Лидија Р. Матија

др Лидија Р. Матија, редовни професор
Катедра за биомедицинско инжењерство
Кабинет: 300
Мејл адреса: lmatija@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 376; директан 3302-376

Термини за пријем студената

Utorak 13-14; Četvrtak 12-13 i uvek pre i posle predavanja

Предмети

Завршни предмет - Медицинско машинство
Завршни предмет - Основе биомедицинског инжењерства
Завршни предмет - Основе клиничког инжењерства
Завршни предмет - Статистика у биомедицинским мерењима
Клиничко инжењерство
Наносистеми
Нанотехнологије
Нанотехнологије у медицини и стоматологији
Напредни курс из клиничког инжењерства
Основе биомедицинског инжењерства
Основе клиничког инжењерства
Савремено биомедицинско инжењерство
Системска анатомија и физиологија човека
Фрактална механика

Истраживачка област

Нанотехнологија и Нано-биомедицинско инжењерставо, област фулерена, Биомедицинско инжењерство, спектроскопија, клиничко инжењерство, медицинско машинство.

Образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 02.06.1992 Машински факултет Универзитета у Београду, Мр . 27.06.1995 Машински факултет Универзитета у Београду Др. 12.12.1997.

Публикације, признања, награде

Преко 130 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима. Коаутор је две монографије из области наномедицинског инжењерства. Коаутор је три монографије из области биомедицинског инжењерства. Уредник је едиције Биомедицинско инжењерство. Добитник Златне медаље Никола Тесла за проналазаштво из области нанотехнологија, 2003.(Савез Проналазача Београда).Добитник златне Палакете са ликом Никола Тесла за нанокозметику (НаноХармонизујућа Супстанце -НХС за заштиту од УВ зрачења и биорегенерацију коже) 2006 (Савез Проналазача Београда). Коаутор је на два пријављена патентна решења (из области биомедицинског инжењерства: USPatent Application Number: 61254214, October 23, 2009 i US Patent Application Number: 61310287, March 4,2010) и одобреном патенту (Publication No: US2012/321759A1)

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан председништва: Удружења за дермоскопију Србије (УДС),Члан друштава:Materials Research Society of Serbia MRS (USA), Materials Research Society YUCOMAT, Serbia, Друштва за микроскопију Србије , International Dermoscopy Society (IDS), Републичке стручне комисије за колопроктологију ;Visiting Reseach Professor: Samsung Institute, Korea (1997), Zhang University, China (1997)Kobe University, Japan (2010) члан научно-стручног панела за одобравање докторских и пост докторских студија Луксембуршког националног фонда за финансирање науке Више од 10 година ради као члан панела за инжењерство и примењену физику у оквиру ЕУ комисије у програмима FP6. FP7 i H2020 у Бриселу. Сарађивала је са Универзитетом у Бирмингену (УК), Пјер и Марија Кири Универзитетом у Паризу (Француска), Тампере Технолошким Универзитетом, Тампере (Финска), Уиверзитетом у Марибору (Словенија), Универзитеом у Крагујевцу, Универзитетом у Нишу, Универзитетом у Бања Луци, Универзитетом у Сарајеву и Универзитетом у Нишу. Учешће у TEMPUS прojeкту „Studies in Bioengineering and Medical Informatics-BioEMIS”,

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Vosika Zoran B., Mitić Vojislav V., Vasić Aleksandra, Lazović Goran, Matija Lidija, Kocić Ljubiša (2017). Multistep generalized transformation method applied to solving equations of discrete and continuous time-fractional enzyme kinetics, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 44, 373-389.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 1007-5704, 10.1016/j.cnsns.2016.08.024, M21a.

Koruga Djuro, Stanković Ivana, Matija Lidija, Khun Dietmar, Christ Bastien, Dembski Sofia, Jevtic Nenad, Janac Jelena, Pavlovic Vladimir, De Wever Bart (2024). Comparative Studies of the Structural and Physicochemical Properties of the First Fullerene Derivative FD-C60 (Fullerenol) and Second Fullerene Derivate SD-C60 (3HFWC), Nanomaterials, 5.
ISSN: 2079-4991, 10.3390/nano14050480, M21.

