Владимир Д. Стевановић

др Владимир Д. Стевановић, редовни професор
катедра за термоенергетику
кабинет: 134/4
мејл адреса: vstevanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 365; директан 3302-365

термини за пријем студената

понедељак, уторак 10:00 - 12:00

предмети

истраживачка област

Двофазна струјања течности и гаса; Прелазни термохидраулички процеси; Нумеричка механика вишефазних струјања (CMFD); Нуклеарни реактори; Сигурност нуклеарних електрана; Методе рационалног коришћења енергије; Планирање у енергетици.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду: дипл. инж. (1983.), мр (1986.), др (1992.)

публикације, признања, награде

Преко 200 радова објављених у међународним и домаћим часописима и зборницима конференција. Октобарска награда града Београда за научно-истраживачки рад 1990. год. Златна медаља Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда 2011. год. Награда за рад изложен на конференцији POWER-GEN Europe 2013. год. Захвалнице ASME и JSME за допринос организацији Међународних конференција из нуклеарног инжењерства - ICONE.

чланства у научним и стручним организацијама

Научно друштво Србије. Академија инжењерских наука Србије (дописни члан). Уређивачки одбори међународних часописа Energy, Thermal Science и FME Transactions.