Катедра за биомедицинско инжењерство

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Лидија Р. Матија, редовни професор
др Јелена С. Мунћан, доцент
Ивана М. Милеуснић, асистент
др Бранислава Д. Јефтић, истраживач сарадник
др Јована Ж. Шакота Росић, истраживач сарадник
др Душан Ч. Шарац, истраживач сарадник
Александра Љ. Драгичевић, истраживач сарадник
Валентина Д. Матовић, истраживач сарадник

предмети катедре

основне академске студије

мастер академске студије

докторске студије