Ђорђе Д. Петковић

мастер маш. инж. Ђорђе Д. Петковић, асистент
Катедра за термоенергетику
Кабинет: 131
Мејл адреса: dpetkovic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Среда 13-14h / Петак 13-14h

Предмети

Истраживачка област

Развој модела за прорачун прелазних режима рада гасних турбина. Прорачун струјања у топлотним турбомашинама. Термотехничка испитивања парних турбопостројења.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, мастер маш. инж. 2017. год.

Чланства у научним и стручним организацијама

ASME, Друштво термичара Србије

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Petković Đorđe, Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2020). Modeling the Transient Behavior of Gas Turbines, Journal of Turbomachinery-Transactions of The Asme, 142(8).
ASME, New York, ISSN: 0889-504X, 10.1115/1.4046451, M23.

Радови са конференција

Banjac Milan, Savanović Teodora, Petković Đorđe, Petrović Milan (2021). A Comprehensive Analytical Shock Loss Model for Axial Compressor Cascades, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2021.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2021-58580, M33.

Petković Đorđe, Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2019). Modelling the transient behaviour of gas turbines, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2019.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2019-91008, M33.