Владимир Д. Стевановић

др Владимир Д. Стевановић, редовни професор
Катедра за термоенергетику
Кабинет: 134/4
Мејл адреса: vstevanovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 365; директан 3302-365

Термини за пријем студената

понедељак, уторак 10:00 - 12:00

Предмети

Генератори паре
Двофазна струјања са фазним прелазом
Завршни предмет - Увод у енергетику
Моделирање прелазних процеса
Нуклеарни реактори
Нумеричка механика вишефазних струјања
Планирање у енергетици
Увод у енергетику

Истраживачка област

Двофазна струјања течности и гаса; Прелазни термохидраулички процеси; Нумеричка механика вишефазних струјања (CMFD); Нуклеарни реактори; Сигурност нуклеарних електрана; Методе рационалног коришћења енергије; Планирање у енергетици.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду: дипл. инж. (1983.), мр (1986.), др (1992.)

Публикације, признања, награде

Преко 200 радова објављених у међународним и домаћим часописима и зборницима конференција. Октобарска награда града Београда за научно-истраживачки рад 1990. год. Златна медаља Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда 2011. год. Награда за рад изложен на конференцији POWER-GEN Europe 2013. год. Захвалнице ASME и JSME за допринос организацији Међународних конференција из нуклеарног инжењерства - ICONE.

Чланства у научним и стручним организацијама

Научно друштво Србије. Академија инжењерских наука Србије (дописни члан). Уређивачки одбори међународних часописа Energy, Thermal Science и FME Transactions.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Ilić Milica, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M. (2023). Explosive boiling of water films based on molecular dynamics simulations: Effects of film thickness and substrate temperature, Applied Thermal Engineering, 220(February).
Elsevier, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2022.119749, M21a.

Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Milivojević Sanja, Ilić Milica (2020). Upgrade of the thermal power plant flexibility by the steam accumulator, Energy Conversion and Management, 223.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0196-8904, 10.1016/j.enconman.2020.113271, M21a.

Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Wala Tadeusz, Milivojević Sanja, Ilić Milica, Muszynski Slawomir (2019). Efficiency and power upgrade at the aged lignite-fired power plant by flue gas waste heat utilization: High pressure versus low pressure economizer installation, Energy, 187.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2019.115980, M21a.

Stevanović Vladimir, Ilić Milica, Djurović Željko, Wala Tadeusz, Muszynski Slawomir, Gajić Ivan (2018). Primary control reserve of electric power by feedwater flow rate change through an additional economizer - A case study of the thermal power plant "Nikola Tesla B", Energy, 147, 782-798.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2018.01.102, M21a.

Stevanović Vladimir, Hrnjak Pega (2017). Numerical simulation of three dimensional two-phase flow and prediction of oil retention in an evaporator of the automotive air conditioning system, Applied Thermal Engineering, 117, 468-480.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2017.02.027, M21a.

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja (2014). Numerical simulation of two-dimensional kettle reboiler shell side thermal-hydraulics with swell level and liquid mass inventory prediction, International Journal of Heat and Mass Transfer, 75, 109-121.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.03.064, M21a.

Stevanović Vladimir, Wala Tadeusz, Muszynski Slawomir, Milić Miloš, Jovanović Milorad (2014). Efficiency and power upgrade by an additional high pressure economizer installation at an aged 620 MWe lignite-fired power plant, Energy, 66, 907-918.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2014.01.001, M21a.

Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka, Milivojević Sanja (2012). Dynamics of steam accumulation, Applied Thermal Engineering, 37, 73-79.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2012.01.007, M21a.

Stevanović Vladimir, Cucuz Stojan, Carl-Meissner Waldemar, Maslovarić Blaženka, Milivojević Sanja (2012). A numerical investigation of the refrigerant maldistribution from a header towards parallel channels in an evaporator of automotive air conditioning system, International Journal of Heat and Mass Transfer, 55(13-14), 3335-3343.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.02.071, M21a.

