Вера П. Павловић

др Вера П. Павловић, редовни професор
Катедра за физику и електротехнику
Кабинет: 421
Мејл адреса: vpavlovic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Понедељак: од 13 до 15 h, у кабинету 421, као и после предавања и вежби

Предмети

Примена софтвера у основама физике
Физика и мерења

Истраживачка област

Шира истраживачка област се односи на физику кондензованог стања и физику материјала. У оквиру тога, бави се развојем нових мултифункционалних материјала и испитивањем утицаја параметара синтезе на структуру и својства микро и наноматеријала, укључујући прахове, керамичке материјале, филмове, нанотубе, полимере, композите и друго.

Образовање, стручна спрема

Диплома Физичког факултета Универзитета у Београду. Магистратура из области науке о материјалима, у оквиру Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду. Докторат Физичког факултета Универзитета у Београду.

Публикације, признања, награде

Из успешне сарадње са више научних институција произашла су два патента и већи број радова који су објављени у међународним и националним часописима, или су саопштени на конференцијама, при чему је 48 радова објављено у међународним часописима са SCI листе. Према подацима из SCOPUS индексне базе, вредност Хиршовог (Hirsch) индекса износи h=16. Aнгажована је и као регионални едитор (за Европу) истакнутог међународног научног часописа. Такође је аутор објављеног универзитетског уџбеника, као и коаутор помоћних универзитетских уџбеника попут збирке задатака и лаб. практикума из области физике. Током своје научно-наставне активности, учествовала је у реализацији националних и међународних научно-истраживачких пројеката, као и у реализацији једног међународног наставног пројекта. За иновације и примену резултата истраживања из области електро-керамичких материјала, заједно са колегама из истраживачког тима је 2000. год. награђена Златном медаљом од стране Савеза проналазача Београда, а 2002. год на 22. традиционалној и 3. међународној изложби проналазака и нових технологија награђена је специјалним признањем са златном медаљом.

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан је друштава као што су Serbian Society for Ceramic Materials (SSCerM), European Ceramic Society, Друштво физичара Србије, Serbian Ceramic Society (SeCerS), Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, а такође је и члан истраживачког тима Центра за истраживање података и биоинформатику (ЦИПБ).

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Pavlović Vera P., Tošić Dragana, Dojčilović Radovan, Dudić Duško, Dramićanin Miroslav, Medić Mina, McPherson Michael M., Pavlović Vladimir B., Vlahović Branislav, Djoković Vladimir (2021). PVDF-HFP/NKBT composite dielectrics: Perovskite particles induce the appearance of an additional dielectric relaxation process in ferroelectric polymer matrix, Polymer Testing, 96.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0142-9418, 10.1016/j.polymertesting.2021.107093, M21a.

Dojčinović Milena, Vasiljević Zorka Ž., Pavlović Vera P., Barišić Dario, Pajić Damir, Tadić Nenad B., Nikolić Maria Vesna (2021). Mixed Mg-Co spinel ferrites: Structure, morphology, magnetic and photocatalytic properties, Journal of Alloys and Compounds, 855.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0925-8388, 10.1016/j.jallcom.2020.157429, M21a.

Popović Ana L., Rusmirović Jelena D., Veličković Zlate, Radovanović Željko, Ristić Mirjana, Pavlović Vera P., Marinković Aleksandar D. (2020). Novel amino-functionalized lignin microspheres: High performance biosorbent with enhanced capacity for heavy metal ion removal, International Journal of Biological Macromolecules, 156, 1160-1173.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0141-8130, 10.1016/j.ijbiomac.2019.11.152, M21a.

Vujančević Jelena, Andričević Pavao, Bjelajac Andjelika, Đokić Veljko, Popović Maja, Rakočević Zlatko, Horvath Endre, Kollar Marton, Nafradi Balint, Schiller Andreas, Domanski Konrad, Forro Laszlo, Pavlović Vera P., Janaćković Đorđe (2019). Dry-pressed anodized titania nanotube/CH3NH3PbI3 single crystal heterojunctions: The beneficial role of N doping, Ceramics International, 45(8), 10013-10020.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0272-8842, 10.1016/j.ceramint.2019.02.045, M21a.

Dojčilović Radovan, Pajović Jelena D., Božanić Dušan K., Jović Nataša, Pavlović Vera P., Pavlović Vladimir B., Acković Lea Lenhardt, Zeković Ivana, Dramićanin Miroslav, Kaščakova Slavka, Refregiers Matthieu, Rašić Goran, Vlahović Branislav, Djoković Vladimir (2018). DUV fluorescence bioimaging study of the interaction of partially reduced graphene oxide and liver cancer cells, 2D Materials, 5(4).
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 2053-1583, 10.1088/2053-1583/aad72b, M21a.

