Ђорђе Д. Петковић

др Ђорђе Д. Петковић, доцент
Катедра за термоенергетику
Кабинет: 131
Мејл адреса: dpetkovic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Среда 13-14h / Петак 13-14h

Предмети

Истраживачка област

Развој модела за прорачун прелазних режима рада гасних турбина. Прорачун струјања у топлотним турбомашинама. Термотехничка испитивања парних турбопостројења.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, мастер маш. инж. 2017. год., Машински факултет Универзитета у Београду, др. 2023.

Чланства у научним и стручним организацијама

ASME, Друштво термичара Србије

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Petković Đorđe, Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2020). Modeling the Transient Behavior of Gas Turbines, Journal of Turbomachinery-Transactions of The Asme, 142(8).
ASME, New York, ISSN: 0889-504X, 10.1115/1.4046451, M23.

Радови са конференција

Banjac Milan, Savanović Teodora, Petković Đorđe, Petrović Milan (2021). A Comprehensive Analytical Shock Loss Model for Axial Compressor Cascades, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2021.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2021-58580, M33.

Petković Đorđe, Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2019). Modelling the transient behaviour of gas turbines, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2019.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2019-91008, M33.

Milić Srđan, Petrović Milan, Petković Đorđe, Đukanović Dejan, Ilić Aleksandar, Damnjanac Igor, Popović Miloš, Pelemiš Slobodan (2023). MONITORING THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE NIKOLA TESLA B1 STEAM TURBINE SET DURING LONG-TERM OPERATION, Međunarodna konferencija PowerPlants 2023, Zlatibor 08-10.11.2023..
Društvo termičara Srbije.

Milić Srđan, Petrović Milan, Banjac Milan, Petković Đorđe, Đukanović Dejan, Jankov Nenad, Despotović Vladimir (2021). Testing and Analysis of Operation of a 210 MW Steam Turbine, Proceedings of International Conference “Power Plants 2021”.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-030-2.

Petrović Milan, Milić Srđan, Banjac Milan, Petković Đorđe, Savanović Teodora, Petrović Luka, Vujičić Borivoje, Novaković Žarko (2021). РЕШЕЊЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПАРНОГ ТУРБОПОСТРОЈЕЊА СНАГЕ 300 МW, Full Papers Proceedings of International Conference “Power Plants 2021”.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-030-2.