Срђан Б. Милић

др Срђан Б. Милић, доцент
катедра за термоенергетику
кабинет: 131
мејл адреса: smilic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 265; директан 33-70-353

термини за пријем студената

Уторак 13-14h / Четвртак 13-14h

предмети

истраживачка област

Прорачун и оптимизација термодинамичких циклуса. Термотехничка испитивања парних турбопостројења. Прорачун струјања у топлотним турбомашинама. Комбинована производња топлотне и електричне енергије и индустријска термоенергетика.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, маст. маш. инж. 2011. Универзитет у Београду - Машински факултет, др. 2021.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

ASME, Друштво термичара Србије