Бранислава Д. Јефтић

др Бранислава Д. Јефтић, доцент
Катедра за биомедицинско инжењерство
Кабинет:
Мејл адреса: bjeftic@mas.bg.ac.rs
Телефон: директан 3302-376

Термини за пријем студената

Уторак 13-14h

Предмети

Завршни предмет - Медицинско машинство
Завршни предмет - Основе биомедицинског инжењерства
Завршни предмет - Основе клиничког инжењерства
Завршни предмет - Статистика у биомедицинским мерењима
Информационе технологије у медицини
Обрада сигнала
Основе биомедицинског инжењерства
Рана дијагностика
Савремени биомедицински софтвери
Савремено биомедицинско инжењерство
Статистика у биомедицинским мерењима
Статистика у биомедицинским мерењима
Стручна пракса М - БМИ

Истраживачка област

Биомедицинско инжењерство, Обрада електрофизиолошких сигнала, Медицински имиџинг, Машинско учење у дијагностици, Информационе технологије у медицини

Образовање, стручна спрема

Електротехнички факултет Универзитета у Београду - Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 2009, Машински факултет Универзитета у Београду - Доктор наука 2017

Публикације, признања, награде

Аутор и коаутор на више од 30 публикација објављених у националним и међународним часописима, међународним и националним монографијама и зборницима радова научних скупова, као и два уџбеника. Добитник Сребрне медаље са ликом Николе Тесле у области проналазаштва за рад на тему "Систем за мерење притиска испод мобилних зубних надокнада".

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан Aсоцијације клиничких инжењера Републике Србије (А.К.И.С.)

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Matović Valentina, Jeftić Branislava, Trbojević-Stanković Jasna, Matija Lidija (2021). Predicting anemia using NIR spectrum of spent dialysis fluid in hemodialysis patients, Scientific Reports, 11(1).
Nature Research, Berlin, ISSN: 2045-2322, 10.1038/s41598-021-88821-4, M21.

Papić-Obradović Milena, Jeftić Branislava, Dragičević Aleksandra, Munćan Jelena S., Matija Lidija, Koruga Đuro (2015). Optomagnetic imaging spectroscopy in characterisation of cervical tissue and cancer detection using unstained sample approach, European Journal of Cancer, 51, S130-S130.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0959-8049, 10.1016/S0959-8049(16)30380-X, M21.

Miljković Suzana, Jeftić Branislava, Šarac Dušan, Matović Valentina, Slavković Marija, Koruga Đuro (2020). Influence of hyper-harmonized fullerene water complex on collagen quality and skin function, Journal of Cosmetic Dermatology, 19(2), 494-501.
Wiley, Hoboken, ISSN: 1473-2130, 10.1111/jocd.12999, M22.

Stanković Ivana, Matija Lidija, Jankov M., Jeftić Branislava, Koruga I., Koruga Đuro (2020). Optical and structural properties of PMMA/C(60)composites with different concentrations of C(60)molecules and its possible applications, Journal of Polymer Research, 27(8).
Springer, Dordrecht, ISSN: 1022-9760, 10.1007/s10965-020-02203-4, M22.

Trbojević-Stanković Jasna, Matović Valentina, Jeftić Branislava, Nešić Dejan, Odović Jadranka, Perović-Blagojević Iva, Topalović Nikola, Matija Lidija (2023). Employing machine learning to assess the accuracy of near-infrared spectroscopy of spent dialysate fluid in monitoring the blood concentrations of uremic toxins, ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, 75(3), 309-317.
10.2298/ABS230502025T, M23.

Miljković Suzana, Jeftić Branislava, Stanković Ivana, Stojiljković Nikola, Koruga Đuro (2021). Mechanisms of skin moisturization with hyperharmonized hydroxyl modified fullerene substance, Journal of Cosmetic Dermatology, 20(9), 3018-3025.
Wiley, Hoboken, ISSN: 1473-2130, 10.1111/jocd.13965, M23.