Nikolić Maria Vesna, Vasiljević Zorka Ž., Luković Miloljub D., Pavlović Vera P., Vujančević Jelena, Radovanović Milan, Krstić Jugoslav B., Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B. (2018). Humidity sensing properties of nanocrystalline pseudobrookite (Fe2TiO5) based thick films, Sensors and Actuators B-Chemical, 277, 654-664.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0925-4005, 10.1016/j.snb.2018.09.063, M21a.

Kosanović Darko, Blagojević Vladimir A., Maričić Aleksa, Aleksić S., Pavlović Vera P., Pavlović Vladimir B., Vlahović Branislav (2018). Influence of mechanical activation on functional properties of barium hexaferrite ceramics, Ceramics International, 44(6), 6666-6672.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0272-8842, 10.1016/j.ceramint.2018.01.078, M21a.

Živojinović Jelena, Pavlović Vera P., Kosanović Darko, Marković Smilja, Krstić Jugoslav B., Blagojević Vladimir A., Pavlović Vladimir B. (2017). The influence of mechanical activation on structural evolution of nanocrystalline SrTiO3 powders, Journal of Alloys and Compounds, 695, 863-870.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0925-8388, 10.1016/j.jallcom.2016.10.159, M21a.

Filipović Suzana, Pavlović Vera P., Obradović Nina, Paunović Vesna, Maca Karel, Pavlović Vladimir B. (2017). The impedance analysis of sintered MgTiO3 ceramics, Journal of Alloys and Compounds, 701, 107-115.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0925-8388, 10.1016/j.jallcom.2017.01.117, M21a.

Peleš Adriana, Pavlović Vera P., Filipović Suzana, Obradović Nina, Mančić Lidija, Krstić Jugoslav B., Mitrić Miodrag, Vlahović Branislav, Rasić G., Kosanović Darko, Pavlović Vladimir B. (2015). Structural investigation of mechanically activated ZnO powder, Journal of Alloys and Compounds, 648, 971-979.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0925-8388, 10.1016/j.jallcom.2015.06.247, M21a.

Pavlović Vera P., Nikolić Maria Vesna, Pavlović Vladimir B., Blanuša Jovan, Stevanović Suzana, Mitić Vojislav V., Šćepanović Maja, Vlahović Branislav (2014). Raman Responses in Mechanically Activated BaTiO3, Journal of the American Ceramic Society, 97(2), 601-608.
Wiley, Hoboken, ISSN: 0002-7820, 10.1111/jace.12423, M21a.

Pavlović Vera P., Popović Dušan, Krstić Jugoslav B., Dojčilović Jablan, Babić Branka, Pavlović Vladimir B. (2009). Influence of mechanical activation on the structure of ultrafine BaTiO3 powders, Journal of Alloys and Compounds, 486(1-2), 633-639.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0925-8388, 10.1016/j.jallcom.2009.07.008, M21a.

Pavlović Vera P., Nikolić Maria Vesna, Nikolić Zoran, Branković Goran, Živković Ljiljana, Pavlović Vladimir B., Ristić Momčilo M. (2007). Microstructural evolution and electric properties of mechanically activated BaTiO3 ceramics, Journal of The European Ceramic Society, 27(2-3), 575-579.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0955-2219, 10.1016/j.jeurceramsoc.2006.04.074, M21a.

Anđelković Ljubica, Šuljagić Marija, Mirković Miljana, Pavlović Vera P., Petronijević Ivan, Stanković Dalibor M., Jeremić Dejan, Uskoković Vuk (2023). Semiconducting cobalt oxide nanocatalyst obtained through an eco-friendly thermal decomposition, Ceramics International, 49, 23491-23498.
Elsevier, ISSN: 0272-8842 (print), 10.1016/j.ceramint.2023.04.182, M21.

Nikolić Maria Vesna, Labus Nebojša J., Pavlović Vera P., Marković Smilja, Luković Miloljub D., Tadić Nenad B., Vujančević Jelena, Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B. (2020). Nanocrystalline Zn2SnO4/SnO2: Crystal structure and humidity influence on complex impedance, Journal of Electroceramics, 45(4), 135-147.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1385-3449, 10.1007/s10832-021-00232-z, M21.

Filipović Suzana, Pavlović Vera P., Mitrić Miodrag, Lević Steva, Mitrović Nebojša, Maričić Aleksa, Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B. (2019). Synthesis and characterization of BaTiO3/α-Fe2O3 core/shell structure, Journal of Advanced Ceramics, 8(1), 133-147.
Springeropen, London, ISSN: 2226-4108, 10.1007/s40145-018-0301-5, M21.