Stevanović Vladimir, Gajić Aleksandar, Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Arnautović Dušan, Dašić Tina, Maslovarić Blaženka, Milivojević Sanja, Milovanović Bojan (2011). Hydro energy potential of cooling water at the thermal power plant, Applied Energy, 88(11), 4005-4013.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0306-2619, 10.1016/j.apenergy.2011.04.003, M21a.

Pezo Milada, Stevanović Vladimir (2011). Numerical prediction of critical heat flux in pool boiling with the two-fluid model, International Journal of Heat and Mass Transfer, 54(15-16), 3296-3303.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.03.057, M21a.

Jovanović Marina, Afgan Naim, Radovanović Predrag, Stevanović Vladimir (2009). Sustainable development of the Belgrade energy system, Energy, 34(5), 532-539.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2008.01.013, M21a.

Stevanović Vladimir, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Jovanović Milorad (2008). Three-fluid model predictions of pressure changes in condensing vertical tubes, International Journal of Heat and Mass Transfer, 51(15-16), 3736-3744.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2007.12.008, M21a.

Pezo Milada, Stevanović Vladimir, Stevanović Z (2006). A two-dimensional model of the kettle reboiler shell side thermal-hydraulics, International Journal of Heat and Mass Transfer, 49(7-8), 1214-1224.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2005.10.004, M21a.

Stevanović Vladimir, Stošić Zoran V., Stoll Uwe (2006). Three-dimensional numerical simulation of non-condensables accumulation induced by steam condensation in a non-vented pipeline, International Journal of Heat and Mass Transfer, 49(15-16), 2420-2436.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.01.029, M21a.

Stevanović Vladimir, Stošić Zoran V., Stoll Uwe (2005). Condensation induced non-condensables accumulation in a non-vented vertical pipe, International Journal of Heat and Mass Transfer, 48(1), 83-103.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2004.08.006, M21a.

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir (2021). Pool boiling simulation with two-fluid and grid resolved wall boiling model, International Journal of Multiphase Flow, 144.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0301-9322, 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2021.103806, M21.

Ilić Milica, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M. (2021). New insights into physics of explosive water boiling derived from molecular dynamics simulations, International Journal of Heat and Mass Transfer, 172.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121141, M21.

Milivojević Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2014). Condensation induced water hammer: Numerical prediction, Journal of Fluids and Structures, 50, 416-436.
Academic Press Ltd- Elsevier Science Ltd, London, ISSN: 0889-9746, 10.1016/j.jfluidstructs.2014.07.003, M21.

Stevanović Vladimir, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Petrović Milan M., Karličić Nikola (2014). Analysis of transient ash pneumatic conveying over long distance and prediction of transport capacity, Powder Technology, 254, 281-290.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0032-5910, 10.1016/j.powtec.2014.01.038, M21.

Stevanović Vladimir, Zivković Branislav, Milivojević Sanja, Maslovarić Blaženka, Karamarković Vladan, Trkulja Vojin (2009). Prediction of thermal transients in district heating systems, Energy Conversion and Management, 50(9), 2167-2173.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0196-8904, 10.1016/j.enconman.2009.04.034, M21.

Tucaković Dragan, Živanović Titoslav, Stevanović Vladimir, Belošević Srđan V., Galić Radoslav (2008). A computer code for the prediction of mill gases and hot air distribution between burners' sections at the utility boiler, Applied Thermal Engineering, 28(17-18), 2178-2186.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2007.12.021, M21.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Maslovarić Blaženka, Zivković Branislav, Nikodijević Srđan (2007). Efficient numerical method for district heating system hydraulics, Energy Conversion and Management, 48(5), 1536-1543.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0196-8904, 10.1016/j.enconman.2006.11.018, M21.

Simović Željko, Ocokoljić Sanja, Stevanović Vladimir (2007). Interfacial friction correlations for the two-phase flow across tube bundle, International Journal of Multiphase Flow, 33(2), 217-226.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0301-9322, 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2006.08.003, M21.

