Зоран М. Трифковић

др Зоран М. Трифковић, редовни професор
катедра за физику и електротехнику
кабинет: 425
мејл адреса: ztrifkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 332; директан 3302-332

термини за пријем студената

среда 15-16 ч, петак 13-14 ч

предмети

истраживачка област

физика јонизованог гаса

образовање, стручна спрема

Електротехнички факултет, Београд, 1991. Електротехнички факултет, Београд, мр, 1998. Електротехнички факултет, Београд, др, 2002.

публикације, признања, награде

9 радова са СЦИ листе, 12 радова на међународним конференцијама, 2 рада у водећем домаћем часопису, 8 радова на домаћим конференцијама, 3 уџбеника, једна збирка задатака и један практикум лабораторијских вежби. .

чланства у научним и стручним организацијама