Милан В. Петровић

др Милан В. Петровић, редовни професор
катедра за термоенергетику
кабинет: 131
мејл адреса: mpetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 265; директан 3302-265

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Класична термоенергетика - Топлотне турбомашине и термоенергетска постројења. Прорачун и оптимизација термодинамичких циклуса, развој модела и софтвера за прорачун парних турбина, гасних турбина, турбокомпресора. Конструкција и испитивање топлотних турбомашина, Испитивање парних турбопостројења, CFD, Нумеричке методе, Комбинована производња топлотне и електричне енергије, Индустријска термоенергетика

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 1983. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1989. Institut fuer Stroemungsmaschinen, Universitaet Hannover, Dr.-Ing., 1995.

публикације, признања, награде

Преко 50 радова на међународним и домаћим скуповима/часописима, 1 књига објављена код водећег светског издавача, 1 поглавље у књизи водећег светског издавача, 1 поглавље у монографији националног значаја, 3 уџбеника у електронском издању, награда за најбољи рад на скупу International Gas Turbine & Aeroengine Congress, ASME Turbo Expo, Orlando, Florida, USA, June 2-5, 1997, плакета за заслуге за развој Машинског факултета 2001

чланства у научним и стручним организацијама

Друштво термичара Србије и Црне Горе, ASME – American Society of Mechanical Engineers, IGTI - International Gas Turbine Institute, Member of the IGTI Turbomachiery Commitee