Ивана М. Станковић

др Ивана М. Станковић, доцент
катедра за биомедицинско инжењерство
кабинет: 300
мејл адреса: imileusnic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 496; директан 3302-496

термини за пријем студената

Четвртак, од 12 до 13h

предмети

истраживачка област

Биомедицинско инжењерство, Наносистеми, Нанотехнологије, Наномедицинско инжењерство, Угљенични наноматеријали, Спектроскопија

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (B.Sc.), 2009. године Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (M.Sc.), 2011. године Универзитет у Београду - Машински факултет, доктор наука - машинско инжењерство (Ph.D.), 2021. године

публикације, признања, награде

Аутор и коаутор на више од 40 публикација објављених у националним и међународним часописима, међународним и националним монографијама и зборницима радова научних скупова

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Aсоцијације клиничких инжењера Републике Србије (A.K.I.S.)