Јасмина В. Јовановић

др Јасмина В. Јовановић, редовни професор
катедра за физику и електротехнику
кабинет: 425
мејл адреса: jjovanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 332; директан 3302-332

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Физика нискотемпературне плазме

образовање, стручна спрема

Диплома Физичког факултета Универзитета у Београду 1990. године. На истом факултету магистратура 1995 и докторат 2003.

публикације, признања, награде

Два поглавља у монографијама међународног значаја, преко 80 радова објављених у међународним часописима или саопштених на међународним конференцијама, од чега 28 радова објављених у међународним часописима са SCI листе. Коаутор је два универзитетска уџбеника, збирке задатака и практикума за лабораторијске вежбе из физике.

чланства у научним и стручним организацијама