Томислав М. Стојић

др Томислав М. Стојић, ванредни професор
катедра за физику и електротехнику
кабинет: 2, 427
мејл адреса: tstojic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 207,329; директан 3302-207

термини за пријем студената

по договору

предмети

истраживачка област

Дигитална обрада слике; Фрактална и мултифрактална анализа сигнала; Компресија видео сигнала; Рачунарске мреже и комуникације, Обрада биомедицинских сигнала.

образовање, стручна спрема

Дипломирани инжењер електротехнике (1991), Магистар електротехничких наука (1997), Доктор електротехничких наука (2006).

публикације, признања, награде

Више стручних радова из области истраживања; коаутор уџбеника за предмет Електричне машине, коаутор збирке задатака и 3 помоћна уџбеника за предмет Електротехнике; пројектовање и имплементација више рачунарских мрежа.

чланства у научним и стручним организацијама