Напредни курс из клиничког инжењерства

ID: 3612
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Матија Р. Лидија
извођачи: Матија Р. Лидија
контакт особа: Матија Р. Лидија
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Циљ предмета је да се студенти упознају са законском регулативом, новим европским МДР законом као и нашим законодавним регулативама. Програм даље развија методске јединице обрађене у оквиру предмета Клиничко инжењерство. Детањно се упознају са медицинском метрологијом, управљањем опремом и менаџментом ризика.

исход

Студенти ће бити обучени да пруже потпуну логистику у оквиру здравственог система.

садржај теоријске наставе

Teorijska nastava podrazumeva upoznavanje sa zakonodavnim sistemom u Srbiji i Evropskoj uniji.

садржај практичне наставе

U zavisnosti od podoblasti koju doktorand izabere, kao i projekta, obuka ce se vrsiti u okviru neke od bolnica, klinickih ili rehabilitacionih centara, ako i ostalih sluzbi koje deluju u zdravstvenom domenu.

услов похађања

Upisane doktorske studije.

ресурси

Strucna literatura i oprema u zavisnosti od izabrane podoblasti.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 8
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 7
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Бјелица, Л. Maтија, Век трајања:Амортизација опреме у медицини, QRIOT N.O., Београд 2021, (ISBN 978-86-900494-1-7) ; Бјелица, Б. Бугарски, Л. Maтија, Б. Олујић, Д. Кичеић, K. Трифковић, Б.Баланц, Развој фармацеутских производа-смернице, QRIOT N.O., Београд 2018, (ISBN 978-86-920355-6-2); П. Ковачевић, Медицинска метрологија: Метролошки надзор пацијената, QRIOT N.O., Београд 2017, (ISBN 978-86-920355-5-5);