Катедра за биомедицинско инжењерство

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Лидија Р. Матија, редовни професор
др Бранислава Д. Јефтић, доцент
др Ивана М. Станковић, доцент
др Александра Љ. Драгичевић, истраживач сарадник
др Валентина Д. Матовић, истраживач сарадник
др Јована Ж. Шакота Росић, истраживач сарадник
Никола В. Стојиљковић, истраживач приправник

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