Дејан Б. Радић

др Дејан Б. Радић, редовни професор
катедра за процесну технику
кабинет: 06; 410
мејл адреса: dradic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 212; 310; директан 3302-212

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Процесна техника, Процеси и опрема за хемијску индустрију, енергетику и заштиту животне средине, Емисија загађујућих комонената, Развој постројења за управљање отпадним материјалима, Високо-температурски процеси

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж., 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2002. Положен стручни испит испит из области машинства, 2003 Лиценца Инжењерске комор Србије, 2003

публикације, признања, награде

Око 20 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима; Две књиге-приручника; Диплома студента генерације.

чланства у научним и стручним организацијама

Инжењерска комора Србије; Савез машинских и електротехничких инжењера Србије (СМЕИТС); Акредитационо тело Србије и Црне Горе – ЈУАТ (технички експерт)