Вера П. Павловић

др Вера П. Павловић, редовни професор
катедра за физику и електротехнику
кабинет: 421
мејл адреса: vpavlovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Понедељак: од 13 до 15 h, у кабинету 421, као и после предавања и вежби

предмети

истраживачка област

Шира истраживачка област се односи на физику кондензованог стања и физику материјала. У оквиру тога, бави се развојем нових мултифункционалних материјала и испитивањем утицаја параметара синтезе на структуру и својства микро и наноматеријала, укључујући прахове, керамичке материјале, филмове, нанотубе, полимере, композите и друго.

образовање, стручна спрема

Диплома Физичког факултета Универзитета у Београду. Магистратура из области науке о материјалима, у оквиру Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду. Докторат Физичког факултета Универзитета у Београду.

публикације, признања, награде

Из успешне сарадње са више научних институција произашла су два патента, два поглавља у монографијама међународног значаја и већи број радова (преко 90), који су објављени у међународним и националним часописима, или су саопштени на конференцијама, при чему је 43 рада објављено у међународним часописима са SCI листе. Према подацима из SCOPUS индексне базе, вредност Хиршовог (Hirsch) индекса износи h=15. Aнгажована је и као регионални едитор (за Европу) истакнутог међународног научног часописа. Такође је аутор објављеног универзитетског уџбеника, као и коаутор помоћних универзитетских уџбеника попут збирке задатака и лаб. практикума из области физике. Током своје научно-наставне активности, учествовала је у реализацији националних и међународних научно-истраживачких пројеката, као и у реализацији једног међународног наставног пројекта. За иновације и примену резултата истраживања из области електро-керамичких материјала, заједно са колегама из истраживачког тима је 2000. год. награђена Златном медаљом од стране Савеза проналазача Београда, а 2002. год на 22. традиционалној и 3. међународној изложби проналазака и нових технологија награђена је специјалним признањем са златном медаљом.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан је друштава као што су Serbian Society for Ceramic Materials (SSCerM), European Ceramic Society, Друштво физичара Србије, Serbian Ceramic Society (SeCerS), Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, а такође је и члан истраживачког тима Центра за истраживање података и биоинформатику (ЦИПБ).