, Milivojević Sanja, Milovanović Bojan (2011). Hydro energy potential of cooling water at the thermal power plant, Applied Energy, 88(11), 4005-4013.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0306-2619, 10.1016/j.apenergy.2011.04.003, M21a.

Ilić Milica, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M. (2021). New insights into physics of explosive water boiling derived from molecular dynamics simulations, International Journal of Heat and Mass Transfer, 172.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121141, M21.

Milivojević Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2014). Condensation induced water hammer: Numerical prediction, Journal of Fluids and Structures, 50, 416-436.
Academic Press Ltd- Elsevier Science Ltd, London, ISSN: 0889-9746, 10.1016/j.jfluidstructs.2014.07.003, M21.

Stevanović Vladimir, Zivković Branislav, Milivojević Sanja, Maslovarić Blaženka, Karamarković Vladan, Trkulja Vojin (2009). Prediction of thermal transients in district heating systems, Energy Conversion and Management, 50(9), 2167-2173.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0196-8904, 10.1016/j.enconman.2009.04.034, M21.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Maslovarić Blaženka, Zivković Branislav, Nikodijević Srđan (2007). Efficient numerical method for district heating system hydraulics, Energy Conversion and Management, 48(5), 1536-1543.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0196-8904, 10.1016/j.enconman.2006.11.018, M21.

Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Milivojević Sanja, Maslovarić Blaženka (2015). Prediction and Control of Steam Accumulation, Heat Transfer Engineering, 36(5), 498-510.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 0145-7632, 10.1080/01457632.2014.935226, M22.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M. (2020). Fluid dynamic forces in the main steam pipeline of thermal power plant upon stop valves closure, Thermal Science, 24(3), 2213-2224.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI190915426S, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Dašić Tina, Milovanović Bojan, Stevanović Vladimir, Gajić Aleksandar, Maslovarić Blaženka, Prica Sanja, Arnautović Dušan (2011). Mogućnost korišćenja hidroenergetskog potencijala vode za hlađenje termoelektrana, Vodoprivreda, 43(1-3), 39-48.
Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje, Beograd, ISSN: 0350-0519, M52.

Радови са конференција

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Ilić Milica (2022). NUMERICAL SIMULATION OF WET FLUE GAS DESULPHURIZATION IN WET SPRAY ABSORBER, Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, IEEP 2022, November 8-10, 2022.
Društvo termičara Srbije.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M., Ilić Milica (2022). Increased hydraulic resistance in tubes of once-through boiler due to fouling: a case study of 650 MWe ligite fired unit, 35. Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing 2022, Beograd, Srbija, 1-2. jun 2022..
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).

Milivojević Sanja, Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Ilić Milica (2021). Povećanje energetske efikasnosti parnog bloka iskorišćenjem otpadne toplote dimnog gasa, 34. Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing 2021, Novi Sad, Srbija, 3-4. jun 2021.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije (SMEITS).

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M., Ilić Milica (2020). Thermalhydraulics of once-through steam boiler tubes revisited, Proceedings of the 6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2020, online, Poland, September 21-24, 2020.
Department of Thermal Technology, Gliwice, Poland, Silesian University of Technology 2020, ISBN: 978-83-61506-54-6.

Živić Dragan, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M., Kesić Đura (2019). Calculation methodology and results of pipeline stress analysis, supports and steam pipeline hanging reconstruction for RA fresh steam pipeline at Power plant Kostolac B with increased fresh steam flow rate of 1060 t/h and new operational conditions, Proceedings of the The 9th International Scientific Conference - IRMES 2019 Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Kragujevac, Serbia, September 5-7, 2019.
University of Kragujevac Faculty of Engineering Department for Mechanical Constructions and Mechanization.

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir, Ilić Milica, Milivojević Sanja (2019). Numeričko istraživanje bazenskog ključanja i mehanizama razmene toplote na zagrejačkom zidu, 32. Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing 2019, Beograd, Srbija, 30-31. maj 2019.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije (SMEITS).

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir, Janković S., Milivojević Sanja (2016). Dynamics of wet flue gas desulphurization in spray absorber, ECOS 2016 - Proceedings of the 29th International Conference on Efficiency, Cost, Optimisation, Simu.
University of Ljubljana.

Milivojević Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2013-01). NUMERICAL SIMULATION OF CONDENSATION INDUCED WATER HAMMER, Proceedings of the 15th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal - Hydraulics (NURETH-15), Pisa, Italy, May 12-17, 2013.
Nuclear Research Group of San Piero a Grado (GRNSPG) of the University of Pisa (UNIPI), the Nuclear and INdustrial Engineering (NINE) and the Thermalhydraulics Division of the American Nuclear Society (ANS).

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja (2013). PREDICTION OF SWELL LEVEL AND WATER MASS INVENTORY IN STEAM GENERATORS, Proceedings of the 15th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal - Hydraulics (NURETH-15), Pisa, Italy, May 12-17, 2013.
Nuclear Research Group of San Piero a Grado (GRNSPG) of the University of Pisa (UNIPI), the Nuclear and INdustrial Engineering (NINE) and the Thermalhydraulics Division of the American Nuclear Society (ANS).

Maslovarić B., Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Stošić Zoran V. (2004). CFD simulation of steam generator tube rupture thermal-hydraulics, Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE12), 1, 783-790.
American Society of Mechanical Engineers.

Поглавља у књигама

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja (2018). Povećanje hidrauličkog otpora u cevnom sistemu protočnog parnog kotla nakon višegodišnjeg rada, Međunarodna konferencija Elektrane 2018, Zlatibor, Srbija, 5-8. novembar 2018..
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-029-6.