Matović Valentina, Jeftić Branislava, Trbojević-Stanković Jasna, Matija Lidija (2021). Predicting anemia using NIR spectrum of spent dialysis fluid in hemodialysis patients, Scientific Reports, 11(1).
Nature Research, Berlin, ISSN: 2045-2322, 10.1038/s41598-021-88821-4, M21.

Majstorović Divna M., Zivković Emila M., Matija Lidija, Kijevčanin Mirjana (2017). Volumetric, viscometric, spectral studies and viscosity modelling of binary mixtures of esters and alcohols (diethyl succinate, or ethyl octanoate plus isobutanol, or isopentanol) at varying temperatures, Journal of Chemical Thermodynamics, 104, 169-188.
Academic Press Ltd- Elsevier Science Ltd, London, ISSN: 0021-9614, 10.1016/j.jct.2016.09.030, M21.

Papić-Obradović Milena, Jeftić Branislava, Dragičević Aleksandra, Munćan Jelena S., Matija Lidija, Koruga Đuro (2015). Optomagnetic imaging spectroscopy in characterisation of cervical tissue and cancer detection using unstained sample approach, European Journal of Cancer, 51, S130-S130.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0959-8049, 10.1016/S0959-8049(16)30380-X, M21.

Simić-Krstić Jovana, Kalauzi Aleksandar J., Ribar Srđan, Matija Lidija, Misević Gradimir N. (2014). Electrical properties of human skin as aging biomarkers, Experimental Gerontology, 57, 163-167.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0531-5565, 10.1016/j.exger.2014.06.001, M21.

Koruga Đuro, Nikolić A, Mihajlović S., Matija Lidija (2005). Nanomagnetic behavior of fullerene thin films in Earth magnetic field in dark and under polarization light influences, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 5(10), 1660-1664.
Amer Scientific Publishers, Valencia, ISSN: 1533-4880, 10.1166/jnn.2005.185, M21.

Stanković Ivana, Matija Lidija, Jankov M., Jeftić Branislava, Koruga I., Koruga Đuro (2020). Optical and structural properties of PMMA/C(60)composites with different concentrations of C(60)molecules and its possible applications, Journal of Polymer Research, 27(8).
Springer, Dordrecht, ISSN: 1022-9760, 10.1007/s10965-020-02203-4, M22.

Dobrosavljević Danijela, Brasanac Dimitrije, Glumac Sofija, Radojević Sanja, Matija Lidija, Stanisavljević Dejana (2018). Sensitivity and specificity of ex vivo dermatoscopy: a case series, International Journal of Dermatology, 57(8), 915-921.
Wiley, Hoboken, ISSN: 0011-9059, 10.1111/ijd.14042, M22.

Kojić Dušan, Mitrović Radivoje, Matija Lidija, Koruga Đuro (2009). Magnetic Force Microscopy Application in Steel Structure and Milling Process Parameters Evaluation, Materials and Manufacturing Processes, 24(10-11), 1168-1172.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1042-6914, 10.1080/10426910903031800, M22.

Jovanović-Medojević Milica, Dragičević Aleksandra, Milanović Ivana, Matija Lidija, Živković Slavoljub (2023). Opto-magnetic imaging spectroscopy in analyzing rotary NiTi endodontic instruments, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 141(May).
© 2023 Elsevier Ltd, ISSN: 1751-6161, 10.1016/j.jmbbm.2023.105789, M22.

Rudolf Rebeka, Jelen Z., Zadravec M., Majerić P., Jović Zorana, Vuksanović M., Stanković Ivana, Matija Lidija, Dragičević Aleksandra, Thompson Miso N., Horvat A., Koruga Đuro (2022). A gold nanoparticles and hydroxylated fullerene water complex as a new product for cosmetics, Advances in Production Engineering & Management, 17(1), 89-107.
Univ Maribor, Fac Mechanical Engineering, Maribor, ISSN: 1854-6250, 10.14743/apem2022.1.423, M22.