Pavlović Vera P., Vujančević Jelena, Mašković Pavle, Ćirković Jovana, Papan Jelena M., Kosanović Darko, Dramićanin Miroslav, Petrović Predrag B., Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B. (2019). Structure and enhanced antimicrobial activity of mechanically activated nano TiO2, Journal of the American Ceramic Society, 102(12), 7735-7745.
Wiley, Hoboken, ISSN: 0002-7820, 10.1111/jace.16668, M21.

Radić Danka, Pavlović Vera P., Lazović Milana M., Jovičić-Petrović Jelena P., Karličić Vera, Lalević Blažo, Raičević Vera (2017). Copper-tolerant yeasts: Raman spectroscopy in determination of bioaccumulation mechanism, Environmental Science and Pollution Research, 24(27), 21885-21893.
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 0944-1344, 10.1007/s11356-017-9817-4, M21.

Kosanović Darko, Obradović Nina, Pavlović Vera P., Marković Smilja, Maričić Aleksa, Rasić G., Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B., Ristić Momčilo M. (2016). The influence of mechanical activation on the morphological changes of Fe/BaTiO3 powder, Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials, 212, 89-95.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0921-5107, 10.1016/j.mseb.2016.07.016, M21.

Kosanović Darko, Živojinović Jelena, Obradović Nina, Pavlović Vera P., Pavlović Vladimir B., Peleš Adriana, Ristić Momčilo M. (2014). The influence of mechanical activation on the electrical properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 ceramics, Ceramics International, 40(8), 11883-11888.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0272-8842, 10.1016/j.ceramint.2014.04.023, M21.

Mofokeng Tladi G., Luyt Adriaan S., Pavlović Vera P., Pavlović Vladimir B., Dudić Duško, Vlahović Branislav, Djoković Vladimir (2014). Ferroelectric nanocomposites of polyvinylidene fluoride/polymethyl methacrylate blend and BaTiO3 particles: Fabrication of beta-crystal polymorph rich matrix through mechanical activation of the filler, Journal of Applied Physics, 115(8).
Amer Inst Physics, Melville, ISSN: 0021-8979, 10.1063/1.4866694, M21.

Pavlović Vera P., Krstić Jugoslav B., Šćepanović Maja, Dojčilović Jablan, Minić Dragica M., Blanuša Jovan, Stevanović S., Mitić V., Pavlović Vladimir B. (2011). Structural investigation of mechanically activated nanocrystalline BaTiO3 powders, Ceramics International, 37(7), 2513-2518.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0272-8842, 10.1016/j.ceramint.2011.03.064, M21.

Stojanović Biljana D., Pavlović Vladimir B., Pavlović Vera P., Djurić S, Marinković BA, Ristić Momčilo M. (1999). Dielectric properties of barium-titanate sintered from tribophysically activated powders, Journal of The European Ceramic Society, 19(6-7), 1081-1083.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0955-2219, 10.1016/S0955-2219(98)00378-1, M21.

Salih Rabab, Veličković Zlate, Milošević Milena, Pavlović Vera P., Cvijetić Ilija, Sofrenić Ivana V., Gržetić Jelena D., Marinković Aleksandar (2023). Lignin based microspheres for effective dyes removal: Design, synthesis and adsorption mechanism supported with theoretical study, Journal of Environmental Management, 326(January).
Elsevier, ISSN: 0301-4797, 10.1016/j.jenvman.2022.116838, M21.

Dojčinović Milena, Vasiljević Zorka Ž., Rakočević Lazar, Pavlović Vera P., Ammar-Merah Souad, Vujančević Jelena, Nikolić Maria Vesna (2023). Humidity and Temperature Sensing of Mixed Nickel–Magnesium Spinel Ferrites, Chemosensors, 11(1).
MDPI (Basel, Switzerland), ISSN: 2227-9040, https://doi.org/10.3390/chemosensors11010034, M21.

Janićijević Aleksandra, Pavlović Vera P., Kovačević Danijela, Perić Marko, Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B., Filipović Suzana (2022). Structural Characterization of Nanocellulose/Fe3O4 Hybrid Nanomaterials, Polymers, 14(9).
MDPI, Basel, ISSN: 2073-4360, 10.3390/polym14091819, M21.

Djoković Vladimir, Dudić Duško, Dojčilović Radovan, Marinković Filip, Pavlović Vera P., Pavlović Vladimir B., Vlahović Branislav (2023). Toward improved PVDF-BaTiO3 composite dielectrics: mechanical activation of the filler versus filler content, Physica Scripta, 98(11).
IOP Publishing Ltd, ISSN: 0031-8949 (print), 10.1088/1402-4896/acff4d, M22.

