Небојша Б. Гњатовић

др Небојша Б. Гњатовић, доцент
Катедра за механизацију
Кабинет: 510
Мејл адреса: ngnjatovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 454; директан 3302-454

Термини за пријем студената

Уторак од 10 до 12 часова

Предмети

Дизајн подсистема грађевинских и рударских машина
Динамика и чврстоћа рударских и грађевинских машина
Елементи машина за механизацију
Завршни предмет - Основе грађевинских и рударских машина
Основе грађевинских и рударских машина
Основе динамике рударских и грађевинских машина
Рударске и грађевинске машине

Истраживачка област

Механика грађевинских и рударских машина: статичка стабилност, чврстоћа, анализа динамичког понашања

Образовање, стручна спрема

Дипломирани машински инжењер: 2006, Универзитет у Београду-Машински факултет Доктор техничких наука: 2016, Универзитет у Београду-Машински факултет

Публикације, признања, награде

Публикације: 47 научно-стручних радова: једног поглавља у монографији међународног значаја (1xМ14), 19 радова у часописима са SCI листе (10xM21+3xM22+6xM23), 3 рада у часописима међународног значаја верификованим посебном одлуком (3xM24), 3 рада су публикована у часописима националног значаја (1xM51+2xM52), 21 рад саопштен на међународним скуповима и штампан у целини (2xM31+19xM33), 7 техничких и развојних решења (2xM82+1xM83+4xM84) и 44 оригинала стручна остварења за потребе привреде. Награде: (1) Златну медаљу са ликом Николе Тесле у категорији нових технологија на Међународној изложби проналазака, нових технологија и индустријског дизајна, 2009. године; (2) Годишње награде Привредне коморе Београда за техничко унапређење, 2010. и 2013. године; (3) Годишњу награду Инжењерске коморе Србије у категорији остварења изузетних резултата на почетку стручне каријере, 2015. године.

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан Српског друштва за механику

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Pantelić Milorad P., Bošnjak Srđan, Misita Mirjana, Gnjatović Nebojša, Stefanović Aleksandar Z. (2020). Service FMECA of a bucket wheel excavator, Engineering Failure Analysis, 108.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2019.104289, M21.

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Milenović Ivan Lj., Stefanović Aleksandar Z. (2020). Bucket wheel excavators: Dynamic response as a criterion for validation of the total number of buckets, Engineering Structures, 225.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0141-0296, 10.1016/j.engstruct.2020.111313, M21.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Momčilović Dejan B., Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj. (2020). Tie-rods of the bucket wheel excavator slewing superstructure: A study of the eye plate stress state, Engineering Structures, 207.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0141-0296, 10.1016/j.engstruct.2020.110233, M21.

Arsić Dušan, Gnjatović Nebojša, Sedmak Simon, Arsić Aleksandra, Uhricik Milan (2019). Integrity assessment and determination of residual fatigue life of vital parts of bucket-wheel excavator operating under dynamic loads, Engineering Failure Analysis, 105, 182-195.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2019.06.072, M21.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Simonović Aleksandar, Zrnić Nenad, Gnjatović Nebojša (2013). 'Designing-in' failures and redesign of bucket wheel excavator undercarriage, Engineering Failure Analysis, 35, 95-103.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2012.12.007, M21.

Bošnjak Srđan, Momčilović Dejan B., Petković Zoran D., Pantelić Milorad P., Gnjatović Nebojša (2013). Failure investigation of the bucket wheel excavator crawler chain link, Engineering Failure Analysis, 35, 462-469.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2013.04.025, M21.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Sedmak Aleksandar, Gnjatović Nebojša (2011). Bucket wheel failure caused by residual stresses in welded joints, Engineering Failure Analysis, 18(2), 700-712.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2010.11.009, M21.

Bošnjak Srđan, Pantelić Milorad P., Zrnić Nenad, Gnjatović Nebojša, Đorđević Miloš (2011). Failure analysis and reconstruction design of the slewing platform mantle of the bucket wheel excavator O&K SchRs 630, Engineering Failure Analysis, 18(2), 658-669.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2010.09.035, M21.