Marjanović Milica, Bajić Danica, Perković Srđa, Fidanovski Bojana, Burzić Zijah, Matija Lidija, Bekrić Dragoljub (2021). Inorganic fullerene-like nanoparticles and nanotubes of tungsten disulfide as reinforcement of carbon-epoxy composites, Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 29(12), 1034-1044.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1536-383X, 10.1080/1536383X.2021.1928644, M23.

Matović Valentina, Trbojević-Stanković Jasna, Matija Lidija, Šarac Dušan, Vasić-Milovanović Aleksandra, Petrović A. (2021). Predicting Hyperglycemia Using NIR Spectrum of Spent Fluid in Hemodialysis Patients, Journal of Applied Spectroscopy, 88(3), 662-667.
Springer, New York, ISSN: 0021-9037, 10.1007/s10812-021-01222-3, M23.

Matović Valentina, Trbojević-Stanković Jasna, Jeftić Branislava, Matija Lidija (2020). Praćenje koncentracije glukoze u krvi bolesnika na hemodijalizi korišćenjem otpadnog dijalizata i spektroskopije u području spektra bliskom infracrvenom, Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo, 148(11-12), 706-710.
Srpsko lekarsko društvo, Beograd, ISSN: 0370-8179, 10.2298/SARH200215090M, M23.

Hut Igor, Jeftić Branislava, Matija Lidija, Ćojbašić Žarko, Koruga Đuro (2019). Machine Learning Classification of Cervical Tissue Liquid Based Cytology Smear Images by Optomagnetic Imaging Spectroscopy, Tehnički vjesnik, 26(6), 1694-1699.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20190528192618, M23.

Dragičević Aleksandra, Matija Lidija, Krivokapić Zoran, Dimitrijević Ivan, Baros Marko, Koruga Đuro (2019). Classification of Healthy and Cancer States of Colon Epithelial Tissues Using Opto-magnetic Imaging Spectroscopy, Journal of Medical and Biological Engineering, 39(3), 367-380.
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1609-0985, 10.1007/s40846-018-0414-x, M23.

Jeftić Branislava, Papić-Obradović Milena, Munćan Jelena S., Matija Lidija, Koruga Đuro (2017). Optomagnetic Imaging Spectroscopy Application in Cervical Dysplasia and Cancer Detection: Comparation of Stained and Unstained Papanicolaou Smears, Journal of Medical and Biological Engineering, 37(6), 936-943.
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1609-0985, 10.1007/s40846-017-0255-z, M23.

Munćan Jelena S., Mileusnić Ivana, Šakota-Rosić Jovana, Vasić-Milovanović Aleksandra, Matija Lidija (2016). Water Properties of Soft Contact Lenses: A Comparative Near-Infrared Study of Two Hydrogel Materials, International Journal of Polymer Science, 2016.
Hindawi Ltd, London, ISSN: 1687-9422, 10.1155/2016/3737916, M23.

Tomić Marija, Vasić-Milovanović Aleksandra, Matija Lidija, Koruga Đuro (2016). Remanent magnetization measurements of polymeric materials containing fullerol C-60(OH)(24) before and after exposure to external magnetic field, Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 24(7), 423-426.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1536-383X, 10.1080/1536383X.2016.1172571, M23.

Šakota-Rosić Jovana, Munćan Jelena S., Mileusnić Ivana, Kosić Boris, Matija Lidija (2016). Detection of protein deposits using NIR spectroscopy, Soft Materials, 14(4), 264-271.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1539-445X, 10.1080/1539445X.2016.1198377, M23.

Duricić Ivan, Matija Lidija, Bojović Božica, Mihajlović Spomenko, Kosić Boris, Koruga Đuro (2015). Remanent Magnetization Measurements of the Fullerene Thin Films, Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 23(11), 938-941.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1536-383X, 10.1080/1536383X.2015.1038745, M23.

