Јасмина В. Јовановић

др Јасмина В. Јовановић, редовни професор
Катедра за физику и електротехнику
Кабинет: 425
Мејл адреса: jjovanovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 332; директан 3302-332

Предмети

Примена софтвера у основама физике
Физика и мерења

Истраживачка област

Физика нискотемпературне плазме

Образовање, стручна спрема

Диплома Физичког факултета Универзитета у Београду 1990. године. На истом факултету магистратура 1995 и докторат 2003.

Публикације, признања, награде

Два поглавља у монографијама међународног значаја, преко 80 радова објављених у међународним часописима или саопштених на међународним конференцијама, од чега 28 радова објављених у међународним часописима са SCI листе. Коаутор је два универзитетска уџбеника, збирке задатака и практикума за лабораторијске вежбе из физике.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Sasić O, Jovanović Jasmina, Petrović Z. Lj., de Urquijo J, Castrejon-Pita JR, Hernandez-Avila J. L., Basurto E (2005). Electron drift velocities in mixtures of helium and xenon and experimental verification of corrections to Blanc's law, Physical Review E, 71(4).
Amer Physical Soc, College Pk, ISSN: 1539-3755, 10.1103/PhysRevE.71.046408, M21a.

Jovanović Jasmina, Stojanović Vladimir D., Raspopović Zoran M., de Urquijo J., Petrović Z. Lj. (2019). A set of cross sections and transport coefficients for CF3+ ions in CF4, Plasma Sources Science & Technology, 28(4).
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 0963-0252, 10.1088/1361-6595/ab122f, M21.

Stojanović Vladimir D., Raspopović Zoran M., Jovanović Jasmina, Nikitović Željka D., Petrović Z. Lj. (2013). Transport of F- ions in F-2, EPL, 101(4).
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 0295-5075, 10.1209/0295-5075/101/45003, M21.

de Urquijo J., Jovanović Jasmina, Bekstein A., Stojanović Vladimir D., Petrović Z. Lj. (2013). Ion mobilities and transport cross sections of daughter negative ions in N2O and N2O-N-2 mixtures, Plasma Sources Science & Technology, 22(2).
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 0963-0252, 10.1088/0963-0252/22/2/025004, M21.

Stojanović Vladimir D., Raspopović Zoran M., Jovanović Jasmina, Radovanov S. B., Nikitović Željka D., Petrović Z. Lj. (2012). Cross sections and transport properties of positive ions in BF3 plasmas, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions With Materials and Ato, 279, 151-154.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0168-583X, 10.1016/j.nimb.2011.10.052, M21.

Petrović Z. Lj., Dujko S., Marić D., Malović G., Nikitović Željka D., Sasić O., Jovanović Jasmina, Stojanović Vladimir D., Radmilović-Radenović M. (2009). Measurement and interpretation of swarm parameters and their application in plasma modelling, Journal of Physics D-Applied Physics, 42(19).
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 0022-3727, 10.1088/0022-3727/42/19/194002, M21.

Jovanović Jasmina, Basurto E., Sasić O., Hernandez-Avila J. L., Petrović Z. Lj., de Urquijo J. (2009). Electron impact ionization and transport in nitrogen-argon mixtures, Journal of Physics D-Applied Physics, 42(4).
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 0022-3727, 10.1088/0022-3727/42/4/045202, M21.

Jovanović Jasmina, Petrović Z. Lj., Stojanović Vladimir D. (2009). Cross-sections and transport properties of F- ions in Ar, Kr and Xe, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions With Materials and Ato, 267(2), 295-298.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0168-583X, 10.1016/j.nimb.2008.10.023, M21.

Sasić O., de Urquijo J., Juarez A. M., Dupljanin S., Jovanović Jasmina, Hernandez-Avila J. L., Basurto E., Petrović Z. Lj. (2010). Measurements and analysis of electron transport coefficients obtained by a pulsed Townsend technique, Plasma Sources Science & Technology, 19(3).
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 0963-0252, 10.1088/0963-0252/19/3/034003, M22.

Petrović Z. Lj., Raspopović Zoran M., Stojanović Vladimir D., Jovanović Jasmina, Malović G., Makabe T., de Urquijo J. (2007). Data and modeling of negative ion transport in gases of interest for production of integrated circuits and nanotechnologies, Applied Surface Science, 253(16), 6619-6640.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0169-4332, 10.1016/j.apsusc.2007.02.005, M22.

Marić D., Sasić O., Jovanović Jasmina, Radmilović-Radenović M., Petrović Z. Lj. (2007). Ionization coefficients in gas mixtures, Radiation Physics and Chemistry, 76(3), 551-555.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0969-806X, 10.1016/j.radphyschem.2006.01.022, M22.