Rusmirović Jelena D., Obradović Nina, Perendija Jovana, Umićević Ana, Kapidžić Ana, Vlahović Branislav, Pavlović Vera P., Marinković Aleksandar D., Pavlović Vladimir B. (2019). Controllable synthesis of Fe3O4-wollastonite adsorbents for efficient heavy metal ions/oxyanions removal, Environmental Science and Pollution Research, 26(12), 12379-12398.
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 0944-1344, 10.1007/s11356-019-04625-0, M22.

Nikolić Maria Vesna, Vasiljević Zorka Ž., Luković Miloljub D., Pavlović Vera P., Krstić Jugoslav B., Vujančević Jelena, Tadić Nenad, Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B. (2019). Investigation of ZnFe2O4 spinel ferrite nanocrystalline screen-printed thick films for application in humidity sensing, International Journal of Applied Ceramic Technology, 16(3), 981-993.
Wiley, Hoboken, ISSN: 1546-542X, 10.1111/ijac.13190, M22.

Živojinović Jelena, Pavlović Vera P., Labus Nebojša J., Blagojević Vladimir A., Kosanović Darko, Pavlović Vladimir B. (2019). Analysis of the Initial-Stage Sintering of Mechanically Activated SrTiO3, Science of Sintering, 51(2), 199-208.
ETRAN, Beograd, ISSN: 0350-820X, 10.2298/SOS1902199Z, M22.

Obradović Nina, Pavlović Vera P., Kachlik Martin, Maca Karel, Olćan Dragan, Đorđević Antonije, Tshantshapanyan Ani, Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B. (2019). Processing and properties of dense cordierite ceramics obtained through solid-state reaction and pressure-less sintering, Advances in Applied Ceramics, 118(5), 241-248.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 1743-6753, 10.1080/17436753.2018.1548150, M22.

Vujančević Jelena, Bjelajac Andjelika, Ćirković Jovana, Pavlović Vera P., Horvath Endre, Forro Laszlo, Vlahović Branislav, Mitrić Miodrag, Janaćković Đorđe, Pavlović Vladimir B. (2018). Structure and photocatalytic properties of sintered TiO2 nanotube arrays, Science of Sintering, 50(1), 39-50.
ETRAN, Beograd, ISSN: 0350-820X, 10.2298/SOS1801039V, M22.

Peleš Adriana, Aleksić Obrad, Pavlović Vera P., Djoković Vladimir, Dojčilović Radovan, Nikolić Zoran, Marinković Filip, Mitrić Miodrag, Blagojević Vladimir A., Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B. (2018). Structural and electrical properties of ferroelectric poly(vinylidene fluoride) and mechanically activated ZnO nanoparticle composite films, Physica Scripta, 93(10).
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 0031-8949, 10.1088/1402-4896/aad749, M22.

Brković Danijela V., Pavlović Vladimir B., Pavlović Vera P., Obradović Nina, Mitrić Miodrag, Stevanović Sanja, Vlahović Branislav, Uskoković Petar S., Marinković Aleksandar D. (2017). Structural Properties of the Multiwall Carbon Nanotubes/Poly(Methyl Methacrylate) Nanocomposites: Effect of the Multiwall Carbon Nanotubes Covalent Functionalization, Polymer Composites, 38, E472-E489.
Wiley, Hoboken, ISSN: 0272-8397, 10.1002/pc.23996, M22.

Đorđević Nataša, Obradović Nina, Kosanović Darko, Mitrić Miodrag, Pavlović Vera P. (2014). Sintering of Cordierite in the Presence of MoO3 and Crystallization Analysis, Science of Sintering, 46(3), 307-313.
Međunarodni Institut za nauku o sinterovanju, Beograd, ISSN: 0350-820X, 10.2298/SOS1403307D, M22.

Pavlović Vera P., Pavlović Vladimir B., Vlahović Branislav, Božanić Dušan K., Pajović Jelena D., Dojčilović Radovan, Djoković Vladimir (2013). Structural properties of composites of polyvinylidene fluoride and mechanically activated BaTiO3 particles, Physica Scripta, T157.
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 0031-8949, 10.1088/0031-8949/2013/T157/014006, M22.

Paunović Vesna, Mitić Vojislav V., Miljković Miroslav, Pavlović Vera P., Živković Ljiljana (2012). Ho2O3 additive effects on BaTiO3 ceramics microstructure and dielectric properties, Science of Sintering, 44(2), 223-233.
Međunarodni Institut za nauku o sinterovanju, Beograd, ISSN: 0350-820X, 10.2298/SOS1202223P, M22.

