Александра И. Васић-Миловановић

др Александра И. Васић-Миловановић, редовни професор
катедра за физику и електротехнику
кабинет: 425
мејл адреса: avasic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 332; директан 3302-332

термини за пријем студената

понедељак 12-14ч

предмети

истраживачка област

Физика материјала, полупроводнички материјали, соларне ћелије, радијациона отпорност материјала, наноматеријали, наносистеми, биофизика

образовање, стручна спрема

Дипломирани инжењер електротехнике (1990), Магистар електротехничких наука (1999),Доктор електротехничких наука (2002)

публикације, признања, награде

44 публикације у међународним часописима са SCi листе, два поглавља у међународној монографији, уређивање истакнутог међународног часописа, преко 90 радова на међународним и домаћим конференцијама и часописима, поглавља у домаћим научним и стручним књигама и уџбеницима, рецензије радова у међународним часописима, учествовање на домаћим и међународним пројектима

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за истраживање материјала