Катедра за биомедицинско инжењерство

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Лидија Р. Матија, редовни професор
др Бранислава Д. Јефтић, доцент
Ивана М. Станковић, асистент
др Јована Ж. Шакота Росић, истраживач сарадник
Александра Љ. Драгичевић, истраживач сарадник
Валентина Д. Матовић, истраживач сарадник
Никола В. Стојиљковић, истраживач приправник

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