Катедра за биомедицинско инжењерство

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Лидија Р. Матија, редовни професор
др Бранислава Д. Јефтић, доцент
др Ивана М. Станковић, доцент
др Јована Ж. Шакота Росић, научни сарадник
др Александра Љ. Драгичевић, истраживач сарадник
др Валентина Д. Матовић, истраживач сарадник
Никола В. Стојиљковић

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