Зоран М. Трифковић

др Зоран М. Трифковић, редовни професор
катедра за физику и електротехнику
кабинет: 425
мејл адреса: ztrifkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 332; директан 3302-332

термини за пријем студената

среда 15-16 ч, петак 13-14 ч

предмети

истраживачка област

физика јонизованог гаса

образовање, стручна спрема

Електротехнички факултет, Београд, 1991. Електротехнички факултет, Београд, мр, 1998. Електротехнички факултет, Београд, др, 2002.

публикације, признања, награде

10 радова са СЦИ листе, 12 радова на међународним конференцијама, 2 рада у водећем домаћем часопису, 8 радова на домаћим конференцијама, 2 уџбеника, једна збирка задатака и један практикум лабораторијских вежби. .

чланства у научним и стручним организацијама