Bojović Božica, Petrov Ljubiša, Matija Lidija, Koruga Đuro (2015). Actual Diamond Engraving of a Fullerene Coated Glass Plate, Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 23(11), 947-955.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1536-383X, 10.1080/1536383X.2015.1037954, M23.

Munćan Jelena S., Matija Lidija, Simić-Krstić Jovana, Nijemčević Srećko S., Koruga Đuro (2014). Diskriminacija mineralnih voda uz pomoć bliske infracrvene spektroskopije i akvafotomike, Hemijska Industrija, 68(2), 257-264.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND130412049M, M23.

Debeljković Aleksandra, Matija Lidija, Koruga Đuro (2013). Karakterizacija nanofotoničnih mekih kontaktnih sočiva na bazipoli(2-hidroksietil-metakrilata) i fulerena, Hemijska Industrija, 67(6), 861-870.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND120830019D, M23.

Kojić Dušan, Matija Lidija, Petrov Ljubiša, Mitrović Radivoje, Koruga Đuro (2011). Surface characterisation of Pb1-XMnXTe alloy by atomic force microscopy and magnetic force mode, Surface Engineering, 27(3), 158-163.
MANEY PUBLISHING, LEEDS, ISSN: 0267-0844, 10.1179/174329409X409369, M23.

Papić-Obradović Milena, Kojić Dušan, Matija Lidija (2010). Opto-Magnetic Method for Epstein - Barr Virus and Cytomegalovirus Detection in Blood Plasma Samples, Acta Physica Polonica A, 117(5), 782-785.
Polish Acad Sciences Inst Physics, Warsaw, ISSN: 0587-4246, 10.12693/APhysPolA.117.782, M23.

Stamenković Dragomir, Kojić Dušan, Matija Lidija, Miljković Zoran, Babić Bojan (2010). Physical properties of contact lenses characterized by scanning probe microscopy and optomagnetic fingerprint, International Journal of Modern Physics B, 24(6-7), 825-834.
World Scientific Publ Co Pte Ltd, Singapore, ISSN: 0217-9792, 10.1142/S0217979210064460, M23.

Koruga Đuro, Tomić A., Ratkaj Z., Matija Lidija (2006). Classical and quantum information channels in protein chain, Recent Developments in Advanced Materials and Processes, 518, 491-496.
Trans Tech Publications Ltd, Stafa-Zurich, ISSN: 0255-5476, 10.4028/www.scientific.net/MSF.518.491, M23.

Koruga Đuro, Tomić A, Ratkaj Z, Matija Lidija (2004). Gibbson: Peptide plane as a unique biological nanostructure, Progress in Advanced Materials and Processes, 453-454, 529-536.
Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich, ISSN: 0255-5476, 10.4028/www.scientific.net/MSF.453-454.529, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Mileusnić Ivana, Šakota-Rosić Jovana, Munćan Jelena S., Dogramadzi Sanja B., Matija Lidija (2017). Kompjuterski potpomognuta, brza, nedestruktivna metoda za evaluaciju svežine mesa, FME Transactions, 45(4), 597-602.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1704597M, M24.

Papić-Obradović Milena, Jeftić Branislava, Matija Lidija (2016). Analiza obojenih Papanikolau razmaza korišćenjem opto-magnetne imidžing spektroskopije, FME Transactions, 44(2), 212-216.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1602212P, M24.

Žunjić Aleksandar, Papić Goran, Bojović Božica, Matija Lidija, Slavković Goran, Lukić Petar (2015). Funkcija ergonomije u unapređenju kvaliteta obrazovanja, FME Transactions, 43(1), 82-87.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1501082Z, M24.

Debeljković Aleksandra, Veljić Vladimir, Šijački-Žeravčić Vera, Matija Lidija, Koruga Đuro (2014). Karakterizacija materijala za komercijalna i nova nanofotonična meka kontaktna sočiva optomagnetnom spektroskopijom, FME Transactions, 42(1), 88-93.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1401090D, M24.

