Катедра за биомедицинско инжењерство

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Лидија Р. Матија, редовни професор
др Бранислава Д. Јефтић, доцент
др Ивана М. Станковић, доцент
Александра П. Динић, асистент
др Тамара Б. Јовановић, научни сарадник
др Јована Ж. Шакота Росић, научни сарадник
Никола В. Стојиљковић

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