Tucaković Dragan, Stevanović Vladimir, Živanović Titoslav, Jovović Aleksandar, Ivanović Vladan B. (2007). Thermal-hydraulic analysis of a steam boiler with rifled evaporating tubes, Applied Thermal Engineering, 27(2-3), 509-519.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2006.06.009, M21.

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir (2021). Coupled two-fluid flow and wall heat conduction modeling of nucleate pool boiling, Numerical Heat Transfer Part A-Applications, 80(3), 63-91.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1040-7782, 10.1080/10407782.2021.1935047, M22.

Vasić Mihailo, Stevanović Vladimir, Zivković Branislav (2020). Uniformity of air flow from the ceiling diffuser by an advanced design of the equalizing element in the plenum box with side entry, Science and Technology For The Built Environment, 26(5), 676-686.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 2374-4731, 10.1080/23744731.2020.1730124, M22.

Alghlam Abdoalmonaim S. M., Stevanović Vladimir, Elgazdori Elmukhtar A., Banjac Miloš (2019). Numerical Simulation of Natural Gas Pipeline Transients, Journal of Energy Resources Technology-Transactions of The Asme, 141(10).
ASME, New York, ISSN: 0195-0738, 10.1115/1.4043436, M22.

Ilić Milica, Petrović Milan M., Stevanović Vladimir (2019). Boiling heat transfer modelling a review and future prospectus, Thermal Science, 23(1), 87-107.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180725249I, M22.

Ivljanin Bojan, Stevanović Vladimir, Gajić Aleksandar (2018). Water hammer with non-equilibrium gas release, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 165, 229-240.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0308-0161, 10.1016/j.ijpvp.2018.07.009, M22.

Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Milivojević Sanja, Maslovarić Blaženka (2015). Prediction and Control of Steam Accumulation, Heat Transfer Engineering, 36(5), 498-510.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 0145-7632, 10.1080/01457632.2014.935226, M22.

Stošić Zoran V., Stevanović Vladimir (2002). Advanced three-dimensional two-fluid porous media method for transient two-phase flow thermal-hydraulics in complex geometries, Numerical Heat Transfer Part B-Fundamentals, 41(3-4), 263-289.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1040-7790, 10.1080/104077902753541014, M22.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M. (2020). Fluid dynamic forces in the main steam pipeline of thermal power plant upon stop valves closure, Thermal Science, 24(3), 2213-2224.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI190915426S, M23.

Stojanović Andrijana, Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Živković Dragoljub (2016). Numerical investigation of nucleate pool boiling heat transfer, Thermal Science, 20, S1301-S1312.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160404276S, M23.

Pezo Milada, Stevanović Vladimir (2016). Numerical prediction of nucleate pool boiling heat transfer coefficient under high heat fluxes, Thermal Science, 20, S113-S123.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI150701138P, M23.

Stevanović Vladimir, Stosić Zoran V., Stoll Uwe (2006). HELIO code prediction of hydrogen accumulation in non-vented steam pipelines, Nuclear Engineering and Design, 236(14-6), 1728-1738.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0029-5493, 10.1016/j.nucengdes.2006.04.012, M23.

Stevanović Vladimir, Jovanović Z.L. (2000). A hybrid method for the numerical prediction of enthalpy transport in fluid flow, International Communications in Heat and Mass Transfer, 27(1), 23-34.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0735-1933, 10.1016/S0735-1933(00)00081-6, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Slavković Nikola, Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran (2022). Development of the Programming and Simulation System of 4-axis Robot with Hybrid Kinematic, FME Transactions, 50(3), 403-411.
Belgrade : Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2203403S, M24.

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir (2016). Kritično dvofazno strujanje dvokomponentne mešavine, FME Transactions, 44(2), 109-114.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1602109P, M24.

Stojanović Andrijana, Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Živković Dragoljub, Stanković Branislav (2016). Numeričko proučavanje procesa razmene toplote pri ključanju u velikoj zapremini, Advanced Technologies, 5(1), 73-80.
Univerzitet u Nišu - Tehnološki fakultet, Leskovac, ISSN: 2406-2979, 10.5937/savteh1601073S, M52.

Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Dašić Tina, Milovanović Bojan, Stevanović Vladimir, Gajić Aleksandar, Maslovarić Blaženka, Prica Sanja, Arnautović Dušan (2011). Mogućnost korišćenja hidroenergetskog potencijala vode za hlađenje termoelektrana, Vodoprivreda, 43(1-3), 39-48.
Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje, Beograd, ISSN: 0350-0519, M52.

Радови са конференција

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Ilić Milica (2022). NUMERICAL SIMULATION OF WET FLUE GAS DESULPHURIZATION IN WET SPRAY ABSORBER, Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, IEEP 2022, November 8-10, 2022.
Društvo termičara Srbije, M33.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M., Ilić Milica (2020). Thermalhydraulics of once-through steam boiler tubes revisited, Proceedings of the 6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2020, online, Poland, September 21-24, 2020.
Department of Thermal Technology, Gliwice, Poland, Silesian University of Technology 2020, ISBN: 978-83-61506-54-6, M33.

Živić Dragan, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M., Kesić Đura (2019). Calculation methodology and results of pipeline stress analysis, supports and steam pipeline hanging reconstruction for RA fresh steam pipeline at Power plant Kostolac B with increased fresh steam flow rate of 1060 t/h and new operational conditions, Proceedings of the The 9th International Scientific Conference - IRMES 2019 Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Kragujevac, Serbia, September 5-7, 2019.
University of Kragujevac Faculty of Engineering Department for Mechanical Constructions and Mechanization, M33.

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir, Janković S., Milivojević Sanja (2016). Dynamics of wet flue gas desulphurization in spray absorber, ECOS 2016 - Proceedings of the 29th International Conference on Efficiency, Cost, Optimisation, Simu.
University of Ljubljana, M33.

Stanojević Miroslav, Stevanović Vladimir, Bajić Miloš, Karličić Nikola (2014). Factors of important influence on operation of the pneumatic transport system of ash - example in thermal power plant TENT-B, Zbornik radova sa XXX međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2014, Energija, ekonomija, ekologija, 2014, 25-28. marta 2014..
ISSN: 0354-8651, M33.

Milivojević Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2013). NUMERICAL SIMULATION OF CONDENSATION INDUCED WATER HAMMER, Proceedings of the 15th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal - Hydraulics (NURETH-15), Pisa, Italy, May 12-17, 2013.
Nuclear Research Group of San Piero a Grado (GRNSPG) of the University of Pisa (UNIPI), the Nuclear and INdustrial Engineering (NINE) and the Thermalhydraulics Division of the American Nuclear Society (ANS), M33.

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja (2013). PREDICTION OF SWELL LEVEL AND WATER MASS INVENTORY IN STEAM GENERATORS, Proceedings of the 15th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal - Hydraulics (NURETH-15), Pisa, Italy, May 12-17, 2013.
Nuclear Research Group of San Piero a Grado (GRNSPG) of the University of Pisa (UNIPI), the Nuclear and INdustrial Engineering (NINE) and the Thermalhydraulics Division of the American Nuclear Society (ANS), M33.

Maslovarić Blaženka, Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Stošić Zoran V. (2004). CFD simulation of steam generator tube rupture thermal-hydraulics, Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE12), 1, 783-790.
American Society of Mechanical Engineers, M33.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Petrović Milan M., Ilić Milica (2022). Increased hydraulic resistance in tubes of once-through boiler due to fouling: a case study of 650 MWe ligite fired unit, 35. Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing 2022, Beograd, Srbija, 1-2. jun 2022..
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), M63.

Milivojević Sanja, Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Ilić Milica (2021). Povećanje energetske efikasnosti parnog bloka iskorišćenjem otpadne toplote dimnog gasa, 34. Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing 2021, Novi Sad, Srbija, 3-4. jun 2021.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije (SMEITS), M63.