Bošnjak Srđan, Arsić Miodrag A., Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj., Arsić Dušan M. (2018). Failure of the bucket wheel excavator buckets, Engineering Failure Analysis, 84, 247-261.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2017.11.017, M22.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj. (2018). From 'a priori' to 'a posteriori' static stability of the slewing superstructure of a bucket wheel excavator, Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 20(2), 190-206.
Polish Maintenance Soc, Lublin, ISSN: 1507-2711, 10.17531/ein.2018.2.04, M22.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Savićević Sreten, Pantelić Milorad P., Milenović Ivan Lj. (2016). Basic parameters of the static stability, loads and strength of the vital parts of a bucket wheel excavator's slewing superstructure, Journal of Zhejiang University-Science A, 17(5), 353-365.
Zhejiang Univ, Hangzhou, ISSN: 1673-565X, 10.1631/jzus.A1500037, M22.

Bošnjak Srđan, Savićević Sreten, Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj., Pantelić Milorad P. (2015). Disaster of the bucket wheel excavator caused by extreme environmental impact: Consequences, rescue and reconstruction, Engineering Failure Analysis, 56, 360-374.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2015.01.002, M22.

Milenović Ivan Lj., Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Obradović Aleksandar (2022). Bucket wheel excavators with a kinematic breakdown system: Identification and monitoring of the basic parameters of static stability of the slewing superstructure, Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 24(2), 359-370.
Polish Maintenance Soc, Lublin, ISSN: 1507-2711, 10.17531/ein.2022.2.17, M22.

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Milenović Ivan Lj. (2020). The influence of incrustation and chute blockage on the dynamic behaviour of a bucket wheel excavator slewing superstructure, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 58(3), 573-584.
Polish Soc Theoretical & Applied Mechanics, Warszawa, ISSN: 1429-2955, 10.15632/jtam-pl/121942, M23.

Milovanović Aleksandar, Sedmak Aleksandar, Gnjatović Nebojša (2020). Application of Fracture Mechanics Parameters to Spherical Storage Tank Integrity Assessment, Tehnički vjesnik, 27(5), 1592-1596.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20191021140800, M23.

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Stefanović Aleksandar Z. (2018). The dependency of the dynamic response of a two mast bucket wheel excavator superstructure on the counterweight mass and the degree of fourier approximation of the digging resistance, Archives of Mining Sciences, 63(2), 491-509.
Polska Akad Nauk, Polish Acad Sciences, Warszawa, ISSN: 0860-7001, 10.24425/122909, M23.

Rakin Marko, Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Međo Bojan (2013). Integrity assessment of bucket wheel excavator welded structures by using the single selection method, Tehnički vjesnik, 20(5), 811-816.
Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, Faculty of Electrical Engineering in Osijek, Faculty of Civil Engineering in Osijek, ISSN: 1330-3651, M23.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj., Jerman Boris (2013). Impact of the track wheel axles on the strength of the bucket wheel excavator two-wheel bogie, Tehnički vjesnik, 20(5), 803-810.
Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, Faculty of Electrical Engineering in Osijek, Faculty of Civil Engineering in Osijek, ISSN: 1330-3651, M23.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Dunjić Momčilo, Gnjatović Nebojša, Đorđević Miloš (2012). Redesign of the vital subsystems as a way of extending the bucket wheel excavators life, Technics Technologies Education Management, 7(4), 1620-1629.
ISSN: 1840-1503, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša (2016). The influence of geometric configuration on response of the bucket wheel excavator superstructure, FME Transactions, 44(3), 313-323.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1603313B, M24.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Momčilović Dejan B., Milenović Ivan Lj., Gašić Vlada (2015). Failure analysis of the mobile elevating work platform, Case Studies in Engineering Failure Analysis, 3, 80-87.
Elsevier Ltd, ISSN: 2213-2902, 10.1016/j.csefa.2015.03.005, M24.

Радови са конференција

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Sedmak Simon, Arsić D., Savić Zoran (2018). Determination of Residual Fatigue Life of Welded Structures at Bucket-Wheel Excavators through the Use of Fracture Mechanics, Procedia Structural Integrity - ECF22 - Loading and environmental effects on structural integrity, 13, 79-84.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2018.12.014, M24.

Gnjatović Nebojša (2022). Transfer bridge for Crushed Gypsum and Ash, Proceedings of the III Maritime and Port Logistics - Bar Conference.
SaTCIP, ISBN: 978-86-6075-084-8, M31.

Stefanović Aleksandar Z., Gnjatović Nebojša, Milojević Goran, Đenadić Stevan, Urošević Marko (2022). Analysis of the impact of the frequency-controlled bucket wheel drive on the dynamic response of the excavator superstructure, Proceedings of the XXIV International Conference MHCL’22.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-134-8, M33.

