Милан В. Петровић

др Милан В. Петровић, редовни професор
катедра за термоенергетику
кабинет: 131
мејл адреса: mpetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 265; директан 3302-265

термини за пријем студената

понедељак 13-14

предмети

истраживачка област

Термоенергетика - Топлотне турбомашине и термоенергетска постројења. Развој метода и софтвера за прорачун струјања и аеродинамички дизајн парних турбина, гасних турбина и турбокомпресора. Конструкција и испитивање топлотних турбомашина. CFD и нумеричке методе. Испитивање парних турбопостројења.Прорачун и оптимизација термодинамичких циклуса. Понашање топлотних турбомашина на прелазним режимима. Комбинована производња топлотне и електричне енергије и индустријска термоенергетика.

образовање, стручна спрема

Universität Hannover, Institut für Strömungsmaschinen, Dr.-Ing., 1995. Универзитета у Београду, Машински факултет, мр, 1989. Универзитета у Београду, Машински факултет, дипл. инж. маш., 1983.

публикације, признања, награде

1 књига објављена код водећег светског издавача, 1 поглавље у књизи водећег светског издавача, више од 60 радова у међународним часописима и на међународним конференцијама. више од 90 развојноистраживачких пројакта за светске и домаће фирме којима је руководио из којих су проистекла техничка решења. награда за најбољи почетни рад на скупу International Gas Turbine & Aeroengine Congress, ASME Turbo, Orlando, Florida, USA, June 2-5, 1997, плакета за заслуге за развој Машинског факултета 2001. и 2018.

чланства у научним и стручним организацијама

Друштво термичара Србије, ASME – American Society of Mechanical Engineers, IGTI - International Gas Turbine Institute, Member of the IGTI Turbomachinery Committee АИНС - академија инжењерских наука Србије