Hut Igor, Munćan Jelena S., Jeftić Branislava, Dogramazi Sanja T., Matija Lidija (2014). Primena multivarijantne analize i samo-organizujućih mapa za analizu podatka dobijenih na osnovu opto-magnetnih spektara vode, FME Transactions, 42(3), 256-262.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1403256H, M24.

Šakota-Rosić Jovana, Conte Manuel, Munćan Jelena S., Matija Lidija, Koruga Đuro (2014). Karakterizacija tankog filma fulerena na staklima za naočare primenom UV/VIS/NIR i opto-magnetne imidžing spektroskopije, FME Transactions, 42(2), 172-176.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1402172S, M24.

Matija Lidija, Tsenkova Roumiana N., Miyazaki Mari, Banba Kyoko, Munćan Jelena S. (2012). Akvagram - spektralna 'paukova mreža' vode kao metod karakterizacije hidrogenizovanih nanomaterijala, FME Transactions, 40(2), 51-56.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Радови са конференција

Dragičević Aleksandra, Krivokapić Zoran, Dimitrijević I., Marković V., Matija Lidija, Koruga Đuro (2015). Ex vivo preclinical study of colon cancer using Opto-magnetic imaging spectroscopy and dual speed spinner magnetometer, European Journal of Cancer, 51, S130-S131.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0959-8049, 10.1016/S0959-8049(16)30381-1, M21.

Koruga Đuro, Miljković S., Ribar Srđan, Matija Lidija, Kojić Dušan (2010). Water Hydrogen Bonds Study by Opto-Magnetic Fingerprint Technique, Acta Physica Polonica A, 117(5), 777-781.
Polish Academy of Sciences, ISSN: 0587-4246, 10.12693/APhysPolA.117.777, M23.

Matija Lidija, Jovanović J, Adnadjević B, Koruga Đuro (2005). Kinetics of interaction between fullerol C-60(OH)(24) and polyacrylic hydrogels, Materials Science Forum, 494, 555-560.
Trans Tech Publications Ltd, ISSN: 0255-5476, 10.4028/0-87849-971-7.555, M23.

Matija Lidija, Koruga Đuro, Jovanović J, Dobrosavljević D, Ignjatović N (2004). In vitro and in vivo investigation of collagen - C-60(OH)(24) interaction, Materials Science Forum, 453-454, 561-566.
Trans Tech Publications Ltd, ISSN: 0255-5476, M23.

Ivetić M, Mojović Z, Matija Lidija (2002). Electrical conductivity of fullerene derivatives, Materials Science Forum, 413, 49-52.
Trans Tech Publications Ltd, ISSN: 0255-5476, 10.4028/www.scientific.net/msf.413.49, M23.

Matija Lidija, Avramov-Ivić M., Kapetanović V. (2002). Different aspects of electrochemical investigations of carbon soot containing endohedral fullerenes and C60 molecules in neutral and alkaline electrolytes, Materials Science Forum, 413, 53-58.
Trans Tech Publications Ltd, ISSN: 0255-5476, M23.

Jeftić Branislava, Hut Igor, Stanković Ivana, Šakota Rosić Jovana, Matija Lidija, Koruga Đuro (2022). Deep learning algorithm for cervical cancer detection based on images of optomagnetic spectra, Contemporary Materials, 13(2), 178-184.
10.7251/COMEN2202178J, M33.

Kosić Boris, Jeli Zorana, Dragičević Aleksandra, Stojićević Miša, Matija Lidija (2020). Geometry And Kinematics Of Human Knee Joint, 7th International Conference moNGeometrija, focused on the research about geometry, graphics and application to science, engineering and art.
SUGIG, ISBN: 978-86-6060-046-4, M33.

