Наносистеми

ID: 3688
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Станковић М. Ивана
извођачи: Васић-Миловановић И. Александра, Матија Р. Лидија, Станковић М. Ивана
контакт особа: Станковић М. Ивана
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

да студент докторских студија стекне знања из области нанонаука за системски приступ молекуларним, нано и микро технологијама.

исход

Студент докторских студија је оспособљен да на системски начин разматра процесе на молекуларном, нано и микро нивоу и да их хијерархски повезује. Да примењује стечена знања за пројектовање нано сензора и аутономних нано система.

садржај теоријске наставе

Физичко-хемијске особености понашања материје на нано нивоу. Основни принципи у областима наномеханике, наноелектронике, нанофлуидике. Системски приступ хијерархиског повезивања интеракције материје са аспекта чврстог стања, течног, гасовитог и плазме. Принципи само-асемблирања и само-организације.Сличности и разлике система управњаљња на макро и нано нивоу.

садржај практичне наставе

Израда канала на нано и микро нивоу. Проучавање интеракције материје у чврстој, течној, гасној фази под различитим условима температуре и притиска. Литографија на нано и микро нивоу. Израда литографских система.

услов похађања

upisane doktorske studije

ресурси

Hанопробе систем- JSPM 5200

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 10
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 45

литература

Shabatina, Tatyana, and Vladimir Bochenkov, eds. Smart Nanosystems for Biomedicine, Optoelectronics and Catalysis. BoD–Books on Demand, 2020.; De Teresa, José María. Nanofabrication: Nanolithography techniques and their applications. IOP Publishing, 2020.; Demetzos, Costas, and Natassa Pippa. "Thermodynamics and Biophysics of Biomedical Nanosystems." Series in BioEngineering (2019). ; Mozafari, M. Reza, ed. Nanomaterials and nanosystems for biomedical applications. Springer Science & Business Media, 2007.; Rogers,B., Nanotechnology: Understanding Small Systems, CRC Press, Boca Ratom, 2008; ;