Милан В. Петровић

др Милан В. Петровић, редовни професор
Катедра за термоенергетику
Кабинет: 131
Мејл адреса: mpetrovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 265; директан 3302-265

Термини за пријем студената

понедељак 13-14

Предмети

Гасне турбине
Завршни предмет - Увод у енергетику
Напредни термоенергетски циклуси
Оптимизација термоенергетских постројења
Парне турбине 1
Парне турбине 2
Парне турбине 3
Планирање у енергетици
Режими и енергетска ефикасност термоенергетских постројења
Струјање у топлотним турбомашинама
Стручна пракса М - ТЕН
Термоенергетска постројења 1
Термоенергетска постројења 2
Топлотне турбомашине
Турбокомпресори
Увод у енергетику

Истраживачка област

Термоенергетика - Топлотне турбомашине и термоенергетска постројења. Развој метода и софтвера за прорачун струјања и аеродинамички дизајн парних турбина, гасних турбина и турбокомпресора. Конструкција и испитивање топлотних турбомашина. CFD и нумеричке методе. Испитивање парних турбопостројења.Прорачун и оптимизација термодинамичких циклуса. Понашање топлотних турбомашина на прелазним режимима. Комбинована производња топлотне и електричне енергије и индустријска термоенергетика.

Образовање, стручна спрема

Universität Hannover, Institut für Strömungsmaschinen, Dr.-Ing., 1995. Универзитета у Београду, Машински факултет, мр, 1989. Универзитета у Београду, Машински факултет, дипл. инж. маш., 1983.

Публикације, признања, награде

1 књига објављена код водећег светског издавача, 1 поглавље у књизи водећег светског издавача, више од 60 радова у међународним часописима и на међународним конференцијама. више од 90 развојноистраживачких пројакта за светске и домаће фирме којима је руководио из којих су проистекла техничка решења. награда за најбољи почетни рад на скупу International Gas Turbine & Aeroengine Congress, ASME Turbo, Orlando, Florida, USA, June 2-5, 1997, плакета за заслуге за развој Машинског факултета 2001. и 2018.

Чланства у научним и стручним организацијама

Друштво термичара Србије, ASME – American Society of Mechanical Engineers, IGTI - International Gas Turbine Institute, Member of the IGTI Turbomachinery Committee АИНС - академија инжењерских наука Србије

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Tucaković Dragan, Stupar Goran, Živanović Titoslav, Petrović Milan, Belošević Srđan V. (2013). Possibilities for reconstruction of existing steam boilers for the purpose of using exhaust gases from 14 MW or 17 MW gas turbine, Applied Thermal Engineering, 56(1-2), 83-90.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2013.03.028, M21a.

Milić Srđan, Petrović Milan, Banjac Milan, Djukanović Dejan R., Nedeljković Srećko (2018). Analysis of operation of the condenser in a 120 mw thermal power plant, Thermal Science, 22(1), 735-746.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170903242M, M22.

Petrović Milan, Wiedermann Alexander, Banjac Milan (2010). Development and validation of a new universal through flow method for axial compressors, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part A-Journal of Power and Energy, 224(A6), 869-880.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0957-6509, 10.1243/09576509JPE991, M22.

Petrović Milan, Dulikravich G.S., Martin T.J. (2000). Maximizing multistage turbine efficiency by optimizing hub and shroud shapes and inlet and exit conditions of each blade row, International Journal of Turbo and Jet Engines, 17(4), 267-278.
Walter de Gruyter GmbH, ISSN: 0334-0082, 10.1515/TJJ.2000.17.4.267, M22.

Banjac Milan, Djukanović Dejan R., Petrović Milan (2020). Techno-economic analysis of gas turbine-based chp plant operation under a feed-in tariff system, Thermal Science, 24(6), 4103-4114.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200103150B, M23.

Petković Đorđe, Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2020). Modeling the Transient Behavior of Gas Turbines, Journal of Turbomachinery-Transactions of The Asme, 142(8).
ASME, New York, ISSN: 0889-504X, 10.1115/1.4046451, M23.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2015). Secondary Flows, Endwall Effects, and Stall Detection in Axial Compressor Design, Journal of Turbomachinery-Transactions of The Asme, 137(5).
ASME, New York, ISSN: 0889-504X, 10.1115/1.4028648, M23.

Mohammed Mohammed S., Petrović Milan (2015). Thermoeconomic optimization of triple pressure heat recovery steam generator operating parameters for combined cycle plants, Thermal Science, 19(2), 447-460.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI131124040M, M23.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2014). A New Loss and Deviation Model for Axial Compressor Inlet Guide Vanes, Journal of Turbomachinery-Transactions of The Asme, 136(7).
ASME, New York, ISSN: 0889-504X, 10.1115/1.4025956, M23.

Alus Muammer, Petrović Milan (2012). Optimization of the triple-pressure combined cycle power plant, Thermal Science, 16(3), 901-914.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI120517137A, M23.

Petrović Milan, Banjac Milan, Wiedermann Alexander (2011). Development of a new through flow method for multi-stage axial compressors and validation with experiments and CFD-computations, Forschung Im Ingenieurwesen-Engineering Research, 75(2), 45-60.
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 0015-7899, 10.1007/s10010-011-0136-5, M23.

