Катедра за термоенергетику

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Милан В. Петровић, редовни професор
др Владимир Д. Стевановић, редовни професор
др Сања С. Миливојевић, ванредни професор
Милан Б. Бањац , ванредни професор
Дејан Р. Ђукановић, истраживач сарадник
Милан М. Петровић, истраживач сарадник
Ђорђе Д. Петковић, истраживач приправник
Срђан Б. Милић
Теодора Д. Маџар
Срећко М. Недељковић

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторија за топлотне турбомашине и термоенергетска постројења
Руководилац лабораторије: проф. др Милан Петровић

Лабораторија за генераторе паре и нуклеарне реакторе
Руководилац лабораторије: проф. др Владимир Стевановић

Студенти се обучавају да самостално користе савремене методе моделирања и компјутерске симулације процеса. За изводјења самосталних вежби и израде дипломских радова студентима на располагању стоје персонални рачунари који се интензивно користе, као и софтверска подршка у виду програма за нумеричко решавање система диференцијалних и алгебарских једначина, графички приказ и компјутерску анимацију резултата, обраду текста и компјутерску графику.