Petrović Z. Lj., Suvakov M., Nikitović Željka D., Dujko S., Sasić O., Jovanović Jasmina, Malović G., Stojanović Vladimir D. (2007). Kinetic phenomena in charged particle transport in gases, swarm parameters and cross section data, Plasma Sources Science & Technology, 16(1), S1-S12.
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 0963-0252, 10.1088/0963-0252/16/1/S01, M22.

Jovanović Jasmina, Vrhovac S.B., Petrović Z. Lj. (2004). Application of Blanc's law at arbitrary electric field to gas density ratios, European Physical Journal D, 28(1), 91-99.
Springer, New York, ISSN: 1434-6060, 10.1140/epjd/e2003-00285-3, M22.

Stojanović Vladimir D., Nikitović Željka D., Jovanović Jasmina, Raspopović Zoran M. (2014). Cross-Sections and Transport Properties of F- Ions in F-2, Acta Physica Polonica A, 125(1), 46-48.
Polish Acad Sciences Inst Physics, Warsaw, ISSN: 0587-4246, 10.12693/APhysPolA.125.46, M23.

Petrović Z. Lj., Jovanović Jasmina, Stojanović Vladimir D., Raspopović Zoran M., Ristivojević Z. (2008). Cross sections and transport properties of Cl- ions in noble gases, European Physical Journal D, 48(1), 87-94.
Springer, New York, ISSN: 1434-6060, 10.1140/epjd/e2008-00070-x, M23.

Jovanović Jasmina, Vrhovac S.B., Petrović Z. Lj. (2002). Momentum transfer theory of ion transport under the influence of resonant charge transfer collisions: The case of argon and neon ions in parent gases, European Physical Journal D, 21(3), 335-342.
Springer, New York, ISSN: 1434-6060, 10.1140/epjd/e2002-00199-6, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Nikitović Željka D., Jovanović Jasmina, Cvelbar Uroš, Mozetič Miran, Stojanović Vladimir D. (2016). Efekti radikala u modeliranju plazmi korišćenih za nagrizanje u mikroelektronici, FME Transactions, 44(1), 105-108.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1601106N, M24.

Raspopović Zoran M., Stojanović Vladimir D., Cvelbar Uroš, Nikitović Željka D., Jovanović Jasmina (2015). Uloga pritiska u transportu F- jona u gasu bor-trifluorida u tehnološkim primenama, FME Transactions, 43(2), 168-172.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1502168R, M24.

Jovanović Jasmina, Raspopović Zoran M., Stojanović Vladimir D., Nikitović Željka D. (2013). Transport F- jona kroz gasove u tehnološkim primenama, FME Transactions, 41(2), 163-166.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Радови са конференција

Jovanović Jasmina, Petrović Z. Lj. (2009). Cross sections and transport properties of negative ions in rare gases, Second International Workshop on Non-Equilibrium Processes in Plasmas and Environmental Science, 162.
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 1742-6588, 10.1088/1742-6596/162/1/012004, M31.

Petrović Z. Lj., Dujko S., Banković A., Jovanović Jasmina, Šašić O., Nikitović Željka D., Stojanović Vladimir D., Marler J.P. (2008). Electron and positron swarms: Collision and transport data and kinetic phenomena, GD 2008 - 17th International Conference on Gas Discharges and Their Applications.
M31.

Petrović Z. Lj., Jovanović Jasmina, Stojanović Vladimir D. (2008). Cross sections and transport properties of negative bromine ions in Kr and Xe, GD 2008 - 17th International Conference on Gas Discharges and Their Applications.
M33.

Stojanović Vladimir D., Raspopović Zoran M., Jovanović Jasmina, Nikitović Željka D., Petrović Z. Lj. (2008). Electron detachment of h- ions in hydrogen discharge, 24th Summer School and International Symposium on The Physics of Ionized Gases, Contributed Papers.
Astronomical Observatory, Belgrade, ISSN: 0373-3742, M33.

Stojanović Vladimir D., Raspopović Zoran M., Jovanović Jasmina, de Urquijo J., Petrović Z. Lj. (2014). Mobility of positive ions in CF4, 18th International Summer School on Vacuum, Electron and Ion Technologies (Veit2013), 514.
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 1742-6588, 10.1088/1742-6596/514/1/012059, M34.

Књиге

Pavlović Vera P., Ilić Jelena, Jovanović Jasmina, Vasić Milovanović Aleksandra, Trifković Zoran (2021). PREDAVANJA IZ FIZIKE, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-6060-084-6.

Georgijević Veljko, Cvetić Jovan, Stanić Božidar, Ilić Jelena, Marinković Predrag, Brajović Ljiljana, Trifković Zoran, Jovanović Jasmina, Nikolić Konstantin, Kočinac Saša, Lončar Boris, Osmokrović Predrag, Ostojić Stanko, Stanković Dragan, Šašić Rajko, Vasić Aleksandra, Georgijević Julijana, Konjajev-Mihajlidi Tatjana, Mitrinović Mihailo (2005). Predavanja iz fizike.
Beograd : Građevinski fakultet, ISBN: 86-7518-048-9.