Петар М. Лукић

др Петар М. Лукић, редовни професор
катедра за физику и електротехнику
кабинет: 2; 427
мејл адреса: plukic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 207, 329; директан 3302-207

термини за пријем студената

После предавања

предмети

истраживачка област

Електроника, Микроелектроника, Анализа и моделовање рада микроелектронских полупроводничких направа, Дигитална електроника, Управљање у реалном времену.

образовање, стручна спрема

Дипломирани инжењер електротехнике (1992.), Стручни испит за дипл. инж. ел. (2002.), Магистар електротехничких наука (1996.), Доктор електротехничких наука (2005.).

публикације, признања, награде

68 објављених научних радова у престижним међународним и домаћим часописима и конференцијама, 19 радова у међународним научним часописима са SCI листе, 2 реализована уређаја, 2 техничке иновације, 3 техничка решења; учесник на 4 вишегодишња пројекта; аутор 1 универзитетског уџбеника из Електронике, коаутор 4 помоћна универзитетска уџбеника из Електротехнике за студенте Машинског факултета.

чланства у научним и стручним организацијама

Друштво за истраживање материјала YUMRS