Matija Lidija, Kosić Boris, Jeftić Branislava, Stanković Ivana, Koruga Đuro (2020). Mimicry of Geometry and Design from the Nature and Biology to Material Science and Engineering, THE 7TH ICGG CONFERENCE MONGEOMETRIJA 2020, Proceedings, Belgrade: 18-21 September 2020.
ISBN: 978-86-6060-046-4, M33.

Bojović Božica, Kosić Boris, Petrov Ljubiša, Matija Lidija (2013). Contact lens surface assessment via areal parameters, Global Virtual Conference, SECTION 17. Industrial and Civil Engineering, April, 8 - 12. 2013.
ISBN: 978-80-554-0679-4, M33.

Bojović Božica, Babić Bojan, Matija Lidija, Mileusnić Ivana (2012). Topography image roughess quantification based on phase image information, INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE, Advanced Research in Scientific Areas.
M33.

Mileusnić Ivana, Djuričić I., Matija Lidija, Mitrović Radivoje, Koruga Đuro (2011). Mechanical properties investigation of carbon steel by atomic force microscopy and magnetic force microscopy, 28th Danubia - Adria - Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2011.
Scientific Society for Mechanical Engineering, M33.

Bojović Božica, Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan, Matija Lidija (2011). Lubrication Prediction in Digital Manufacturing, Proceedings of the 6th International Working Conference ”Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches”.
JUQS d.o.o. Beograd, ISBN: 978-86-7083-727-0, M33.

Kojić Dušan, Bojović Božica, Stamenković Dragomir, Matija Lidija, Babić Bojan, Miljković Zoran (2010). Imaging and Characterization of Optimum and Boston Glass Lenses by Method of Magnetic Force Microscopy and OptoMagnetic Fingerprint of Matter, Scientific Conferences Volume XVII - CONTEMPORARY MATERIALS 2009, 12, 149-156.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske - ANURS / Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Department of natural, technical sciences and mathematics, ISBN: 978-99938-21-19-9, M33.

Dragičević Aleksandra, Kosić Boris, Matija Lidija, Krivokapić Zoran, Baros Marko (2017). Magnetic properties of the human colon tissue using spinner magnetometer: A case study, CNN Tech 2017 “International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies”, Book of Abstracts.
ISBN: 978-86-7083-938-0, M34.

Munćan Jelena S., Mileusnić Ivana, Kosić Boris, Matija Lidija (2015). Water Structured by Very Low Concentrations of Fullerol: Implications for Dominant Role of Water in Their Antioxidant and Radioprotective Effects, ITNANO2015 3rd International Translational Nanomedicine Conference, Book of Abstracts.
ISBN: 978-86-7236-089-9, M34.

Kojić Dušan, Matija Lidija, Petrov Ljubiša, Koruga Đuro (2019). Mechanical properties of human skin studied by atomic force microscope, Proceedings - 25th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2008.
Czech Technical University.

Matija Lidija, Kojić Dušan, Petrov Ljubiša, Koruga Đuro (2019). Mechanical properties of surfaces studied by atomic force microscope, Proceedings - 25th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2008.
Czech Technical University.

Žunjić Aleksandar, Matija Lidija, Munćan Jelena, Mileusnić Ivana, Petrov Ljubiša (2015). Occupational hazards in dentistry - applications of the near infrared spectroscopy in diagnostics of fatigue and musculoskeletal disorders, Proceedings of the 6th International Symposium on Industrial Engineering, Belgrade.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-864-2.

Žunjić Aleksandar, Munćan Jelena, Matija Lidija, Petrov Ljubiša, Mileusnić Ivana (2015). General ergonomic considerations of design of a telerobotic system, Proceedings of the 6th International Symposium on Industrial Engineering, Belgrade.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-864-2.

Tomić M., Munćan Jelena S., Stamenković Dragomir, Jokanović M., Matija Lidija (2013). Biocompatibility and cytotoxicity study of nanophotonic rigid gas permeable contact lens material, Nanosafe 2012: International Conferences on Safe Production and Use of Nanomaterials, 429.
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 1742-6588, 10.1088/1742-6596/429/1/012016.

