Катедра за физику и електротехнику

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

лабораторије

Лабораторија за електротехнику и електронику
Руководилац лабораторије: в.проф. др Томислав Стојић

Лабораторија за општа и примењена физичко техничка мерења
Руководилац лабораторије: проф. др Јелена Илић