Јасмина В. Јовановић

др Јасмина В. Јовановић, редовни професор
катедра за физику и електротехнику
кабинет: 425
мејл адреса: jjovanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 332; директан 3302-332

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Физика нискотемпературне плазме

образовање, стручна спрема

Дипломирала на Физичком факултету у Београду 1990. године. На истом факултету магистрирала 1995, а докторирала 2003.

публикације, признања, награде

6 радова у међународним часописима (један прегледни рад) и 12 радова на међународним конференцијама

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Савезне комисије за заштиту од нуклеарног зрачења