Александра П. Динић

дипл. маш. инж. Александра П. Динић, асистент
Катедра за биомедицинско инжењерство
Кабинет:
Мејл адреса: adinic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Среда 13:00 -14:00

Предмети

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (B.Sc.), 2021. године Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (M.Sc.), 2023. године