Небојша Б. Гњатовић

др Небојша Б. Гњатовић, доцент
катедра за механизацију
кабинет: 510
мејл адреса: ngnjatovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 454; директан 3302-454

термини за пријем студената

Уторак од 10 до 12 часова

предмети

истраживачка област

Механика грађевинских и рударских машина: статичка стабилност, чврстоћа, анализа динамичког понашања

образовање, стручна спрема

Дипломирани машински инжењер: 2006, Универзитет у Београду-Машински факултет Доктор техничких наука: 2016, Универзитет у Београду-Машински факултет

публикације, признања, награде

Публикације: 47 научно-стручних радова: једног поглавља у монографији међународног значаја (1xМ14), 19 радова у часописима са SCI листе (10xM21+3xM22+6xM23), 3 рада у часописима међународног значаја верификованим посебном одлуком (3xM24), 3 рада су публикована у часописима националног значаја (1xM51+2xM52), 21 рад саопштен на међународним скуповима и штампан у целини (2xM31+19xM33), 7 техничких и развојних решења (2xM82+1xM83+4xM84) и 44 оригинала стручна остварења за потребе привреде. Награде: (1) Златну медаљу са ликом Николе Тесле у категорији нових технологија на Међународној изложби проналазака, нових технологија и индустријског дизајна, 2009. године; (2) Годишње награде Привредне коморе Београда за техничко унапређење, 2010. и 2013. године; (3) Годишњу награду Инжењерске коморе Србије у категорији остварења изузетних резултата на почетку стручне каријере, 2015. године.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Српског друштва за механику