Петар М. Лукић

др Петар М. Лукић, редовни професор
катедра за физику и електротехнику
кабинет: 2; 427
мејл адреса: plukic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 207, 329; директан 3302-207

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Микроелектроника, Анализа и моделовање рада микроелектронских полупроводничких направа, Дигитална електроника, Управљање у реалном времену.

образовање, стручна спрема

Дипломирани инжењер електротехнике (1992), Стручни испит за дипл. инж. ел. (2002), Магистар електротехничких наука (1996), Доктор електротехничких наука (2005).

публикације, признања, награде

54 научних радова у међународним и домаћим часописима и конференцијама, 12 радова у међународним часописима са SCI листе, 2 реализована уређаја, 1 техничка иновација; Коаутор 2 помоћна уџбеника из Електротехнике за студенте Машинског факултета.

чланства у научним и стручним организацијама

Друштво за истраживање материјала YUMRS