Катедра за биомедицинско инжењерство

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Лидија Р. Матија, редовни професор
Ивана М. Станковић, асистент
др Бранислава Д. Јефтић, истраживач сарадник
др Јована Ж. Шакота Росић, истраживач сарадник
Александра Љ. Драгичевић, истраживач сарадник
Валентина Д. Матовић, истраживач сарадник
Никола В. Стојиљковић, истраживач приправник

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