Matović Valentina, Trbojević-Stanković Jasna, Jeftić Branislava, Matija Lidija (2020). Praćenje koncentracije glukoze u krvi bolesnika na hemodijalizi korišćenjem otpadnog dijalizata i spektroskopije u području spektra bliskom infracrvenom, Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo, 148(11-12), 706-710.
Srpsko lekarsko društvo, Beograd, ISSN: 0370-8179, 10.2298/SARH200215090M, M23.

Hut Igor, Jeftić Branislava, Matija Lidija, Ćojbašić Žarko, Koruga Đuro (2019). Machine Learning Classification of Cervical Tissue Liquid Based Cytology Smear Images by Optomagnetic Imaging Spectroscopy, Tehnički vjesnik, 26(6), 1694-1699.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20190528192618, M23.

Jeftić Branislava, Papić-Obradović Milena, Munćan Jelena S., Matija Lidija, Koruga Đuro (2017). Optomagnetic Imaging Spectroscopy Application in Cervical Dysplasia and Cancer Detection: Comparation of Stained and Unstained Papanicolaou Smears, Journal of Medical and Biological Engineering, 37(6), 936-943.
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1609-0985, 10.1007/s40846-017-0255-z, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Papić-Obradović Milena, Jeftić Branislava, Matija Lidija (2016). Analiza obojenih Papanikolau razmaza korišćenjem opto-magnetne imidžing spektroskopije, FME Transactions, 44(2), 212-216.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1602212P, M24.

Hut Igor, Munćan Jelena S., Jeftić Branislava, Dogramazi Sanja T., Matija Lidija (2014). Primena multivarijantne analize i samo-organizujućih mapa za analizu podatka dobijenih na osnovu opto-magnetnih spektara vode, FME Transactions, 42(3), 256-262.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1403256H, M24.

Радови са конференција

Jeftić Branislava, Hut Igor, Stanković Ivana, Šakota Rosić Jovana, Matija Lidija, Koruga Đuro (2022). Deep learning algorithm for cervical cancer detection based on images of optomagnetic spectra, Contemporary Materials, 13(2), 178-184.
10.7251/COMEN2202178J, M33.

Matija Lidija, Kosić Boris, Jeftić Branislava, Stanković Ivana, Koruga Đuro (2020). Mimicry of Geometry and Design from the Nature and Biology to Material Science and Engineering, THE 7TH ICGG CONFERENCE MONGEOMETRIJA 2020, Proceedings, Belgrade: 18-21 September 2020.
ISBN: 978-86-6060-046-4, M33.

Lalović Čedo, Golubović Zorana, Jeftić Branislava, Šakota Rosić Jovana, Tomić Marija (2013). The Impact of Filter Membranes to Structural Changes in Low Mineral Water, Sixth International Scientific Conference Contemporary Materials, Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska, Banja Luka, July 4.-6.2013.

Šakota Rosić Jovana, Tomić Marija, Milojević Nataša, Mileusnić Ivana, Jeftić Branislava, Nikolić Gorana, Golubović Zorana, Koruga Đuro (2013). Influence of Nanomaterial-Based Contact Lenses on Solutions With Different Glucose Concentrations, Contemporary Materials, Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska, Banja Luka.

Поглавља у књигама

Koruga Djuro, Matija Lidija, Stanković Ivana, Jeftić Branislava, Thompson Noel (2023). Medical Devices Based on Mimicry in Light-Matter Interaction: “Structured Matter Meets Structured Light”, Bioceramics, Biomimetic and Other Compatible Materials Features for Medical Applications. Engineering Materials. Springer, Cham..
Springer Nature, 10.1007/978-3-031-17269-4_15, M14.

Matija Lidija, Jeftić Branislava, Nikolić Gorana, Dragičević Aleksandra, Mileusnić Ivana, Munćan Jelena, Koruga Đuro (2014). Nanophysical approach to diagnosis of epithelial tissues using Opto-magnetic imaging spectroscopy, Nanomedicine, 21, 156-186.
One Central Press, ISBN: 9781910086018, M14.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Примена машинског учења и НИР спектроскопије у циљу мониторинга пацијената на хемодијализи, Валентина Матовић, 2021.