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir, Ilić Milica, Milivojević Sanja (2019). Numeričko istraživanje bazenskog ključanja i mehanizama razmene toplote na zagrejačkom zidu, 32. Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing 2019, Beograd, Srbija, 30-31. maj 2019.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije (SMEITS), M63.

Ilić Milica, Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Milivojević Sanja (2023). Flexibility of power generation and possibilities for feasible upgrades of coal power plants: a case of the Electric Power Industry of Serbia, International Conference “Power Plants 2023”, Zlatibor, Serbia, 8-10. november 2023..
Beograd : Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-038-8.

Petrović Milan M., Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja, Ilić Milica (2023). UTILIZATION OF THE FLUE GAS WASTE HEAT BY THE LOW-PRESSURE ECONOMIZER AT 350 MWE LIGNITE-FIRED POWER PLANT, International Conference “Power Plants 2023”, Zlatibor, Serbia, 8-10. November 2023..
Beograd : Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-038-8.

Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Milivojević Sanja, Ilić Milica (2019). Upgrade of the thermal power plant flexibility by the steam accumulator, ECOS 2019 - Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Wroclaw, Poland, June 23-28, 2019.
Silesian University of Technology (PolSL), ISBN: 978-83-61506-51-5.

Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Wala Tadeusz, Gajić Ivan, Muszynski Sławomir (2018). Analysis of efficiency and power upgrades at the lignite-fired 2x620 MWe power plant by steam boiler waste heat utilization and different balance of plant modifications, Proceedings of the 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering Energy Systems in the Near Future: Energy, Exergy, Ecology and Economics, (CPOTE 2018), Gliwice, Poland, 19-21 September, 2018.
Institute of Thermal Technology, Gliwice, Poland, Silesian University of Technology, ISBN: 978-83-61506-46-1.

Joksimović Ivan, Stevanović Vladimir, Petrović Milan M. (2018). Modeling of two-phase flow and heat transfer in the vertical steam generator, International Conference Power Plants, 2018 Serbia, Zlatibor, 5th - 8th November 2018.
Beograd : Društvo termicara Srbije, ISBN: 978-86-7877-029-6.

Joksimović Ivan, Petrović Milan M., Stevanović Vladimir (2017). Numerička simulacija dvofaznog strujanja i razmene toplote u vertikalnom generatoru pare, 30. Međunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing 2017, 1-2 Jun, Beograd, 2017..
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehnickih inženjera Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-83-0.

Stevanović Vladimir, Ilić Milica, Đurović Željko, Popović Jelena (2016). Primarna i sekundarna regulacija snage na blokovima TENT B1 i B2 promenom protoka napojne vode kroz dodatni ekonomajzer, Međunarodna Konferencija Elektrane 2016, Zlatibor, Srbija, 23-26. novembar 2016..
Društvo termičara Srbije.

Stevanović Vladimir, Cucuz S., Seeds N. (2013). Refrigerant maldistribution in an evaporator of automotive air conditioning system: investigation and a design improvement by numerical simulations, Institution of Mechanical Engineers - VTMS 2011, Vehicle Thermal Management Systems Conference Proce.
Woodhead Publishing Limited, 10.1533/9780857094735.2.103.

Prica Sanja, Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir (2011). Numerical Prediction of Temperature Waves in Complex Pipeline Networks, III International Symposium Contemporary Problems of Fluid Mechanics, Beograd, Srbija, 12-13. maj 2011..

Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka, Prica Sanja (2011). Dynamics of Steam Accumulation, 24. Kongres o procesnoj industriji Procesing 2011, Fruška gora, Srbija, 1-3. jun 2011..

Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka (2011). Waterhammer in Pipelines of Steam Boilers, 4-th International Meeting on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems, October, 26-28, 2011, Belgrade, Serbia.
The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research.

Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka, Prica Sanja (2011). Dynamics of steam accumulation, 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation, and Environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, Serbia, July 4-7, 2011..