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Milenović Ivan Lj., Stefanović Aleksandar Z., Urošević Marko (2022). Gantry Bucket Chain Stacker- Reclaimer for Crushed Gypsum, Proceedings of the XXIV International Conference MHCL’22.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-134-8, M33.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša (2020). Bucket Wheel Excavators: Balancing and Dynamic Response of the Slewing Superstructure, Proceedings of the fifth international conference “Mechanical Engineering in XXI Century” MASING 2020.
Faculty of Mechanical Engineering in Niš, ISBN: 978-86-6055-139-1, M33.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Stefanović Aleksandar Z., Milenović Ivan Lj. (2020). Temporary Leaning of the Gas Oil Storage Tank Structure During Bottom Sanation, 20th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI-2020.
SaTCIP, M33.

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Milenović Ivan Lj., Stefanović Aleksandar Z. (2019). Validation of the number of buckets on the working device of a bucket wheel, Proceedings of the XXIII International Conference MHCL’19.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-020-4, M33.

Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj., Stefanović Aleksandar Z., Urošević Marko (2019). Modernization and unification of the excavating devices of bucket wheel excavators SRs 2000 deployed in Serbian open pit mines, Proceedings of the XXIII International Conference MHCL’19.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-020-4, M33.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Grabulov Vencislav, Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj. (2019). Repair methodology for the carrying structure of the rejecting drum of the bucket-wheel reclaimer stacker conveyor at coal landfill, Proceedings of the XXIII International Conference MHCL’19.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-020-4, M33.

Gnjatović Nebojša, Pantelić Milorad, Milenović Ivan Lj., Stefanović Aleksandar Z., Bošnjak Srđan (2017). Approaches in forensic engineering of excavating units operating on open pit mines of Serbia, Proceedings of the 42nd International scientific conference Maintenance of Machinery and Equipment (OMO 2017).
Beograd : INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJA U PRIVREDI, ISBN: 978-86-84231-42-2, M33.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Mladenović Mladen, Savić Zoran (2017). Assessment of integrity and service life of the upper ring of turbine runner guide vane apparatus at hydro power plant ‘Đerdap 1’, Proceedings of the XXII International Conference MHCL’17.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-949-6, M33.

Petković Zoran D., Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj., Milojević Goran, Stefanović Aleksandar Z. (2015). Specific Engineering Challenges During the Large-Scale Structures’ Mantling and Dismantling Procedures, Proceedings of the XXI International Conference MHCL’15.
SaTCIP, ISBN: 978-86-7083-863-5, M33.

Gnjatović Nebojša, Milojević Goran, Milenović Ivan Lj., Stefanović Aleksandar Z. (2014). ‘Design-in’ Faults - the Reason for Serious Drawbacks in High Capacity Bucket Wheel Excavator Exploitation, Proceedings of the The Eighth Triennial International Conference Heavy Machinery - HM 2014.
SaTCIP, ISBN: 978-86-826З1-74-З, M33.

Petković Zoran D., Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj., Milojević Goran, Stefanović Aleksandar Z. (2014). Design of unique below-the-hook lifting devices for specific loads, 14th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2014.
SaTCIP, ISBN: 13 978-86-6075-047-3, M33.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj., Milojević Goran (2013). Strength analysis of bucket wheel excavator’s eight wheel equalizing system, 13th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2013.
SaTCIP, ISBN: 978-86-6075-042-8, M33.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Arsić Miodrag, Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj. (2013). Buckets of the bucket wheel excavators: failures and redesign, Proceedings of the 11th International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology.
Banja Luka : Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978‐99938‐39‐46‐0, M33.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Gnjatović Nebojša, Mihajlović Vaso M., Milojević Goran (2013). Strength problems of the travelling mechanisms of the open pit machines, Proceedings of the 11th International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology.
Banja Luka : Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978‐99938‐39‐46‐0, M33.

Petković Zoran D., Bošnjak Srđan, Gnjatović Nebojša, Mihajlović Vaso M., Milojević Goran (2012). Redesign of the BWE SchRs 350 bucket wheel boom, Proceedings of the XX International Conference MHCL’12.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-763-8, M33.

Jovančić Predrag, Ignjatović Dragan, Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan (2018). Анализа погонских система на багерима SRs 2000 са циљем унификације, Зборник радова XIII међународне конференције „OMC 2018“.
Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju, ISBN: 978-86-83497-25-6, M63.

Поглавља у књигама

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad (2019). Spatial reduced dynamic model of a bucket wheel excavator with two masts, Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Pleiades journals, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-030-04975-1_26.