Kosanović Darko, Obradović Nina, Živojinović Jelena, Maričić Aleksa, Pavlović Vera P., Pavlović Vladimir B., Ristić Momčilo M. (2012). The influence of mechanical activation on sintering process of BaCO3-SrCO3-TiO2 system, Science of Sintering, 44(3), 271-280.
Međunarodni Institut za nauku o sinterovanju, Beograd, ISSN: 0350-820X, 10.2298/SOS1203271K, M22.

Pavlović Vera P., Stojanović Biljana D., Pavlović Vladimir B., Marinković-Stanojević Zorica, Živković Ljiljana, Ristić Momčilo M. (2008). Synthesis of BaTiO3 from a mechanically activated BaCO3-TiO2 system, Science of Sintering, 40(1), 21-26.
Međunarodni Institut za nauku o sinterovanju, Beograd, ISSN: 0350-820X, 10.2298/SOS0801021P, M22.

Stojanović Biljana D., Foschini C.R., Pejović V.Z., Pavlović Vladimir B., Pavlović Vera P., Varela J.A. (2002). Screen printed barium titanate thick films prepared from mechanically activated powders, Key Engineering Materials, 206-213(II), 1425-1428.
Trans Tech Publications Ltd, ISSN: 1013-9826, M22.

Vujančević Jelena, Andričević Pavao, Đokić Veljko, Blagojević Vladimir A., Pavlović Vera P., Ćirković Jovana, Horvath Endre, Forro Laszlo, Karoui Abdennaceur, Pavlović Vladimir B., Janaćković Đorđe (2023). Effect of the Deposition of Vanadium-Oxide on the Photocatalytic Activity of TiO2 Nanotubes and Its Photodiode Performance Interfaced with CH3NH3PbI3 Single Crystal, Catalysts, 13(2).
MDPI, ISSN: 2073-4344, 10.3390/catal13020352, M22.

Đukić Dunja, Šuljagić Marija, Anđelković Ljubica, Pavlović Vera P., Bučevac Dušan, Vrbica Boško, Mirković Miljana (2022). Effect of Sintering Temperature and Calcium amount on Compressive Strength of Brushite-Metakaolin Polymer Materials, Science of Sintering, 54(3), 287-294.
ETRAN, ISSN: 0350-820X (Print), 10.2298/SOS2203287D, M22.

Živojinović Jelena, Kosanović Darko, Blagojević Vladimir A., Pavlović Vera P., Tadić Nenad, Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B. (2022). Dielectric Properties of Mechanically Activated Strontium Titanate Ceramics, Science of Sintering, 54(4), 401-414.
ETRAN, ISSN: 0350-820X, 10.2298/SOS2204401Z, M22.

Ivanović Marija, Nenadović Snežana S., Pavlović Vera P., Radović Ivona, Kijevčanin Mirjana, Pavlović Vladimir B., Kljajević Ljiljana (2021). The influence of thermodynamic parameters on alkaline activators of geopolymers and the structure of geopolymers, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 40(1), 107-117.
Soc Chemists Technologists Madeconia, Skopje, ISSN: 1857-5552, 10.20450/mjcce.2021.2127, M23.

Nikolić Maria Vesna, Pavlović Vera P., Pavlović Vladimir B., Ristić Momčilo M. (2006). Analysis of early-stage sintering mechanisms of mechanically activated BaTiO3, Science of Sintering, 38(3), 239-244.
Međunarodni Institut za nauku o sinterovanju, Beograd, ISSN: 0350-820X, 10.2298/SOS0603239N, M23.

Pavlović Vera P., Nikolić Maria Vesna, Spasojević V., Blanuša Jovan, Živković Ljiljana, Stojanović Biljana D., Pavlović Vladimir B., Ristić Momčilo M. (2006). The influence of tribophysical activation on non-isothermal sintering of BaTiO3 ceramics, Materials Science Forum, 514-516, 1566-1570.
Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich, ISSN: 0255-5476, 10.4028/www.scientific.net/MSF.514-516.1566, M23.

Nikolić Maria Vesna, Pavlović Vera P., Pavlović Vladimir B., Labus N, Stojanović Biljana D. (2005). Application of the master sintering curve theory to non-isothermal sintering of BaTiO3 ceramics, Current Research in Advanced Materials and Processes, 494, 417-422.
Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich, ISSN: 0255-5476, 10.4028/www.scientific.net/MSF.494.417, M23.