Stevanović Vladimir, Gajić Aleksandar, Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Arnautović Dušan, Dašić Tina, Maslovarić Blaženka, Prica Sanja, Milovanović Bojan (2010). Hydro energy potential of cooling water at the thermal power plant, Međunarodna konferencija Elektrane 2010, Vrnjačka Banja, Srbija, 26-29. oktobar 2010..
Društvo termičara Srbije.

Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka (2010). Termohidraulika cevnih sistema kotlova na blokovima B1 i B2 termoelektrane “Nikola Tesla B”, Međunarodna konferencija Elektrane 2010, Vrnjačka banja, Srbija, 26-29. oktobar 2010..
Društvo termičara Srbije.

Stevanović Vladimir (2009). Security of gas pipelines, Security and Reliability of Damaged Structures and Defective Materials.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1871-4668, 10.1007/978-90-481-2792-4_11.

Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka, Jovanović Milorad (2009). CONDENSATION INDUCED WATER HAMMER IN THERMAL POWER PLANTS, 14th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, 13-16.10.2009.
Mašinski fakultet Niš, ISBN: 978-86-80587-96-7.

Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2009). VAPOUR-LIQUID INTERFACE TRACKING AND CONDENSATION INDUCED WATER HAMMER PREDICTIONS, 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009) Palić (Subotica), Serbia, 1-5 June 2009.
Serbian Society of Mechanics.

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Prica Sanja (2009). TRANSIENT VAPOUR-LIQUID TWO-PHASE FLOWS IN LARGE VOLUMES OF STEAM GENERATORS, 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009) Palić (Subotica), Serbia, 1-5 June 2009.
Serbian Society of Mechanics.

Savić Branislav, Jovanović Radiša, Ribar Zoran, Stevanović Vladimir, Dobrosavljević Milorad (2008). Development of a software system for on-line instructive intervention for the improvement of steam power plant operation, Proceedings (CD version) of International Symposium Power Plants 2008, October 2008, Vrnjačka Banja, Serbia.
Društvo Termičara Srbije.

Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka (2008). MERENJE VLAŽNOSTI PARE, Simpozijum Elektrane 2008, Vrnjačka banja, Srbija, 28-31.10.2008..
Društvo termičara Srbije.

Stevanović Vladimir, Jovanović Milorad, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka (2008). Condensation induced water hammer in thermal plants, International Conference on Multiphase Flow in Industrial Plants, Palermo, Italy, September 7-10, 2008..

Savić Branislav, Jovanović Radiša, Ribar Zoran, Stevanović Vladimir, Dobrosavljević Milorad (2007). Испитивање и примена надограђеног и адаптираног софтверског система за дијагностику рада парног блока термоелектране, Зборник радова 13. Симпозијума термичара Србије SimTerm 2007, 16-19. октобар, 2007..
Друштво термичара Србије, ISBN: 978-86-80587-80-6.

Savić Branislav, Jovanović Radiša, Ribar Zoran, Stevanović Vladimir, Dobrosavljević Milorad (2006). Примена софтверског система за дијагностику рада парног блока термоелектране, Proceedings of the Symposium Power Plants 2006, CD version, September, 19-22, Vrnjačka Banja, Serbia.
Друштво термичара Србије и Црне Горе.

Savić Branislav, Jovanović Radiša, Stevanović Vladimir, Dobrosavljević Milorad (2006). First results from testing of a software system for diagnosis of the operation, economy and operational state of steam power plants, XXXVIII Kraftewerkstechnisches Kolloquim, Dresden, 24-25 October.

Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2006). Numerical simulation of condensation induced waterhammer, Međunarodna konferencija Elektrane 2006, Vrnjačka Banja, Srbija, 2006..
Društvo termičara Srbije.

Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka (2006). Scenarios for the prediction of transient fluid dynamic forces in the steam pipeline of thermal power plant, Međunarodna konferencija Elektrane 2006, Vrnjačka Banja, Srbija, 2006..
Društvo termičara Srbije.

Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka (2006). An efficient numerical method for district heating system hydraulics, Međunarodna konferencija Elektrane 2006, Vrnjačka Banja, Srbija, 2006..
Društvo termičara Srbije.

