Добрила М. Шкатарић

др Добрила М. Шкатарић, редовни професор
катедра за физику и електротехнику
кабинет: 2; 427
мејл адреса: dskataric@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 207; 329; директан 3302-207

термини за пријем студената

четвртак, 12-13

предмети

истраживачка област

Управљање системима са малим параметром – слабо повезани, сингуларно пертурбовани системи; Управљање електроенергетским системима; Сигнали и системи

образовање, стручна спрема

Дипломирани инжењер електротехнике (1985), Магистар електротехничких наука (1989),Доктор електротехничких наука (1993)

публикације, признања, награде

Седам књига, два предавања по позиву (IEEE Circuits and Systems, Section), неколико радова по позиву, преко 40 чланака, преко 200 пројеката и реализација.

чланства у научним и стручним организацијама

Савез инжењера и техничара, АТС