Pavlović Vera P., Nikolić Maria Vesna, Pavlović Vladimir B., Labus N, Živković Ljiljana, Stojanović Biljana D. (2005). Correlation between densification rate and microstructure evolution of mechanically activated BaTiO3, Ferroelectrics, 319, 75-85.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0015-0193, 10.1080/00150190590965451, M23.

Pavlović Vladimir B., Marinković Zorica, Pavlović Vera P., Nikolić Zoran, Stojanović Biljana D., Ristić Momčilo M. (2002). Phase transformations and thermal effects of mechanically activated BaCO3-TiO2 system, Ferroelectrics, 271, 391-396.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0015-0193, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Pavlović Vladimir B., Vujančević Jelena, Vlahović Branislav, Pavlović Vera P. (2020). TiO2 based nanomaterials and nanostructures for green convergent technologies and environmental protection, Zaštita materijala, 61(4), 346-355.
Inženjersko društvo za koroziju, Beograd, ISSN: 0351-9465, 10.5937/zasmat2004346P, M24.

Pavlović Vera P., Radić Danka, Karličić Vera, Lalević Blažo, Lević Steva, Raičević Vera (2016). Raman spektroskopija i determinacija zemljišnih kvasaca, Zaštita materijala, 57(3), 455-459.
Inženjersko društvo za koroziju, Beograd, ISSN: 0351-9465, 10.5937/ZasMat1603455P, M24.

Mladenović Nataša N., Ivanović Marija, Kljajević Ljiljana, Nenadović Snežana S., Gulicovski Jelena J., Pavlović Vera P., Trivuna Katarina V. (2018). Primena alumosilikatnih polimera na bazi metakaolina u adsorpciji jona kadmijuma iz otpadnih voda, Tehnika, 73(6), 749-756.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1806749M, M51.

Радови са конференција

Pavlović Vera P., Tshantshapanyan Ani, Vlahović Branislav, Živojinović Jelena, Kosanović Darko, Pavlović Vladimir B. (2020). Raman spectra of the materials based on mechanically activated alkaline earth metal titanates, Зборник радова [Електронски извор] / 64. годишњa конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику EТРАН 2020 и 7. интернационалнa конференцијa за електротехнику, електронику и рачунарство ИцЕТРАН 2020 = 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020 and 64th National Conference on Electrоnics, Telecommunication, Computing, Automatic Control and Nuclear Engineering ETRAN 2020.
Belgrade: Academic Mind, ISBN: 978-86-7466-852-8, M31.

Pavlović Vladimir B., Milosavljević Nataša, Pavlović Vera P., Vlahović Branislav (2023). Artificial intelligence and digital technologies in digitally-supported university education, Mathematics for Human Flourishing in the Time of COVID-19 and Post COVID-19: Proceedings of the Workshop held at the Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, Niš, 21 of October 2020.
Berlin, Boston: De Gruyter, 2023, ISBN: 978-311073411-9, 978-311073862-9, 10.1515/9783110734119-017, M33.

Dojčinović Milena, Vasiljević Zorka Ž., Rakočević Lazar, Pavlović Vera P., Ammar-Merah Souad, Vujančević Jelena, Nikolić Maria Vesna (2023). Magnesium substitution with nickel and its influence on the sensing properties of MgFe2O4, CYSC-2023 : 15th EcerS Conference for Young Scientists in Ceramics, Programme and Book of Abstracts; October 11-14, 2023, Novi Sad, Serbia.
University of Novi Sad, Faculty of Technology, Novi Sad, Serbia, ISBN: 978-86-6253-174-2, M34.

Vasiljević Zorka Ž., Dojčinović Milena, Pavlović Vera P., Vujančević Jelena, Marković Smilja, Tadić Nenad, Nikolić Maria Vesna (2019). Influence of Co2+ ions on photocatalytic properties of MgFe2O4 ferrites, 5th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials - 5CSCS-2019, June 11-13, 2019, Belgrade, Serbia, Programme and the Book of Abstracts.
Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade, ISBN: 978-86-80109-22-0, M34.

Vasiljević Zorka Ž., Dojčinović Milena, Pavlović Vera P., Vujančević Jelena, Tadić Nenad, Nikolić Maria Vesna (2019). Structure, morphology and photocatalytic properties of CoxMg1-xFe2O4 (0<x<1) spinel ferrites obtained by sol-gel synthesis, Twenty-first Annual Conference YUCOMAT 2019 & Eleventh World Round Table Conference on Sintering WRTCS 2019, Herceg Novi, Montenegro, September 2-6, 2019, Programme and The Book of Abstracts.
Belgrade : Materials Research Society of Serbia, ISBN: 978-86-919111-4-0, M34.