Stamenković Dragomir, Tomić Marija, Debeljković Aleksandra, Munćan Jelena S., Matija Lidija (2012). How incorporated nanomaterials in contact lenses affect their mechanical andoptical properties, 29th DANUBlA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2012.
University of Belgrade.

Hut Igor, Marjanović M., Kuzmanović J., Matija Lidija (2012). Pre-And post-brushing nanoscale surface roughness of microhybrid and nanohybrid composite resin dental fillings, 29th DANUBlA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics, DAS 2012.
University of Belgrade.

Koruga Đuro, Ribar Srđan, Ratkaj Z, Radonjić M, Matija Lidija (2004). Synergy of classical and quantum communications channels in brain: Neuron-astrocyte network, 2004 Seventh Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering - Proceedings, NEUREL.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc..

Поглавља у књигама

Matija Lidija, Munćan Jelena S., Mileusnić Ivana, Koruga Đuro (2017). Fibonacci Nanostructures for Novel Nanotherapeutical Approach, Nano- and Microscale Drug Delivery Systems: Design and Fabrication.
Elsevier, 10.1016/B978-0-323-52727-9.00004-2, M14.

Matija Lidija, Jeftić Branislava, Nikolić Gorana, Dragičević Aleksandra, Mileusnić Ivana, Munćan Jelena, Koruga Đuro (2014). Nanophysical approach to diagnosis of epithelial tissues using Opto-magnetic imaging spectroscopy, Nanomedicine, 21, 156-186.
One Central Press, ISBN: 9781910086018, M14.

Koruga Djuro, Matija Lidija, Stanković Ivana, Jeftić Branislava, Thompson Noel (2023). Medical Devices Based on Mimicry in Light-Matter Interaction: “Structured Matter Meets Structured Light”, Bioceramics, Biomimetic and Other Compatible Materials Features for Medical Applications. Engineering Materials. Springer, Cham..
Springer Nature, 10.1007/978-3-031-17269-4_15.

Mitrović A., Munćan Jelena S., Hut Igor, Pelemiš Svetlana, Čolić Katarina, Matija Lidija (2017). Polymeric biomaterials based on polylactide, chitosan and hydrogels in medicine, Biomaterials in Clinical Practice: Advances in Clinical Research and Medical Devices.
Springer International Publishing, 10.1007/978-3-319-68025-5_5.

Hut Igor, Matija Lidija, Perić Milica, Nikolovski P., Pelemiš Svetlana (2017). Nanomaterials for sustainable energy production and storage: Present day applications and possible developments, Commercialization of Nanotechnologies-A Case Study Approach.
Springer International Publishing, 10.1007/978-3-319-56979-6_3.

Књиге

Matija Lidija, Kojić Dušan, Vasić Aleksandra, Bojović Božica, Jovanović Tamara, Koruga Đuro (2011). Uvod u nanotehnologije.
Beograd : Don Vas/NAUKA, ISBN: 978-86-87471-07-08.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Истраживање утицаја примене наноматеријала на ојачања композита угљенично влакно – епокси смола, Милица Марјановић, 2022.

Карактеризација нанокомпозитних материјала за оптичка помагала, Ивана Станковић, 2021.

Биомеханичка и оптичка карактеризација епидермалног ткива, Александра Драгичевић, 2020.

Карактеризација материјала СПМ техником и њено унапређење применом анализе утицаја дефеката сонди, Љубиша Петров, 2019.

Нанофотонски филтри за потребе биомедицинских уређаја, Јована Шакота Росић, 2017.

Алгоритам за одређивање биофизичког стања епителног ткива на бази спектроскопије, Бранислава Јефтић, 2017.

Meкa кoнтaктнa сoчивa нa бaзи хидрoгeлoвa и нaнoмaтeриjaлa, Александра Митровић, 2016.

Оптомагнетна спектроскопија у утврђивању ефеката хипербаричне оксигенације, Мариана Седлар, 2014.