Игор М. Балаћ

др Игор М. Балаћ, редовни професор
катедра за отпорност конструкција
кабинет: 428
мејл адреса: ibalac@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 327; директан 3302-327

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Отпорност конструкција, Примењена теорија еластичности, Примена методе коначних елемената, Механика композитних материјала, Биоматеријали

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1994. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр. 1999.

публикације, признања, награде

10 радова у иностраним часописима; Преко 5 радова на међународним и домаћим скуповима; Ућешће на пројекту

чланства у научним и стручним организацијама

YUDM- Југословенско друштво за механику