Dojčinović Milena, Vasiljević Zorka Ž., Tadić Nenad, Pavlović Vera P., Barišić Dario, Pajić Damir, Nikolić Maria Vesna (2019). Finding optimal conditions and investigating the structure & morphology of cobalt/magnesium ferrite based cubic spinels (CoxMg1-xFe2O4) as photocatalysts, Program and the Book of Abstracts / Eighteenth Young Researchers' Conference - Materials Sciences and Engineering, December 4-6, 2019, Belgrade, Serbia.
Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, ISBN: 978-86-80321-35-6, M34.

Vujančević Jelena, Bjelajac Andjelika, Ćirković Jovana, Pavlović Vera P., Horvath Endre, Forro Laszlo, Janaćković Đorđe, Pavlović Vladimir B. (2018). Customizing nanotubular titania for photocatalytic activity, Seventeenth Young Researchers' Conference - Materials Sciences and Engineering, December 5-7, 2018, Institute of Technical Sciences of SASA, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts.
Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, ISBN: 978-86-80321-34-9, M34.

Ivanović Marija, Mladenović Nataša N., Gulicovski Jelena J., Pavlović Vladimir B., Pavlović Vera P., Kljajević Ljiljana, Nenadović Snežana S. (2018). Effect of Alkaline Activator Properties on Structure of Metakaolin-Based Geopolymer Samples, Serbian Ceramic Society Conference - Advanced Ceramics and Application VII, 17-19 September 2018, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts.
Belgrade : Serbian Ceramic Society, ISBN: 978-86-915627-6-2, M34.

Pavlović Vera P., Kosanović Darko, Maričić Aleksa, Rašić Goran, Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B. (2015). Microstructure development and Raman responses of mechanically activated Fe/BaTiO3, Advanced Ceramics and Application IV: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, 21-23 September 2015, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts.
Beograd : Serbian Ceramic Society, ISBN: 978-86-915627-3-1, M34.

Vujančević Jelena, Bjelajac Andjelika, Obradović Nina, Pavlović Vera P., Mitrić Miodrag, Janaćković Đorđe, Rašić Goran, Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B. (2015). Influence of Synthesis Parameters on Structure of 1-D TiO2 nanostructures, Advanced Ceramics and Application IV: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, 21-23 September 2015, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts.
Beograd : Serbian Ceramic Society, ISBN: 978-86-915627-3-1, M34.

Vujančević Jelena, Đokić Veljko, Bjelajac Andjelika, Pavlović Vera P., Mitrić Miodrag, Janaćković Đorđe, Pavlović Vladimir B. (2015). Tailoring self-ordering TiO2 nanotube arrays by oxidative anodization, Fourteenth Young Researchers' Conference - Materials Sciences and Engineering, December 9-11 2015, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts.
Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, ISBN: 978-86-80321-31-8, M34.

Pavlović Vladimir B., Wu Marvin, Djoković Vladimir, Dukić Milan M., Pavlović Vera P., Vlahović Branislav (2014). Targeted Synthesis of Ceramic-Polymer Nanocomposites, Advanced Ceramics and Application III: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, 29th September - 1st October 2014, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts.
Belgrade : Serbian Ceramic Society, ISBN: 978-86-915627-2-4, M34.

Pavlović Vera P., Wu Marvin, Djoković Vladimir, Dukić Milan M., Pavlović Vladimir B. (2013). Pulsed Laser Deposition of BaTiO3 on PVDF substrate, Serbian Ceramic Society Conference - Advanced Ceramics and Application II: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Sep 30th-Oct 1st, 2013, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts.
Serbian Ceramic Society, Belgrade, ISBN: 978-86-915627-1-7, M34.

Peleš Adriana, Filipović Suzana, Pavlović Vera P., Mitrić Miodrag, Obradović Nina, Pavlović Vladimir B. (2013). The influence of mechanical activation on the structure of ZnO, Twelfth Young Researchers' Conference - Materials Sciences and Engineering, December 11-13, 2013, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts.
Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, ISBN: 978-86-80321-28-8, M34.

Brković Danijela V., Pavlović Vladimir B., Pavlović Vera P., Obradović Nina, Uskoković Petar S., Marinković Aleksandar (2013). Functionalization of graphene nanoplatelets via Bingel reaction for polymer nanocomposites, Advanced Ceramics and Application II: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Sep 30th-Oct 1st, 2013, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts.
ISBN: 978-86-915627-1-7, M34.

Pavlović Vladimir B., Peleš Adriana, Pavlović Vera P., Djoković Vladimir, Dojčilović Radovan, Dukić Milan M., Vlahović Branislav (2013). Piezoelectric polymer/ceramic nanostructures for mechanical energy harvesting, Advanced Ceramics and Application II: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Sep 30th-Oct 1st, 2013, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts.
Belgrade : Serbian Ceramic Society, ISBN: 978-86-915627-1-7, M34.