Petrović Milan, Dulikravich G.S., Martin T.J. (2001). Optimization of multistage turbines using a through-flow code, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part A-Journal of Power and Energy, 215(A5), 559-569.
Professional Engineering Publishing Ltd, Bury St Edmunds, ISSN: 0957-6509, 10.1243/0957650011538802, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Banjac Milan, Đukanović Dejan, Milić Srđan, Nedeljković Srećko, Petrović Milan (2015). Mogućnosti primene kombinovane proizvodnje električne energije i toplote u javnim objektima posebne namene, KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje.
ISSN: 0350-1426, M51.

Tucaković Dragan, Živanović Titoslav, Petrović Milan, Ivanović Vladan, Lazić Sava (2009). Tehničko rešenje korišćenja toplote izduvnih gasova iz gasne turbine u postojećim parnim kotlovima u MSK Kikinda, Termotehnika, 35(3-4), 221-230.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Радови са конференција

Banjac Milan, Savanović Teodora, Petković Đorđe, Petrović Milan (2021). A Comprehensive Analytical Shock Loss Model for Axial Compressor Cascades, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2021.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2021-58580, M33.

Petković Đorđe, Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2019). Modelling the transient behaviour of gas turbines, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2019.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2019-91008, M33.

Banjac Milan, Petrović Milan (2018). Development of method and computer program for multistage axial compressor design: part I - mean line design and example cases, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2C-2018.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT201875410, M33.

Banjac Milan, Petrović Milan (2018). Development of method and computer program for multistage axial compressor design: part II - two-dimensional design and validation using cfd, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2C-2018.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT201875412, M33.

Petrović Milan, Wiedermann Alexander, Nedeljković Srećko, Banjac Milan (2017). Part load behavior of the LP part of an industrial gas turbine, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2A-2017.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT201764778, M33.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2016). Multistage axial compressor flow field predictions using CFD and throughflow calculations, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2C-2016.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2016-57632, M33.

Banjac Milan, Milić Srđan, Petrović Milan (2016). A simple model for thermodynamic properties of air and combustion gases for educational purposes, Proceedings of The Asme Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition, 2016, Vol 6.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), M33.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2016). Multistage axial compressor flow field predictions using cfd and through-flow calculations, Proceedings of The Asme Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition, 2016, Vol 2c.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), M33.

Banjac Milan, Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2014). Secondary flows, endwall effects and stall detection in axial compressor design, Proceedings of The Asme Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition, 2014, Vol 2a.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), M33.

Petrović Milan, Despić Miloš, Milić Srđan, Banjac Milan, Đukanović Dejan, Papić Bojan, Maksimović Saša, Konečni Goran, Lakić Slobodan, Stevanović Slobodan (2014). Development of a System for On-Line Monitoring and Operation Analysis of the Steam Turbine Plant in TPP Novi Sad, International Conference “Power Plants 2014.
ISBN: 978-86-7877-024-1, M33.

Petrović Milan, Wiedermann Alexander, Banjac Milan (2009). Development and validation of a new universal through flow method for axial compressors, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 7(PART A), 579-588.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT2009-59938, M33.

Milić Srđan, Banjac Milan, Nedeljković Srećko, Ranković Miloš, Đukanović Dejan, Petrović Milan, Stevanović Marija, Novaković Gordana (2016). Analiza rada kondenzatorskog postrojenja u TE Morava 120 MW, Elektrane 2016.
M63.

Ranković Miloš, Banjac Milan, Milić Srđan, Nedeljković Srećko, Petrović Milan (2016). Metod za aerodinamički proračun aksijalnih gasnih turbina, Elektrane 2016.
M63.

Petrović Milan, Banjac Milan, Despić Miloš, Đukanović Dejan, Milić Srđan, Biljanovski Đorđi, Petković Milan, Klasnić Glišo, Josipović Srđan, Bezmarević Savo (2012). SOME EXPERIENCES FROM ACCEPTANCE TESTS OF THE STEAM TURBINE IN THERMAL POWER PLANT NIKOLA TESLA A6, Elektrane 2012.
ISBN: 987-86-7877-021-0, M63.

Wiedermann Alexander, Petrović Milan (2018). Through-flow modeling of single- and two-shaft gas turbines at wide operating range, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2C-2018.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT201875394.

Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2015). Fully coupled through-flow method for industrial gas turbine analysis, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 2B.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/GT201542111.

Petrović Milan, Wiedermann Alexander (2012). Through-flow analysis of air-cooled gas turbines, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 8(PARTS A, B, AND C), 2363-2372.
10.1115/GT2012-69854.

Petrović Milan, Dulikravich G.S., Martin T.J. (2000). Optimization of multista ge turbinesusing a through-flow code, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 1.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/2000-GT-0521.

Petrović Milan, Riess W. (1997). Off-design flow analysis and performance prediction of axial turbines, Proceedings of the ASME Turbo Expo, 1.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/97-GT-055.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Систем за прорачун топлотних шема и анализу рада термоенергетских постројења са парним турбинама, Срђан Милић, 2021.

Ексергоекономска анализа и оптимизација комбинованих постројења гасне и парне турбинe комплексне конфигурације, Mohammed Saleh Mohammed, 2015.

Прорачун меридијанског струјања у вишеступним аксијалним турбокомпресорима при раду на номиналним и променљивим режимима, Милан Бањац, 2014.