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Prica Sanja (2006). CFD simulation of two-phase flow and swell level tracking on the steam generator shell side, Međunarodna konferencija Elektrane 2006, Vrnjačka Banja, Srbija, 2006..
Društvo termičara Srbije.

Stevanović Vladimir, Stošić Zoran V., Stoll Uwe (2004). Helios code simulation of condensation induced hydrogen accumulation in slightly inclined non-vented pipe, Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE12), 2, 833-841.
American Society of Mechanical Engineers, 10.1115/icone12-49534.

Stevanović Vladimir, Stošić Zoran V., Stoll Uwe (2004). Analytical and CFD investigation of ex-core cooling of the nuclear fuel rod bundle in a water pool, Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE12), 2, 823-832.
American Society of Mechanical Engineers, 10.1115/icone12-49530.

Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2004). Numerical Simulation of Condensation Induced Water Hammer, International Conference on Nuclear Engineering (ICONE12), Arlington, Virginia, USA, April 25-29, 2004..
American Society of Mechanical Engineers.

Stošić Zoran V., Stevanović Vladimir (2003). Three-Dimensional Multi-Fluid Porous Media Based Method for Rod Bundle Thermal-Hydraulics, Transactions of the American Nuclear Society, 89.
American Nuclear Society, ISSN: 0003-018X.

Stošić Zoran V., Stevanović Vladimir (2003). Three-dimensional numerical simulation of burnout on horizontal surface in pool boiling, Proceedings of the ASME/JSME Joint Fluids Engineering Conference, 2 C, 2217-2239.
American Society of Mechanical Engineers, 10.1115/fedsm2003-45521.

Stošić Zoran V., Stevanović Vladimir (2003). Multi-Fluid Model Prediction of the Measured Axial Power Distribution Effect on Dryout, Transactions of the American Nuclear Society, 89.
American Nuclear Society, ISSN: 0003-018X.

Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka, Stošić Zoran (2003). Multidimensional two-fluid model numerical simulation of bubbly column flow in a water pool with obstacle, 11th International Conference On on Nuclear Engineering (ICONE-11), Tokyo, Japan, April 20-23, 2003.
Japan Society of Mechanical Engineers.

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Stošić Zoran, Stoll Uwe (2003). Vertical steam generator thermal-hydraulics: CMFD numerical simulation and verification, 11th International Conference On on Nuclear Engineering (ICONE-11), Tokyo, Japan, April 20-23, 2003.
Japan Society of Mechanical Engineers.

Prica Sanja, Stevanović Vladimir, Maslovarić Blaženka (2003). Numerical simulation of void fraction and velocity distributions in bubbly flow with two fluid model, 24th Congress Of Theoretical and Applied Mechanics, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2003..

Maslovarić Blaženka, Stevanović Vladimir, Prica Sanja (2003). Applicability of 3D ANA code for two-phase flow numerical simulation in vertical steam generator, 24th Congress Of Theoretical and Applied Mechanics, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2003..

Stevanović Vladimir, Prica Sanja, Maslovarić Blaženka, Plešinac Dušan (2003). Numerička simulacija dinamičkih opterećanja parovoda međupregrejane pare termoelektrane “Nikola Tesla B”, 11. Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore, Zlatibor, Srbija i Crna Gora, 1-4. oktobar 2003..

Stevanović Vladimir, Stošić Zoran V., Kiera M., Stoll Uwe (2002). Numerical simulation and analyses of the loss of feedwater transient at the unit 4 of KOLA NPP, International Conference on Nuclear Engineering, Proceedings, ICONE, 3, 781-792.
10.1115/ICONE10-22452.

Stevanović Vladimir, Stošić Zoran V., Kiera M., Stoll Uwe (2002). Horizontal steam generator thermal-hydraulics at various steady-state power levels, International Conference on Nuclear Engineering, Proceedings, ICONE, 3, 767-779.
10.1115/ICONE10-22451.