Pavlović Vera P., Pavlović Vladimir B., Blanuša Jovan, Branković Goran, Spreitzer Matjaž, Krstić Jugoslav B. (2012). Structural Changes, Dielectric and Ferroelectric Properties of Tribophysically Activated BaTiO3, Serbian Ceramic Society Conference - Advanced Ceramics and Application: Program and the Book of Abstracts, May 10-11th, 2012, Belgrade, Serbia.
Belgrade : Serbian Ceramic Society, ISBN: 978-86-915627-0-0, M34.

Obradović Nina, Pavlović Vera P., Filipović Suzana, Kosanović Darko, Pavlović Vladimir B. (2012). Kinetics of Mechanically Activated TiO2-based Oxides Followed by DTA, Serbian Ceramic Society Conference “Advanced Ceramics and Application”, May 10-11th, 2012, Belgrade, Serbia: Program and the Book of Abstracts.
Belgrade : Serbian Ceramic Society, ISBN: 978-86-915627-0-0, M34.

Pavlović Vladimir B., Božanić Dušan K., Pavlović Vera P., Dojčilović Radovan, Pajović Jelena D., Dukić Milan M., Vlahović Branislav (2012). Structural Investigations of Polyvinyliden Fluoride Thin and Thick Films, Serbian Ceramic Society Conference “Advanced Ceramics and Application”, May 10-11th, 2012, Belgrade, Serbia: Program and the Book of Abstracts.
Belgrade : Serbian Ceramic Society, ISBN: 978-86-915627-0-0, M34.

Mitić Vojislav V., Pavlović Vera P., Kocić Ljubiša, Paunović Vesna, Purenović Jelena, Nedin Jelena, Pavlović Vladimir B. (2012). Mechanically Activated BaTiO3 Microstructure Fractal Nature, Electronic Materials and Applications 2012, January 18-20, 2012, Orlando, Florida, USA, Final Program & Book of Abstracts.
M34.

Vujančević Jelena, Blagojević Vladimir A., Andričević Pavao, Pavlović Vera P., Horvath Endre, Forro Laszlo, Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B., Janaćković Đorđe (2022). Characteristic of photodiode based on vanadium oxide-TiO2 nanotubes/CH3NH3PbI3, Program and the Book of Abstracts / Serbian Ceramic Society Conference - Advanced Ceramics and Application X, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 26-27. September 2022..
Belgrade : Serbian Ceramic Society, ISBN: 978-86-915627-9-3.

Dojčinović Milena, Vasiljević Zorka Ž., Pavlović Vera P., Vujančević Jelena, Tadić Nenad, Nikolić Maria Vesna (2022). Mixed Ni-Mg Spinel Ferrites Used as Materials for Charge Storage Electrodes, COIN2022 - Contemporary Batteries and Supercapacitors - International Symposium Belgrade 2022 - Program and Book of Abstracts, June 1-2, 2022.
University of Belgrade, Faculty of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-86-82139-86-7.

Živojinović Jelena, Blagojević Vladimir A., Pavlović Vera P., Kosanović Darko, Tadić Nenad, Pavlović Vladimir B. (2021). The influence of mechanical activation on microstructure and dielectric properties of SrTiO3 ceramics, Programme and The Book of Abstracts - International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies - CNN TECH 2021, 29 June - 02 July 2021, Zlatibor, Serbia.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, ISBN: 978-86-6060-077-8.

Vujančević Jelena, Blagojević Vladimir A., Andričević Pavao, Pavlović Vera P., Horvath Endre, Forro Laszlo, Vlahović Branislav, Pavlović Vladimir B., Janaćković Đorđe (2021). Photoactivity of vanadium oxide TiO2 nanotubes, Programme and Book of Abstracts of the ECerS 14th Conference for Young Scientists in Ceramics (CYSC-2021), October 20-23, 2021, Novi Sad, Serbia.
Faculty of Technology, University of Novi Sad, ISBN: 978-86-6253-136-0.

Књиге

Pavlović Vera P., Ilić Jelena, Jovanović Jasmina, Vasić Milovanović Aleksandra, Trifković Zoran (2021). PREDAVANJA IZ FIZIKE, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-6060-084-6.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Утицај механичке активације на структуру и својства стронцијум-титанатне керамике, Јелена А. Живојиновић, 2020.

Модификовање структуре и фотоактивности наноцеви титан(IV)-оксида допирањем и применом фотоосетљивих компонената, Јелена Д. Вујанчевић, 2020.