Ђорђе Д. Петковић

мастер маш. инж. Ђорђе Д. Петковић, асистент
катедра за термоенергетику
кабинет: 131
мејл адреса: dpetkovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Среда 13-14h / Петак 13-14h

предмети

истраживачка област

Развој модела за прорачун прелазних режима рада гасних турбина. Прорачун струјања у топлотним турбомашинама. Термотехничка испитивања парних турбопостројења.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, мастер маш. инж. 2017. год.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

ASME, Друштво термичара Србије