Stošić Zoran V., Stevanović Vladimir, Iguchi T. (2002). Three-dimensional characteristics of post-CHF behaviour within a rod bundle for loss-of-flow simulation: Experimental and three-fluid porous media numerical analyses, International Conference on Nuclear Engineering, Proceedings, ICONE, 3, 247-262.
10.1115/ICONE10-22203.

Stošić Zoran V., Stevanović Vladimir (2002). Multiphasing CFD, International Conference on Nuclear Engineering, Proceedings, ICONE, 3, 273-310.
10.1115/ICONE10-22205.

Stošić Zoran V., Stevanović Vladimir, Serizawa A. (2002). Influence of the fin on two-dimensional characteristics of dispersed flow with wall liquid film in the vicinity of obstacle, International Conference on Nuclear Engineering, Proceedings, ICONE, 3, 263-272.
10.1115/ICONE10-22204.

Stošić Zoran V., Stevanović Vladimir (2002). Multi-dimensional numerical simulation of burnout on horizontal surface in pool boiling, American Society of Mechanical Engineers, Fluids Engineering Division (Publication) FED, 257(2 A), 557-578.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), ISSN: 0888-8116, 10.1115/FEDSM2002-31367.

Stošić Zoran V., Stevanović Vladimir, Iguchi T. (2002). Analyses of spatial CHF/REWET behaviour of fuel rod bundle in pump-trip simulation experiment with three-dimensional multi-fluid porous media approach, American Society of Mechanical Engineers, Fluids Engineering Division (Publication) FED, 257(2 A), 447-457.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), ISSN: 0888-8116, 10.1115/FEDSM2002-31228.

Stošić Zoran V., Stevanović Vladimir (2001). A porous media method three-dimensional numerical investigation of two-phase flow thermal-hydraulics within advanced nuclear fuel rod bundles, Cht'01: Advances in Computational Heat Transfer Ii, Vols 1 and 2, Proceedings.
Begell House, Inc, New York.

Stošić Zoran V., Stevanović Vladimir (2001). An advance porous media method for transient multidimensional two-phase flow thermal-hydraulics in complex geometries with rod or tube bundles, Cht'01: Advances in Computational Heat Transfer Ii, Vols 1 and 2, Proceedings.
Begell House, Inc, New York.

Stevanović Vladimir (1996). Modeling of condensation in steam-water stratified flow based on convective heat transfer, Proceedings of the ASME/JSME International Conference on Nuclear Engineering, ICONE, 1(Pt A), 111-122.
ASME, New York, NY, United States.

Stevanović Vladimir, Studović M. (1990). Computer code for the simulation of fast thermo-hydraulic transients in thermal power systems, International Association for Hydraulic Research, IAHR 15th symposium Proceedings, Beograd, September.
IAHR Symposium, Yugoslavia.

Поглавља у књигама

Milivojević Sanja, Stevanović Vladimir, Petrović Milan M., Milica Ilić (2023). Boiling and Condensation in Two-Phase System Transients with Water Hammer, Advances in Boiling and Condensation [Working Title].
IntechOpen, 10.5772/intechopen.110122.

Stevanović Vladimir, Milivojević Sanja (2018). Povećanje hidrauličkog otpora u cevnom sistemu protočnog parnog kotla nakon višegodišnjeg rada, Međunarodna konferencija Elektrane 2018, Zlatibor, Srbija, 5-8. novembar 2018..
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-029-6.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Утицај геометрије елемената за дистрибуцију ваздуха на експанзију ваздушног млаза у системима мешајуће вентилације, Михаило Васић, 2021.

Динамика испаравања у великим запреминама течности изложеним великим специфичним топлотним протоцима у генераторима паре, Милан Петровић, 2021.

Двофазно струјање при повратном хидрауличком удару, Бојан Ивљанин, 2018.

Транспортни феномени у условима природне циркулације око цеви у снопу у генераторима паре, Блаженка Масловарић, 2014.

Нумеричка симулација простирања температурских таласа при струјању носиоца топлоте у сложеним цевним мрежама, Сања Миливојевић, 2013.