Нанотехнологије у медицини и стоматологији

ID: 3585
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Матија Р. Лидија
извођачи: Матија Р. Лидија, Станковић М. Ивана
контакт особа: Матија Р. Лидија
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Да студент овлада знањима из области науке и технологије на нано нивоу. Да помоћу СТМ/АФМ/МФМ може да карактерише биомолекуле,биоматеријале и наноматеријале који имају примену у медицини и стоматологији. Да за потребе свог докторског рада уради експерименте на НаноПроб уређају.

исход

Студент је обучен да припреми узорак, изабере нано методу за карактеризацију узорака, помоћу НаноПроб уређаја да истражи карактеристике узорка, да обради резултате и напише извештај.

садржај теоријске наставе

Физички орјентисане нанотехнологије и њихова примена у медицини и стоматологији. Хемијски орјентисане нанотехнологије и њихова примена у медицини и стоматологији. Принцип рада НаноПроб уређаја,модула СТМ/АФМ/МФМ. Припрема узорка. Процедура рада на НаноПробе уређају. Чување снимљених резултата, обрада добијених резултата.

садржај практичне наставе

Припрема узорка: чврсти, прашкасти и биолошки узорци. Бирање подлоге за узорак. Бирање сонде за СТМ и кантилевера за АФМ/МФМ. Практичан рада на Нанопробе уређају: модул СТМ, модул АФМ, модул МФМ. Обрада резултата, тумачење резултата.

услов похађања

Уписане докторске студије.

ресурси

1. Нанопробе уређај (JEOL, Japan) 2. CVD (уређај за прављење подлога на бази танког филма) 3. Урађај за добијање таблета из прашкастог материјала 4. Флуидна ћелија за електрохемијска истраживања на НаноПроб уређају

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 45

литература

Матија,Л. Којић,Д., Васић,А. Бојовић.Б., Јовановић,Т. Коруга,Ђ., Увод у нанаотехнологије, ДонВас/НАУКА, Београд 2011; Папић-Обрадовић,М., Милјковић,С., Матија,Л. Мунћан,Ј., Коруга,ђ., Основе нанаомедицине, ДонВас/НАУКА, Београд 2010; Vo-Dinh,T., Ed. Nanotechnology in biology and medicine, CRC Press, Boca Raton, 2007; Shatkin, J.A., Nanotechnology: health and Environmental Risk, CRC Press, Boca Raton, 2008; Kumar, C., Ed. Nanofabrication: Towards Biomedical Application, Wiley-VCH, Freiburg, 2005;