Катедра за физику и електротехнику

лабораторије

Лабораторија за електротехнику и електронику
Руководилац лабораторије: доц. др Томислав Стојић

Лабораторија за општа и примењена физичко техничка мерења
Руководилац лабораторије: проф. др Јелена Илић